Svetový deň downovho syndrómu – 21. marec

Nie náhodou si pripomíname tento deň práve dnes.  Pri uvedenej diagnóze ide o moment, kedy sa na 21. chromozómovom páre neobjaví očakávaná dvojica, ale ojedinelá trojica chromozómov.

Preto sa mnohí aj na našej škole zapojili do možnosti pripomenúť si, že títo ľudia žijú medzi nami, tým, že si obuli ponožky rôznej farby alebo veľkosti.

Svet je rôznorodý a farebný, a práve preto je taký krásny. Nie sme rovnakí. Pripomeňme si nie len dnes, že každý z nás je iný, pokúsme sa byť k sebe tolerantní, zhovievaví a hľadajme na sebe navzájom nie to, čím sa líšime, ale to, čo nás spája.