Školské správy

V rámci Dňa Zeme si deti v ŠKD priniesli semienka a kvety, ktoré sa sadili v záhrade školy….
Každý pondelok v rámci ŠKD si deti môžu zatancovať na školskom ihrisku. Taktiež každú stredu sa môžu deti zapojiť do súťaží, kde si vyskúšajú svoje športové schopnosti….
Už tradične sa žiaci z našej školy zúčastnili medzinárodnej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN, ktorá sa uskutočnila 19. apríla 2021 pre žiakov 2., 3., a 4. ročníka a 20. apríla sa konala pre našich prváčikov….