Milí rodičia a priatelia školy,

2% z daní pomôžu aj v roku 2024

Je iba na Vás komu sa rozhodnete darovať svoje % z daní. Budeme však radi, ak peniaze darujete svojim deťom a rozhodnete sa podporiť svojimi % za rok 2023 práve nás.

Vďaka darovaným % z dane, ktoré sme získali v minulom roku, sme spolufinancovali zážitkové učenie a výlety, pripravujeme ďalšie zmeny v školskej knižnici a dofinancujeme projekty.

Ako darovať 2% z dane?

Ak ste zamestnanec a daňové priznanie vám robí zamestnávateľ, požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov (termín do 15. februára 2024). K potvrdeniu potrebujete tlačivo na poukázanie 2% z dane –  Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby .

Vyhlásenie vyplňte nasledovne:

 1. Vyplňte svoje osobné údaje
 2. Vyplňte údaje o zaplatenej dani a dátum zaplatenia dane (oba údaje nájdete v Potvrdení o zaplatení dane, ktorú dostanete od zamestnávateľa):
  1. riadok 12 = uveďte sumu z riadku 24 Potvrdenia o zaplatení dane
  2. riadok 14 = uveďte dátum z riadku 26 Potvrdenia o zaplatení dane
 3. Vypočítajte sumu, ktorú nám môžete poukázať (riadok 13):
  1. 2% z vašej zaplatenej dane, minimálne 3 €
  2. 3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali ako dobrovoľník minimálne 40 hodín (aj pre viac organizácií) a predložíte Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti. Vo Vyhlásení zároveň nezabudnite zaškrtnúť pole „spĺňam podmienky na poukázanie 3% z dane“.
 4. Ak chcete, aby sme vedeli, že peniaze sú od Vás, zaškrtnite aj súhlas so zaslaním údajov (bez tohto súhlasu nedostaneme od daňového úradu informáciu kto peniaze posiela).

Vyplňte dátum a vyhlásenie podpíšte.

Potvrdenie o zaplatení dane (získané od zamestnávateľa) spolu s Vyhlásením je potrebné doručiť na daňový úrad v mieste vášho bydliska do 30. apríla 2024. Ak ste poukázali 3% z dane, posielate okrem Potvrdenia o zaplatení dane a Vyhlásenia aj Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti.      

Pre obvod Bratislava IV je adresa:

Daňový úrad Bratislava IV, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava

Ako získam potvrdenie k 3% z dane?

Ak ste pracovali aspoň 40h ako dobrovoľník v roku 2023, môžete darovať 3% z daní. Požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o vystavenie potvrdenia.

Všetkým rodičom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú škole (účasť na brigádach, pomoc pri organizovaní školských akcií a pod.), radi vystavíme potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti. Požiadavku na vystavenie potvrdenia odošlite na adresu zrpsprikrizi@gmail.com a uveďte svoje meno, dátum narodenia a adresu.

Ako darovať % z dane v daňovom priznaní?

Ak ste SZČO / fyzická osoba a daňové priznanie si robíte sami, resp. firma, daňové priznanie podávate do 2. 4. 2024. Dovtedy sa zároveň musíte rozhodnúť, komu venujete svoje % z dane. Údaje o organizácii, ktorej chcete darovať svoje % a výšku sumy, ktorú chcete darovať, uvediete priamo v daňovom priznaní.

Údaje pre poukázanie % z daní:

IČO:      48413585           (zarovnané sprava, t.j. prvé 4 polia zostanú prázdne)

Obchodné meno (názov): Združenie rodičov a priateľov pri Základnej škole Pri kríži

Ak ste SZČO / fyzická osoba a daňové priznanie si robíte sami, môžete nám darovať:

 1. 2% z vašej zaplatenej dane, minimálne 3 €
 2. 3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali ako dobrovoľník minimálne 40 hodín (aj pre viac organizácií) a predložíte Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti. Viď vyššie v liste (Ako získam potvrdenie k 3% z dane?)

Ak ste firma / právnická osoba, môžete nám poukázať:

 1. 1% z vašej zaplatenej dane, minimálne 8 €

2% z vašej zaplatenej dane, minimálne 8 €, ak ste v roku 2022 DAROVALI minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel.

Premeňte vaše 2% z dane na detské zážitky. Vďaka vašej podpore budeme môcť zabezpečiť ďalšie aktivity a pokračovanie projektov aj v ďalšom školskom roku.

ĎAKUJEME!

                                                                           Združenie rodičov a priateľov školy Pri kríži