Verejné obstarávanie

Aktuálne verejné obstarávania

6.4.2021 - Výzva na predkladanie ponúk

pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej predmetom je:

„Servis okien, montáž a dodávka okenných žalúzií“

Informácie k verejnému obstarávaniu