Školský klub detí

V ŠKD pracujú s deťmi kvalifikované vychovávateľky, ktoré svojim každodenným výchovným pôsobením učia žiakov napĺňať voľný čas hodnotnou činnosťou. Sú inšpirátorom činnosti,poradcom, priateľom, ktorý vie viesť a poradiť, zúčastňovať sa so žiakmi na radostiach a neúspechoch, kritizovať i povzbudiť.

Neoddeliteľnou súčasťou pracovnej náplne vychovávateliek v spojitosti s prácou  s deťmi je:

 • prehlbovanie pedagogickej práce vychovávateliek a spolupráce so školou
 • spolupráca s rodičmi
 • spolupráca s učiteľmi
 • účasť na triednych aktívoch
 • účasť na pedagogických poradách
 • vzájomné odovzdávanie skúsenosti
 • účasť vychovávateliek na seminároch a prednáškach
 • sledovať detskú a odbornú literatúru a využívať ju v praxi
 • zoznamovanie sa s novými právnymi predpismi, vyhláškami a zákonmi týkajúce sa školskej klubu

Vážení rodičia,
prosíme Vás, aby ste dodržiavali pokyny pri výbere detí zo ŠKD:

 1. Do 16.15 hod. sú deti vo svojom oddelení
 2. O 16.15 hod sa deti presúvajú do herne (zvoniť na herňu – 4.BD trieda)
 3. Ak budú deti rozdelené, rozpis rozdelenia bude vyvesený na vchodových dverách
 4. Prosíme rodičov, aby nevstupovali do vestibulu školy
 5. Deti sa vyberajú zo ŠKD: od 11.45 do 13.50 hod
  • v pondelok – štvrtok od 15.30 hod.
  • v piatok od 15.00 hod

Rozpis oddelení 2020/2021


I.oddelenie

1.A

oddelenie v 1.A triede  

vych. Mgr. Kočiščáková Denisa

II.oddelenie

1.B

oddelenie v 1.B triede

vych. Jankovičová Natália

III.oddelenie

1.C

oddelenie v 1.C triede

vych. Jányová Miroslava

IV.oddelenie

2.A

oddelenie v 2.A triede

vych.Masnovičová Dorisa

V.oddelenie

2.B

oddelenie v 2.B triede

vych. Bc. Blahutová Magdaléna

VI.oddelenie

2.C

oddelenie v 2.C triede

vych. Rezníčková Jarmila

VII.oddelenie

3.BA

oddelenie v 3.B triede

vych. Mgr.Rezníčková Miroslava

VIII.oddelenie

3.CA

oddelenie v 3.C triede

vych. Oškerová Beata

IX.oddelenie

4.BA

oddelenie v 4.B triede

vych. PhDr. Hazuchová Anna 

X.oddelenie

4.CA

oddelenie v 4.C triede

vych. Mrázová Andrea

Vedúca školského klubu detí

Beáta Oškerová

tel.: 0911 972 542
mail: oskerova@prikrizi.sk

Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD

Mesačný príspevok na žiaka je 22 €. Platbu treba uhradiť do 15.dňa v danom mesiaci

Číslo účtu IBAN:
SK42 0200 0000 0016 3635 4853