Poďakovanie dobrovoľníkom

Ďakujeme všetkým milým ľuďom, ktorí škole venovali svoj čas, svoju pomoc, ktorí nám ju pomohli vybaviť všetkým, čo v nej pre deti máme.

Ak máte aj Vy nápad, ako by ste k skvalitneniu školáckeho života mohli prispieť, veľmi sa mu potešíme. Môžete nám prísť pomôcť počas jarných a jesenných brigád, kedy sa  upratuje, môžete nám priniesť knihy a spoločenské hry, z ktorých už Vaše deti „vyrástli“ a ktoré urobia radosť iným.

Ďakujeme.

Poďakovanie za finančnú podporu

Ďakujeme všetkým milým ľuďom, ktorí škole venovali akékoľvek finančné prostriedky, aby sme mohli zabezpečiť deťom zážitkové vzdelávanie a rôzne pomôcky.

Veľké ĎAKUJEME patrí všetkým rodičom a podporovateľom, ktorí nám poslali svoje % z daní a všetkým rodičom, vďaka ktorým sme sa mohli uchádzať o finančnú podporu zo zamestnaneckých grantov.

Ďakujeme MČ Dúbravka za finančnú podporu 1000€ – projekt „Art-galéria na školskej chodbe“, vďaka ktorej sme zakúpili stojany, mreže a výtvarný materiál. ĎAKUJEME.

Ďakujeme MČ Dúbravka za finančnú podporu 1700€ – projekt „Eko-učebňa v záhrade“, vďaka ktorej vybudujeme ďalšiu učebňu v záhrade a nakúpime výtvarný materiál. ĎAKUJEME.

Ďakujeme MČ Dúbravka za finančnú podporu 1700€ – projekt „Sadnime si spolu“, vďaka ktorej vytvoríme príjemné miesto na rôzne aktivity so sedením Tuli (lavice na sedenie, vaky a pufy) a nakúpime spoločenské hry. ĎAKUJEME.

Ďakujeme MČ Dúbravka za finančnú podporu 490€ – projekt „Dopravné ihrisko a stojisko na kolobežky pre ZŠ Pri kríži”, vďaka ktorej zakúpime dopravné značky a nástenný stojan na kolobežky. ĎAKUJEME.
 
Ďakujeme MČ Dúbravka za finančnú podporu 850€ v rámci mimoriadnej dotácie na zlepšenie našeho životného prostredia. Na jesennú brigádu zabezpečíme veľkokapacitný kontajner, nakúpime náradie, zeminu, rastliny, odpadové vrecia, rukavice a  zaobstaráme odpadkové koše do areálu školy. ĎAKUJEME.

Nadacia_Volkswagen_Slovakia_horizontal_CMYK_DarkBlue

Ďakujeme Nadácii Volkswagen Slovakia za finančnú podporu 1000€ – projekt „Záhradná učebňa“, vďaka ktorému sme vybudovali učebňu v záhrade, aby sa deti mohli učiť vonku. ĎAKUJEME.

Ďakujeme Nadácii Volkswagen Slovakia za finančnú podporu 2400€ – projekt „Postavme si budúcnosť“, vďaka ktorej zakúpime programovateľné stavebnice Lego a Boffin, s ktorými deti budú pracovať na hodinách techniky a informatiky. ĎAKUJEME.

Nadácia Orange

Ďakujeme Nadácii Orange za finančnú podporu 1500€ z grantového programu e-Školy pre budúcnosť – projekt „Expedícia Príroda“, vďaka ktorému sme vybavili prírodovednú učebňu nových vizualizérom, notebookom, kamerou, externým diskom, tlačiarňou a nákladov na vytvorenie atlasu. ĎAKUJEME.

Ďakujeme Nadácii Orange za finančnú podporu 1200€ z grantového programu Bez nástrah online – projekt „Internet je ako oheň – dobrý sluha, ale zlý pán“, vďaka ktorému získame interaktívnu podlahu, softvér a zaškolenie pedagógov. ĎAKUJEME.

Ďakujeme Nadácii Orange za finančnú podporu 1000€ zo zamestnaneckého grantového programu – projekt „Strážcovia hier“, vďaka ktorému sme zakúpili šachy, rôzne hry, športové potreby a kreatívne pomôcky na rôzne aktivity. ĎAKUJEME.

Ďakujeme Nadácii ZSE za finančnú podporu 1000€ zo zamestnaneckého grantového programu – projekt „Radi sa hýbeme“, vďaka ktorému podporíme zdravé športovanie detí, nakúpime športové pomôcky a ceny, aj posilníme komunitný život. ĎAKUJEME.

Ďakujeme Nadácii ZSE za finančnú podporu 800€ zo zamestnaneckého grantového programu – projekt „Zobuďme Šípkovú Ruženku“, vďaka ktorému sme zakúpili nové knihy do školskej knižnice. ĎAKUJEME.

Ďakujeme Nadácii ZSE za finančnú podporu 700€ zo zamestnaneckého grantového programu – projekt „Srdce na dlani“, vďaka ktorému sme zakúpili hry, športové potreby a kreatívny materiál. ĎAKUJEME.

Nadacia televizie Markiza logo

Ďakujeme Nadácii Televízie Markíza za finančnú podporu 2500€ – projekt „Hýb sa Pri kríži“, vďaka ktorému zakúpime nové športové pomôcky a vybavenie pre potreby Klubu detskej atletiky. ĎAKUJEME.

Ďakujeme Nadácii Televízie Markíza za finančnú podporu 1000€ – projekt „Recept na priateľstvo“, vďaka ktorému zakúpime suroviny na pečenie / varenie a doplníme vybavenie školskej kuchynky, kreatívny a spotrebný materiál na spoločné tvorivé aktivity a športové vybavenie na podporu spoločných zážitkov pre začlenenie ukrajinských spolužiakov do aktivít školy. ĎAKUJEME.

nadácia BVS logo

Ďakujeme Nadácii BVS za finančnú podporu 500€ – projekt „Záhrada na zjedenie“, vďaka ktorému zakúpime jedlé kríky do školskej záhrady. ĎAKUJEME.

Ďakujeme Nadácii BVS za finančnú podporu 500€ – projekt „Naučme záhradu učiť“, vďaka ktorému sme vybudovali systémy na zachytávanie dažďovej vody v školskej záhrade. ĎAKUJEME.

Ďakujeme Nadácii BVS za finančnú podporu 400€ – projekt „Vyvýšené záhony“, vďaka ktorému zakúpime hlavne vyvýšené záhony a bylinky,  o ktoré sa deti budú starať a následne ich pani kuchárky spotrebujú v kuchyni na prípravu jedla pre nich. ĎAKUJEME.

Podporili nas - Bratislavsky samospravny kraj - najlepsie miesto pre zivot

Ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju za finančnú podporu 1000€ – projekt „Deti v sieti“, vďaka ktorému má škola routre a zaplatené licencie. ĎAKUJEME.

Ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju za finančnú podporu 1000€, ktorú sme získali ako individuálnu dotáciu pre projekt „Vyriešme šatne pre deti“. ĎAKUJEME.

Ďakujeme Hlavnému mestu Bratislava za finančnú podporu 500,- € z grantového programu pre rozvoj športu – projekt “ Pohni kostrou”, vďaka ktorej zakúpime športové pomôcky pre deti a zorganizujeme športový deň, na ktorom si naše deti budú môcť vyskúšať rôzne športy a zoznámia sa s rôznymi športovými klubmi Dúbravky i okolia. ĎAKUJEME.

Nadácia SPP

Ďakujeme Nadácii SPP za finančnú podporu 1500€ z grantového programu SPPoločne pre komunity – projekt „(ne)Udržateľní“, vďaka ktorej sme nakúpili sadenice jedlých kríkov a stromky, pracovné nástroje, pozorovacie nádobky, meracie prístroje na meteostanicu a kreatívny materiál na tvorivé aktivity. ĎAKUJEME.

Ďakujeme Nadácii NBS za finančnú podporu 3562€ – projekt „Farebný svet peňazí“, vďaka ktorej podnikneme spoznávacie expedície do múzea mincí v Kremnici, FLIP vo Viedni a kreatívne a tvorivé aktivity na podporu finančnej gramotnosti. ĎAKUJEME.