Výberové konanie – ZŠ Biskupická

Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy Biskupická 21, Bratislava s predpokladaným nástupom od 1. júla 2024.