Výberové konanie – Senec

Mesto Senec vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Základnej školy, Kysucká 14, Senec s predpokladaným nástupom od 01. 07. 2024.