Základná škola
Pri kríži

Pri kríži 11
841 02 Bratislava
tel. č.: 02/64 366 942

IČO: 36060917
DIČ: 2021549695

Číslo darovacieho účtu:
SK33 0200 0000 0016 3638 9159

Kontakty

Mgr. Katarína Némethová
zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. stupeň
0911 972 541
nemethova@prikrizi.sk

RNDr. Iveta Šteliarová
poverená riadením školy
zástupkyňa riaditeľky školy pre 2. stupeň
0911 972 065
steliarova@prikrizi.sk

Eva Syrovátková
tajomníčka školy
02/643 669 42, 0915/859 560
syrovatkova@prikrizi.sk

Mgr. Ingrid Cvečko Oršulová
triedna učiteľka 1.A
orsulova@prikrizi.sk

Mgr. Andrea Bérešová
triedna učiteľka 1.B
beresova@prikrizi.sk

Mgr. Adriana Benická
triedna učiteľka 1.C
benicka@prikrizi.sk

Mgr. Angelika Krajčovičová
triedna učiteľka 2.A
krajcovicova@prikrizi.sk

Mgr. Slavomíra Hudacká
triedna učiteľka 2.B
hudacka@prikrizi.sk

Mgr. Jaroslava Pamulová
triedna učiteľka 2.C
pamulová@prikrizi.sk

Mgr. Fabiola Mokry
triedna učiteľka 3.A
mokry@prikrizi.sk

Mgr. Ingrid Ftáčniková
triedna učiteľka 3.B
ftacnikova@prikrizi.sk

Mgr. Marta Morvicová
triedna učiteľka 3.C
morvicova@prikrizi.sk

Mgr. Ingrid Jančiarová
triedna učiteľka 3.D
janciarova@prikrizi.sk

Bc. Miroslava Jányová
triedna učiteľka 4.A
janyova@prikrizi.sk

Mgr. Valéria Kaplánová
triedna učiteľka 4.B
kaplanova@prikrizi.sk

Mgr. Ivica Kurhajcová
triedna učiteľka 4.C
kurhajcova@prikrizi.sk

Mgr. Anna Kišidajová
náboženská výchova
kisidajova@prikrizi.sk

Mgr. Silvia Veselá
anglický jazyk
vesela@prikrizi.sk

Bc. Tatiana Ogurčáková
ogurcakova@prikrizi.sk

Mgr. Zuzana Zaťovičová
anglický jazyk
triedna učiteľka 5.A
zatovicova@prikrizi.sk

PaedDr. Gabriela Gavláková
chémia, biológia
triedna učiteľka 5.B
gavlakova@prikrizi.sk

Mgr. Anna Letkovičová
matematika
triedna učiteľka 5.C
letkovicova@prikrizi.sk

Mgr. Kristína Beneová 
anglický jazyk, etická výchova 
triedna učiteľka 6.A 
beneova@prikrizi.sk 

Mgr. Dominika Čuporáková 
matematika, telesná výchova 
triedna učiteľka 6.B 
cuporakova@prikrizi.sk 

Mgr. Soňa Gillányiová 
anglický jazyk, nemecký jazyk 
triedna učiteľka 6.C 
gillanyiova@prikrizi.sk

Mgr. Lucia Murčová
dejepis, geografia
triedna učiteľka 7.A
murcova@prikrizi.sk

Mgr. Zuzana Rybaničová
slovenský jazyk a literatúra, výtvarná výchova
triedna učiteľka 7.B
rybanicova@prikrizi.sk

Mgr. Petra Brúderová
anglický jazyk
triedna učiteľka 7.C
bruderova@prikrizi.sk

Mgr. Katarína Rabajdová
slovenský jazyk a literatúra
triedna učiteľka 8.A
rabajdova@prikrizi.sk

Mgr. Michal Zaťovič
biológia, chémia
triedny učiteľ 8.B
zatovic@prikrizi.sk

Mgr. Ján Dano
slovenský jazyk a literatúra
triedny učiteľ 8.C
dano@prikrizi.sk

Mgr. Beata Tomášková
matematika, informatika
triedna učiteľka 9.A
tomaskova@prikrizi.sk

Mgr. Jana Junková
slovenský jazyk a literatúra
triedna učiteľka 9.B
junkova@prikrizi.sk

Mgr. Erika Estera Čajková
dejepis, občianska náuka
triedna učiteľka 9.C
cajkova@prikrizi.sk

Mgr. Zuzana Matovičová
fyzika, technika
matovicova@prikrizi.sk

Mgr. Michaela Bulíková
matematika, informatika
bulikova@prikrizi.sk

Mgr. Richard Hejčík
telesná výchova
hejcik@prikrizi.sk

Mgr. Viera Betíková
telesná výchova
betikova@prikrizi.sk

Beata Oškerová
vedúca ŠKD
0911 972 542
oskerova@prikrizi.sk

Bc. Magdaléna Blahutová
vychovávateľka
blahutova@prikrizi.sk

Mgr. Jana Dragonides
vychovávateľka
dragonides@prikrizi.sk

Bc. Natália Jankovičová
vychovávateľka
jankovicova@prikrizi.sk

Linda Satour
vychovávateľka
satour@prikrizi.sk

Dorisa Masnovičová
vychovávateľka
masnovicova@prikrizi.sk

Jarmila Pírová
vychovávateľka
pirova@prikrizi.sk

Ing. Alexandra Horniaková
vychovávateľka
horniakova@prikrizi.sk

Jarmila Rezníčková
vychovávateľka
reznickova@prikrizi.sk

Mgr. Miroslava Rezníčková
vychovávateľka
miroslava.reznickova@prikrizi.sk

Mgr. Miriam Siposová
školský psychológ
0910 211 145
siposova@prikrizi.sk

Mgr. Martina Alžbetkinová
školský špeciálny pedagóg
0918 469 701
alžbetkinova@prikrizi.sk

Mgr. Lucia Murčová
koordinátor drogovej prevencie
murcova@prikrizi.sk

Mgr. Ingrid Tomaškovičová
vedúca školskej jedálne
0911 234 665
tomaskovicova@prikrizi.sk

Jedáleň
odhlasovanie stravy
0910 211 155