Facebook Youtube

Kontakty

Základná škola
Pri kríži

Pri kríži 11
841 02 Bratislava
tel. č.: 02/64 366 942

IČO: 36060917
DIČ: 2021549695

Číslo darovacieho účtu:
SK33 0200 0000 0016 3638 9159

 

Kontakty