Stretnutie rodičov CLIL tried a vedenia z International House Bratislava

Milí rodičia,

radi by sme Vás pozvali na informatívne rodičovské stretnutie, ktoré sa uskutoční v priestoroch školy v jedálni ZŠ Pri Kríži.
Témou stretnutie budú informácie o pokračovaní programu vo ďalšom ročníku a bude aj priestor na vaše otázky.
Tešíme sa na stretnutie..

Termíny sú určené pre jednotlivé ročníky:

budúci prváčikovia: 10.4. od 16:00 -17:00 h.
3. ročník: 10.4. od 17.30-18.30.
2. ročník: 17.4. od 17.00-18.00
1. ročník: 18.4. od 17.00-18.00

S prianím pekného dňa/Kind regards

Marianna Surdusová

Course Manager   

International House Bratislava
Namestie SNP 14 , 811 06 Bratislava
IH Bratislava on Facebook & Instagram

deti@ihbratislava.sk | ihbratislava.sk| +421 2 5296 2674 | +421 2 5296 2675

International House Bratislava is a centre authorised by Cambridge Assessment English