Podporili nás

Poďakovanie dobrovoľníkom

Ďakujeme všetkým milým ľuďom, ktorí škole venovali svoj čas, svoju pomoc, ktorí nám ju pomohli vybaviť všetkým, čo v nej pre deti máme.

Ak máte aj Vy nápad, ako by ste k skvalitneniu školáckeho života mohli prispieť, veľmi sa mu potešíme. Môžete nám prísť pomôcť počas jarných a jesenných brigád, kedy sa  upratuje, môžete nám priniesť knihy a spoločenské hry, z ktorých už Vaše deti „vyrástli“ a ktoré urobia radosť iným.

Ďakujeme.

Poďakovanie za finančnú podporu

Ďakujeme všetkým milým ľuďom, ktorí škole venovali akékoľvek finančné prostriedky, aby sme mohli zabezpečiť deťom zážitkové vzdelávanie a rôzne pomôcky. 

Veľké ĎAKUJEME patrí všetkým rodičom a podporovateľom, ktorí nám poslali svoje % z daní a všetkým rodičom, vďaka ktorým sme sa mohli uchádzať o finančnú podporu zo zamestnaneckých grantov.

Ďakujeme MČ Dúbravka za finančnú podporu 1000€ – projekt „Art-galéria na školskej chodbe“, vďaka ktorej sme zakúpili stojany, mreže a výtvarný materiál. ĎAKUJEME.

Ďakujeme MČ Dúbravka za finančnú podporu 1700€ – projekt „Eko-učebňa v záhrade“, vďaka ktorej vybudujeme ďalšiu učebňu v záhrade a nakúpime výtvarný materiál. ĎAKUJEME.

Nadacia_Volkswagen_Slovakia_horizontal_CMYK_DarkBlue

Ďakujeme Nadácii Volkswagen Slovakia za finančnú podporu 1000€ – projekt „Záhradná učebňa“, vďaka ktorému sme vybudovali učebňu v záhrade, aby sa deti mohli učiť vonku. ĎAKUJEME.

Nadácia Orange

Ďakujeme Nadácii Orange za finančnú podporu 1500€ z grantového programu e-Školy pre budúcnosť – projekt „Expedícia Príroda“, vďaka ktorému sme vybavili prírodovednú učebňu nových vizualizérom, notebookom, kamerou, externým diskom, tlačiarňou a nákladov na vytvorenie atlasu. ĎAKUJEME.

Ďakujeme Nadácii ZSE za finančnú podporu 800€ zo zamestnaneckého grantového programu – projekt „Zobuďme Šípkovú Ruženku“, vďaka ktorému sme zakúpili nové knihy do školskej knižnice. ĎAKUJEME.

Nadacia televizie Markiza logo

Ďakujeme Nadácii Televízie Markíza za finančnú podporu 2500€ – projekt „Hýb sa Pri kríži“, vďaka ktorému zakúpime nové športové pomôcky a vybavenie pre potreby Klubu detskej atletiky. ĎAKUJEME.

nadácia BVS logo

Ďakujeme Nadácii BVS za finančnú podporu 500€ – projekt „Záhrada na zjedenie“, vďaka ktorému zakúpime jedlé kríky do školskej záhrady. ĎAKUJEME.

Podporili nas - Bratislavsky samospravny kraj - najlepsie miesto pre zivot

Ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju za finančnú podporu 1000€ – projekt „Deti v sieti“, vďaka ktorému má škola routre a zaplatené licencie. ĎAKUJEME.

Ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju za finančnú podporu 1000€, ktorú sme získali ako individuálnu dotáciu pre projekt „Vyriešme šatne pre deti“. ĎAKUJEME.