Hviezdoslavov Kubín

Dňa 30. 3. 2021 sa uskutočnilo prvýkrát vo svojej dlhoročnej histórii školské kolo postupovej súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín pre II. stupeň ZŠ dištančnou formou.

Continue Reading Hviezdoslavov Kubín

Umenie zblízka u nás v škole

Dňa 14.12.2020 sa na chodbe našej školy zrazu objavila galéria. ART galéria na školskej chodbe vznikla vďaka zapojeniu sa do výtvarného projektu GMB, šikovných žiakov II. stupňa, mestskej časti Bratislava- Dúbravka a ZRPŠ – Združenie rodičov ZŠ Pri kríži.

Continue Reading Umenie zblízka u nás v škole