Pri kríži

Učíme sa tvorivo a pre život

Počítačové triedy

Školský klub detí

školská knižnica

Voľnočasové krúžky

Dôležité oznamy
Vážení rodičia, od pondelka 3.5. 2021 už nie je povinné preukazovať sa negatívnym testom žiaka ani zákonného zástupcu. …
dovoľte, aby sme Vás informovali, že od 26. 4. 2021 (vrátane) obnovujeme prevádzku školy na celom II. stupni. Vzdelávanie bude prebiehať prezenčnou formou…
Na základe zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie predpokladáme, že po veľkonočných prázdninách nastane zmena, a s veľkou pravdepodobnosťou sa začneme riadiť nie celoslovenským, ale regionálnym covid automatom. …

Základná škola
Pri kríži 11
841 02 Bratislava
tel.č.: 02/64 366 942

Riaditeľka školy

Mgr. Iveta Mikšíková
02/644 637 68, 0911 227 834
miksikova@prikrizi.sk

utorok: 
14:00-15:00

Zástupkyňa pre I.stupeň

Mgr. Veronika Černáková
0911 972 541
cernakova@prikrizi.sk

utorok, streda:
14:00-15:00

Zástupkyňa pre II.stupeň

RNDr. Iveta Šteliarová
0911 972 065
steliarova@prikrizi.sk

utorok, streda:
14:00-15:00

Školská jedáleň

Mgr. Ingrid Tomaškovičová
0911 234 665
tomaskovicova@prikrizi.sk

utorok, streda:
14:00-17:00

Tajomníčka školy

Eva Syrovátková
02/643 669 42
0915 859 560
syrovatkova@prikrizi.sk

pondelok, streda, štvrtok:
07:30-15:00

utorok:
07:30-17:00

piatok:
07:30-12:00

Školské správy

V rámci Dňa Zeme si deti v ŠKD priniesli semienka a kvety, ktoré sa sadili v záhrade školy.
Každý pondelok v rámci ŠKD si deti môžu zatancovať na školskom ihrisku. Taktiež každú stredu sa môžu deti zapojiť

Kalendár

09 jún St

Darujte nám 2% z vašich daní

Takto vyzbierané peniaze použijeme na organizáciu mimoškolských vzdelávacích aktivít

Podporili nás