Aktuálne verejné obstarávania

15.3.2022 – Výzva na predkladanie ponúk

pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pod názvom: „Upratovacie služby“

Výzva na predkladanie ponúk

Špecifikácia 1

Špecifikácia predmetu zakázky

Čestné vyhlásenie

Informácie k verejnému obstarávaniu

Profil verejného obstarávateľa
Hlavný slovník s CPV kódmi
Plán VO 2014
Plán VO 2015
Plán VO 2016
Plán VO 2017
Plán VO 2018
Plán VO 2019
Plán VO 2020
Plán VO 2021