Návrat hore

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto9
„Neverte všetkému čo sa vám predkladá. Skúmajte a presvedčte sa sami o všetkom.“ Jan Amos Komenský

OZNAM

Vážení rodičia, od stredy 20.1. 2021 začíname v školskom klube detí pracovať dištančnou formou. Spájať s deťmi sa budeme 3x do týždňa v čase od 15.00 -16.00 hod. Ak p. vychovávateľka pracuje v tom čase prezenčne v škole, pripájať sa nebude. Tešíme sa na Vás.


ORGANIZÁCIA VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PROCESU OD 11.1. 2021
Aktuálne opatrenia od 11.1. 2021

Vyučovanie sa neprerušuje, ale mení formu – všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity na vyučovaní zostávajú nezmenené pre rodičov i žiakov.

1. stupeň
Žiaci sa od 11.1. 2021 vzdelávajú dištančne, vyučovanie beží online podľa upraveného rozvrhu. Rozvrh je vypracovaný na základe pokynov ŠPU.

Rozvrh 1. ročník

Rozvrh 2. ročník

Rozvrh 3. ročník

Rozvrh 4. ročník

Rozvrh - školský psychológ

ŠKD ostáva v prevádzke pre deti rodičov, ktorí sú zamestnaní v krízovej infraštruktúre od 7.30h do 16:30 hod.
Obedy na základe Rozhodnutia ministra nie sú zabezpečené. https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-5-1-2021-s-ucinnostou-od-11-1-2021/
Rodičovi, v prípade potreby, bude vyplácaná pandemická OČR.

2. stupeň
Žiaci pokračujú v dištančnom vzdelávaní, vyučovanie beží online. 
Na obedy sa žiaci neprihlasujú.
Ruší sa Testovanie5 v piatom ročníku.
Prijímacie skúšky na stredné školy pre 9. ročník prebehnú v dňoch 3.- 4. mája 2021.
Kritéria si určuje každá škola individuálne.
Testovanie9 prebehne 9.- 10. júna 2021.
V mesiaci január sa budú konať triedne rodičovské združenia, ktoré sa budú realizovať dištančnou formou, termín po dohode s pani triednou učiteľkou, triednym učiteľom.

Mgr. Iveta Mikšíková


Dôležitý oznam

Vážení rodičia, vzhľadom na aktuálnu  pandemickú situáciu  zisťujem predbežný  záujem o školský klub detí od 11.1. 2021 pre rodičov, ktorí pracujú v zdravotníctve ako aj pre rodičov z kritickej infraštruktúry či pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. Záujemcovia  budú spätne informovaní. Prihlasovať sa môžete cez  komunikáciu - prihlasovanie do piatka 8.1.2021 do 10.00 hod.


Šťastné a veselé 

Pozrite si video virtuálnych pohľadníc žiakov z predmetu informatika, ktoré vytvorili počas učenia sa z domu.


Vianoce krásne a čisté ako sneh,

na stole nech všetkým ľuďom rozvoniava oblátka a med.

Nech každé srdiečko sťa oheň zahorí,

všetkých ľudí nech láska a dobro naplní.

Nielen na Vianoce a na Nový rok,

ale počas všetkých dní želáme Vám úspešný a šťastný nový rok.

vianoce 

Kolektív ZŠ Pri kríži


Umenie zblízka u nás v škole

Dňa 14.12.2020 sa na chodbe našej školy zrazu objavila galéria. ART galéria na školskej chodbe vznikla vďaka zapojeniu sa do výtvarného projektu GMB, šikovných žiakov II. stupňa, mestskej časti Bratislava- Dúbravka a ZRPŠ – Združenie rodičov ZŠ Pri kríži. Symbolické otvorenie výstavy prác sa konalo len so stále uceleným kolektívom veľmi krátko. Pevne verím, že naša ART galéria tu bude dlho a priblíži Vám umenie nielen zblízka. Dovoľte mi Vás srdečne pozvať na prechádzku v galérii prostredníctvom videa.
Nech sa páči vstúpte.

Mgr. Zuzana Rybaničová


Práce žiakov na tému Vianoce za oknom

Pozrite si video prác žiakov z predmetu výtvarná výchova počas učenia sa z domu.


 Olympiáda zo slovenského jazyka . . .

Dňa 27.11.2020 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka, ktoré sa tento rok konalo online formou. Našu školu v tejto súťaži reprezentovala žiačka z 9.A triedy Michaela Miriam Chorvátová. Aj napriek nepriaznivej situácii a výrazne sťaženým podmienkam sa Miška umiestnila na krásnom prvom mieste, a tým získala postup na Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka.

Za všetkých Miške srdečne blahoželám, a zároveň prajem veľa šťastia do ďalšej reprezentácie seba a našej školy.

Mgr. Katarína Rabajdová


Práce žiakov

Pozrite si video prác našich detí z predmetu technika na tému: Búdky a svietniky.


Súťaž

Šikovné dievčatá z 1.B sa zúčastnili detskej súťaže "Nakresli si ponožky", ktorú organizovala firma lorane.sk. Vyhrali fantastické 2 miesto a z výhry sa veľmi tešili. Ďakujeme všetkým čo nás v súťaži podporili :)

ponozky1    ponozky2    ponozky3    ponozky 4

Natalia Jankovičová - vychovávateľka 1.B


Strašidlá

"Sú to strašidlá, ich netreba sa báť, iba strašidlá, tak buď ich kamarát!" v duchu piesne od Mira Jaroša sa naša trieda premenila na 1.B plnú strašidiel. Pri príležitosti sviatku Všetkých svätých sme sa naučili čo tento sviatok znamená, prečo si ho pripomíname a taktiež sme si vysvetlili rozdiel medzi sviatkom Všetkých svätých a Heloweenom. Dalej sme pokračovali tvorivými dielňami, kde sme si vyrezali a namľovali svetlonosy a vyrobili si svietničky, a strašidelných duchov s pavúkmi. Celé sme to zakončili Heloweenskou party ako sa patrí, kde sme si zasúťažili a zatancovali. FOTOGALÉRIA

Natália Jankovičová - vychovávateľka 1.B


Máme radi jablká!

Vedeli ste, že 21. októbra majú jablká svoj deň? Deti z 1.B to už vedia a patrične tento deň s jabĺčkami oslávili. Dobre sme sa zabavili, veľa sme sa dozvedeli a samozrejme ochutnali,  pretože "kto jablko denne zje, k tomu doktor nepríde". Jablká majú mnoho pozitívnych účinkov na ľudský organizmus a preto si zaslúžia stabilné miesto v našich jedálničkoch. FOTOGALÉRIA
Natália Jankovičová - vychovávateľka 1.B
 Výtvarná výzva - Jesenné koláže z listov

Pozrite si video z prác našich žiakov.


Mesiac stromov

20. október je vyhlásený za Medzinárodný deň stromov. Z toho dôvodu sme mesiac október v našej škole venovali aktivitám a projektom zameraným na stromy, ich život, význam a ochranu. V rámci environmentálnej a globálnej výchovy sa žiaci na zážitkovom a projektovom vyučovaní oboznámili s estetickou, prírodnou a hospodárskou hodnotou stromov. Počas vyučovanie využívali pomôcky, ktoré naša škola získala z projektu Farebné dni z Nadácie Volkswagen a Tesco. Žiaci 1. i 2. stupňa pracovali so zbernými nádobami s lupami, ďalekohľadmi, vreckovými mikroskopmi a pracovnými listami o stromoch. Takéto vyučovanie im prinieslo množstvo cenných vedomostí a zručností, ktoré zúročia nielen na vyučovaní, no i v postojoch v živote. FOTOGALÉRIA

Mgr. Ingrid Oršulová, Mgr. Adriana Benická, Mgr. Michal Zaťovič


Výtvarná výzva - Svetlonos

Pozrite si video z prác žiakov na tému: Svetlonos


Riaditeľské voľno - 16.11. 2020

Riaditeľstvo školy ZŠ, Pri kríži 11, Bratislava oznamuje, že na základe zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 150 odseku 5 udeľuje dňa 16.11.2020 riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.
Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke školský klub detí ani školská jedáleň.

U žiakov 2. stupňa (5-9. roč.) online hodiny budú prebiehať v tento deň (pondelok 16.11.) podľa online rozvrhu.
Ďakujem za pochopenie, Mgr. Iveta Mikšíková, riaditeľka školy


Vážení rodičia. 

Preposielame Vám informácie zverejnené MŠVVaŠ o tom ako postupovať pri nástupe do školy po testovavaní. 

Podrobné informácie nájdete tu : Usmernenie Ministra školstva

Základné princípy (zverejnené ministrom školstva): 

 Pozitívny človek: Celá domácnosť ostáva v domácej izolácii 10 dní (rodič, dieťa, všetci bez výnimky, určuje to Vyhláška č. 15 ÚVZ) 

 Negatívny človek: Nosí pri sebe potvrdenie, ktoré sa požaduje pri vstupe do prevádzky (či už vstupuje ako zamestnanec alebo cudzí človek, Vyhláška č. 16 ÚVZ) 

 Netestovaný človek: Podľa Vyhlášky č. 16 ÚVZ tento človek nebude bez negatívneho testu pustený do zariadenia (okrem žiaka a dospelej osoby s výnimkou). Ak ide o rodiča bez testu, odporúčame mu, aby dieťa nedával do MŠ a aby na ZŠ využil ospravedlnenie na 5 za sebou idúcich vyučovacích dní, ktorými sú 3., 4., 5., 10. a 11. november. Následne 12. novembra nastúpi do školy a tým sa zároveň dodrží lehota 10 dní.

Čiže: 

 Ak má rodič pozitívny test, celá domácnosť musí ostať v domácej izolácii zmysle Vyhlášky č. 15 ÚVZ 

 Ak má rodič negatívny test, môže byť vpustený do objektu školy 

 Ak rodič nebol na teste, nemôže vstúpiť do objektu školy. Rodičom vtedy odporúčame nedávať dieťa do MŠ na dobu 10 kalendárnych dní a v prípade ZŠ ospravedlniť žiaka z 5 vyučovacích dní idúcich po sebe (teda 3., 4., 5., 10. a 11. november) 

 Ak učiteľ nebol na teste, nemôže vstúpiť do školy (Vyhláška č. 16 ÚVZ).  

Novinky 

Vyhlásenie o bezinfekčnosti Vášho dieťaťa môžete zaslať i prostredníctvom Edupage. Na hlavnej stránke v ponuke "Žiadosti/Vyhlásenia" máte túto možnosť. Je potrebné nastaviť správny dátum, aby vyhlásenie bolo platné. Návod ako podať vyhlásenie cez Edupage.


 ZMENA ORGANIZÁCIE VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PROCESU OD 26.10.2020

Aktuálne opatrenia na obdobie od 26.10. do 27.11.2020

Vyučovanie sa neprerušuje, ale mení formu – všetky povinnosti vyplývajúce zo Školského poriadku ZŠ Pri kríži týkajúce sa účasti a aktivity na vyučovaní zostávajú nezmenené pre rodičov i žiakov.

1. stupeň

- deti sa od 26.10.2020 vzdelávajú prezenčne

- obedy sú zabezpečené

- ŠKD ostáva v prevádzke do 16:30 hod

2. stupeň

- na obedy sa deti neprihlasujú

- deti sa od 26.10.2020 vzdelávajú dištančne,vyučovanie beží online 

- konzultačné hodiny pre žiakov aj rodičov sú v utorok o 14.00h – 15.30h cez MS Teams po predchádzajúcom dohovore s vyučujúcim, prípadne individuálne po dohovore

- podrobné pokyny k dištančnému vzdelávaniu

Z dôvodu celoslovenského testovania nastala zmena termínu jesenných prázdnin.


Online rozvrhy

Od 26.10.2020 prechádza 2. stupeň ZŠ na dištančné vzdelávanie. V tomto dokumente si môžete nájsť rozvrhy online hodín tried, ktoré budú platné počas dištančného vzdelávania. Online hodiny budú prebiehať v MS Teams. Tvorivé výzvy v stredu budú realizované cez dištančné úlohy.

Rozvrhy online hodín


 15.10. Svetový deň bielej palice

V 1.B sme sa toho dnes o bielej paličke veľmi veľa naučili. Už vieme kto ju vymyslel, podľa čoho vznikla a aj to ako dôležitý nástroj je to pre slabozrakých a nevidiacich ľudí medzi nami. Naučili sme sa aj to ako nám ňou slabozrakí a nevidiaci ukážu, keď chcú prejsť cez cestu, a tiež ako sa k nim správať a ako im pomôcť. Na vlastnej koži sme vyskúšali aké to je vidieť iba čierno - čiernu tmu a naučili sa ako veľmi je dôležité byť ohľaduplní a nápomocní telesne znevýhodneným ľuďom, ktorí žijú medzi nami. 

Biela palica1    Biela palica2    Biela palica4    Biela palica5

Natália Jankovičová - vychovávateľka 1.B


Oznam ŠKD

Oznamujeme Vám, že musíme pristúpiť k opatreniam na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 12.10.2020 a od 15.10. 2020 rušíme ranný školský klub detí a prevádzka školského klubu detí bude otvorená od 7.30 hod. do 16.30 hod. Žiaci 1. stupňa budú ráno používať vchod ŠKD( zadný) od 7.30 hod.. Za pochopenie ďakujeme.


Manuál opatrení pre školy

Čo mám robiť ak som bol v kontakte s COVID19      Čo mám robiť ak som COVID 19 pozitívny

Rozhodnutie ministra školstva


 OZNAM ZRPŠ

Milí rodičia,

5.10.2020 sa konalo zasadanie Rodičovskej rady, na ktorom sme zhodnotili minulý šk. rok a pripravili sme sa na nový šk. rok 2020/2021. Rodičovská rada odsúhlasila Správu o činnosti v šk.r. 2019/2020, Prehľad hospodárenia v šk.r. 2019/2020, Plán činnosti na šk.r. 2020/2021, Rozpočet 2020/2021 (všetky dokumenty nájdete v záložke ZRPŠ) a členské príspevky nasledovne: Príspevky ZRPŠ 2020/2021


Dôležité upozornenie

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.


 Usmernenie k postupu škôl a školských zariadení pri realizácií výchovno vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19


Dôležité!!!

Nové zvonenie od 30.9.


 OZNAM

Vážení rodičia.

Na škole máme prvý potvrdený prípad Covid – 19 u žiaka. Postupujeme podľa usmernení RUVZ. Trieda, ktorú žiak navštevuje, je v domácej karanténe spolu s niektorými vyučujúcimi. Podrobia sa testovaniu. V prípade negatívnych výsledkov sa zapoja späť do vyučovacieho procesu v pondelok 28.9.2020.

Radi by sme vás informovali, že v prípade pozitívneho testu u žiaka alebo zamestnanca školy, RUVZ vyhodnocuje úzke kontakty tohto človeka a iba títo ľudia sú odoslaní do domácej karantény (10 dní od posledného kontaktu s COVID pozitívnym človekom) a na testovanie. Karanténne opatrenie sa netýka súrodencov ani rodičov žiakov, ktorým nebolo potvrdené ochorenie testom.

Situáciu máme pod kontrolou a veríme, že všetci sa čoskoro vrátia späť k nám.

                                                                                    Mgr. Iveta Mikšíková

                                                                                       riaditeľka školy


Týždeň pohybu

thumbnail Tyzden pohybu 2020


 Ponuka krúžkov 2020/2021


 Bližšie informácie k vybraným krúžkom

Mladý záchranár 2020-2021-page-001    plagat PriKríži20-21 1-page-001     pohyb 


 Dôležité

Nové opatrenia od 16.9. 2020


 OZNAM

14.9. (pondelok) vyučovanie prebieha ako predošlý týždeň.

Od 16.9. (streda) sa vyučuje podľa rozvrhu.


 Zoznam pomôcok - 1. ročník

Zoznam pomôcok - 2. ročník

Zoznam pomôcok - 3. ročník

Zoznam pomôcok - 4. ročník


 Dôležité

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021

Dôležité tlačivá, ktoré žiak prinesie vyplnené 2. septembra 2020:

Zdravotný dotazník

Vyhlásenie o bezinfekčnosti


Zoznam základných pomôcok na Výtvarnú výchovu pre II. stupeň

5. – 9. ročník

20 ks výkres A4

20 ks výkres A3

Farebné papiere, tyčinkové lepidlo, nožnice

Temperové farby, vodové farby, plochý tenký štetec, plochý hrubý štetec, guľatý štetec

Voskovky, fixky, nádobku na vodu, igelit na lavicu.

Ďakujem :)

Mgr. Zuzana Rybaničová


Úradné hodiny počas letných prázdnin

Pondelok - Štvrtok: 9:00 – 12:00

Žiadosti, dotazy atď. môžete zasielať na emailovú adresu:

syrovatkova@prikrizi.sk alebo telefonicky: 0915859560

Čerpanie dovolenky:

Od 6.7.2020 do 17.7.2020 a od 27.7.2020 do 31.7.2020 – v tomto čase bude škola zatvorená


OZNAM - Prevzatie vysvedčenia

Vysvedčenie sa vydávajú do 3.7. 2020 od 8:00 - 13:00 hod.

Nasledujúci termín je až pri nástupe do školy 2.9. 2020.

Ďakujeme za pochopenie.


ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA dňa 30.6. (utorok)

1. stupeň: 8:00 - 10:00 hod., žiaci idú domov alebo do družiny.

2. stupeň: 9:00 - 10:00 hod.

Obed pre žiakov (1-5. ročník) bude o 10:45 hod.


Pestovateľské práce - technika

Počas domácej výučby naši žiaci nelenili. Ako všetci vieme, komu sa nelení, tomu sa zelení. Veď posúďte sami. Video


cerstvehlavicky

Kaufland tento rok organizuje 2. ročník projektu Čerstvé hlavičky a hľadá partnerské školy pre každú zo svojich predajní, ktoré od nich získajú pravidelný prísun kvalitného ovocia alebo zeleniny pre svojich žiakov na celý rok.

Stačí, ak na stránke cerstvehlavicky.sk nájdete našu školu a zahlasujete za ňu registráciou pokladničných bločkov z nákupu v Kauflande od 24.6.2020 do 29. júla 2020.

Každý nákup sa počíta a aj naša škola sa môže stať jednou zo 70 škôl, ktoré budú dostávať ovocie a zeleninu pre žiakov celý školský rok 2020/2021.

Podporte našu školu v tomto projekte a pomôžete nám zabezpečiť pre vaše deti pravidelnú porciu zdravej a čerstvej zeleniny a ovocia.

S poďakovaním,

Mgr. Iveta Mikšíková, riaditeľka  ZŠ

                                                                                                    


oznam-page-001


 Rozhodnutie starostu o obnovení školského vyučovania v ZŠ


OZNAM

Od 15.6. sa ruší dištančné vyučovanie pre 1. – 5. ročník. Žiaci, ktorí majú záujem o vyučovanie (dohlásenie sa) od 15.6. prosíme nahláste sa triednemu učiteľovi (aj záujem o ŠKD a obedy). Termín: do piatku 12.6. do 8:00 hod. (ŠKD len 1.stupeň).

Žiaci 6. – 9. ročníka pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

Od 15.6.-19.6. 2020: 1. - 5. ročník 5 vyučovacích hodín, teda žiaci nastupujú na 8:00 hod.  Bez ranného filtra. RANNÁ ŠKD nebude.

Organizačné pokyny k poslednému týždňu budeme aktualizovať.


Dôležité!

Dodatok k prevádzkovému poriadku školy od 1.6. 2020 do konca šk. roka 2019/2020


 Živé obrazy     

                      Maľované kamienky                             

(Práce žiakov z výtvarnej a technickej výchovy počas prerušenia vyučovania)


 Dôležitý oznam

Vážení rodičia, venujte, prosím, pozornosť nasledovným informáciám o upravenom vzdelávacom procese v mesiaci jún 2020. Tento dokument upravuje organizáciu vyučovania, príchod detí do školy či dodržiavanie hygienických opatrení. Taktiež Vás prosíme o vytlačenie a vyplnenie vyhlásenia o bezinfekčnosti, ktoré je nutné priniesť prvý deň nástupu do školy.

Ďakujeme za spoluprácu, spoločne to zvládneme.

Informácie o upravenom výchovno - vzdelávacom procese                                  Vyhlásenie o bezinfekčnosti


 Výber prác - galéria v detskej izbe

(Práce žiakov z výtvarnej výchovy počas prerušenia vyučovania)


 Zápis do 1 ročníka bol ukončený 30.4. 2020


 Deviataci - dôležité

Pozrite si nasledovný dokument:

Termíny, organizácia a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách


 Práce našich žiakov z techniky

Téma: Jarná záhradka u nás doma - video


Vitajte v našej škole, budúci prváčikovia

Keďže dvere našej školy musia byť momentálne zatvorené, dovoľte, aby sme Vám našu školu predstavili aspoň v tomto krátkom videu.


 Spolu to zvládneme - Dúha nádeje

Pozrite si nádherné práce žiakov ZŠ Pri kríži počas domáceho vyučovania. Ste super!!!

spolutozvladneme


 Zápisy prváčikov prvýkrát online

V súvislosti so šírením nového koronavírusu mení mestská časť Bratislava-Dúbravka aj zápisy do základných škôl, ktorých je zriaďovateľom. Prebiehať budú elektronicky. Povinné sú pre všetky deti, ktoré do konca augusta tohto roku dovŕšia šesť rokov a aj pre tie, ktoré mali odloženú povinnú školskú dochádzku.
Zápisy do všetkých základných škôl budú prebiehať elektronicky od 15. do 30. apríla 2020. Zákonný zástupca na webovej stránke vybranej základnej školy alebo na stránke mestskej časti nájde prihlášku, ktorá bude pre každú školu rovnaká, a vyplní ju v online systéme.
Školy budú prijímať vytlačenú a vyplnenú prihlášku aj poštou, pričom bude dôležitý dátum pečiatky na obálke (najneskôr do 30. apríla) a 28. apríla od 9.00 – 12.00 aj osobne na vrátnici zvolenej školy. Tieto možnosti ale zriaďovateľ odporúča používať len vo výnimočných prípadoch. Viac informácií nájdete tu.


Rozhodnutie ministra školstva

Vážení rodičia,

minister školstva vydal 26.3.2020 rozhodnutie, ktorým prerušuje školské vyučovanie až do odvolania, ukladá školám povinnosť zabezpečiť podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie a určuje nové termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2019/2020.

O týchto dôležitých termínoch, ako sú podávanie prihlášok na stredné školy, zápis žiakov do prvého ročníka a pod. budeme vždy včas vopred dotknutých rodičov informovať.

Plné znenie rozhodnutia MŠ

Mgr. Iveta Mikšíková - riaditeľka školy


OZNAM

Vážení rodičia,

na základe usmernenia zriaďovateľa MČ Dúbravka Vám poskytujem informáciu o úhrade mesačných príspevkov (ŠKD, réžia ŠJ)

a) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 4/2019 zo dňa 25.6.2019 - príspevok ŠKD sa  uhrádza mesiac vopred 

b) príspevok za réžiu sa uhrádza mesačne ako doposiaľ (ak sa žiak nestravuje, poplatok sa neuhrádza)

c) za kalendárny mesiac, v ktorom bola základná škola mimo prevádzky bude príspevok vrátený pri zúčtovaní na konci školského roka.

Mgr. Iveta Mikšíková


RTVS spúšťa reláciu Školský klub pre malých školákov

„Školský klub - hodinka z triedy bez kriedy“ bude Dvojka vysielať každý pracovný deň od 9:15 do 10:00 do 27. marca. V nej sa zábavnou formou počas 45 minút dozvedia množstvo nových poznatkov.


ihriska

Zatvárame ihriská!
Z dôvodu spomalenia šírenia koronavírusu budú od dnešného dňa zavreté ihriská aj športoviská na území celej mestskej časti. Zákaz platí do odvolania!

Rešpektujte ho a trávte čo najviac času doma. ĎAKUJEME


OZNAM O PREPOSIELANÍ UČEBNÝCH MATERIÁLOV

Vážení rodičia.

Vzhľadom k uzatvoreniu školy a prerušeniu vyučovania sme pristúpili k preposielaniu učebných materiálov do žiackych a rodičovských kont v školskom informačnom systéme Edupage.

Keďže prenos informácií má svoje špecifikum na prvom stupni oproti druhému stupňu, dohodli sme sa nasledovne.

Na prvom stupni sa s Vami konkrétne dohodne Vaša pani triedna učiteľka. Komunikácia je jednoduchšia vzhľadom k počtu žiakov. Na druhom stupni jednotliví vyučujúci budú komunikovať so žiakmi prostredníctvom Edupage. Dohodli sme sa, že učebné materiály Vám vyučujúci budú preposielať v utorok a vo štvrtok v dopoludňajších hodinách. Samozrejme záleží od rozsahu učiva a týždennej dotácie hodín.

Materiály budú vo forme prezentácií, pracovných listov, náučných videoprezentácií a pod. Deviataci vzhľadom na Testovanie 9 budú dostávať prioritne testy z matematiky a slovenského jazyka. V prípade otázok komunikujte s jednotlivými  vyučujúcimi. V každom prípade nechceme, aby rodičia suplovali prácu učiteľa. Chceme len využiť čas na samoštúdium žiakov a aj vzdelávaním im vyplniť toto náročné obdobie. Po návrate do školy si vyučujúci so žiakmi zopakujú, dovysvetľujú a utvrdia učivo.

Dávajte si na seba pozor a dodržiavajte všetky preventívne opatrenia.

Ďakujem za pochopenie.

S pozdravom

Mgr. Iveta Mikšíková


Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.
Učitelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie cez EduPage.
Plné znenie usmernenia ministerky školstva.

Mgr. Iveta Mikšíková, riaditeľka školy


Upozornenie pre všetky základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Dúbravka


 Od 10.3. 2020 bude škola mimo prevádzky.

Vážení rodičia, milí žiaci,

na základe rozhodnutia Magistrátu Hlavného mesta Bratislavy, budú od zajtra 10.3. 2020 do 16.3. 2020 (vrátane) všetky školy zatvorené. Nástup 17.3. 2020.

Bližšie informácie zverejníme čoskoro. Sledujte stránku školy.

Mgr. Iveta Mikšíková, riaditeľka školy.


OZNAM

Vážení rodičia,

na základe Odporúčania magistrátu hlavného mesta vo veci spoločného postupu pri preventívnych opatreniach vzhľadom na riziko šírenia korona vírusu medzi najohrozenejšími skupinami obyvateľstva oznamujem, že dočasne rušíme všetky hromadné akcie organizované na ZŠ (exkurzie, lyžiarsky výcvik, filmové predstavenie a iné). Toto opatrenie sa týka všetkých škôl v hlavnom meste.

27.3. 2020 sa ruší riaditeľské voľno (bude riadne vyučovanie), ktoré bude dňa 1.4. len pre žiakov 5. – 8. ročníka z dôvodu Testovania9.

Ďakujeme za pochopenie.         

                           Mgr. Iveta Mikšíková, riaditeľka školy


Prednáška o plazoch

Dňa 27.2. 2020 prišla na našu školu herpetologička. Počas prvých dvoch hodín porozprávala piatakom množstvo zaujímavých informácií o plazoch so zameraním na hady. Samozrejme prednáška nemohla byť ochudobnená o živé exempláre a tak priniesla so sebou aj dvoch hadov, ktoré si deti mohli pozrieť zblízka a tí odvážni aj pohladkať. Ďakujeme pekne a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. FOTOGALÉRIA

Mgr. Michal Zaťovič, PaedDr. Gabriela Gavláková


ŠKOLSKÉ KOLO SÚŤAŽE HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - I. KATEGÓRIA

25.2.2020 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín v prednese poézie a prózy žiakov 1. stupňa. Zúčastnili sa ho žiaci 2. až 4. ročníkov, ktorí boli vybraní v triednych kolách.

Vyhodnotenie prednesu poézie:                       Vyhodnotenie prednesu prózy:

1. miesto – Zuzana Sládková,3.B                      1. miesto – Adam Beťko, 4.C

2. miesto – Martin Beťko, 3.A                          2. miesto – Timon Podoba, 3.A

3. miesto ˗ Jakub Prítrský, 2.A                        3. miesto – Tereza Mníchová, 4.D                Tomáš Pivka, 4.C      

Do okresného kola súťaže postupujú Adam Beťko a Zuzana Sládková. Obom srdečne blahoželáme a držíme im palce!

hvkub 1    hvkub 2    hvkub 3

 Mgr. Valéria Kaplánová


PREDNÁŠKA S ANTROPOLOGIČKOU

Vo štvrtok 13. februára prijala pozvanie na hodiny biológie do 7. ročníka doktorantka z Katedry antropológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Počas zaujímavej prednášky sa žiaci dozvedeli veľa zaujímavostí o práci antropológa, o kostre, kostiach, určovaní pohlavia, veku i ochorení. Na ukážkach skutočných kostí si mohli pozrieť zrastené zlomeniny, dôkazy o zraneniach, otlačky predmetov na kostiach a porovnať odlišnosti na kostre muža a ženy. Prednáška žiakov veľmi zaujala a získali veľa nových vedomostí. FOTOGALÉRIA

PaedDr. Gabriela Gavláková


Hviezdoslavov Kubín

Dňa 13. 2. 2020 sa v priestoroch školskej knižnice uskutočnilo školské kolo postupovej súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín pre II. stupeň ZŠ. Súťaž sa niesla v príjemnej a uvoľnenej atmosfére, ktorá napomohla žiakom v ich výkonoch. Porotu tento rok nadchol skutočne originálny výber textov a vyrovnanosť súťažných prednesov. Je potešujúce, že prednes viacerých žiakov bol demonštráciou úprimného nadšenia, dramatického zápalu, poctivej prípravy a stotožnenia sa s prezentovaným úryvkom či básňou. Takýto súlad očaril publikum a poskytol prítomným skutočne hodnotný kultúrny zážitok.

Výsledky:

kat. 5. - 6.:

poézia: 1. Ema Šatková, 2. Alexandra Fialová, 3. Natália Konderlová

próza: 1. Nataly Kurtyová, 2. Timea Hlavinková, 3. Ján Fratrič

kat. 7. - 9.:

poézia: 1. Sára Sidorová, 2. Nicol Lališová, 3. Katarína Eretová

próza: 1. Eliška Šimovcová, 2. Nina Sirotová, 3. Karin Pavlovičová

hk      hk1     hk2               Mgr. Ján Dano 


Okresné kolo dejepisnej olympiády

Dňa 14.2.2020 sa uskutočnilo okresné kolo dejepisnej olympiády na Spojenej škole sv. Františka z Assisi.

Žiaci Michal Pivka z6.B triedy, Alena Skaláková zo 7.C, Michaela Miriam Chorvátová z 8.A a Damián Matúšek z 9.B triedy reprezentovali našu školu v štyroch kategóriách. Aj napriek silnej konkurencii sme získali nádherné umiestnenia. S diplomami odišli Damián Matúšek z3. miesto v kategórii C (9. ročník) a krásne 2. miesto obsadila Alena Skaláková v kategórii E (7. ročník), ktorá postupuje do krajského kola. Alenke budeme na ďalšej súťaži držať palce!

Všetkým srdečne blahoželáme aďakujeme za kvalitnú reprezentáciu našej školy.

dej oly

Mgr. Erika Estera Čajková


Práca s tabletmi

S témou Geologické obdobia v rámci biológie, sa žiaci deviateho ročníka oboznámili aj pomocou školských tabletov. Vďaka aplikácii Planet prehistoric získali deviataci predstavu ako vyzerali prehistorické zvieratá, vypočuli si ich zvuky a dozvedeli sa i mnohé informácie o týchto dávno vyhynutých organizmoch.

20200212 125759     20200212 125803     20200212 125816

Mgr. Michal Zaťovič


 Karneval

Dňa 12. februára 2020 sme zorganizovali v školskom klube deti fašiangový karneval . Deti sa predviedli vo svojich krásnych maskách. O zábavu sa postaral klaun Adynko, s ktorým si deti zasúťažili, zatancovali a zabavili. Za krásne masky boli odmenené sladkou odmenou od ZRPŠ. FOTOGALÉRIA

Magdaléna Blahutová


Lyžiarsky výcvik ŠKD

V januári sme v spolupráci s Heppykids zorganizovali na Zochovej Chate lyžiarsky výcvik pre deti z ŠKD a prvého stupňa. Kurzu sa zúčastnilo 70 detí, ktoré boli rozdelené podľa lyžiarskych schopností do skupín. Cieľom pre začiatočníkov bolo zjazdiť terén oblúkmi z pluhu, čo sa nám aj podarilo. Cieľom pokročilých bolo zdokonalenie zjazdu lyžiarskych zručností. Počasie a podmienky na lyžovanie boli výborné. FOTOGALÉRIA

                                                                                                                                              Beata Oškerová


Obleč sa do Dúbravky !!!

Dňa 12.2.2020 sa naši žiaci, zo 7 .A, 7. C a 5. B, zúčastnili slávnostného udeľovania diplomov a cien v DK Dúbravka za svoje výtvarné návrhy dúbravského trička. Osobitnú cenu poroty získal Marko Javorček z 5.B.
Našim umelcom srdečne blahoželáme !!!

vyv      vyv1

Mgr. Zuzana Rybaničová


Okresné kolo Geo olympiády

V decembri minulého roka sa na ZŠ Pri kríži uskutočnilo Školské kolo Geografickej olympiády. Úspešní boli 8 žiaci, ktorí následne postúpili ďalej. V Okresnom kole, ktoré sa konalo 6.2.2020 na Gymnáziu Bilíková boli 4 úspešní riešitelia – Timea  Hlavinková (5.A), Ján Fratrič (6.A), Matúš Kameniar (7.A), Matúš Kuruc (9.B).

Srdečne blahoželáme

                                                                                                                     Mgr. Lucia Murčová


Návšteva deratizérky

Žiaci 6.C triedy sa dozvedeli pútavé informácie o nežiadúcich živočíchoch v domácnostiach ako sú šváby, ploštice a nežiadúce hlodavce. Prišla k nám na prednášku mama našej žiačky, ktorá pracuje ako deratizérka. Hovorila o tom, ako zistíme, že týchto neželaných hostí v byte máme a ako sa ich zbaviť. Žiakov prednáška zaujala a možno sa im získané informácie budú hodiť aj v budúcnosti.

der   der1    der2   der3 

Mgr. Michal Zaťovič


Educate Slovakia - výučba anglického jazyka s lektormi

V dňoch 15.1.2020 – 24.1.2020 sa na našej škole uskutočnilo v rámci projektu Educate Slovakia vyučovanie s cudzojazyčnými lektormi z Číny, Indonézie a Ruska pre žiakov zo štvrtého, piateho a siedmeho ročníka v anglickom jazyku. Žiaci boli rozdelení do skupín a každá skupina mala vyučovanie dva dni po 5 hodín. Projekt bol zameraný na upevňovanie si vedomostí a zručností komunikáciou s lektormi v anglickom jazyku ako aj na zlepšenie globálneho zmýšľania detí a na podporu a rozvoj ich sociálnych zručností prostredníctvom medzinárodného prostredia a moderného neformálneho vzdelávacieho systému. Žiaci sa počas tých dvoch dní dozvedeli veľa zaujímavých informácií o kultúre a živote v krajinách, z ktorých jednotliví lektori pochádzajú. Robili tiež veľa rôznych aktivít a hier zameraných na tímovú spoluprácu a to všetko v anglickom jazyku. VIDEO

Vernisáž Sametová/Nežná

Niektorí žiaci našej školy strávili piatkový večer trošku nezvyčajne ... na vernisáži výstavy fotografií Sametová/Nežná v galérii DKD.  Jej súčasťou bol aj koncert Katky Feldek, následne diskusia so spisovateľom Ľubomírom Feldekom a Ľubom Navrátilom, riaditeľom DKD. Napriek tomu, že spomínaná akcia sa konala po vyučovaní, naši študenti prejavili záujem, čo si veľmi vážime. Ukázali tak, že udalosti v našich dejinách, ktoré spájali osobné príbehy nesmiernej odvahy, im nie sú ani zďaleka ukradnuté.

vernisaz

Mgr. Erika Ester Čajková


Okresné matematickej olympiády

Dňa 29.1.2020 sa konalo na ZŚ Beňovského obvodné kolo 69. ročníka matematickej olympiády kategórií Z5 a Z9. Úspešnými riešiteľmi sa stali Ján Lašák z 5.C – 17 bodov, Tereza Požgayova z 5.B – 15 bodov, Slávka Sasková 5.C – 12 bodov, Gréta Ďurinová 5.A – 12 bodov, Matúš Ondrušek 5.B – 10 bodov.

Srdečne blahoželáme                                                                       

Mgr. Beata Tomášková


VŠETKOVEDKO

28. novembra 2019 sa na celom Slovensku uskutočnila vedomostná súťaž VŠETKOVEDKO. Na našej škole sa prihlásilo 30 detí z celého I. stupňa. Dnes všetci zúčastnení dostali diplomy a darčeky. Tí najšikovnejší získali titul VŠETKOVEDKO. Najšikovnejšia v rámci našej školy bola Ellka Brúderová z 2. C, ktorá získala titul VŠETKOVEDKO ŠKOLY. Všetkým srdečne gratulujeme!

vseved     vseved1

Angelika Krajčovičová


IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV

V piatok 31.1.2020 zažili žiaci prvého ročníka významný deň. Pred odovzdávaním prvého vysvedčenia absolvovali prváčikovia slávnostnú imatrikuláciu, na ktorej boli imatrikulovaní za žiakov našej školy. Pod vedením svojich triednych učiteliek sa s radosťou pripravovali na túto slávnostnú chvíľu, aby ukázali svoje zručnosti a vedomosti. Žiaci predviedli, čo už vedia z matematiky a slovenského jazyka. Spoločne si zarecitovali, počítali a nakoniec si zaspievali. Po úspešnom zvládnutí všetkých úloh, dostali imatrikulačný list a tričko s logom školy. Všetkým ďakujeme za účasť a žiakom prajeme veľa úspechov! FOTOGALÉRIA


TESTOVANIE 5

20. novembra 2019 sa konalo celoslovenské testovanie žiakov piateho ročníka ZŠ.Žiaci našej školy obstáli veľmi dobre. Bolo testovaných 90 žiakov z troch tried piateho ročníka.

V slovenskom jazyku bol maximálny počet získaných bodov 30. Priemerný počet bodov našej  školy bol 22,7. Priemerný počet bodov v rámci SR bol 19,4. Priemerná úspešnosť našej školy bola 75,7 %. Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer bol 64,8 %. Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru bol 10,9 %.

V matematike bol maximálny počet získaných bodov 30. Priemerný počet bodov našej  školy bol 22,9. Priemerný počet bodov v rámci SR bol 19,0. Priemerná úspešnosť našej školy bola 75,6 %. Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer bol 63,4 %. Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru bol 12,2 %.

Všetkým žiakom  srdečne blahoželáme.

                                                                                      Mgr. Iveta Mikšíková


Okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko

V utorok 28. 1. sa uskutočnil 27. ročník okresného kola súťaže v prednese povestí – Šaliansky Maťko. Našu školu reprezentovali dvaja talentovaní žiaci, ktorí svojím umeleckým prednesom potešili odbornú porotu a ďalších súťažiacich. V druhej kategórií súťažil Adam Beťko z triedy 4.C a v tretej kategórií nás zastupovala žiačka Nicol Lališová zo 7.C. Našim žiakom prajeme veľa úspechov v ďalších recitačných súťažiach, ktoré sa uskutočnia v nasledujúcom polroku. 

sm                                                                       

Mgr. Jana Junková


OZNAM

Vážení rodičia, dňa 31.1. 2020 (piatok) sa obedy vydávajú v čase od 11:30 - 13:30 hod. 


Video k hlasovaniu v TESCU


Návšteva NR SR

Dňa 14. 1. sme navštívili budovu Národnej rady Slovenskej republiky. Po vstupe do budovy parlamentu a po absolvovaní bezpečnostných opatrení nás v sieni J. M. Hurbana privítala sprievodkyňa, ktorá nás oboznámila s históriou Národnej rady, so štátnymi symbolmi našej vlasti a procesom vzniku Ústavy SR. Tu sme si spoločne zopakovali, čo už vieme o štáte a akú funkciu má náš parlament. Prezreli sme si maľby akademického maliara Albína Brunovského a navštívili sme rokovaciu sálu NR SR. Okrem toho sme navštívili aj Bratislavský hrad, kde sme si pozreli výstavu venovanú M. R. Štefánikovi. Celá návšteva parlamentu i hradu bola hodnotným doplnkom k všeobecnému rozhľadu a k učivám, ktoré študenti preberajú na občianskej náuke, dejepise či geografii. Môžeme konštatovať, že exkurzia splnila svoj cieľ.

nr sr 1     nr sr 4     nr sr 3

Mgr. Čajková


Projekt "VODA JE ŽIVOT"

projekt voda je zivot


 

Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

V stredu 15.1.2020 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola Olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa konalo na ZŠ Ivana Bukovčana v Devínskej Novej Vsi. V kategórii 1A súťažila Kristínka Vrbovská zo 7.A a v kategórii 1B Milan Obert z 8.A triedy. Obidvaja žiaci nám urobili veľkú radosť. Kristínka sa umiestnila na 3. mieste a Milan skončil ako štvrtý. Za úspešnú reprezentáciu im ďakujeme, srdečne blahoželáme ku krásnemu umiestneniu a prajeme veľa ďalších úspechov.

Mgr. Mária Klučková Paučinová


Školské kolo DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY

V decembri prebehlo na našej škole školské kolo dejepisnej olympiády. Zúčastnili sa jej žiaci šiesteho až deviateho ročníka. Súťažilo sa v troch okruhoch – monotematický (Milan Rastislav Štefánik, Česi a Slováci v období prvej svetovej vojny), okruh z príslušného ročníka a regionálny okruh ( venovaný histórii okresu Bratislavy IV). Do okresného kola, ktoré sa uskutoční 14.2. postúpili žiaci: Michal Pivka (6.B),Alena Skaláková (7.C), Michaela Miriam Chorvátová (8.A), Damián Matúšek (9.B) Srdečne blahoželáme a držíme palce, aby ste uspeli aj v okresnom kole.

Mgr. Erika Estera Čajková


IHRISKO ŽIHADIELKO

O pár dní sa začína posledný, piaty ročník súťaže o ihrisko ŽIHADIELKO. Prosíme vás preto o pomoc pri hlasovaní. 

Pridajte sa a pozvite aj priateľov, známych do Facebookovej skupiny DÚBRAVKA BOJUJE O ŽIHADIELKO 

https://www.facebook.com/groups/2961760457215126/?epa=SEARCH_BOX

Na stránke budete denne informovaní o priebehu súťaže a motivovaní k hlasovaniu. Pomôžte nám využiť poslednú príležitosť vyhrať ešte jedno ihrisko pre naše dúbravské deti a ich priateľov. Minulý rok sme bojovali v kategórii s mestami/obcami, ktoré tiež už svoje Žihadielko majú. Bohužiaľ, nepodarilo sa nám získať dostatok hlasov.
Hlasovanie prebieha od 13.1.2020 do 29.2.2020


Kurz lyžovania

Prihlášku odovzdať a uhradiť 75€ treba do 15.1.2020 svojim p. vychovávateľkám.

Info + prihláška


Krásne Vianoce

Nech sa všetka starosť zruší, nech zavládne pokoj v duši.
Čo bolelo, nech sa zhojí, čo tešilo, nech sa zdvojí.
Pod stromčekom darov dosti, kapra čo má málo kostí.
Veľa šťastia v žiare svetiel stromčeka, aby láska zavítala aj do Vášho domčeka.
Na Vianoce mnoho radosti, v novom roku žiadne starosti.

DSC 0055

celý kolektív ZŠ Pri kríži


Vianočný turnaj v Scrabble 2019

Hodiny slovenského jazyka a literatúry počas mesiaca december žiakom spestrilo aj zážitkové vyučovanie prostredníctvom svetoznámej slovnej hry Scrabble. V triednych kolách si žiaci 4. - 9. ročníka zmerali sily v napínavých herných partiách, kde rozvíjali svoju slovnú zásobu, kreativitu a zároveň aj zvyšovali flexibilitu vlastných reakcií v konfrontácii s ťahmi súperov a aktuálnou situáciou na hracej ploche. Do školského kola nakoniec postúpilo 36 žiakov. Čakalo ich jedno spoločné vyraďovacie kolo a posledné finálové súboje víťazov naprieč ročníkmi. V nich uspeli traja najlepší žiaci podľa výsledného počtu získaných bodov.

Výsledky:

 1. Alena Skaláková, VII. C
 2. Matej Frtús, IX. A
 3. Juraj Ďurdík, V. B

Všetkým zúčastneným blahoželáme a veríme, že súťaž sa stane peknou predvianočnou tradíciou aj v nasledujúcich rokoch. FOTOGALÉRIA


Slovenčina hrou . . .

Dňa 12.12.2019 sa žiaci našej školy zapojili do celoslovenskej súťaže „Ypsilon“. Do tejto súťaže sa mohol zapojiť každý, kto má rád slovenčinu, zábavu a logické myslenie. Tento školský rok sa do súťaže zapojilo 31 žiakov od 5. až po 8. ročník.

Ypsilon – slovina je hra, je zábavná súťaž pre žiakov základných škôl v predmete slovenský jazyk a literatúra. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Cieľom súťaže je zbaviť žiakov negatívnych pocitov, ktoré sa často spájajú s výučbou tohto predmetu a ukázať im, že slovina je hra. Súťažné interaktívne testy rozvíjajú žiacku originalitu, tvorivosť, aktívne myslenie žiakov a podnecujú ich flexibilitu.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za záujem a spoločne si netrpezlivo počkáme na výsledky, ktoré budú zaslané do školy koncom januára. Pevne verím, že všetci žiaci boli úspešní riešitelia, a preto im blahoželáme.

slovhrou 1      slovhrou 2     slovhrou 3

Mgr. Katarína Rabajdová


Predvianočná nálada v našej škole


Vianoce Pri kríži

12. 12. sa konali naše tradičné Vianoce Pri kríži. Rodičia, žiaci a učitelia sa tu stretli v radostnej vianočnej atmosfére. Žiaci hrdo predávali svoje krásne vianočné výrobky a všetci sme si mohli pochutiť na výborných cesnakových uzloch, palacinkách či hot-dogoch. Ďakujeme za krásne popoludnie plné vianočnej nálady a detskej radosti. FOTOGALÉRIA

kolektív ZŠ Pri kríži


 Šaliansky Maťko 2019

Dňa 9. 12. 2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese povestí – Šaliansky Maťko. V príjemnej atmosfére vzájomnej podpory si súťažiaci uctili odkaz našej histórie a múdrosti predkov dôstojnou interpretáciou autorských textov. Žiaci po skončení súťaže odchádzali obohatení o hodnotné umelecké zážitky a zároveň si odnášali aj cenné rady k ďalšiemu cibreniu svojich prezentačných zručností.

Výsledky:

II. kategória:

 1. Adam Beťko, IV. C (postup do okresného kola)
 2. Alexandra Fialová, V. B
 3. Izabela Dinušová, IV. C

III. kategória:

 1. Nicol Lališová, VII. C (postup do okresného kola)
 2. Ema Šatková, VI. C
 3. Natália Konderlová, VI. B


Gratulujeme!    salmat salmat 1   salmat 2    Mgr. Ján Dano              


Mikulášska zábava

Mikulášska zábava sa v našej triede 2.C v rámci ŠKD stáva pomaly tradíciou. Tento rok sme si ju však vylepšili o varenie naozajstného mikulášskeho punču. Celou triedou rozváňala omamná vôňa mandaríniek a všade bolo cítiť atmosféru prichádzajúcich Vianoc. Kým sa nám punč uvaril dobre sme si zasúťažili a ako inak aj poriadne zatancovali. Domov sme odchádzali príjemne unavení a obohatení o nové super zážitky so spolužiakmi. FOTOGALÉRIA

Jankovičová Natália


Florbal žiakov ZŠ

5.12. sa naši žiaci II. stupňa zúčastnili na florbalovom turnaji okresného kola v Záhorskej Bystrici.

Na turnaji štartovalo šesť družstiev – ZŠ Beňovského, ZŠ Esprit, ZŠ Lamač, gym. L. Sáru, ZŠ Hargašova – Záhorska Bystrica a naša ZŠ Pri kríži. Turnaj sa hral systémom každý s každým, pričom iba víťaz postupoval do krajského kola. Postup si nakoniec vybojovali naši florbalisti, keď postupne zvíťazili v štyroch zápasoch a nakoniec v poslednom piatom remizovali po dramatickom priebehu 1:1 vyrovnávajúcim gólom 20 sek. pred koncom s gym. L. Sáru, čo nám zabezpečilo postup do krajského kola. Všetci chlapci podávali počas celého turnaja veľmi dobré výkony a prezentovali sa najmä výborným kolektívom, ktorý bol hlavným základom úspechu. Srdečne gratulujeme a prajeme chlapcom veľa šťastia v krajskom kole.

florziaci    florziaci 2

Mgr. Richard Hejčík


Florbal žiačok ZŠ

Dňa 3.12.2019 organizovala naša škola florbalový turnaj žiačok II. stupňa – lokalita Dúbravka. Na podujatí sa zúčastnili tri družstvá z Dúbravského obvodu: ZŠ Beňovského, ZŠ Sokolíkova a naša ZŠ Pri kríži. Turnaj sa odohral systémom každý s každým, pričom prvé dve družstvá postupujú do okresného kola. Na 1. mieste sa umiestnila ZŠ Beňovského, na 2. ZŠ Pri kríži a 3. miesto patrilo ZŠ Sokolíkova. Hneď na druhý deň, 4.12. pokračoval turnaj okresným kolom na spojenej škole sv. Františka z Assisi, kde už za omnoho väčšej konkurencie obsadili naše žiačky siedme miesto. Víťazom sa stala spoj. škola Tilgnerova, ktorá postúpila ďalej do krajského kola.

florziacky

Mgr. Richard Hejčík, Mgr. Adriána Marjenková


Mikuláš

Padá sniežik, vietor fúka,

Mikuláš nám dary núka.

Poďte, deti, detičky,

rozbaľte si balíčky

FOTOGALÉRIA


 Videopozvánka na Vianoce Pri kríži


 

Osobnostný a sociálny rozvoj vo štvrtých a piatych ročníkoch

 

V novembri sme sa so štvrtákmi a piatakmi rozprávali na rôzne témy.

 

So štvrtákmi sme hovorili o tom, že internet je veľký pomocník, dáva nám veľkú moc a my musíme byť pri jej používaní obozretní a zodpovední. Spoločne sme prišli na to, ktoré správanie na internete je bezpečné a ktoré nie. Hovorili sme o spôsobe výberu priateľov na sociálnych sieťach, o bezpečnosti hesiel aj o kontrole, ktorú nad nami ešte majú mať rodičia. Povedali sme si aj na koho sa môžeme obrátiť v prípade, že sa na sociálnej sieti necítime komfortne.

 

V triedach piateho ročníka sme sa rozprávali o štýloch učenia, o príprave na vyučovanie, o tom ako zvýšiť samostatnosť žiakov, aj o tom, aký veľký vplyv má učiteľ na to, koľko si z hodiny odnesieme. Preskúmali sme našu pozornosť aj pamäť, povedali sme si o rôznych spôsoboch ako si uľahčiť učenie a užili sme si pri tejto, na prvý pohľad nudnej téme, kopu zábavy.

 

Žiaci boli veľmi aktívni, veľa diskutovali, odovzdávali si navzájom svoje skúsenosti a postrehy, a prispeli tým k tomu, že sme sa cítili veľmi príjemne.

osr      osr1 

Miriam Siposová


 

 

OZNAM

Dňa 17.12.2019 bude prevádzka školského klubu deti z dôvodu slávnostnej pedagogickej rady skrátená do 14.30 hod. Prosím, aby si rodičia zabezpečili vyzdvihnutie detí.

Za pochopenie ďakujeme.


Burza hračiek

Dňa 8.11.2019 sa v popoludňajších hodinách konala „Burza hračiek". Táto akcia prebiehala v školskej jedálni počas ŠKD a zúčastnili sa jej všetky deti prvého stupňa, i niektorí starší žiaci. Deti si priniesli hračky, s ktorými sa doma nehrajú, aby ich predali. Za získané peniaze si potom kúpili nové hračky od ostatných žiakov.  Naučili sa tak manipulovať s peniazmi a domov odchádzali s úsmevom na tvári a plnými rukami nových úlovkov na hranie.  Akcia mala veľký úspech a my sa už tešíme na ďalší ročník. FOTOGALÉRIA

Mgr. Adela Romančíková


Technologický workshop

Dňa 28.novembra sa na našej škole uskutočnil Technologický workshop zameraný na fyziku a techniku. Vďaka spolupráci so SPŠE K. Adlera a jej šikovnými žiakmi sa nám podarilo vytvoriť pre našich žiakov veľmi zaujímavé hodiny. Pútavé fyzikálne pokusy, elektrické obvody, meteostanica a zaujímavé rozprávanie o jej vzniku, rôzne technické stavebnice, práca s tabletom na biológii a najzábavnejšie rc autíčka nás úplne dostali. Poďakovanie patrí všetkým študentom z Adlerky a našim deviatakom, ktorí rovesnícke vyučovanie zvládli naozaj na výbornú a taktiež aj našim učiteľom biológie a fyziky. Dúfame, že v tejto úspešnej spolupráci budeme pokračovať aj naďalej. FOTOGALÉRIA

                                                                                                                                        Z. Matovičová


VŠETKOVEDKO

Dňa 28. 11. 2019 sme mali na škole super súťaž pod názvom VŠETKOVEDKO pre deti 2., 3. a 4. ročníka. Z našej školy sa zúčastnilo 30 detí. Deti sa s veľkou chuťou „popasovali“ s úlohami, ktoré sú zaujímavou formou zopakovania si vlastných vedomostí, kde dieťa má možnosť sám seba zhodnotiť ako sa dokáže „popasovať“ s úlohami bežného života. Súťaž bola zaujímavá, prínosná, aktivizujúca poznatky, ktoré už deti majú osvojené. Otázky boli zaujímavo formulované zamerané na funkčnú gramotnosť. Úlohy tiež výborne podporujú rozvoj čítania s porozumením a všeobecný prehľad žiakov. Deti si zároveň môžu vyskúšať, aké to bude na testovaní vo vyšších ročníkoch.

Koordinátorka matematických súťaží na 1. stupni Mgr. Angelika Krajčovičová


Matematická súťaž Náboj

Dňa 22. 11. 2019 sa konala medzinárodná matematicko- fyzikálna súťaž Náboj, do ktorej sa zapojili aj 3 tímy našej školy. Žiaci tried 9.A: Erik Valentín, Kristián Bobačic, Samuel Tisovčík a Rebeka Kozakovičová, 9.B: Radovan Čajági, Viliam Polák, Kristína Valašková a Natália Rajtáková a 8. C: Michaela Kollárová, Lucia Miháliková, Petra Pribišová a Andrea Sokolová. Naše tímy sa vo veľkej konkurencii základných škôl a gymnázií pre nadané deti v Bratislavskom kraji aj v Medzinárodnej konkurencii umiestnili na krásnych miestach. K úspechu gratulujeme.

imgP0DA1H   imgSWCB7K  imgVPTTH7  imgTDLQMP   imgXEZ05O


Florbal žiakov ZŠ

Dňa 22.11.2019 organizovala naša škola florbalový turnaj žiakov II. stupňa – lokalita Dúbravka. Na podujatí sa zúčastnilo päť základných škôl z Dúbravského obvodu: ZŠ Beňovského, ZŠ Nejedlého, ZŠ Sokolíkova, British School a ZŠ Pri Kríži. Turnaj sa odohral systémom každý s každým, kde prvé dve družstvá postupujú do okresného kola. Po viacerých dramatických zápasoch si postup do okresného kola vybojovali ZŠ Beňovského – 1. miesto a naša ZŠ Pri Kríži – 2. miesto, kde sme vo veľmi napínavom záverečnom zápase za povzbudzovania spolužiakov porazili British School 6:3. Našu školu reprezentovali: Patrik Hahn, Adam Halaša, Boris Hrdlička, Martin Chudjak, Martin Kompan, Matúš Saňa, Boris Sirota. Ešte raz srdečne gratulujeme.

20191122 122832

                                                                                            Mgr. Richard Hejčík, Mgr. Adriána Marjenková


Technologický workshop

TW2019


Zbierka pre útulok

útulok plagat 2st-page0001


 HRY A HISTÓRIA

Žiakov z krúžku Historický kalendár prišiel vo štvrtok 14.11. navštíviť Mgr. Miroslav Neumann PhD. aby im predniesol prednášku na tému – Hry a história. Hranie hier sa už dávno nevníma v negatívnom duchu ale práve naopak. Pokračovanie článku.

his


 Jablkový deň 3.-4.ročník

Jablká patria medzi najzdravšie druhy ovocia. My sme si ho uctili 7.11. oslavou jablka. Počas dňa plného zábavy, poučenia, doplňovačiek i tanca nám rozvoniavali jablkové dobroty, ktoré doma pripravili šikovní tretiaci a štvrtáci. Na naše dopoludňajšie aktivity nadviazal aj ŠKD. Tento zdravý deň nám na chodbách a v triedach pripomínajú krásne jablkové výtvarné práce. Deti boli jablkovým dňom nadšené, veď predsa maškrtiť sa dá i zdravo.

IMG-20191120-WA0000    IMG-20191120-WA0001    IMG-20191120-WA0002   IMG-20191120-WA0003 


28. 10. Deň školských knižníc

Medzinárodný deň školských knižníc vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (IASL) a pripomína sa od roku 1999. Zábavnými formami práce s knihou pani učiteľky prvého stupňa podporovali v tento deň u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového. Týmito strhujúcimi aktivitami sa ďalšie múdre hlavičky stali nadšenými čitateľmi. FOTOGALÉRIA


Planetárium 3.-4.ročník 28.-29.10.

V telocvični našej školy sa objavila nafukovacia kupola. Vkročíme do nej cez malý otvor, políhame si. Pred našimi očami sa odohráva 3D príbeh plný strhujúcich nových poznatkov o fungovaní sveta. Štvrtáci zažijú očarujúci vesmírny zážitok. Tretiaci sa vydajú na cestu kolobehu vody.

IMG 20191028 125350


Halloween 3.-4.ročník 22.10.

„Kto to vlastne je?“ Zimomriavky, úsmevy, vzrušenie. Triedy sa zaplavia tajomnými postavami zahalené do čierneho. Na stoloch krvavé prsty s mandľou, voňavý cintorín, alebo kokosové vytreštené oči. Žiadny horor, ale Halloweenský zážitkový deň. Spolu sme si ho poriadne užili: „Bu, bu, bu.“

IMG 20191022 111828 IMG 20191022 111708  IMG-20191120-WA0004   IMG 20191022 111348


Strašidlá a strašidielka

V školskom klube detí, sme dňa 23.10.2019 zorganizovali tvorivé dielne na tému „ Strašidlá a strašidielka“. Deti spolu s rodičmi popustili uzdu fantázii a z nazbieraných prírodnín spolu vytvorili krásne diela z tekvíc. Ďalej si deti mohli spolu s p, vychovávateľkami vyrobiť z papiera čelenky a mačky. FOTOGALÉRIA


Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka

Dňa 12. novembra 2019 sa na Bratislavskom hrade uskutočnil už 17. ročník celoslovenskej súťaže v rečníckych prejavoch žiakov základných a stredných škôl pod názvom „Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka.“ Pokračovanie článku.

IMG-20191112-WA0006      IMG-20191112-WA0004     IMG-20191112-WA0005      IMG 20191112 101302


TESTOVANIE 5 – Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ

Oznam k stravovaniu na stredu 20.11.2019

V stredu dňa 20. 11.2019 sa uskutoční TESTOVANIE 5 – testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ, z toho dôvodu bude upravené stravovanie žiakov II. stupňa.

Žiaci I. stupňa majú normálne vyučovanie, teda aj stravovanie bude prebiehať bez zmeny.

Žiaci II. stupňa majú upravené stravovanie nasledovne:

Žiaci 6.; 7. a 8. ročníka, majú riaditeľské voľno a zároveň (tí, ktorí sa stravujú), budú odhlásení zo stravy na uvedený deň (streda 20.11.2019) vedúcou ZŠS – nemusia odhlasovať rodičia.

Žiaci 5. a 9. ročníka budú v škole a zostávajú prihlásení na stravovanie na uvedený deň (20.11.2019). V prípade, že žiak 5. a 9. ročníka nechce prísť na obed (20.11.2019), je potrebné, aby ho zákonný zástupca na tento deň odhlásil podľa bežných pokynov.

Obed sa bude vydávať v stredu 20.11.2019 od 11.15 hodiny – po testovaní.


OZNAM - Riaditeľské voľno

Vážení rodicia, dňa 20. 11.2019 (streda) sa na našej škole uskutoční celoslovenské testovanie piatakov, preto z organizačných dôvodov budú mať žiaci 6.—8. ročníka v tento deň riaditeľske voľno. Žiaci 9. ročníka budú mať vyučovanie skrátené na 4 hodiny.

Za pochopenie ďakujeme.


Basketbal

Dňa 7.11.2019 sa uskutočnilo okresné kolo v basketbale chlapcov na British International School. Našu školu reprezentovalo 9 chlapcov: 

 1. Radovan Čajági
 2. Viliam Polák
 3. Matúš Belobrad
 4. Marko Mocinec
 5. Justin Žuffa
 6. Filip Kasanický
 7. Filip Hanák
 8. Samuel Tisovčík
 9. Erik Valentín

Školskej súťaže sa zúčastnili 4 družstvá. Na 1. mieste sa umiestnila British International School, na 2. mieste ZŠ Pri kríži, na 3. mieste ZŠ Beňovského a na 4. mieste ZŠ Nejedlého. Školy, ktoré sa umiestnili na prvých dvoch miestach postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 20.11.2019 na BISB. Našim chlapcom za ich bojovný výkon a umiestnenie gratulujeme. 


Bibliotéka – 5.A, 5.B, 5.C

Vo štvrtok 7. 11. 2019 žiaci piatackých tried navštívili medzinárodný knižný veľtrh Bibliotéka v Inchebe. Vďaka žánrovej pestrosti si deti mohli pozrieť viaceré ponuky slovenských vydavateľstiev s rôznymi knižnými titulmi. Na Bibliotéke sme stretli aj viacerých známych spisovateľov, ktorí sa venujú prevažne detskej tvorbe. Žiakov najviac zaujala ponuka detských kníh a stánok vydavateľstva Hydra, ktoré je zamerané na slovenskú fantasy literatúru. Mnoho žiakov si kúpou knihy obohatilo svoju knižnicu. Na veľtrhu bola vynikajúca atmosféra a zo širokej ponuky titulov si každý vybral určite knihu, ktorá ho zaujala.


Mgr. Jana Junková


Návšteva Biomedicínskeho centra SAV

Žiaci 8.C absolvovali sériu prednášok a interaktívnych ukážok Biomedicínskeho centra SAV na témy ako Obezita - Len veľa tuku?, Dá sa predísť rakovine?, Ako rastie srdce? a Vírusy medzi nami. V rámci interaktívnych aktivít si mohli žiaci vyskúšať izolovať DNA z banánu, otestovať svoju krátkodobú pamäť, zmerať množstvo tuku v tele, odmerať silu svojich svalov a poskladať si molekulu DNA. Žiaci sa aktívne zapájali, reagovali na otázky prednášajúcich, za svoje odpovede získali aj ceny ako knihy a tričká.

20191105 113720     20191105 114041     20191105 115826     20191105 121013

Mgr. Michal Zaťovič


Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Dňa 8. 11. 2019 sa na ZŠ Pri kríži uskutočnilo školské kolo 12. ročníka OSJL kategórie C (žiaci 8. - 9. ročníka), na ktorom si zmeralo sily 14 nádejných slovenčinárov. Súťaž pozostávala z dvoch kôl. Prvé tvorilo vypracovanie tematického testu. Ten preveril žiacke vedomosti z gramatickej, literárnej i slohovej zložky predmetu a zároveň obsahoval aj skladbu úloh cielene zameraných na overenie zručností čítania s porozumením. V druhom kole sa žiaci predviedli v úlohe rečníkov – improvizátorov. Ohúrili prítomné publikum vysokou úrovňou svojich prejavov. Nechýbala im myšlienka, umné využitie rečníckych techník i silný odkaz. Krásne ilustrovali zdravú mieru sebavedomia a všeobecný rozhľad našich žiakov, ktorí svoje názory dokážu podložiť presvedčivou argumentáciou.  

Výsledky:                  

 1. miesto: Eliška Šimovcová, VIII. C (postup do okresného kola)
 2. miesto: Kristína Valašková, IX. B
 3. miesto: Tereza Žemberyová, VIII. C

Vecné odmeny žiakom venovala RR ZŠ Pri kríži.

Gratulujeme!

sjl      sjl1      sjl2 

Mgr. Ján Dano


HALLOWEENSKÁ CESTA ODVAHY

Pár dní pred jesennými prázdninami usporiadali žiaci 8. a 9. ročníkov pre mladších spolužiakov už tradičnú halloweenskú cestu odvahy. Tentokrát po našej škole blúdili pacienti opustenej liečebne. Zachrániť školu mohli len šikovní a odvážni žiaci, ktorí hľadali indície a objavili látku potrebnú na vyliečenie príšer. Nápovedy nebojácne deti získavali na jednotlivých stanovištiach na tmavých chodbách a v miestnostiach školy plnením úloh zameraných na šikovnosť i bystrý um. Ako každý rok i tentokrát sme si všetci halloweenskú cestu užili a ďakujeme našim deviatakom za nápad a jej realizáciu.

PaedDr. Gabriela Gavláková


Mesiac úcty v 1.C a 1.D triede

Keď pominú letné dni a pomaly prichádza október, príroda hýri najkrajšími farbami jesene. Zlatožltá, červená, hnedá sa však pomaly vytráca a nahrádza ju sivá. Tak nejako sa aj človeku míňa rôčik za rôčkom, až nastáva jeseň života. Na starých rodičov nezabudli ani naši prváci. Pripravili si besiedky, spievali piesne, recitovali básne, hrali scénky. Nakoniec oslávencov obdarovali darčekmi. Na záver starým rodičom zaželali veľa síl a šťastia v každodennom živote, lásku blízkych , pokoj, pevné zdravie a pohodu všedných dní. Veríme, že toto stretnutie zanechá pozitívnu stopu v srdiečkach malých prvákov a nekonečný pocit šťastia v spomienkach  našich oslávencov.

DSC07018    DSC07019    DSC07124    DSC07125

Mgr. Ingrid Cvečko Oršulová a Mgr. Adriana Benická


Mineralógia

Koncom októbra navštívili žiaci deviateho ročníka v rámci biológie Prírodovedné múzeum so zameraním na neživú prírodu – mineralógiu. Žiaci si mali vybrať z množstva minerálov tri, ktoré ich najviac zaujali. Následne o nich vyhľadajú zaujímavé informácie, ktoré spracujú vo forme projektu, či referátu. Súčasťou exkurzie bola aj expozícia živej prírody – Biodiverzita Slovenska, kde si žiaci pospomínali na učivo piateho ročníka. Videli ukážky rôznych prírodných ekosystémov Slovenska s ich typickými živočíšnymi zástupcami.

IMG-20191104-WA0002    IMG-20191104-WA0003    

Mgr. Michal Zaťovič


Deň jablka - 1.A., 1.B., 1.C, 1.D

V októbri si žiaci 1. ročníka  zážitkovým učením pripomenuli význam jabĺk. Každý si priniesol jablká, o ktorých si v triede porozprávali – o ich raste, význame pre zdravie i využitím v našej kuchyni. Na každej vyučovacej hodiny pracovali na jabĺčkových aktivitách. A ako chutí výborný jablkový koláč, upečený mamkami na rôzne spôsoby, to už bola téma ochutnávky pestrej škály koláčov, s ktorými sa deti navzájom podelili. V závere si každý pochutil na svojom jablku. Veríme, že toto významné ovocie sa stane každodennou súčasťou zdravého jedálnička našich detí. FOTOGALÉRIA

Mgr. Adriana Benická


Biely deň - 1.A., 1.B., 1.C, 1.D

Pri príležitosti Dňa mlieka na školách, sme na našej škole pre žiakov 1. ročníka zrealizovali Biely deň. Spoločným znakom bolo biele oblečenie. V úvode pani učiteľky pre žiakov mali pripravenú prezentáciu „Cesta mlieka". Žiaci počas dňa plnili zaujímavé úlohy a aktivity. Spolu s kravičkou Evičkou si zaspievali a zatancovali. Prváci si zopakovali, ktoré zvieratá nám dávajú mlieko a rozprávali  sa o tom, aké je mlieko a výrobky z mlieka prospešné pre naše zdravie, na  desiatu si priniesli obľúbené mliečne výrobky. Na  záver si vyrobili svoju kravičku. FOTOGALÉRIA

Mgr. Adriana Benická


Výtvarná súťaž

Naši  piataci a siestaci navrhovali a nakreslili modré auto, v ktorom sa vozil dlhoročný obyvateľ Fedákovej ulice, hudobník Dežo Ursiny. Tvorilo sa na výtvarnej i hudobnej výchove. Blahoželáme k oceneniu.

received 969510616719745 1

Mgr. Zuzana Rybaničová

Finančná gramotnosť

Žiaci 7.A a 7.C dobre vedia, ako sa má správať zodpovedný spotrebiteľ, o čom svedčí ocenenie, výtvarného návrhu loga ,od Národnej banky Slovenska.

 Srdečne blahoželáme!
IMG 20191021 104654
Mgr. Beáta Tomášková, Mgr. Zuzana Rybaničová

Na hodinách dejepisu

V týždni od 14 – 18.10.2019 si žiaci 5.A, 5.B a 5.C v rámci hodín dejepisu vyskúšali prácu historikov so skutočnými písomnými prameňmi. Pracovali napríklad so starými knihami či novinami, ktoré mali viac ako 50 rokov. Skúmali, čítali, bádali po dostupných informáciách v prameňoch, naučili sa písať aj starým klinovým písmom či ako skupina vytvorili vlastný erb. Žiakom sa takáto práca veľmi páčila, užili si ju a niektorým sa práca historika natoľko zapáčila, že o nej začali uvažovať do budúcnosti.

erb     erb2   erb1  

                                                                                       Mgr. L. Murčová


Halloweenská cesta odvahy

hall plagat1 2019-page0001


 Fotografovanie žiakov - portréty

Vážení rodičia, dňa 8.11. 2019 sa uskutoční fotografovanie žiakov - portréty. Cena 12€. Ukážka portrétovej kolekcie.


Prednáška - štúdium v zahraničí

V pondelok, 14. októbra, našu školu navštívila Soňa Morvicová, ktorá študuje v Dánskom kráľovstve. Postupne bola vo všetkých troch ôsmych triedach, kde zaujímavým a pútavým spôsobom prednášala o štúdiu na strednej škole v zahraničí. Žiaci sa dozvedeli o možnostiach výberu ako aj o spôsobe prihlásenia sa na štúdium na škole, na ktorej by chceli študovať. Prednáška sa týkala aj života študentov v zahraničí, či už v rámci školy alebo mimo nej. Žiaci na záver mali možnosť klásť otázky a diskutovať o tom, čo ich zaujalo. Celá prednáška prebiehala v anglickom jazyku.

20191014 120050     20191014 120610     20191014 120630 

Mgr. Gillányiová, Mgr. Brúderová, Mgr. Klučková


Exkurzia v ovocných sadoch

Dňa 9. 10. 2019 sa žiaci 5.A a 6.C zúčastnili exkurzie do ovocných sadov v Dunajskej Lužnej v rámci projektu Školské ovocie. V krásnom prostredí sa žiaci dozvedeli množstvo informácií o pestovaní jabĺk. Pracovníci ovocných sadov nám rozprávali o opeľovaní, starostlivosti, boji s chorobami, či počasím, zberom, spracovaním až po putovanie jabĺčok k obchodným pultom. Našim žiakom sa exkurzia veľmi páčila, pričom samozrejme nemohla chýbať ani ochutnávka viacerých odrôd jabĺk, či samotné oberanie sladkých jabĺčok.

 IMG-20191015-WA0004   IMG-20191015-WA0005   IMG-20191015-WA0006

                                                                                                                                   Mgr. Z.Matovičová   


Projekt „Fyzika trochu inak“

Tento mesiac sme rozbehli spoluprácu so SPŠE K.Adlera . Rozhodli sme sa u žiakov našej školy vzbudiť väčší záujem o fyziku a predstaviť ju inovatívnym spôsobom. Preto sa naši deviataci 8.10. zúčastnili interaktívnej vyučovacej hodiny fyziky, ktorú viedol tím žiakov SPŠE za účasti pedagógov. Išlo o interaktívne rovesnícke vyučovanie, ktoré je medzi žiakmi obľúbené. Veľmi zaujímavým spôsobom sa žiaci dozvedeli o slnečnej energii a jej využití v bežnom živote a pozreli sa aj na strechu SPŠE, kde sa nachádza 100 fotovoltaických panelov. Druhá hodina bola zameraná na tému „Prenos informácií na diaľku a fyzika“, kde sa žiaci dozvedeli o význame  optických vlákien a ich využití pri prenose informácií. Tešíme sa na ďalšie zaujímavé hodiny.

adlerka 1        adlerka 2        adlerka 3

                                                                                                                               Mgr. Z. Matovičová


Literárno - výtvarná súťaž

Rozprávali ti starí rodičia svoje zážitky zo života a nestihol si ich ešte nikomu vyrozprávať? Teraz máš vynikajúcu príležitosť podeliť sa s nami o ne. Viac informácií nájdeš tu.


POZOR ZMENA !!! - ZBER PAPIERA je z technických dôvodov preložený na 11.10. - piatok. Ďakujeme za porozumenie.


OZNAM - JESENNÁ BRIGÁDA

Pozývame všetkých šikovných žiakov, rodičov, či súrodencov na jesennú brigádu, ktorá sa uskutoční 12.10.2019 v sobotu o 9:00. Tešíme sa na Vás.


 Beh mladých Dúbravčanov

Dňa 2.10.2019 sa naši žiaci 2.stupňa zúčastnili na bežeckých pretekoch v parku Pekníkova – beh mladých Dúbravčanov. Súťažilo sa v troch kategóriách chlapcov a dievčat: 5. ročník – 1200 m, 6.-7. ročník – 1200 m, 8.-9. ročník 160 m. Žiaci predviedli medzi silnou konkurenciou vo všetkých kategóriách veľmi pekné vytrvalostné výkony. Veľmi sa však tešíme a gratulujeme najmä k výsledku v kategórii 8.-9. ročník, kde sa naši deviataci Radovan Čajági umiestnil na 1. a Tomáš Sivok na 3. mieste.

IMG 20191002 114649 resized 20191003 014525125  IMG 20191002 120406      IMG 20191002 131656

                                                                                                       Mgr.Richard Hejčík


Zber papiera - pokyny a pravidlá


Týždeň pohybu v ZŠ Pri kríži

Dňa 23.09.2019 až 27.09. 2019 sa zúčastnila naša škola Zš Pri kríži európskeho týždňa športu. Celý týždeň počas veľkej prestávky žiaci druhého stupňa cvičili, posilňovali a tancovali v zelenom átriu na hudbu. Prvý deň európskeho týždňa, žiakom precvičovala na hudbu pani učiteľka telesnej. Ostatné dni boli žiaci postupne zapájaní do precvičovania na pódiu, kde si vytvárali vlastné choreografie tancov a cvikov na posilňovanie celého tela. FOTOGALÉRIA


Výnos Biela pastelka

Naša škola sa zapojila do zbierky Biela pastelka 2019. Spoločne sme vyzbierali krásnych 438,51 €. Ďakujeme.


 Biely deň v ŠVP

IMG-20190926-WA0002


 OZNAM ZRPŠ

Milí rodičia,
23.9.2019 sa konalo zasadanie Rodičovskej rady, na ktorom sme zhodnotili minulý šk. rok a pripravili sme sa na nový šk. rok 2019/2020. Rodičovská rada odsúhlasila Správu o činnosti v šk.r. 2018/2019, Prehľad hospodárenia v šk.r. 2018/2019, Plán činnosti na šk.r. 2019/2020, Rozpočet 2019/2020 (všetky dokumenty nájdete v záložke ZRPŠ) a členské príspevky nasledovne: Príspevky ZRPŠ 2019/2020.

OZNAM ŠVP

Žiaci 3. a 6. ročníka dorazili do ŠVP v poriadku. Prajeme príjemný pobyt a pekné počasie.


 BIELY DEŇ

Vo štvrtok 26.9.2019 sa uskutoční na celej škole prvý z farebných dní – BIELY DEŇ. Zážitkovým vyučovaním, besedami a rôznymi aktivitami na predmetoch si pripomenieme Svetový deň mlieka a tiež akciu Biela pastelka na pomoc slabozrakým a nevidiacim, ktorá bola predzvesťou tohto dňa. Bielym oblečením žiakov i učiteľov dotvoríme atmosféru tohto zaujímavého podujatia.

IMG 20190920 095434


 Zbierka - BIELA PASTELKA

Dňa 20.9. 2019 prebehne na škole zbierka, ktorá sa každoročne koná pod záštitou Únie slabozrakých a nevidiacich Slovenska – BIELA PASTELKA. Žiaci budú môcť prispieť na pomoc hendikepovaným ľuďom.


FAREBNÉ DNI

Farby sú základom harmónie človeka a jeho vonkajšieho prostredia, majú tiež vplyv na našu náladu, emócie, vnútornú pohodu a telesnú výkonnosť. Dokonca vraj dokážu liečiť.

Preto sa i my s farbami opäť zahráme, využijeme ich pozitívne účinky a celý deň v škole  budeme prežívať FAREBNÝ DEŇ.

Ten prvý venujeme Svetovému dňu mlieka na školách a hlavne  8. ročníku -  Bielej pastelky.

Veríme, že nám pracovný deň skrášli

26. septembra - Biely  deň.


Týždeň pohybu 23.9 - 27.9. 2019

Snimka1


 Ponuka krúžkov 2019/2020


  Oznam o uskutočnení doplňujúcich volieb do Rady školy

Riaditeľka školy, Mgr. Iveta Mikšíková oznamuje, že dňa 01.10.2019 od 17:30 hod. sa budú konať v triedach, doplňujúce voľby do Rady školy, za zástupcov rodičov detí Základnej školy Pri kríži 11, 841 02 Bratislava.
Návrhy na kandidátov do doplňujúcich volieb, ako zástupcov rodičov do Rady školy, je potrebné predložiť v písomnej podobe na sekretariát školy do 25. septembra 2019.                                                                                                                                                                                                                         v. r.

Mgr. Iveta Mikšíková
riaditeľka školy


Zoznam základných pomôcok na Výtvarnú výchovu pre II. stupeň

5. – 9. ročník
20 ks výkres A4, 20 ks výkres A3
Farebné papiere, tyčinkové lepidlo, nožnice.
Temperové farby, vodové farby, plochý tenký štetec, plochý hrubý štetec, guľatý štetec.
Voskovky, fixky, nádobku na vodu, igelit na lavicu.


ENGLISH STAR

Ku koncu školského roka 2018/2019 sa naša škola zapojila do medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku English Star. Za našu školu súťažilo 60 detí zo 4. až 8. ročníka. Výsledky nás veľmi milo potešili a znova nás presvedčili o šikovnosti našich žiakov. Každý zúčastnený žiak získal diplom a väčšina z nich dostala diplom s medailou, čo znamená, že získali viac ako 80% bodov. Žiak Viliam Kanis získal dokonca plných 100% a tým vyhral aj vecnú cenu v podobe bluetooth reproduktora.

Všetkým zúčastneným ešte raz blahoželáme a veríme, že takýchto úžasných výsledkov sa dočkáme aj v ďalšom ročníku súťaže.

20190627 113400

Mgr. Klučková Paučinová & Mgr. Brúderová


Zoznam žiakov - prvé ročníky


Nástup do školy 2.9. 2019 (pondelok)

8:00 hod. – 1. ročník – v jedálni školy (na pani učiteľky čakáte pred vchodom ŠKD od cesty).

9:00 hod. – 2. až 4. ročník – vchod ŠKD.

9:00 hod. - 5. až 9. ročník – hlavný vchod – vrátnica.

Dňa 2.9.2019 obedy sa vydávajú v čase od 11:00 do 12:30.

Dňa 2.9.2019 vyučovanie končí 11:00.

Dňa 3.9.2019 vyučovanie sa začína o 8:00 (všetky ročníky) a končí 11:45. (Prvá hodina s triednym učiteľom, ostatné podľa rozvrhu).

Od 4.9.2019 vyučovanie podľa rozvrhu.

Tešíme sa na Vás!


Úradné hodiny počas letných prázdnin:

Pondelok - Štvrtok: 9:00 – 12:00

Žiadosti, dotazy atď. môžete zasielať na emailovú adresu:

syrovatkova@prikrizi.sk

Čerpanie dovolenky:

Od 22.7.2019 do 9.8.2019 – v tomto čase bude škola zatvorená


UČENIE JE ZÁBAVA - HURÁÁÁ VÝLET 2. A a 3. D

Deti milujú zvieratká, zážitky a zábavu. Našim žiakom to bolo umožnené na školskom výlete pri návšteve Malkia Parku v Orechovej Potôni. Minizoo sme navštívili za účelom obohatiť deťom vedomosti z prírodovedy a prvouky. Profesionálny výklad sprievodcu, ktorý bol pútavý a plný  zaujímavostí, pomohol plniť cieľ akcie prehlbovať a upevňovať nové vedomosti o zvieratkách, ktoré žijú voľne v našej prírode, ale aj na vzdialených kontinentoch. Deti si zakúpili pred prehliadkou krmivo pre kopytníky a vodné vtáky. Nakŕmili lamy, kone, ovce, zebry, somáre a vodné vtáky pod dozorom odborníčky. Videli pumy, levy, tigre, vlky, opice, medvede, surikaty, kengury, rôzne vtáky a mnohé iné zaujímavé zvieratká. Výlet sa im veľmi páčil. FOTOGALÉRIA

Mgr. K. Müllerová, Mgr. K. Némethová


Odmenení žiaci za zber papiera 2018/2019

Výsledky zberu papiera za šk.rok 2018/2019


Atletika

Dňa 14.6.2019 sa uskutočnilo krajské kolo v atletike v Malackách. Na krásnom 1. mieste sa umiestnil Karel Šula vo vrhu gulou. Na 3. mieste sa umiestnila Valentína Petřvalská. Obidvom zúčastneným srdečne gratulujeme.        

                                                                                                           Mgr. Marjenková


Súťaž mladých zdravotníkov

Dňa 18.6.2019 zúčastnili žiaci zo ZŠ Pri kríži 11 súťaže družstiev mladých zdravotníkov na Územnom spolku SČK Bratislava – mesto. K svojim úlohám deti pristupovali zodpovedne a na súťažných stanovištiach opäť ukázali svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti v poskytovaní prvej pomoci. Z 11 súťažiacich družstiev v kategórii DMZ I. (3.- 5. ročník ZŠ) sa tímy zo ZŠ Pri kríži umiestnili na 2. a 4. mieste.
Krúžok na ktorom sa žiaci pripravovali je vedený pod záštitou Slovenského Červeného kríža (SČK) - územného spolku Bratislava – mesto, Bratislavskej kynologickej záchranárskej brigády (BKZB) a Miestneho spolku SČK – BKZB (MS SČK BKZB) a vedie ho dobrovoľník uvedených organizácií (SČK, BKZB a predseda MS SČK BKZB) PhDr. Martin Štelzer. Tričká pre súťažné tímy venoval starosta MČ Dúbravka, pán RNDr. Martin Zaťovič.

Oveľa dôležitejšie než výborné umiestnenie v súťaži a skvelá reprezentácia školy je však to, že žiačky sa naučili ako podať prvú pomoc a neboja sa ju poskytnúť. Členovia tímov 

WhatsApp Image 2019-06-18 at 15.06.43          WhatsApp Image 2019-06-18 at 15.06.44

POĎAKOVANIE


Filmový festival v 6.A a 6.C

Tento týždeň sme si na hodinách ANJ v 6.A a 6.C spravili taký malý filmový festival. A to nie hocijaký! Práve žiaci tejto triedy boli autormi premietaných filmov. Postarali sa o scenáre, kameru, réžiu, kostými, rekvizity, skvelé herecké výkony a mnoho iných vecí, ktoré k filmovaniu patria... Na vyhotovení tohto záverečného projektu si dali naozaj záležať, venovali mu veľa času, energie a ako uvidíte sami po zhliadnutí videí, aj neskutočne veľa nadšenia. Veríme, že aj Vám vyčarujú dobrú náladu a úsmev na tvári.

Video - KomáreVideo - Strange DiaryVideo - Sweet DeathThe horror forestSleepoverMurderFarmers adventures

Mgr. Mária Paučinová


Hlasovanie v TESCU

Milí rodičia, priatelia,
už od pondelka 17.6.2019 budeme môcť v TESCO predajniach hlasovať za náš projekt BUĎME FIT BEZ ÚRAZOV. Pri každom nákupe dostanete žetón, ktorý môžete vhodiť do hlasovacej nádoby našeho projektu. Hlasuje sa v Tesco v Dúbravke - OC Dúbrawa, Brestovka a na Dlhých Dieloch - Majerníková a Kresánkova. Hlasovanie bude prebiehať do 14.7.2019, tak by sme mali získať čo najviac hlasov do prázdnin, ešte pred dovolenkami. Pomôžme všetci zabezpečiť našim deťom dopadové plochy na naše školské ihrisko. Druhostupniari, pomôžte im prosím aj vy:)
Ďakujeme!

FIT BEZ URAZOV 2019 final


GMB- Ako vzniká kniha

V dňoch 23.5. a 24.5. sa žiaci 2.B,2.C a 2.D zúčastnili exkurzie v Galérii mesta Bratislava. Hľadali odpovede na otázky Čo je to knižný dizajn a aké má pravidlá? Dokážeme podľa obálky rozo­znať, v akom období kniha vyšla? Porovnávali viaceré vydania rovnakej knihy od jedného autora. Videli knihy zakomponované do umeleckých diel a vyrobili si vlastný zápisník. Na záver si žiaci užili krásny slnečný deň prechádzkou po meste.

gmb 5   gmb 1   gmb 2   gmb 3   gmb 4


KRAJSKÉ KOLO – Slávik Slovenska

5.júna 2019 sa konalo krajské kolo prestížnej speváckej súťaže Slávik Slovenska. V ZUŠ -  Exnárova 6 v Bratislave nás srdečne privítali organizátori súťaže. Víťazi okresných kôl z Bratislavy súťažili v interpretácii dvoch slovenských ľudových piesní. Zažiarili nielen výkonmi, ale i krásnymi slovenskými ľudovými krojmi. Každý účastník zaspieval jednu pieseň v doprovode hudobného nástroja, druhú a cappella. Výkony hodnotila porota, ktorá mala 5 členov. Jedným z porotcov bol aj Peter Štilicha, PhDr., Prezident Slávika Slovenska.

Našu školu so cťou reprezentovali dve žiačky – Sarah Laura Valentínová z 2.D triedy a Nina Sirotová zo 7.A triedy. Doprovod na klavíri zabezpečila pani učiteľka zo ZUŠ, Batkova 2 v Bratislave - Mgr. art. Karin Lukáčová, ArtD. Pani korepetítorke srdečne ďakujeme.

Sárke a Ninke želáme v ďalšom školskom roku veľa úspechov a radosti zo spievania. Spoločne sa tešíme na ďalšie ich spevácke vystúpenia. FOTOGALÉRIA

Mgr. Ingrid Cvečko Oršulová


NÁVŠTEVA VEDECKÉHO CENTRA AURELIUM

6. júna sa žiaci 9.B zúčastnili exkurzie v zážitkovom vedeckom centre Aurelium. Na úvod si mali možnosť pozrieť efektnú laserovú show a výstavu Teslov svet. Potom si samostatne vyskúšali na prístrojoch a strojoch, ako prebiehajú fyzikálne deje, aké je ich praktické využitie. Na interaktívnych dotykových obrazovkách si overili vedomosti z prírodovedných predmetov. Na vlastnom tele si mohli vyskúšať prístroje, ktoré merajú činnosť nervovej, dýchacej a cievnej sústavy. Návšteva Aurelia sa žiakom páčila a priniesla im nové vedomosti a zážitky. VIDEO

PaedDr. Gabriela Gavláková


EXKURZIA DO OVOCNÝCH SADOV V DUNAJSKEJ LUŽNEJ

30. mája sa žiaci 6.A a 6.B zúčastnili exkurzie do ovocných sadov v Dunajskej Lužnej v rámci projektu Školské ovocie. Žiaci na prednáške získali množstvo informácií o pestovaní jahôd, spôsoboch opeľovania, zberu, uskladňovania a o úprave, skladovaní a spracovaní rôznych odrôd jabĺk. Vzhľadom k nepriaznivému počasiu absolvovali zážitkový program v skladoch jabĺk, navštívili výrobňu. Prezreli si spôsoby čistenia, uskladňovania a spracovania jabĺk na jablkové chipsy i jablkovú šťavu. Súčasťou programu bola i ochutnávka jahôd, jabĺk, jablkovej šťavy a jablkových chipsov. Na záver navštívili i predajňu, v ktorej si mohli zakúpiť rôzne odrody jabĺk, výrobky z nich a jahody. Exkurzia sa žiakom veľmi páčila a na vlastné oči mohli vidieť, aká je cesta ovocia, s ktorým sa často stretávajú i v našej školskej jedálni. FOTOGALÉRIA

Zuzana Matovičová, Gabriela Gavláková


OZNAM

Žiaci, ktorí cestovali do Talianska, dorazili v poriadku.


Atletika

Dňa 31.5. 2019 sa konali atletické preteky na štadióne Lafranconi žiakov a žiačok v obvodnom kole Bratislava IV. Atletických pretekov sa zúčastnilo 8 škôl. Naša škola skončila na 7. mieste. Veľmi sa tešíme a srdečne gratulujeme Valentíne Petřvalskej za 1.miesto v behu na 60m, Karelovi Šulovi za 1. miesto vo vrhu guľou a Radovanovi Čajagimu za 1. miesto v behu na 1000m. Dievčatá nás milo prekvapili 2. miestom v štafete na 60m (Jakubíková, Bederová, Petřvalská, Kozakovičová). Žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. mieste  postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 7.6. 2019 v Malackách.

Mgr. Marjenková, Mgr. Mocinecová


Zber papiera

Zber papiera sa uskutoční 6.6. 2019 (štvrtok) od 7:15 do 8:00 hod..


 Návšteva Botanickej záhrady 10.5. žiakov 3.A a 3.B

Všetko rastie, všetko kvitne v plnom prúde. A kde inde sa to dá najlepšie vychutnať, ako v Botanickej záhrade. Pohľad na túto prírodnú krásu pohladí dušu, zaujímavý a poučný výklad zbystrí rozum. Prechádzka skleníkmi s tropickými a subtropickými rastlinami, palmovým a kaktusovým skleníkom vo svojich žiackych návštevníkoch vyvoláva príjemné a upokojujúce pocity. Rozkvitnuté skalky a záhony lákajú k vybudovaniu si svojho malého farebného raja. Bol to očarujúci a voňavý májový deň. FOTOGALÉRIA


Výlet

Dňa 23. mája 2019 Matica slovenská usporiadala výlet na Košariská, na ktorom sa zúčastnili aj žiaci z našej školy. Prvé kroky výletu smerovali k Štefánikovej mohyle na Bradle a následne sa navštívil rodný dom M. R. Štefánika, kde si naši žiaci prezreli expozíciu múzea. Tu sa dozvedeli o živote tohto významného Slováka veľa zaujímavých informácií.

vylet

Mgr. Dominika Pokorná


ČERVENÝ DEŇ

V piatok 31.mája si aktivitami a projektami pripomenieme organizáciu s celosvetovým významom – Červený kríž. Naša škola sa oblečie do červených farieb, žiaci do červeného oblečenia a spoločne si užijeme ďalší z farebných dní.


Škola v prírode v Lomoch

V dňoch 13. – 17. mája 2019 sa 88 štvrtákov a 6 pani učiteliek zúčastnili Školy v prírode v jednom z nádherných kútov našej vlasti v blízkosti mesta Partizánske. Hotel, v ktorom sme boli ubytovaní, leží v údolí pod pohorím Vtáčnik. Aj keď nám veľmi počasie neprialo, zažili sme krásne dni plné hier, súťaží a iných aktivít. Všetci sme sa vrátili zdraví, plní zážitkov a pekných spomienok. FOTOGALÉRIA

Mgr. Angelika Krajčovičová


Zaži techniku“ v Technische Museum Wien

16.mája sa žiaci 8. ročníka zúčastnili dlho očakávanej exkurzie do Technického múzea vo Viedni. Technické múzeum vo Viedni nie je klasickým typom múzea tak ako ho poznáme u nás. Na niekoľkých tematicky rozdelených podlažiach ponúka množstvo interaktívnych exponátov na vyjadrenie rôznych zákonov fyziky a na pochopenie princípu fungovania mnohých zariadení okolo nás. Hudobné nástroje, médiá, naklonená rovina, kladky, zvukové exponáty priam vyzývajú aby si ich návštevník vyskúšal na vlastnej koži, čo sme si patrične aj užili. Príjemné počasie nás vytiahlo aj do neďalekého Schönbrunnu, kde sme sa mohli pokochať nádherným parkom a výstavou kočov.Za úžasné zážitky chceme ešte raz poďakovať aktívnym rodičom zo ZRPŠ, ktorí vypracovaním projektu z Nadácie VW finančne podporili našu exkurziu. FOTOGALÉRIA

tech

Matovičová Zuzana


Hanka a Pauli predstavujú školu - šport


Beseda s veteránom

7. mája 2019 našu školu navštívil člen ordinariátu ozbrojených síl SR. Už samotný úvod prednášky určenej pre našich žiakov dával tušiť že ide o špecifickú a zaujímavú tému. Túto tému odprezentoval náš hosť – vojak a kňaz v jednej osobe o. Slavko Ganaj. Vo vojenskej uniforme s vojenskými výložkami určenými pre duchovného si získal cítiteľný záujem zo strany žiakov. Pokračovanie článku.FOTOGALÉRIA


Športujme spolu

sportujme spolu 2019 plagat 

Športujme spolu sa z dôvodu nepriaznivého počasia presúva na 31.5. 2019 o 16:30 hod.. Tešíme sa na Vás!


 Tanec v hudbe - výchovný koncert pre I. stupeň

30. apríla sa konala zážitková hodina hudobnej výchovy v priestoroch školskej jedálne našej školy. Výchovný koncert si pre nás pripravili žiaci a pedagógovia ZUŠ, E. Suchoňa v Dúbravke. Oboznámili sme sa s tancami ( valčík, polka, mazurka, klobúkový tanec ). Okrem iných príjemných zážitkov sme si vypočuli rôzne skladby a piesne v interpretácii detí a oboznámili sme sa s hudobnými nástrojmi ( husle, klavír, flauta, klarinet, violončelo, gitara). V závere sme sa pobavili pri scénke zo školského prostredia a pri dynamickom rock and rolle. Všetkým účinkujúcim chceme poďakovať za umelecký zážitok a zaželať im veľa úspechov  v nasledujúcom období . Výchovný koncert prispel k podpore estetického cítenia malého diváka a podporil pozitívny vzťah k vyučovaciemu predmetu ! FOTOGALÉRIA

Mgr. Ingrid Cvečko Oršulová


Boli sme v divadle - 2. ročník

Krista Bendová je skvelou autorkou humoristickej literatúry pre deti. Pri jej čítaní sa nielenže dobre zabáva, ale aj deťom poskytuje naozajstné potešenie...

7.mája sa žiaci 2. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia s názvom Opice z našej police, ktoré sa odohralo v malej sále Istropolisu. Veselí herci Bratislavského bábkového divadla, príbeh opičiek, troch podarených bračekov, ich trpezlivej a láskavej mamy mali neuveriteľne čarovnú moc. Vtiahli nás do literárneho deja minulých čias. Perfektná knižka, výborné divadlo a milé opičky Fricko a Jupko nám pripravili zážitok, na ktorý sa nezabúda!

DSC06817      l197557

Mgr. Ingrid Cvečko Oršulová


OZNAM

Žiaci pricestovali do školy v prírode v poriadku. Prajeme im príjemný pobyt.


 Moravský kras - Macocha

Žiaci siedmeho ročníka sa 7. mája zúčastnili geografickej exkurzie do Moravského krasu, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie krasové oblasti v strednej Európe. Pokračovanie článku.

macocha 1  macocha 2   macocha 3 

RNDr. Iveta Šteliarová


 Riaditeľské voľno dňa 9.5.2019

Podľa § 150 ods. 5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľka Základnej školy, Pri kríži 11 841 02 Bratislava  udeľuje dňa 9.5.2019 (štvrtok) riaditeľské voľno pre žiakov 1.-9. ročníka z prevádzkových dôvodov – Plánované prerušenie distribúcie elektriny. Z tohto dôvodu základná škola bude uzatvorená.

                                                                                Mgr. Iveta Mikšíková, riaditeľka školy

OZNAM O PRERUŠENÍ ELEKTRINY


Zážitkové učenie prvouky v 2. ročníku

Podľa prírodovedcov by mali ľudia ovládať aspoň základné odtlačky láb a kopýtok živočíchov, ktoré môžu veľa napovedať o obyvateľoch daného prostredia. V našich lesoch môžeme najčastejšie objaviť stopy zajacov, srnčej, diviačej či jelenej zveri. Z predátorov sú to líščie, vlčie, rysie a niekedy aj medvedie odtlačky.

O týchto zaujímavých témach sa žiaci 2.A,B,C,D triedy porozprávali s poľovníkom Matúšom, ktorého si pozvali na zážitkové učenie prvouky. Prezreli si zaujímavé videá, preskúmali parohy z našich hôr a na pamiatku si urobili odtlačky stôp vybraných druhov zvierat. Sme presvedčení, že aj takýto kontakt s prírodou podporí u našich žiakov kladný vzťah k prírode a zároveň ekologické myslenie. A to nielen počas apríla! Ďakujeme spolupráci s občianskym združením Envirosvet za organizáciu tohto zaujímavého dňa ! FOTOGALĚRIA

Mgr. Ingrid Cvečko Oršulová


Recyklácia papiera na vyučovaní prvouky v 2.A,B,C,D triede

Cieľom programu bolo hravou formou podporiť u detí pozitívny vzťah k prírode a k zodpovednému správaniu sa . V rámci spolupráce s občianskym združením Envirosvet sme si pripravili tvorivú dielňu. ktorá bola zameraná na výrobu recyklovaného papiera. Na jeho výrobu sme použili starý novinový papier. Postup práce bol pre nás veľmi zaujímavý. FOTOGALÉRIA. Tvorivou dielňou a rozhovorom o ochrane stromov a šetrení lesov sme tak dôstojne oslávili Deň Zeme !                                       

Mgr. Ingrid Cvečko Oršulová


A bold rabbit in Africa /Smelý zajko v Afrike/

Divadelné anglicko-slovenské predstavenie s pesničkami.

Opäť po roku sa naši tretiaci a štvrtáci stretli s kamarátom Smelým zajkom v divadle. Túžba cestovať a spoznávať, učiť sa a zmúdrieť nás tentokrát so Smelým zajkom zaviedla až do Afriky. Po dlhej ceste sme tam zažili veľa dobrodružstiev - vyliečili sme kráľa púšte, porazili krokodíla a tigra a zachránili malého černoška. Opäť sme sa naučili veľa nových anglických slov a fráz, nové pesničky a plní zážitkov sme sa vrátili domov, lebo ako vraví Smelý zajko:

“ Všade dobre, doma najlepšie.“

Petra Brúderová


Miestnosť bez kníh je ako telo bez duše . . .

tento slávny výrok od Cicera určite neplatí pre našu školu. Dňa 30.04.2019 sa v priestoroch školskej jedálne uskutočnila burza kníh. Každej jednej knihe v miestnosti zodpovedalo nadšene pobehujúce telo s dušou vášnivého čitateľa. Žiaci prvého až deviateho ročníka, ktorí chceli predať, vymeniť či darovať svoje knihy nadšene obchodovali a komunikovali so svojimi spolužiakmi. Žiaci sa zároveň sami premenili na obchodníkov, ktorí húževnato oslovovali okoloidúcich a ponúkali svoje vzácne klenoty z rôznych oblastí. Mohli ste sa tak stretnúť s Červenou čiapočkou, Odvážnym Bojkom, Harry Potterom, Popoluškou, rôznymi Feldekovými či Dobšinského rozprávkami. Na svoje si prišli aj milovníci pokusov, športu, varenia, encyklopédii či krížoviek. Všetci prítomní, či už žiaci, učitelia alebo vychovávatelia boli nadšení. Všetkým sa táto akcia veľmi páčila a už teraz sa všetci tešíme na ďalší ročník. Zároveň chcem touto cestou poďakovať všetkým, ktorí pomáhali pri realizácii tejto skvelej akcie. FOTOGALÉRIA

Mgr. Katarína Rabajdová


Zber papiera

Priebežné výsledky

Májový termín zberu - 9.5. štvrtok, z dôvodu riaditeľského voľna sa termín prekladá. Budeme vás informovať o náhradnom termíne.


SLÁVIK SLOVENSKA – okresné kolo

25. apríla 2019 sa v priestoroch ZUŠ, E. Suchoňa na Batkovej ulici v Dúbravke uskutočnilo okresné kolo prestížnej speváckej súťaže. Jeho účastníkmi boli víťazi školských kôl v interpretácii slovenských ľudových piesní v obvode Bratislava IV. Našu školu zastupovali víťazky školského kola vo svojej kategórii :

Sarah Laura Valentínová   - 2.D - I. kategória

Ema Šatková                       - 5.C - II. kategória

Nina Sirotová                     - 7.A - III. kategória

V súťaži interpretovali dve slovenské ľudové piesne. Pri jednej z nich mali inštrumentálny sprievod a ďalšiu pieseň zaspievali bez hudobného sprievodu ( a capella ). Všetkým trom účastníčkam okresného kola chceme poďakovať za vzornú reprezentáciu našej školy !

Sarah Laura Valentínová a Nina Sirotová sa umiestnili na 1. mieste vo svojej kategórii, čím si vyspievali postup do krajského kola. Víťazkámblahoželáme a držíme palce v nasledujúcom kole súťaže. FOTOGALÉRIA

Mgr. Ingrid Cvečko Oršulová


Štúrov Zvolen

PK SJL sa dlhodobo venuje komunikácii a rečníckemu prejavu našich žiakov, ktorí sa zúčastňujú s patričnými úspechmi rôznych súťaží. Svedči o tom víťazstvo na celoslovenskom kole Štúrov Zvolen našej bývalej žiačky Veroniky Frtúsovej, v súčasnosti poslucháčky divadelnej réžie na VŠMU. V jej šľapajách pokračujú aj terajší žiaci, ktorí sa po triednom a školskom kole zúčastnili 26. apríla 2019 na krajskom kole v rétorickom prednese, kde sa vynikajúco predviedli v pripravených i vylosovaných nepripravených témach.
V 2. kategórii obsadil 3. miesto Tomáš Šrámek z 9. A triedy.
Do Zvolena na celoslovenskú súťaž pocestujú víťazky 1. a 2. kategórie Paula Mičietová z 5.A triedy a Petra Lacíková z 9.A triedy, ktorá bude zastupovať aj ZUŠ.
Všetkým trom žiakom srdečne gratulujeme a dievčatám prajeme šťastnú ruku pri losovaní tém
vo Zvolene.

s-z

Mgr. Ján Kapusňák


Hádzaná - obvodné kolo dievčatá


 EXKURZIA PETRUS – RUČNÁ VÝROBA PAPIERA

Dňa 25.4. sa žiaci 7.B a 7.C zúčastnili exkurzie do ručnej výrobne papiera Petrus v Prietrži. Na prednáške získali množstvo informácií z histórie výroby papiera, o spôsoboch výroby papiera v súčasnosti, o vodoznakoch a vodotlači, technologickom postupe ručnej výroby papiera a o vlastnostiach rôznych druhov papiera. Počas prednášky mali možnosť prezrieť si sitá, vzorky papiera, bavlny a vlnených látok, pečate a vodoznaky. Po ukončení teoretickej časti sa presunuli do výrobne, kde sledovali postup a technológiu výroby ručného papiera zo zmesi bavlny a vody. Žiaci sa mohli aktívne podieľať na výrobe a manuálne sa zapájať. Na záver si každý žiak ručne vyrobil svoj vlastný hárok papiera, ktorý spoločnosť Petrus po vysušení zašle na adresu školy. FOTOGALÉRIA

                                                           Mgr. Zuzana Matovičová, PaedDr. Gabriela Gavláková


Šturov Zvolen – školské kolo

Dňa 16. 4. 2019 sa v priestoroch školskej knižnice uskutočnilo postupové kolo celonárodnej súťaže Šturov Zvolen, v ktorej si žiaci cibria praktickú aplikáciu tvorivých, prezentačných a rečníckych zručností. Postupujúci z triednych kôl si zmerali sily v dvoch kategóriách. Jednotliví žiaci nás svojimi výkonmi skutočne upútali a všetci tak v podnetnej atmosfére načerpali mnohé tvorivé inšpirácie. Víťazi nás budú ďalej reprezentovať v obvodnom kole.

5. - 6. ročník:                                                            7. - 9. ročník:

 1. Paula Mičietová, V. A
 2. Liana Kanovská, V. B
 3. Natália Konderlová, V. A
 1. Tomáš Šrámek, IX. A
 2. Paula Petríková, IX. A
 3. Karin Pavlovičová, VII. C

       sz                                                 sz1                                    

         Mgr. Ján Dano


Deň Zeme

Milí žiaci, učitelia, 26.4. v piatok spolu oslávime Deň Zeme. Kto môže, príde do školy v zelenom. Aktívne a tvorivo oslávme tento výnimočný deň.

Ďakujem, Adriana Benická


Malý futbal - obvodné kolo mladší žiaci


Hádzaná - obvodné kolo chlapci


Deň narcisov

Aj tento ročník sa naši žiaci zúčastnili Dňa narcisov, pričom sa nám podarilo vyzbierať krásnych 1523,64 eur.


 PROJEKTY – zážitkové učenie prvouky v 2.D

Učiteľ má v súčasnosti oveľa náročnejšiu úlohu v motivovaní žiaka. Jednou z viacerých možností motivácie je aj projektové vyučovanie. Projektová metóda pomáha vhodnou formou podporiť záujem a aktivitu o preberanú tému. V našej triede sú projekty veľmi obľúbené. Avšak vzhľadom na vek žiakov sa bez pomoci a zainteresovanosti našich rodičov nezaobídu. Za to, že tieto krásne diela vznikli, im chceme srdečne poďakovať.FOTOGALÉRIA

Mgr. Ingrid Cvečko Oršulová


FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ -  2.ročník

V dnešnej dobe je viac než aktuálne naučiť žiakov správne vnímať peniaze. Hovorí sa, že kto nezíska rozumný postoj k peniazom už v detstve, v dospelosti máva s nimi problémy.

Žiaci 2. A, B, C, D triedy sa v priebehu školského roka postupne zúčastňujú zaujímavého zážitkového učenia priamo v priestoroch Národnej banky Slovenska. Pod vedením pani lektoriek sa učia nakupovať s rozumom, zarábať peniaze vlastnou prácou, učia sa rozumne nakladať s peniazmi, investovať ich a šetriť zarobené prostriedky. Učia sa spolupracovať, pracujú v skupinách ako bankári, finančníci, poisťováci a kontrolóri. Plnia úlohy a za každú splnenú úlohu získajú odmenu. Odmenu použijú na nákup alebo ju ušetria. Zážitkové učenie považujeme za efektívny prínos v procese rozvoja a záujmu žiakov o vlastné financie. Poďakovanie patrí pani lektorkám, ktoré pripravili pre žiakov učenie plné zážitkov. FOTOGALÉRIA

                                                                                                      Mgr. Ingrid Cvečko Oršulová


Podporme renováciu futbalového ihriska ZŠ Pri kríži 2 % z daní

Ďakujeme


MODRÝ DEŃ

Dňa 22.3. naši žiaci „žili“ vodou. V tento Svetový deň vody sa venovali aktivitám na podporu informovanosti o nenahraditeľnom význame vody. Okrem toho, že všetci žiaci prišli do školy v oblečení farby vody, teda v modrom, plnili rôzne projektové úlohy. Deň sa začal v triedach prezentáciami o vode, vďaka ktorým získali nové informácie o význame vody pre život, prečo a ako chrániť vodu a ako môžeme vodou šetriť. Po vzhliadnutí animovaných filmov o vode, diskutovali o aktuálnych environmentálnych problémoch. Svoje teoretické poznatky si žiaci preverili v ekokvízoch. Konečným výstupom zážitkového vyučovania boli projekty, výkresy, pracovné listy a fotografie, ktoré umiestnili vo vestibule školy a v triedach. FOTOGALÉRIA

Mgr. Adriana Benická


Jarná brigáda

Milí rodičia,
keďže počasie nám príliš nepraje na práce, ktoré sú nachystané na jarnú brigádu, predpovede počasia nie sú príliš presné, posielame vám informáciu o jej konaní:
V prípade, že bude túto sobotu 13.4.2019 pršať, alebo bude všetko premočené a blato po dažďoch z predchádzajúcich dní, brigáda sa presúva o dva týždne, na sobotu 27.4.2019. V sobotu ráno Vás budeme o konaní/presune informovať na našej fb stránke https://www.facebook.com/ZRPSPK/. Prosím, sledujte ju predtým, než pôjdete na brigádu.

Ďakujeme za pochopenie.

Tešíme sa na Vás!

VV ZRPŠ a vedenie školy


SNM s tretiakmi

V jeden veterný marcový deň žiaci 3.A a 3.B vymenili školské lavice za návštevu v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave. Deti získali nové poznatky z prírodovedy, ale aj vlastivedy prostredníctvom interaktívne výstavy krojov z regiónov Slovenska. Múzeom ich sprevádzal fundovaný výklad prírodovedca. Okrem zážitkov si deti domov odniesli pekné suveníry.

snm 1   snm 2   snm 3   snm 4   snm 5


Deň narcisov

11.4. (štvrtok) sa na našej škole uskutoční verejno - prospešná zbierka Liga proti rakovine. Pripnime si narcis na znak spolupatričnosti onkologickým pacientom.


Medzníky 2. svetovej vojny

Dňa 25. marca sa uskutočnilo školské kolo súťaže Medzníky 2. svetovej vojny. Zúčastnili sa na nej všetci naši deviataci a boli úspešnými riešiteľmi.
1. miesto:
Karolína Eretová 9.A David Holček 9.A, Martin Holček 9.A, Petra Lacíková 9.A
2. miesto:
Matej Martinek 9.A, Michaela Vaňová 9.A
3. miesto:
Martin Peťko 9.B
V okresnom kole nás budú reprezentovať David Holček, Martin Holček a Petra Lacíková.
Gratulujeme.

Mgr. D. Pokorná


Čitateľská horúčka v 2.D triede

Dnes už neplatí, že pre vstup do života stačí vedieť čítať a písať. Schopnosť rozumieť textu a pochopiť ho je pre úspech v živote a v štúdiu nevyhnutné. Preto je dôležité, aby sme u najmladších žiakov podporili a rozvinuli vzťah ku knihám a k čítaniu.

V našej triede sa číta. Veľa ! Priebežne počas celého školského roka . Po prečítaní každej knihy si žiak prinesie vypracovaný Čitateľský denník ako pomôcku pri prezentácii svojej knihy. Rozvíja si slovnú zásobu, prezentačné zručnosti, ale i sebadôveru. Navyše motivuje spolužiakov k čítaniu. Veríme, že do budúcna si žiaci vypestujú kladný vzťah ku knihe a k celoživotnému vzdelávaniu. A to nielen počas rôznorodých aktivít v Marci - mesiaci knihy !

citatmar 1   citatmar 2    citatmar 3

Mgr. Ingrid Cvečko Oršulová


OBVODNÉ KOLO - Hviezdoslavov Kubín – I. kategória

Dňa 12.marca 2019 sa v priestoroch CVČ na Batkovej ulici uskutočnilo obvodné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Našu školu reprezentovali Martin Beťko z 2.D triedy ( poézia ) a Tereza Mníchová z 3.D triedy ( próza ).   Martinkovi a Terezke chceme poďakovať za pekné výkony a vzornú reprezentáciu našej školy. Do budúcich rokov im želáme veľa úspechov !

DSC 4063

Mgr. Ingrid Cvečko Oršulová


SLÁVIK SLOVENSKA – školské kolo

Spevácka súťaž Slávik Slovenska má celoslovenský charakter, bohaté tradície, má krásnu a bohatú históriu. Organizuje sa pod záštitou operného speváka Petra Dvorského. Školské kolo sa uskutočnilo 6.marca 2019. VYHODNOTENIE. 

Do obvodného kola postupujú :

 1. kategória : Sarah Laura Valentínová           2.D
 2. kategória   : Ema Šatková                         5.C
 3. kategória : Nina Sirotová                         7.A

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za vzornú prípravu a interpretáciu ľudovej piesne , víťazkám školského kola gratulujeme a želáme veľa úspechov v obvodnom kole. FOTOGALÉRIA.

Mgr. Ingrid Cvečko Oršulová


OZNAM

Z dôvodu nepriaznivého počasia sa jarná brigáda dňa 6.4. (sobota) prekladá na 13.4.(sobota).


 Z rozprávky do rozprávky s Pavlom Dobšinským

Dňa 28. 3. 2019 si vybraní žiaci jednotlivých tried piateho ročníka zábavno-súťažnou formou pripomenuli Pavla Dobšinského, najvýznamnejšieho zberateľa slovenských ľudových rozprávok. Súťažné tímy zúročili svoju svedomitú prípravu vo viacerých kolách druhého ročníka podujatia, ktoré dôkladne preverili žiacke kooperačné a čitateľské zručnosti. Ich snaha bola odmenená nielen hodnotnými cenami, ale hlavne radosťou z príjemného a obohacujúceho dopoludnia. 

            Mgr. Ján Dano, Mgr. Katarína Rabajdová

Výsledky:       1. V. A    2. V. B    3. zmiešaný tím   4. V. C                                         Gratulujeme!                      

roz     roz1 


Výsledky súťaže komiksov


Biblická olympiáda 2019
V stredu 20. marca sa traja žiaci (Jakub Čavoj, Barbora Čavojová, Paula Mičietová) druhého stupňa našej školy zúčastnili Biblickej olympiády v priestoroch kláštora bratov minoritov v Karlovej Vsi. Program odštartoval svätou omšou, po ktorej boli všetci súťažiaci milo privítaní a pohostení. Každý tím si v ôsmych kolách preveril naštudované informácie z Biblie, najedol, napil a hlavne zabavil. Nakoniec boli všetci ocenení peknými knižkami a spokojní odchádzali domov.
bib        bib1

Volejbal

Dňa 22.3.2019 sa zúčastnili žiaci obvodného kola vo volejbale na Gymnáziu Bilíkova v Dúbravke. Na prvom mieste skončila British school, na druhom mieste ZŠ Lamač a na treťom mieste ZŠ Pri Križi. Chlapcom srdečne gratulujeme.

Reprezentovali nás: Matej Pravda, Matúš Kaliský, Tomáš Patkoš, Richard Marhula, Matej Martinek, Adam Halaša, Filip Hanák, Ivanov Valentín.


Minulý týždeň sa hodiny angličtiny v 6.C triede zmenili na program o varení a pečení. Žiaci si formou fotopostupov a videí pripravili projekty o svojich obľúbených maškrtách. Porozprávali nám, čo všetko na ich výrobu potrebujú a krok za kokom vysvetlili ich prípravu. Okrem toho, že prezentácie zvládli bravúrne po gramatickej aj vizuálnej stránke, treba uznať, že už v tomto veku sú z nich výborní kuchári a cukrári... Vieme to, pretože okrem toho, že svoje práce odprezentovali, niektorí z nich nám svoje sladké a slané výtvory priniesli aj ochutnať.

Food 1      Food 2

Mgr. Mária Paučinová


Učenie je zábava

Marec - mesiac knihy v 2. A

Počas mesiaca marca sme si pripomenuli mesiac knihy. Dozvedeli sme sa, že marec sa ako mesiac knihy oslavuje už dlhé desiatky rokov. Konkrétne to je už od roku 1955, na počesť Mateja Hrebendu Hačavského.Pravidelne sa organizuje týždeň slovenských knižníc posledný týždeň v mesiaci. Vyhlásila ho Slovenská asociácia knižníc v roku 1999V triede sme vytvorili malú výstavku kníh. Úlohou žiakov bolo doniesť svoju obľúbenú knihu. Postupne si každý žiak pripravil pre spolužiakov krátku prezentáciu svojej knihy- oboznámenie s autorom, obsahom a čítaním zaujímavého úryvku. Žiaci si spoločne neznáme knihy prezerali a  čítali. Svoje režisérske, organizačné a dramatické schopnosti si vyskúšali pri ďalšej ľubovoľnej aktivite – divadielko. Samostatne sa rozdelili do skupín a zahrali divadielko o Nepodarených kozliatkach. Každá skupina si sama vyrobila rekvizity, bábky, rozdelila úlohy a naučila sa veršovanú rozprávku. Počas vyučovacích hodín literatúry nám „herci“ zahrali divadielko. Žiaci sa naučili okrem nových informácií, čitateľskej gramotnosti, tolerancii, upevňovaniu kamarátstiev, rozvíjaniu organizačných schopností a spolupráci. FOTOGALÉRIA

                                                                                                          Mgr. K. Müllerová


Chemická olympiáda

Dňa 22.3. sa uskutočnilo obvodné kolo chemickej olympiády. Našu školu reprezentovali žiačky z 9.A triedy. Obidve olympiádu zvládli a stali sa úspešnými riešiteľkami. Michaela Vaňová skončila na 6. mieste a Karolína Eretová na 11. mieste. Gratulujeme.

Mgr. M. Zaťovič


Učenie je zábava

Pozorovanie pôdy v 2. A

Na vyučovaní prvouky sa žiaci učili o pôde a jej zložkách. Pracovali v skupinách. V prvej časti pozorovania sa vybrali do terénu pre odobratie vzoriek pôdy. V triede pôdu zaliali vodou a tak vytvorili zmes pôdy a vody aby sa uľahčilo pozorovanie. Je to jedna z oddelovacích metód usadzovanie (sedimentácia). O pár dní sa zakalená voda vyčistila a mohli na ďalšej hodine prvouky pokračovať. Druhá časť pozorovania prebiehala v triede, kde žiaci pozorovali voľným okom aj pomocou lupy rôzne súčasti pôdy : odumreté, živé neživé. Svoje pozorovanie zapísali a na záver zážitkového učenia odprezentovali. FOTOGALÉRIA 

Mgr. K. Müllerová


MATEMATICKÝ KLOKAN


 FK Dúbravka - nábor

Plagát nábor 3-2018


 Lyžiarsky výcvik

V dňoch 10.-15.3.2019 sa 53 žiakov našej školy zúčastnilo LVVK v stredisku Chopok- Jasná. Ubytovanie a strava bola zabezpečená v hoteli Liptov. Lyžiarsky výcvik bol realizovaný na zjazdovkách severnej strany Chopku. Žiakov sme rozdeleli do 5 skupín na základe úrovne lyžiarskych schopností. V stredu bolo popoludnie určené na oddych a relax s využitím wellness v Tatralandii. Vyhodnotenie LVVK sa uskutočňovalo každý deň na večerných nástupoch, na záver dostali žiaci diplom za zvládnutie lyžiarskeho výcviku. S úrovňou nadobudnutých lyžiarskych zručností u začiatočníkov aj u pokročilých možno vysloviť spokojnosť. Žiakov však môžem pochváliť za vzorné správanie sa a plnenie si svojich povinností na svahu a mimo neho. FOTOGALÉRIA

                                                                                                                              Beata Oškerová


Beseda so šéfredaktorkou

Keďže je marec, ktorému sa zvykne hovoriť aj Mesiac knihy, PK SJL pripravila pre žiakov 2. stupňa niekoľko zaujímavých akcií. Jednou z nich bola aj beseda s pani Martou Jankajovou, šéfredaktorkou vydavateľstiev Mladé letá a Albatros, ktorá sa uskutočnila v piatok 15. marca 2019 v školskej knižnici. Piataci mali možnosť dozvedieť sa, vďaka jej pútavému rozprávaniu, ako dlho trvá cesta od napísania textu spisovateľom až po samotný predaj knihy. Pani Jankajová tiež odpovedala deťom na veľa zaujímavých otázok, ktoré obohatili ich pohľad nielen na napísanie, ale i na výrobu knihy, a predovšetkým na veľmi náročnú a zodpovednú prácu redaktorov vydavateľstva. FOTOGALÉRIA

Mgr. Ján Kapusňák


Obvodné kolo Hviezdoslavov Kubín

Dňa 13. marca 2019 sa v priestoroch CVČ na Batkovej ulici uskutočnilo obvodné kolo Hviezdoslavov Kubín, kde našu školu reprezentovali v 2. kategórii žiaci 5. C triedy Nataly Kurtyová (próza) a Ladislav Šipeky. ktorý v prednese poézie v silnej konkurencii získal pekné čestné uznanie, k čomu mu srdečne blahoželáme.

hviez


Mgr. Ján Kapusňák


FAREBNÉ DNI

Farby sú základom harmónie človeka a jeho vonkajšieho prostredia, majú tiež vplyv na našu náladu, emócie, vnútornú pohodu a telesnú výkonnosť. Dokonca vraj dokážu aj liečiť.

Preto sme sa i my, na našej škole, prvýkrát rozhodli  s farbami trocha zahrať, využiť ich pozitívne účinky a celý deň v škole prežívať  FAREBNÉ DNI.

Ten prvý venujeme Dňu vody.

Objavuj, pozoruj, sleduj, píš, čítaj, tvor!

Roztopíme nudu, zaženieme nezáujem!

Veríme, že nám pracovný deň sfarbí a skrášli

22. marca - Modrý farebný deň.

Mgr. Adriana Benická


Videopozvánka na DOD


Oznam LVVK

Vážení rodičia, očakávaný príchod žiakov z lyžiarskeho kurzu je dnes 15.3. (piatok) okolo 17:30 hod. 


 Učenie je zábava

Pohybový diktát v 2. A

Cieľom aktivity je „naháňať“ správe slová. Pozitívnou stránkou tejto aktivity je pohyb počas vyučovacej hodiny. Žiaci sú v triede rozdelení do skupín. Skupina má zapisovateľa a ostatní „behajú“. Slová sa nachádzajú na kartičkách, ktoré sú rozmiestnené po triede. Kartičku nie je možné zobrať. Žiak si musí prečítané slovo zapamätať a správne ho nadiktovať zapisovateľovi. Pokyny žiaci čítajú z pripravenej prezentácie. Touto aktivitou sa naučia spolupráci, rozvíjajú čítanie s porozumením, orientáciu v texte, utvrdzujú gramatický jav a pamäť. FOTOGALÉRIA

                                                                                                        Mgr. K. Müllerová


Karneval

Aj tento rok sme na ZŠ PRI KRIŽI pre žiakov prvého stupňa pripravili Karneval. Konal sa 21.2. vo veľkej telocvični. Deti predviedli svoje masky a nielen ony sa zabávali súťažami, ktoré pre nich pripravili p. vychovávateľky, ale aj tancom. ZRŠ prispelo k dobrej nálade džúsom a odmenou za každú originálnu masku. FOTOGALÉRIA


Vedomostné ostrovy

Milí žiaci, milí rodičia už viac ako rok spestruje naše vyučovanie i prestávky jedinečný projekt Nadácie Volkswagen Slovakia s názvom: „VEDOMOSTNÉ OSTROVY“. Vďaka zaujímavo spracovaným témam, v ktorých sa prelínajú vedomosti z fyziky, techniky, ekológie a nemeckého jazyka sme sa mohli – veľkí aj malí - dozvedieť množstvo informácií o tom ČO, PREČO, KDE, KEDY A KTO – niečo vymyslel, či objavil, alebo ako fungujú rôzne veci. Viac info nájdete tu.

baner na skoly na sirku madagaskar10 2


Hviezdoslavov Kubín

Po triednom kole, ktoré sa uskutočnilo vo februári vo všetkých ročníkoch 2. stupňa, sa 7. marca 2019 stretli víťazi Hviezdoslavovho Kubína v knižnici na celoškolskej súťaži, aby si zmerali svoj talent v prednese poézie a prózy o postup na obvodné kolo. Spomedzi 38 súťažiacich vybrali členovia PK SJL víťazov nasledovne:
II. kategória (5. - 6. ročník)

poézia                                                         próza

1. Ladislav Šipeky (5. A)                               1. Nataly Kurtyová (5.C)
2. Peter Gomboš (6.C)                                  2. Alena Skaláková (6.C)
3. Ema Šatková (5.C)                                    3. Paula Mičietová (5.A)III. kategória (7.- 9. ročník)
poézia                                                         próza
1. Diana Matúšková (8.B)                             1. Michaela Javorčeková (8.A)
2. Daniela Vašková (7.A)                              2. Andrea Sokolová (7.C)
3. Terézia Žemberyová (7.C)                        3. Nina Sirotová (7.A)
Víťazi boli odmenení diplomami a peknými knihami, ktoré im venovala Rodičovská rada pri ZŠ Pri kríži.

HK 1   HK 2   HK 3   HK 6  HK 5 

Mgr. Ján Kapusňák


 OZNAM LVVK

Žiaci, ktorí odcestovali na lyžiarsky kurz do Jasnej, pricestovali v poriadku a tešia sa na parádnu lyžovačku.


                Využívanie pomôcok podľa Hejného metódy

Na geometrii sme v rámci vyvodzovania nového učiva pracovali s Hejného penovými kockami, ktoré sú vhodným doplnkom pri vyučovaní priestorovej geometrie. Stavali sme rôzne stavby podľa plánov, ale snažili sme sa tvoriť najmä stavby podľa vlastných predstáv. Následne sme kreslili a rysovali do zošitov plány stavieb. Taktiež sme rátali počet kociek vo vežiach, ktoré sme postavili. Bolo to zábavné a poučné.

hejne 1      hejne 2      hejne 3      hejne 4

                                                                                                 Mgr. K. Némethová


Volejbalový turnaj

Dňa 21.2.2019 sa chlapci z druhého stupňa zúčastnili volejbalového turnaja na ZŠ Nejedlého v Dúbravke. Turnaja sa zúčastnili 4 družstvá a hralo sa systémom každý s každým. Naši chlapci vyhrali 2 zápasy a 1 prehrali. Usilovali sa a bojovali za každú loptu. Z turnaja si odnášajú krásne 2.miesto. Chlapcom srdečne gratulujeme za výkony a umiestnenie.


ŠKOLSKÉ KOLO SÚŤAŽE HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - I. KATEGÓRIA

20.2.2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín v prednese poézie a prózy žiakov 1. stupňa. Zúčastnili sa ho žiaci 2. až 4. ročníkov, ktorí boli vybraní v triednych kolách. Spolu súťažilo 13 žiakov v kategórii poézia a 8 žiakov v kategórii próza.

Vyhodnotenie prednesu poézie:                   Vyhodnotenie prednesu prózy:

1. miesto – Martin Beťko, 2.D                        1. miesto – Tereza Mníchová, 3.D

2. miesto – Viktória Valachová, 4.B                2. miesto – Eliška Džubasová, 2.A

3. miesto ˗ Barbora Kalayová, 2.A                  3. miesto – Timea Hlavinková, 4.A

                                            Marko Javorček, 4.D

Do obvodného kola súťaže postupujú Martin Beťko a Tereza Mníchová. Srdečne blahoželáme a držíme palce!

HKIst 1   HKIst 2   HKIst 3   HKIst 4   HKIst 5

                                                                                 Mgr. Valéria Kaplánová


Dejepisná olympiáda

Dňa 14. februára sa na Spojenej škole sv. Františka z Assisi konalo okresné kolo dejepisnej olympiády, na ktorej mala zastúpenie aj naša škola v štyroch kategóriách. Úspešnými riešiteľmi sa vo svojej kategórii stali Damián Matúšek, Diana Matúšková z 8.B a Andrea Sokolová zo 7.C. Gratulujeme.

Mgr. Dominika Pokorná


Zážitkové hodiny s poľovníkom

Vo februári našich piatakov navštívil poľovník. Zážitkovou formou im porozprával o svojej práci, o povinnostiach, ktoré majú. Žiaci sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií o zvieratách, ktoré v našich lesoch žijú. Samozrejme nemohli chýbať ani krásne trofeje, ktoré si mohli piataci zobrať do rúk a pozrieť pekne zblízka. Hodiny sa nám všetkým veľmi páčili a tešíme sa na ďalšiu návštevu.

pol 2  pol 7  pol 6  pol 5  pol 4  pol 1

Mgr. Michal Zaťovič


 Školská televízia - Paulínka a Hanka predstavujú prírodovedné predmety


 Pozvánka na karneval

karneval-page0001


 Test národa

Predmetové komisie slovenského jazyka a dejepisu na našej škole už tradične organizujú zaujímavé akcie aj pre celý obvod. Nebolo tomu inak ani 13. februára 2019, keď sa stretlo v školskej knižnici päť trojčlenných družstiev, aby si porovnali vedomosti v tradičnom Teste národa. Tento raz boli úlohy okrem vývinu slovenského jazyka a významných osobností z veľkomoravského a štúrovského obdobia zamerané na štátne sviatky a pamätné dni, žiaci museli pomenovať podľa obrázkov krajské mestá, zábavnou formou vyriešiť klasické hádanky a načrieť do latinských písmen, aby ich pretvorili na slová a vety. Súťažiaci si v dvoch kolách tiež pripomenuli desať rokov používania eura a doma pripravenými projektami prezentovali 100. výročie vzniku ČSR.
Porota pod vedením historika J. Klačku vyzdvihla vysoké znalosti všetkých súťažiacich, zároveň určila poradie víťazov.
1. miesto - ZŠ Pri kríži (1. družstvo)
2. miesto - ZŠ Sokolíkova, ZŠ Pri kríži (2. družstvo)
3. miesto - ZŠ Beňovského, SŠ Dolinského
Prítomných zástupcov dúbravských škôl prišiel pozdraviť aj vicestarosta Ľuboš Krajčír.
Vecné odmeny a pohostenie pre súťažiacich venovala RR ZŠ Pri kríži. FOTOGALÉRIA

Mgr. Ján Kapusňák


ROVESNÍCKE VYUČOVANIE V 5.A TRIEDE

Na vyučovaní prírodovedných predmetov v našej škole realizujeme i rovesnícke vyučovanie. Tento spôsob vyučovania poskytuje žiakovi učiť rovesníkov a predviesť svoje vedomosti a zručnosti z oblasti, v ktorej je expert. Tentokrát sa úlohy učiteľa zhostila žiačka 9.B triedy Natália Nosáľová a žiakom 5.A na hodine biológie predstavila svojho domáceho miláčika – agamu tŕňobokú. V pútavej prednáške hovorila o tom, ako jaštera našla vyhodeného a zraneného na ulici, vysvetlila piatakom i pôvod tohto živočíšneho druhu, stavbu tela, spôsob života a chovu a zaujímavosti z oblasti správania. Netradičná hodina a spôsob vyučovania žiakov zaujali a šikovnú deviatačku a trpezlivú agamu odmenili uznaním, pochvalou a pokleskom.

rovvyuc 1     rovvyuc 2     rovvyuc 3     rovvyuc 4

PaedDr. Gabriela Gavláková


GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA

Dňa 7.2.2019 sa 8 našich žiakov zúčastnilo okresného kola geografickej olympiády na ZŠ Bilíkova, kde si otestovali svoje vedomosti a zručnosti s atlasom spolu so 100 rovesníkmi. Úspešnými riešiteľmi vo svojich kategóriách boli Andrea Sokolová zo 7.C (4. miesto) a Matúš Kuruc z 8.B (9. miesto). Gratulujeme!


Zimné básne 3.D


Tabletové triedy

Na našej škole prebieha modernizácia vzdelávacieho procesu formou multimediálnych softvérov. Zriadili sa dve pilotné triedy na prvom stupni. Pani riaditeľka Mgr. Iveta Mikšíková zabezpečila materiálne vybavenie tried interaktívnymi dotykovými obrazovkami – počítač typu všetko v jednom (jednoduchý dotykový panel) nahrádza niekoľko bežných zariadení: počítač, projektor, televízor. Viac info tu.  FOTOGALÉRIA

 Mgr. Katarína Müllerová


Zážitkové učenie matematiky v 2.D triede

Zážitkové učenie je jedna z obľúbených foriem vyučovania na našej škole. V 2.D sme si pripravili zábavné učenie o telesách. Na začiatku dňa sme využili krátke motivačné rozprávanie a prezentáciu o histórii starého Egypta. Venovali sme sa počítaniu sčítacích a odčítacích pyramíd a stavbám z kociek podľa vlastnej fantázie, neskôr podľa staviteľského plánu. Do vyučovania sme zaradili prvky Hejného matematiky. Deň sme si spestrili egyptským tancom a na záver sme si namaľovali motivačný obrázok. Učenie matematiky sme opakovane prijali s nadšením. Spolupracovali sme, diskutovali, objavovali neznáme a najmä tešili sa z výsledkov vlastnej práce. FOTOGALÉRIA   

                                                                                                                    Mgr. Ingrid Oršulová


Detská atletika

Dnes sa u nás v škole ZŠ Pri kríži konalo 1.kvalifikačné kolo súťaže Detská atletika, ktoré je súčasťou programu Bratislava Marathon 2019, organizované Slovenským atletickým zväzom a Bratislavským maratónom. Zúčastnilo sa 15 družstiev zo siedmych základných škôl, deti 1.-4. ročníka. Najlepšie sa darilo družstvu ZŠ Malokarpatské Námestie 1 z Lamača, následne našim deťom zo ZŠ Pri Kríži 11 "A". Tretie v poradí skončilo družstvo ZŠ Tilgnerova 14 "B". Do finálového kola, ktoré sa uskutoční 5. apríla v Športovej hale Elán, okrem prvých troch družstiev postupujú aj družstvá ZŠ Beňovského 1 "C" a ZŠ Sokolíkova 2 "A". ZŠ Pri kríži 11 "B" sa umiestnilo taktiež na peknom 5. mieste. Gratulujeme! Deti mali zo spoločného športovania a pretekania radosť! Ďakujeme orgánizatorom a tešíme sa na finále :) FOTOGALÉRIA


Educate Slovakia

"V dňoch 28.1. až 31.1.2019 sa žiaci siedmeho ročníka zúčastnili projektu "Educate Slovakia". Našu školu navštívili dobrovoľníci z Azerbajdžanu, Brazílie, Indonézie a Turecka, ktorí s deťmi počas celého týždňa komunikovali výhradne v angličtine. Dobrovoľníci žiakom predstavili krajiny, z ktorých pochádzajú a žiaci im naopak priblížili Slovensko a jeho kultúru. Ďalšie aktivity boli zamerané na rozvoj sociálnych zručností detí prostredníctvom medzinárodného prostredia a moderného neformálneho vzdelávacieho programu ako aj na získavanie schopností komunikovať s ľuďmi zo zahraničia v anglickom jazyku." Krátke video s lektormi si pozrite tu.

lektori    lektori1   lektori2 1   lektori2 2   lektori3         lektori4


  Lyžiarsky kurz

V školskom klube detí sme v spolupráci s Heppy kids o.z zorganizovali na Zochovej chate lyžiarsky výcvik. Kurzu sa zúčastnilo 42 detí z 1.-4. ročníka. Deti boli rozdelené do skupín podľa lyžiarskej zdatnosti a zodpovedne sa učili a zdokonaľovali pod dohľadom inštruktorov. Lyžiarske podmienky boli veľmi dobré . Najväčší pokrok zaznamenali tie deti, ktoré sa v pondelok prvý krát postavili na lyže, ale na konci už všetci  dokázali bezpečne zlyžovať celý svah. FOTOGALÉRIA


IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV

Vo štvrtok 31.1.2019 zažili žiaci prvého ročníka významný deň. Pred odovzdávaním prvého vysvedčenia absolvovali prváčikovia slávnostnú imatrikuláciu, na ktorej boli imatrikulovaní za žiakov našej školy. Pod vedením svojich triednych učiteliek sa s radosťou pripravovali na túto slávnostnú chvíľu, aby ukázali svoje zručnosti a vedomosti. Žiaci predviedli, čo už vedia z prvouky, matematiky a slovenského jazyka. Spoločne si zacvičili a nakoniec si zaspievali anglickú pesničku. Po úspešnom zvládnutí všetkých úloh, dostali imatrikulačný list a tričko s logom školy. Príhovor mala pani riaditeľka Mgr. Iveta Mikšíková a pán starosta RNDr. Martin Zaťovič. FOTOGALÉRIA

Všetkým ďakujeme za účasť a žiakom prajeme veľa úspechov!


Zachráň včely – zážitkové učenie prvouky v 2. A,B,C,D

Príroda bije na poplach. Včiel je čoraz menej. Bez nich by nebol na Zemi život. Patria medzi najhodnotnejšie živočíšne druhy na planéte Zem. Ich práca je nenahraditeľná...Tieto slová odzneli v úvode zážitkového učenia prvouky. Druháci si na vyučovanie pozvali p. lektorku z občianskeho združenia Envirosvet. Porozprávala im veľa zaujímavostí zo života včely. Naučili sa tancovať včelí tanec a na záver si spoločne vyrobili medové sviečky. Zážitkové učenie bolo dôstojnou bodkou za vyučovaním prvouky v I. polroku. Prispelo nielen k  pozorovaniu prírody, ale i k hodnoteniu konania ľudí vo vzťahu k životnému prostrediu. FOTOGALÉRIA

Mgr. Ingrid Oršulová


Zázračná sila byliniek – zážitkové učenie žiakov 2. ročníka

Žiaci 2.A,B,C,D triedy si zorganizovali v spolupráci s občianskym združením Envirosvet zážitkové učenie. P. lektorka porozprávala žiakom príbehy o tom, ako naše prababičky poznali účinky rôznych bylín, aké bylinky používali pri varení, ktoré bylinky sú vhodné na prípravu chutných liečivých čajov. Vypočuli si nové informácie o  bylinách, ktoré sa využívajú pri výrobe liečiv a kozmetických prípravkov. Na záver vyučovania prebiehala ochutnávka bylinkových čajov. Veríme, že zážitkové učenie vhodnou formou motivovalo detí k starostlivosti o svoje zdravie. FOTOGALÉRIA

Mgr. Ingrid Oršulová


Okresné kolo súťaže „Šaliansky Maťko“

Dňa 28.01.2019 sa uskutočnilo okresné kolo literárnej súťaže v prednese povesti „Šaliansky Maťko,“ ktorú každoročne organizuje CVČ Klokan v Dúbravke.

Žiaci Ladislav Šipeky z 5.C triedy a Laura Vujčić zo 7.A triedy reprezentovali našu školu v dvoch kategóriách. Aj napriek silnej konkurencii sme získali nádherné umiestnenie. Ladislav Šipeky získal krásne 1. miesto v II. kategórii (4. – 5. ročník). Lackovi srdečne blahoželáme a obom ďakujeme za kvalitnú reprezentáciu našej školy.

Mgr. Katarína Rabajdová


PROJEKT HOVORME SPOLU

Od novembra do januára žiaci 5. ročníkov pracovali na hodinách informatiky pod vedením p. Práznovskej a p. Gavlákovej na projekte Hovorme spolu. V skupinách vytvárali komiksy na témy Hovorme spolu a Žijeme live, nie on-line. Projekt prebieha na našej škole už tretí rok a teší sa veľkému záujmu a obľube. Počas jeho realizácie žiaci získavajú nielen zručnosti z informatiky, no upevňujú a rozvíjajú si i sociálne kompetencie a prezentačné schopnosti. V spolupráci s vedením školy a ZRPŠ budú komiksy vyhodnotené a najlepšie z nich odmenené zaujímavými cenami. Víťazné práce budú publikované i na YouTube kanáli školy.

hovor 1    hovor 2    hovor 3    hovor 4

PaedDr. Gabriela Gavláková


KOMPARO - medzi najlepšími!

15. novembra 2018 písalo 9156 žiakov 8. ročníka ZŠ a tercie OG z 389 škôl testy KOMPARO z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry, z dejepisu, z fyziky a zo všeobecných študijných predpokladov. Výsledkami našich žiakov v slovenskom jazyku a literatúre sa ZŠ Pri kríži zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl z celého Slovenka. Veríme, že výsledok úspešnej spoločnej snahy žiakov a pedagógov je opäť sľubnou predzvesťou vynikajúcich výsledkov na prijímačkách a celonárodnom testovaní.

            Ôsmaci, gratulujeme!                                                 exam-page-001


Ypsilon – slovina je hra 

32 žiakov 5. - 8. ročníka našej školy sa zapojilo do súťaže Ypsilon, ktorá každoročne preveruje vedomosti z predmetu slovenský jazyk a literatúra pomocou sady interaktívnych testov. Skladba ich zadaní rozvíja žiacku originalitu, tvorivosť, kritické myslenie a zároveň podnecuje formovanie ich flexibility. Žiaci aplikovali osvojenú teóriu, čítali s porozumením a zároveň sa nezaobišli ani bez uplatnenia zásad logického myslenia.

Ich snaha priniesla svoje ovocie v podobe úspešných výsledkov, kde v rámci celoslovenskej konkurencie získala vynikajúce 2. miesto žiačka V. A Paula Mičietová.

            Gratulujeme!

Mgr. Ján Dano


Testovanie 5 – 2018

21. novembra 2018 sa konalo celoslovenské testovanie žiakov piateho ročníka ZŠ.

Žiaci našej školy obstáli veľmi dobre. Bolo testovaných 73 žiakov z troch tried piateho ročníka.

V Slovenskom jazyku bol maximálny počet získaných bodov 30. Priemerný počet bodov našej školy bol 20,9. Priemerný počet bodov v rámci SR bol 17,5. Priemerná úspešnosť našej školy bola 69, 7 %. Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer bol 58,4 %. Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru bol 11,3 %.

V Matematike bol maximálny počet získaných bodov 30. Priemerný počet bodov našej školy bol 21,5. Priemerný počet bodov v rámci SR bol 17,8. Priemerná úspešnosť našej školy bola 71,8 %. Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer bol 59,3 %. Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru bol 12,5 %.

Všetkým žiakom srdečne blahoželáme.

                                                                                     Mgr. Iveta Mikšíková


Denný tábor - jarné prázdniny

PKjar2019 

 Bližšie info u p.Oškerovej.


 Vyhrajme ihrisko

Milí rodičia,
Mestská časť Bratislava-Dúbravka sa opäť zapojila do boja o detské ihrisko Žihadielko. Krásne, nové a na prvky bohaté ihrisko môžeme získať pre naše deti veľmi jednoducho. Budeme však k tomu potrebovať pomoc Vás všetkých. Hlasuje sa v období od 14.1.- 28.2.2019 na webe www.zihadielko.sk Hlasovať sa dá z každého mailu a po odohraní zábavnej hry získate navyše každý deň o jeden hlas viac. Veľmi dôležité je hlasovať denne!


Oznam - Rodičovské združenie

Vážení rodičia, dňa 15.1.2019 o 17:30 sa uskutoční rodičovské združenie v jednotlivých triedach a Rada rodičov zasadne v ten istý deň o 17:00 hod.


Pozvánka na prednášku

1.prednaska POZVANKA


 Vianoce krásne a čisté ako sneh, v rodine pohodu a smiech.

Silvestrovskú náladu po celý rok,

šťastie nech sprevádza každý Váš krok.

Prajeme krásne, pohodové sviatky a v roku 2019 všetko len to najlepšie.

ZŠ Pri kríži

santovia


Kurz lyžovania

Školský klub detí organizuje v termíne 21.1. - 25.1. 2019 kurz lyžovania na Zochovej chate. INFOLIST.


 Vianočné scrabble

Na našej škole sme sa rozhodli, že budeme okrem iných foriem a metód venovať viac pozornosti zážitkovému vyučovaniu. Nakoľko mnohí žiaci majú problém s vyjadrovaním a so slovnou zásobou, PK SJL sa rozhodla zorganizovať súťaž o Vianočného majstra v scrabble. Aj keď viacerí žiaci o tejto zaujímavej hre vôbec nevedeli, po vysvetlení pravidiel sa nultý ročník stretol medzi nimi s veľkým záujmom. Už počas novembra sa v 4. - 9. ročníkoch konali triedne kolá, odkiaľ prví dvaja víťazi postúpili do školského kola, ktoré sa uskutočnilo 19. decembra 2018 v školskej knižnici za účasti 32 najlepších hráčov. Prvé kolo trvalo vyše dvoch hodín. Z neho postúpili do finále desiati hráči s najvyšším počtom bodov. Po takmer troch hodinách rozmýšľania, uvažovania a ozajstného napätia sa vianočnými víťazmi stali títo žiaci:
I. kategória (4. - 6. ročník)
   1. miesto: Veronika Greššová  (6. B) – 254 bodov  
   2. miesto: Eva Biehunková (5. B) - 201 bodov
   3. miesto: Eliška Karpatová (4. D) - 146 bodov

II. kategória (7. - 9. ročník)
   1. miesto: Filip Hanák (8. B) - 265 bodov
   2. miesto: Anna Katarína Havrillová (7. A) – 235 bodov
   3. miesto: Benedika Mrázová (9. A) – 209 bodov

Všetkým súťažiacim srdečne gratulujeme a už sa tešíme v budúcom roku na 1. ročník.
Zároveň treba touto cestou poďakovať RR za zakúpenie hry i za vecné odmeny, ktoré do súťaže venovala. FOTOGALÉRIA 

Mgr. Ján Kapusňák


Vianočný kvíz

V pondelok 17.12.2018 sa uskutočnil druhý ročník Vianočného kvízu v anglickom jazyku. Žiaci šiestych až deviatych ročníkov súťažili v troch kolách. V prvom kole odpovedali na otázky týkajúce sa Vianoc a vianočných tradícií v rôznych krajinách sveta. Druhá disciplína spočívala v tom, že si pozreli krátky vianočný film a vypracovali úlohy, ktoré s ním súviseli. V treťom kole sme sa zamerali na čítanie s porozumením a súťažiaci si prečítali krásny vianočný príbeh od Charlesa Dickensa. Celé dopoludnie prebiehalo v príjemnej predvianočnej atmosfére, ktorú sme si ešte vylepšili sladkými dobrotami a vianočným punčom.

Všetci zúčastnení boli veľmi šikovní a výsledky boli tesné, no nakoniec si 3. miesto podelila Karolína Eretová z 9.A s Anitou Turčan z 9.B, druhé miesto obsadila Ella Kamila Glozíková z 8.B a víťazkou sa stala Kristína Valašková takisto z 8.B triedy.

Víťazkám srdečne blahoželáme a všetkým prajeme krásne Vianoce.

kviz 1            kviz 2

Mgr. Mária Paučinová

Mgr. Petra Brúderová


Vyučovanie v znamení V i a n o c

4. decembra 2018 sa vyučovanie ZŠ Pri kríži v Dúbravke spestrilo krásnym vianočným koncertom. Kostol Ducha Svätého na Brižitskej 15 o 10. hodine hostil početnú návštevu našich žiakov 1. stupňa. Väčšina z nich mala možnosť prvýkrát si vypočuť  vianočné koledy takých známych mien ako sú Mozart či spisovateľ dobrodružných románov Karl May. V podaní hudobných pedagógov a ich spevom spoločne s hudbou, zazneli aj slovenské vianočné piesne z troch regiónov Slovenska – západného, stredného a východného. Účinkujúci nezabudli ani komunikovať so žiakmi medzi jednotlivými skladbami a tieto aj vhodne predstaviť. Záujem publika bol opätovaný hlásením sa a odpovedaním na otázky. Aj vďaka tomuto koncertu sa navodila predvianočná atmosféra, ktorá dáva tušiť, že Vianoce a obľúbené zimné prázdniny sú už predo dvermi. FOTOGALÉRIA


Beseda so spisovateľkou Katarínou Petkaničovou

Dňa 6.12. sme si v 3.D spríjemnili Mikuláša besedou so spisovateľkou Katarínou Petkaničovou. Priniesla nám darček do triedy, krásny kvet, ktorý bude deťom „pomáhať“ pri učení. Potom nám porozprávala úžasné príhody, ktoré zažila. Na záver sa deti pýtali rôzne otázky, týkajúce sa najmä jej tvorby.  Dohodli sme sa, že na jar sa opäť uvidíme. Bolo to veľmi milé stretnutie.

spis 1      spis 2      spis 3

                                                                                    K.Némethová


Projekt Svet okolo nás

Naša škola sa zapojila do vzdelávacie projektu Svet okolo nás , ktorý je zameraný na spoznávanie ďalekých krajín, prostredníctvom unikátnej živo- moderovanej projekcie. Jednotlivé témy sprostredkúvajú cestovatelia, ktorí danú oblasť aj osobne navštívili a vedia tak plasticky opísať reálie krajín. Viac info.


Pozvánka na Vianoce Pri kríži

pozvankanavianoce-page-001


 Šaliansky Maťko

Medzi tradičné súťaže, ktoré organizujú na našej škole vyučujúce 4. ročníka a PK SJL, patrí aj prednes povesti Šaliansky Maťko. Po triednych kolách, ktoré sa uskutočnili v novembri, sa 5. 12. 2018 v školskej knižnici na školskom kole stretli víťazi 1. a 2. kategórie, kde poroty rozhodli, kto nás bude28. 1. 2019 reprezentovať na obvodnom kole.

 I.  kategória (4. – 5. ročník) 

1.     Ladislav Šipeky 

2.     Natália Konderlová 

3.     Ema Šatková 

Čestné uznanie: Viktória Varadiová 

II. kategória (6. – 7. ročník) 

1. miesto: Laura Vujčic 

2. miesto: Andrea Sokolová   

3. miesto: Nicol Lališová 

 
 

sm      sm2     sm3    salo 1     salo 2

 Víťazi dostali pekné diplomy a knihy, ktoré im venovala Rada ZRŠ. 

Gratulujeme!  

Mgr. Ján Kapusňák


 Videopozvánka na Vianoce Pri kríži 


Oznam

Dňa 18.12.2018 bude z dôvodu slávnostnej pedagogickej rady školský klub detí v prevádzke len do 14.00 hod.. Prosíme rodičov, aby si zabezpečili vyzdvihnutie detí.

Vopred za pochopenie ďakujeme.


Bedmintonový turnaj - II.stupeň

Dňa 21.11.2018 sa v spolupráci s Dúbravským bedmintonovým klubom uskutočnil Bedmintonový turnaj pre deti druhého stupňa. Zúčastnilo sa ho 24 detí . Hrali sa štvorhry medzi sebou a najlepší postúpili do semifinále a finále. Všetci sa zabavili a poniektorí aj vyhrali.

Konečné poradie :

1.Miesto – M.Pravda, T.Patkoš

2. Miesto- M.Martinek, F. Kasanický

3.Miesto –M.Mocinec, V.Greššová, M.Kuruc, F.Čambal

bedmin 1   bedmin 2  bedmin 3   bedmin 4   bedmin 5 

                                                                                              K. Mocinecová


Všetkovedko

Dňa 29. 11. 2018 sa na I. stupni našej školy konala celoslovenská súťaž VŠETKOVEDKO. Zúčastnilo sa jej 21 detí a všetky sa usilovali, aby dokázali, že na všetky otázky poznajú správnu odpoveď. Výsledky sa dozvieme tesne pred Vianocami, tak si držme päste!

vsetkovedko

Mgr. Angelika Krajčovičová


Jablkový deň 22.11.2018

„Jablkový deň“ u tretiakov to je aj učenie iné, jablkové. Deň sme začali ovocnými hádankami, prešmyčkami. Zaspievali sme si pesničku o jablku a porozprávali prečo je také zdravé. Žiaci riešili jablkové úlohy z rôznych predmetov, za ktoré dostali namiesto známok jabĺčka, alebo iné jablkové dobroty. Na záver si deti vytvorili otlačený jablkový obrázok. Pýšil sa na nástenke s výtvormi a zaujímavosťami z poznatkov o jablkách. Vo vitamínovom opojení sa pokračovalo aj v popoludňajšej činnosti. FOTOGALÉRIA.


 Školská televízia


 Florbal

Dňa 28.11. 2018 sa na ZŠ Nejedlého konal turnaj vo florbale chlapcov – lokalita Dúbravka. Naši chlapci obsadili konečné 3.miesto a postúpili do obvodného kola, ktoré sa bude hrať na našej škole.


Basketbal


Zbierka pre útulok


 Školská televízia - predstavovanie členov


 Mobilné planetárium v našej škole

V dňoch 6. a 7. 11. 2018 sme v našej škole privítali Mobilné planetárium, ktoré deti 3. a 4. ročníka našej školičky tak netrpezlivo čakali. Uja vedec nám predstavil tému „Voda, zázrak života“. Pútavou formou nám vysvetlil aká je voda životne dôležitá pre celý svet a čo všetko zlé sa deje na našej planéte. Hovoril, že najväčším ohrozením pre svet je zväčšovanie púští na Zemi. Projekcia bola úžasná a tá jedna hodina rýchlo skončila. Veľa nového sme sa naučili a všetci sme sa zamysleli ako by sme našu planétu Zem mohli zachrániť.

voda1             voda-2             voda-3 1


Florbal

Dňa 12.11.2018 na našej škole prebehlo druhé kolo školskej floorbalovej ligy, ktoré organizuje TV JOJ v kategórii chlapcov. Zúčastnené tímy: ZŠ Nejedlého, ZŠ Pri Kríži, ZŠ Sokolíková, ZŠ Beňovského. Naša škola porazila ZŠ Sokolíkovú, remizovali sme so ZŠ Beňovského a prehrali sme so ZŠ Nejedlého.

Dňa 14.11.2018 sa na ZŠ Pri Kríži taktiež odohralo druhé kolo školskej floorbalovej ligy, v kategórii dievčat. Zúčastnené tímy: ZŠ Nejedlého, ZŠ Pri Kríži, ZŠ Sokolíková, ZŠ Beňovského. Naša škola porazila bez problémov ZŠ Nejedlého a ZŠ Sokolíkovú. So ZŠ Beňovského sme prehrali.

Konkrétne výsledky nájdete na https://www.skliga.sk/sk/.

Mgr. Katarína Mocinecová


MLÁDEŽ A ODKAZ ALEXANDRA DUBČEKA

Dňa 20.11.2018 som mala tú česť reprezentovať našu školu na CELOŠTÁTNEJ rétorickej súťaži s názvom „MLÁDEŽ A ODKAZ ALEXANDRA DUBČEKA“, v priestoroch Súkromnej základnej školy s vyučovacím jazykom ruským na Strečnianskej ulici v Petržalke. Alexander Dubček, pred päťdesiatimi rokmi stál na čele tejto krajiny a neskôr sa stal nepriateľom číslo jeden. Udalosti Pražskej jari, rok 1968. Aj nad takýmito otázkami som sa zamýšľala, za pomoci pani učiteľky Rabajdovej som si ich preštudovala, spracovala a hlavne im porozumela.

Súťažila som v I. kategórii (základné školy), kde som sa umiestnila na druhom mieste. Nazbierala som nové skúsenosti, rady od odborníkov a dozvedela sa mnoho zaujímavých informácií od ľudí, ktorí s Dubčekom úzko spolupracovali.

Chcela by som sa poďakovať za možnosť reprezentovať našu školu.

PETRA LACÍKOVÁ, žiačka 9.A triedy


Internet a sociálne siete

V novembri sa žiaci štvrtých ročníkov rozprávali pod vedením školskej psychologičky so študentkami psychológie na tému „Internet a sociálne siete“. Dozvedeli sa všetko dôležité o bezpečnosti na internete, o tom ako sa brániť nechcenému obsahu v správach, ako aj o tom, na koho sa môžu obrátiť s prosbou o pomoc. Vďaka hrám, diskusii a zaujímavým videám si každá trieda vytvorila pravidlá, ktoré je nutné dodržiavať, aby sme sa mohli cítiť bezpečne aj vo virtuálnom svete.

Strávili sme spolu príjemné chvíle a každý z nás sa niečo nové dozvedel.

                                                                            Miriam Siposová

mirka1 2     mirka3 1     mirka3 2     mirka1 1


Futbalový turnaj

Dňa 24.10.2018 sa na Spojenej škole sv. Františka z Assisi v Karlovej Vsi konal futbalový turnaj o pohár slovenskej sporitelne v kategórií chlapcov v ročníkoch 2006 a mladší. Chlapci v nepriaznivom a upršanom počasí zvládli turnaj výborne a odniesli si dve výhry z turnaja. Skončili na 1. mieste a postupujú do okresného kola. Chlapcom za ich výkony gratulujeme.


Príbeh o krajčírovi zo Swaffhamu (The Tailor of Swaffham)

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov si žiačky 8. A triedy nacvičili a pripravili anglické divadielko Krajčír zo Swaffhamu (The Tailor of Swaffham) pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka. Deti si v angličtine vypočuli príbeh o krajčírovi, ktorý hľadal poklad, naučili sa nové anglické slovíčka a výborne sa zabavili. K veľkej radosti všetkých sme nakoniec našli aj sladký poklad, ktorý si deti rozdelili.

anj    anj1    anj2    anj3

Petra Brúderová


Živé knižnice

Žiaci deviateho ročníka sa dňa 24.10.2018 zúčastnili tematického dňa Živé knižnice o výbere povolania a plánovaní budúcnosti v Mestečku povolaní.

Počas trojhodinového interaktívneho programu mali možnosť osobne hovoriť s desiatimi zástupcami rôznych firiem, povolaní či stredných škôl o ich každodennej práci.

kniz 1       kniz 2       kniz 3

                                                                  Miriam Siposová


Floorbalový turnaj

Dňa 22.10.2018 sa na ZŠ Nejedlého odohralo prvé kolo školskej floorbalovej ligy, ktoré organizuje TV JOJ v kategórii chlapcov. Zúčastnené tímy: ZŠ Nejedlého, ZŠ Pri Kríži,ZŠ Sokolíková, ZŠ Beňovského. Naša škola porazila bez problémov ZŠ Nejedlého a ZŠ Sokolíkovú. So ZŠ Beňovského sme prehrali o jeden gól. Chlapcom gratulujeme.

Dňa 23.10.2018 sa na ZŠ Pri Kríži taktiež odohralo prvé kolo školskej floorbalovej ligy, v kategórii dievčat. Zúčastnené tímy: ZŠ Nejedlého, ZŠ Pri Kríži, ZŠ Sokolíková, ZŠ Beňovského. Naša škola porazila bez problémov ZŠ Nejedlého a ZŠ Sokolíkovú. So ZŠ Beňovského sme prehrali o jeden gól tak ako naši chlapci. Dievčatám gratulujeme.

Konkrétne výsledky nájdete na https://www.skliga.sk/sk/.

Mgr. Katarína Mocinecová


Floorbalový turnaj


Exkurzia v Múzeu holokaustu

Dňa 15.10.2018 žiaci 9.A a 9.B navštívili Múzeum holokaustu v Seredi, kde sa žiaci oboznámili so životom Židov na Slovensku počas druhej svetovej vojny. Žiakom bola na úvod exkurzie prezentovaná prednáška o osude Židov počas 2. svetovej vojny so zreteľom na osud židovských detí. Bolo im premietnuté autentické svedectvo takéhoto dieťaťa a vysvetlené základné pojmy podložené videoukážkami. Následne sa žiaci pod vedením komentovaného sprievodu s lektorkou presúvali po jednotlivých expozíciách múzea, kde sa dozvedeli viac o funkcii tábora v Seredi a spôsobe života v ňom.

Mgr. Dominika Pokorná


Výchovný koncert

Žiaci druhého stupňa sa v piatok 12.10.2018 zúčastnili výchovného koncertu na tému – Zneužívanie moci.Program ponúkol zrozumiteľné varovanie pred týmto problémom skutočne netradičnou formou – rozhovorom, otázkami, znázornením či piesňou. Bol sprevádzaný hudobnými vstupmi.Spoločne sme sa tak museli zamyslieť nad agresivitou v jej rôznych podobách i nad tým, ako na ňu reagujeme.

vych3     vych 1     vych 2     vych 4

Miriam Siposová


Popoludnie na kolieskach

Dňa 11.10.2018 sa už tradične konala na ihrisku Karola Adlera akcia „Popoludnie na kolieskach". Žiaci si mohli v tento deň priniesť do školy kolobežky a korčule. Na kolieskach žiaci zdolávali prekážky v podobe kužeľov, švihadiel a mnohých iných nástrah. V školskom klube detí si žiaci v rámci tejto akcie zasúťažili o sladké ceny. Počasie nám prialo, a tak bolo o skvelú zábavu postarané. FOTOGALÉRIA

Mgr. Adela Romančíková


 Zážitkové učenie v 2. A triede.

Na prvouke sme sa učili o rastlinkách. Spoločne sme bádali čo všetko potrebuje rastlinka pre svoj rast. Priniesli sme si semienka fazule a zasadili. Pre ich rast sme vytvorili rôzne podmienky. Postupným pozorovaním sme dospeli k záveru, že rastlinka potrebuje pre svoj rast vodu, pôdu, teplo vzduch a slnečné svetlo.

zaz   zaz 1   zaz 2   zaz 3   zaz 4   zaz 5

Mgr. Katarína Müllerová


Pozvánka na jesennú brigádu 20.10. 2018


 Halloweenská cesta odvahy


Exkurzia v ovocných sadoch

Dňa 2. 10. 2018 sa žiaci 5.A a 5.B zúčastnili exkurzie Ovocné sady v Dunajskej Lužnej. V krásnom prostredí sa žiaci dozvedeli množstvo informácií o pestovaní jabĺk. Pracovníci ovocných sadov nám rozprávali o opeľovaní, starostlivosti, boji s chorobami, či počasím, zberom, spracovaním až po putovanie jabĺčok k obchodným pultom. Našim žiakom sa exkurzia veľmi páčila, pričom samozrejme nemohla chýbať ani ochutnávka viacerých odrôd, či samotné oberanie.

jablka          jablka1          jablka2

Mgr. Michal Zaťovič


 Pozdrav zo ŠVP z Častej


Literárna súťaž

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším vyhlasujeme pre žiakov 2. – 8. ročníka literárnu súťaž: Čo mi rozprávali starí rodičia. Informácie nájdete  tu.


Zber papiera 11.10. (pravidlá)


OZNAM

Dňa 27.9.2018 prišlo v zariadení školského stravovania k havárii s vodou. Boli poškodené elektrické káble a z toho dôvodu nebolo možné varenie v elektrických kotloch, čo malo za následok, že obed bol pripravovaný bez polievky, ktorá bola nahradená ovocím.
Jednalo sa len o jeden deň, štvrtok 27.9.2018

Ďakujeme za pochopenie.

EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU

Dňa 26.09.2018 sa naša škola ZŠ Pri kríži zapojila do európskeho týždňa športu, ktoré sa konalo v priestoroch školy. Zapojili sa všetky deti zo školy. Precvičoval sa aerobik a posilovalo sa celé telo s vlastnou váhou na hudbu. Deti cvičili a tancovali podľa pani učiteľky. Na druhej vyučovacej hodine cvičili deti z prvého a druhého ročníka. Na tretej vyučovacej hodine cvičili žiaci z tretieho a štvrtého ročníka prvého stupňa. Na štvrtej vyučovacej hodine cvičili žiaci z piateho a šiesteho ročníka a na piatej vyučovacej hodine cvičili žiaci zo siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka. Deti sa pri cvičení poriadne zapotili a aj zabavili.

Adriana Marjenková


POHÁR DEKANA FTVŠ UK

V stredu 26.9. 2018 sa uskutočnil 54. ročník atletickej súťaže družstiev žiakov a žiačok O POHÁR DEKANA FTVŠ UK na atletickom štadióne prof.Kuchena, FTVŠ UK Bratislava Lafranconi.

Našu školu reprezentovali družstvá chlapcov a dievčat. Za najlepšie výkony podujatia boli ocenení žiaci:

KAREL ŠULA vrh guľou 1. MIESTO

VALENTÍNA PETŘVALSKÁ beh na 60 m 1. MIESTO

Ceny odovzdával vedúci katedry atletiky Prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD.
Všetkým srdečne gratulujeme.

atletika

Mgr. K. Mocinecová, Mgr. A. Marjenková


OZNAM ŠKOLSKEJ KNIŽNICE

Školská knižnica je otvorená od 2.10.2018 nasledovne:

Utorok : 13,00 – 14,00

Streda : 13,30 – 14,30

Štvrtok : 13,30 – 14,30

Naďalej platí preukaz do školskej knižnice, ktorý už bol používateľom vydaný. Obnovenie registrácie na nový školský rok je bezplatné. V prípade straty pôvodného preukazu môžete požiadať o  vystavenie náhradného. Žiaci, ktorí ešte nie sú registrovaní v školskej knižnici, si môžu prísť pre prihlášku do knižnice v čase výpožičných hodín.


OZNAM

Žiaci a učitelia, ktorí odcestovali do školy v prírode prišli v poriadku. Pri kontaktovaní svojich detí môže byť slabý signál z dôvodu nedostatočného pokrytia slovenských operátorov.


Výsledky volieb zástupcov rodičov do Rady školy, konaných dňa 25.9.2018

Kandidáti, ktorí získali najvyšší počet platných hlasov, boli zvolení za zástupcov rodičov do Rady školy v nasledujúcom poradí:

1. MUDr. Magdaléna Čaplárová počtom platných hlasov - 307

2. Ing. Andrea Javorčeková počtom platných hlasov - 281

3. Alexander Danihel počtom platných hlasov - 249

4. Roman Machala počtom platných hlasov - 198


Pre rodičov, ktorí prihlásili svoje dieťa na krúžok Detskej atletiky

Milí rodičia,

prvé tréningy detskej atletiky sa začínajú v pondelok 1.10.2018 nasledovne:

13:30 - 14:30  žiaci 1.B, 1.C a 2.D

14:30 - 15:30   žiaci 1.A, 2.B

15:30 - 16:30 žiaci 2.A, 3.A, 3.C, 3.D  

Keďže ešte nemáme všetky prihlášky detí, urobili sme zatiaľ toto rozdelenie, aby sme mohli začať. Deťom stačí úbor a tenisky, ktoré majú na hodiny telesnej výchovy. Ak bude pekné počasie, budeme trénovať vonku, tak im prosím pribalťe aj mikiny. Štvrtkové skupiny a ďalšie inštrukcie vám zašleme už priamo mailom.


Príspevky ZRPŠ na šk.rok 2018/2019


 Riaditeľské voľno dňa 29.10.2018

Podľa § 150 ods. 5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľka Základnej školy, Pri kríži 11 841 02 Bratislava  udeľuje dňa 29.10.2018 (pondelok) riaditeľské voľno pre žiakov 1.-9. ročníka z prevádzkových dôvodov - deratizácia. Z tohto dôvodu základná škola bude uzatvorená.

                                                               Mgr. Iveta Mikšíková, riaditeľka školy


OZNAM

Milí rodičia a študenti školy!

Tešíme sa, že sa tento rok zapájate v spolupráci so ZŠ Pri kríži do zbierky Biela pastelka. Ide o každoročne sa konajúcu celoslovenskú verejnú zbierku organizovanú Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska určenú na pomoc zrakovo postihnutým ľuďom, ktorá sa bude konať už tento piatok 21. 9.2018.

Pripojíte sa tak k našim dobrovoľníkom, ktorí budú v uliciach vyše 300 miest a obcí na celom SR ponúkať spinku v tvare bielej pastelky za dobrovoľný príspevok.

Keďže žiaci základných škôl sa nemôžu zbierky v uliciach zúčastniť kvôli nízkemu veku, bude sa zbierka realizovať v rámci Vašej školy. Šikovný tím 2 žiakov si v piatok oblečie naše bielopastelkové tričká a s pokladničkou obehne celú školu. My si pokladničku potom pondelok prevezmeme, zrátame jej obsah a výnos Vám pošleme mailom, aby ste si ho mohli dopísať do bielopastelkového diplomu, ktorý Vám bude pripomínať tento deň.

Ďakujeme 

Tím Bielej pastelky 2018


Pre deviatakov

 Vážení rodičia,

Bratislavský samosprávny kraj organizuje aj v tomto roku už po 8. krát podujatie Deň župných škôl v Avione, ktoré je určené pre žiakov posledného ročníka základných škôl a ich rodičov.Cieľom akcie je predstaviť stredné školy v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a pomôcť žiakom končiacim základnú školu pri rozhodovaní o ďalšom štúdiu. Deň župných škôl v Avione  sa bude konať v piatok 28.9.2018 v nákupnom centre Avion Shopping park v BratislavePrihlásené školy.

Avion


Milí rodičia,

aj tomto školskom roku  otvárame krúžok - prípravka MINIBasketbalu -

- streda 15,00 - 16,30 - 3.-4.ročník

- piatok 14,00 -  15,00 - 1.-2. ročník

Prihlásiť sa môžete - odovzdaním vzdelávacieho poukazu  na tento krúžok triednej učiteľke a vyplnení prihlášky.  Oba krúžky bude viesť trénerka Ema Šoltésová, na ktorú sa môžete obrátiť s ďalšími otázkami.  

Tešíme sa no novú sezónu.

Leták s informáciami si môžete pozrieť tu.

MBK Karlovka


Príchody/odchody žiakov cez aplikáciu


Oznam o uskutočnení volieb do Rady školy

Riaditeľka školy, Mgr. Iveta Mikšíková oznamuje, že dňa 25.9.2018 od 16:30 hod. do 18:00 hod. sa budú konať v priestoroch školy, voľby do Rady školy, za zástupcov rodičov detí Základnej školy Pri kríži 11, 841 02 Bratislava. Návrhy na kandidátov do volieb, ako zástupcov rodičov do Rady školy, je potrebné predložiť v písomnej p odobe na sekretariát školy do 17. septembra 2018 do 12: 00 hod.

v.r.
Mgr. Iveta Mikšíková
riaditeľka školy

v Bratislave 07. septembra 2018

Volebný poriadok pre voľby Rady školy 


 Zoznam krúžkov šk.rok 2018/2019 


  Združenie rodičov školy 

ZRPS letak 2018-2019-page-001


 OZNAM

Nástup do školy

8:00 hod. – 1. ročník – átrium (v prípade nepriaznivého počasia v jedálni školy).

9:00 hod. – 2. až 4. ročník – vchod od Jednoty – ŠKD.

9:00 hod. - 5. až 9. ročník – hlavný vchod – vrátnica.

Dňa 3.9.2018 obedy sa vydávajú v čase od 10:30 do 12:30.

Dňa 3.9.2018 vyučovanie končí 10:30.

Dňa 4.9.2018 vyučovanie sa začína o 8:00 (všetky ročníky) a končí 11:45.

Od 5.9.2018 vyučovanie podľa rozvrhu.


Zoznam žiakov - prvé ročníky


Úradné hodiny počas letných prázdnin:

Pondelok - Štvrtok: 8:00 – 12:00

Žiadosti, dotazy atď. môžete zasielať na emailovú adresu:

syrovatkova@prikrizi.sk

Čerpanie dovolenky:

Od 23.7.2018 do 10.8.2018 – v tomto čase bude škola zatvorená


Zoznam školských potrieb a pomôcok do 1.ročníka


Vyhodnotenie v zbere papiera

28. júna sme opäť ako každý rok, vyhodnotili a odmenili najaktívnejších žiakov v zbere papiera a tiež za literárnu a výtvarnú súťaž, ktorá sa konala počas školského roka na tému Putovanie kvapky. Všetkým blahoželáme a želáme pekné prázdniny. Vyhodnotenie.

Mgr. Adriana Benická


Výlet v Nitre

Žiaci 3. A a 3. D prežili pekný deň na školskom výlete v starobylej  Nitre. Očarila nás bohatou históriou, dozvedeli sme sa o živote kniežaťa Pribinu, kráľa Svätopluka, o legende o Corgoňovi. Pokračovanie článku.


Noc v škole

22.6.2018 zdolali žiaci 1.C a 2.C triedy skúšku odvahy. Absolvovali rozprávkovú Noc v škole. Pomohli Vajcu na vandrovke precestovať svet, s Červenou Čiapočkou zaniesli obed chorej babičke, vylúštili rozprávkové šifry a krížovky, vyrobili si divadielko a výborne sa zabavili. 

noc   noc1   noc2

Mihoková


 Školský výlet

25.6.2018 sa žiaci 1.C a 2.C triedy zúčastnili školského výletu. Previezli sa vláčikom po historickom centre Bratislavy, poprechádzali sa po hrade a poznávali naše mesto. Žiaci 2.C triedy dostali výlet ako odmenu za 1. miesto v zbere papiera. 

sv     sv2   sv3    

Mihoková


                                  Organizácia týždňa 25. 6.    29.6. 2018

25.6.-28.6učí sa 4 vyučovacie hodiny (1. aj 2.stupeň, ŠKD v normálnej prevádzke)

29.6. Príchod do školy 8.00 hod., desiata 8.15 hod., odovzdávanie vysvedčení v priebehu druhej vyučovacej hodiny. ŠKD od 11.00 hod. Obed 11.00 – 12.30 hod.


Olympijský deň ZŠ Pri kríži

V piatok 22.júna 2018 v areáli školy celý deň prebiehal Olympijský deň ZŠ Pri kríži. Zúčastnili sa ho všetci žiaci školy! Olympijský deň sme zahájili slávnostným ceremoniálom, kde nás deti z prvého stupňa oboznámili s históriou Olympijských hier, zažili sme sľuby športovcov aj rozhodcov, za zvukov olympijskej hymny športovci doniesli a zavesili olympijskú vlajku...
Program dňa sa skladal z troch častí: 
1. Dromos - behy na futbalovom štadióne motivované prvou disciplínou antických Olympijských hier, behom na jeden štadión.
2. Spoznávam športy - deti si mali možnosť zašportovať na viacerých stanovištiach, kde si pod dohľadom pedagógov a trénerov vyskúšali gymnastiku, bedminton, florbal, futbal, loptové hry, basketbal, stolný tenis a detskú atletiku.
3. Vedomostná súťaž "Čo viem o Olympijských hrách" 
Ďakujeme Ariwafit, Dúbravskému bedmintonovému klubu, Lukostreleckému klubu Bratislava, FK Dúbravka, Detskej atletike ZŠ Pri kríži a našim pedagógom za skvelé sprevádzanie športami a Olympijskému klubu Bratislava za podporu! Taktiež Decathlonu za prepožičanie športového náradia.
Dôležité nebolo zvíťaziť, ale zúčastniť sa! FOTOALBUM.
 
Katarína Mocinecová, Beata Oškerová a Daniela Mlynárová

Pátrači z 3.A a 3.D triedy

Žiaci 3.A a 3.D triedy sa 15.6. zúčastnili zaujímavej exkurzie po historickom centre hlavného mesta. Vybrali sa spoznávať autentické miesta spojené s menami slovenských a svetových hudobných skladateľov.  Pátrač Tino nám pripravil úlohy, ktoré sa nám podarilo úspešne splniť. Vypátrali sme miesta, ktoré v minulosti navštívili významné osobnosti hudobného sveta - W. A. Mozart, B. Bartók, L. van Beethoven,   J. N. Hummel,   F. Liszt a M. Ruppeldt. Hľadali sme pamätné tabule, detaily na budovách SND a Redute, kde pôsobili uvedení umelci. Cítili sme sa veľmi príjemne. Exkurzia v  nás vzbudila záujem pokračovať v objavovaní a pátraní po hudbe minulých čias. FOTOALBUM.

Mgr. Ingrid Oršulová a Mgr. Adriána Benická


Zber papiera

V júni sme ukončili celoročný zber papiera. Prirodzená súťaživosť detí ich hnala k tomu, aby pre konkrétnu triedu nazberali čo najviac papiera. Tento rok sa to podarilo 2.C, ktorá vyhrala zážitkový výlet. Touto cestou sa chceme srdečne poďakovať všetkým rodičom, starým rodičom a deťom, ktorí sa do zberu zapojili a podporili dobrú vec – separovanie, recyklovanie a zaslúžili sa i o finančnú podporu svojej školy. Ďakujeme. Vyhodnotenie.

Mgr. Adriana Benická


Organizácia týždňa 25. 6.    29.6. 2018

25.6.-28.6učí sa 4 vyučovacie hodiny (1. aj 2.stupeň, ŠKD v normálnej prevádzke)

29.6. Príchod do školy 8.00 hod., desiata 8.15 hod., odovzdávanie vysvedčení v priebehu druhej vyučovacej hodiny. ŠKD od 11.00 hod. Obed 11.00 – 12.30 hod.


 Plavecký výcvik

V dňoch 8.-15.6.2018 sa 32 žiakov z 2.stupňa zúčastnilo plaveckého výcviku v prímorskom stredisku Rimini – Bellária. Žiaci sa zdokonalili v  jednotlivých plaveckých štýloch  a  v ich technike. Plavecký výcvik sme si spríjemnili  poldenným výletom do San Marína. FOTOALBUM.


Didaktické hry – I. stupeň – 18. a 19. 6. 2018

Didaktické hry na I. stupni boli rozdelené na dva dni. V pondelok  sme sa venovali teoretickej časti a v utorok sme vybehli do prírody a vyskúšali sme si „teóriu v praxi.“ Tento deň nám program spríjemnili dokonca aj príslušníci jazdnej polície, ktorí nám v krátkych ukážkach predviedli ich prácu v teréne. Koníky poslúchali, videli sme zaujímavé „kúsky“ a neraz sme ich aj ľutovali, čo všetko musia zvládnuť. Deti skonštatovali, že sa im tento program veľmi páčil.

                                                                                                     Mgr. Némethová

DH 1   DH2   DH3   DH5


22. júna - Olympijský deň

olymden


 Poďakovanie

Podakovanie BSK-page-001          Podakovanie hl.mesto -page-001        Podakovanie NTB-page-001


SOV vyhodnotil literárnu súťaž k Olympijskému dňu, do ktorej sa zapojilo 46 školákov

Timka Hlavinková v literárnej súťaži k Olympijskému dňu vo svojej kategórii získala čestné uznanie. 

Ďakujeme Timke za reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov v ďalšej tvorbe!

1.      kategória:

Čestné uznanie: Timea Hlavinková (ZŠ Pri kríži 11, Bratislava): Šport je super


Celoslovenská literárno – výtvarna súťaž „Naši národní buditelia Ľudovít Štúr a José Martí“

Veľvyslanectvo Kubánskej republiky a Spoločnosť priateľov Kuby na Slovensku usporiadali vyhodnotenie 15. ročníka celoslovenskej literárno - výtvarnej súťaže pre deti z celého Slovenska pod názvom „Ľudovít Štúr a José Martí naši národní buditelia“. Vyhodnotenie tejto súťaže sa konalo v sobotu 16. júna 2018 v Slovenskom rozhlase RTV pod záštitou Kubánskej veľvyslankyne jej excelencie p. Yamila Pita Montes ako spoluorganizátora tejto celoslovenskej súťaže pre mladých umelcov. Do tohto projektu sa zapojili aj deti zo Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa v Bratislave, ktorú navštevuje aj žiak V. A triedy  našej školy Samuel Petřvalský, ktorý  získal 3. cenu v II. kategórii (maľba „Kubánec“). Gratulujeme.

Ceny odovzdávala veľvyslankyňa Kubánskej republiky p. Yamila Pita Montes.

samko


Posledný  súťažný termín v  zbere papiera

14. jún, štvrtok   7:15 - 8:00

Najusilovnejšia trieda, "vyhrá" výlet. Odmenení budú i  jednotlivci.


Súťaž o NAJ vlajku futbalového turnaja

V hlasovaní o NAJ vlajku futbalového turnaja, ktoré prebehlo od 4. do 8. 6. cez ankety Edupage najviac zaujali vlajky týchto družstiev:

1. Sršne – 1.B

2. Vajčáci – 8.B

3. Futbalové blesky – 2.B

Víťazom blahoželáme.

vlajka2          vlajka3          vlajka

Gabriela Gavláková


Oslavy MDD na 1. stupni

1.jún je sviatkom všetkých detí. Tohtoročné oslavy MDD  boli v našej škole výnimočné tým, že k nám zavítali zaujímaví a vzácni hostia - policajti Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR . Celý program viedol p. Mgr. Peter Krajčírovič. Žiakom 1. stupňa policajti názorne predviedli ukážky z ochrany a prepravy určených osôb . Oboznámili ich o tom, ako zaisťujú bezpečnosť prezidenta SR a ústavných činiteľov. Vysvetlili im, ako zabezpečujú nepretržitú ochranu určených objektov a ako plnia ďalšie špeciálne úlohy. Najväčšiu radosť deti zažili pri  praktických ukážkach  špeciálneho výcviku psov a z obhliadky dopravných prostriedkov polície. Našim hosťom srdečne ďakujeme za pútavý program, ktorý obohatil tohtoročné oslavy MDD na škole.  FOTOALBUM.

Mgr. Ingrid Oršulová


OZNAM

Žiaci, ktorí sa zúčastnili plaveckého kurzu v Taliansku, docestovali na miesto v poriadku.


Výchovný koncert

7. júna sa žiaci 1., 2. a 3. ročníka zúčastnili výchovného koncertu, ktorý sa konal v priestoroch našej ZŠ. Účinkujúci žiaci a pedagógovia ZUŠ, E. Suchoňa,   oboznámili  našich žiakov s rôznymi hudobnými nástrojmi. Zazneli husle, violončelo, klavír, trúbka, saxofón, flauta. Výkony malých interpretov ocenili poslucháči a odmenili ich srdečným potleskom. Spev a tanec v závere koncertu umocnili príjemné pocity z počúvania hudby. Výchovný koncert tak symbolicky ukončil vzdelávanie hudobnej výchovy v tomto školskom roku. Účinkujúcim žiakom a  pedagógom ZUŠ ďakujeme za čas, ktorý venovali našim deťom. FOTOALBUM.

Mgr. Ingrid Oršulová


Beh mladých Dúbravčanov

Aj tento rok sa uskutočnili 31.5. a 6.6. 2018 preteky v behu na Pekníčke. Najprv si zmerali sily prvostupňiari zo všetkých 5 základných škôl z Dúbravky  na tratiach 350m a 700m. Máme na škole veľa šikovných športovcov, ktorí ju reprezentovali, a tak sa nám podarilo v rámci vyhodnotenia škôl po tomto prvom dni získať pekné druhé miesto, hneď po ZŠ Sokolíkova. Naši malí atléti získali viaceré medaile, ostatní prispeli do  celkového bodovania škôl (počítalo sa umiestnenie do 8.miesta). Výsledky I.stupeň. Výsledky II.stupeň. FOTOALBUM.


Futbalový turnaj

Dňa 2.6.2018 sa uskutočnil na našej škole už 9. ročník  futbalového turnaja o pohár riaditeľky školy. Zúčastnili sa ho žiaci prvého až deviateho ročníka. Futbalový turnaj bol v sprievode rôznych súťaží a vystúpení našich žiakov. Výsledková listina. FOTOALBUM.


Dňa 4.6.2018 sa uskutočnilo krajské kolo v atletike družstiev a jednotlivcov na atletickom štadióne mladá garda. Našu školu reprezentovali v súťaži jednotlivcov Karol Šula, ktorý v disciplíne guľa skončil na 1. mieste s výkonom 16,34cm a postúpil na Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa uskutočnia v Trnave a Valentína Petřvalska, ktorá v disciplíne beh na 60 m.,  skončila na peknom 3. mieste s novým osobným rekordom 8,41 s. Naším žiakom gratulujeme a držíme palce v ich ďalšom napredovaní.

atl        atl1        atl2

Knechta


Exkurzia žiakov 1.B a 1.D triedy

3. mája sa žiaci 1.B a 1.D triedy vybrali objavovať neznáme miesta našej Dúbravky. Zapojili sa do projektu Pátrač Tino spoznáva Dúbravku. Putovanie bolo zaujímavé, pretože žiaci na stanovištiach plnili rôzne  úlohy, ktoré pripravil pre nich Tino. Žiaci si so sebou niesli pracovné zošity a správne odpovede si vyznačili priamo na mieste. Navštívili viaceré miesta  historického a súčasného centra  (Miestny úrad, Hasičská zbrojnica, Horánska studňa, Kostoly, Kaplnka, Dúbravské múzeum a Ihrisko na Pekničke). Cesta za poznaním bola veľmi príjemná a poučná. Tešíme sa na ďalšie pátranie v druhom ročníku. FOTOALBUM.

Mgr. Ingrid Ftáčniková a Mgr. Ingrid Oršulová


Koncert pre radosť

Hovorí sa, že hudba patrí odjakživa k podstate života a k tomu, čo robí človeka ľudským !

Žiaci z krúžku Hra na zobcovú flautu si 29. mája pripravili koncert. Slovenské a české ľudové piesne, ale i melódie z filmových rozprávok potešili prítomných rodičov, súrodencov a starých rodičov. Netradične tak ukončili svoju činnosť v tomto školskom roku.

kon        kon1       kon2

Mgr. Ingrid Oršulová, vedúca krúžku


Dúhové rozprávky

29. mája sa žiaci 1.A,B,C,D a 2.C zúčastnili predstavenia v malej sále Istropolisu. Herci Bábkové divadla nám predstavili poetickú rozprávku, ktorá rozprúdila našu fantáziu príbehom unudeného Slnka.

Svet bol bezfarebný ako kvapka vody a od bezfarebnej samoty sa Slnko rozplakalo. Stalo sa však niečo zvláštne. Zjavila sa dúha a Slnko zistilo, že svet v sebe skrýva mnoho farieb, len ich treba objaviť! Takto sa začal príbeh pestrých farebných dobrodružstiev , počas ktorých sme sa pozitívne naladili a prežili veľa príjemných chvíľ.

divadlo        divadlo1        divadlo2

Mgr. Ingrid Oršulová


Japonská kultúrna atašé na našej škole

Japonsko  nazývajú aj krajinou vychádzajúceho slnka. Na jeho zástave je toto slnko aj zobrazené. Niekoľko jeho lúčov zasvietilo 31. mája aj priamo do našej školy. Priniesla ich vo svojej osobe kultúrna atašé z japonského veľvyslanectva pani Maki Okusa. Pokračovanie článku.


Súťaž o najoriginálnejšiu vlajku futbalového turnaja

Žiacka rada vyhlasuje súťaž o naj vlajku sobotňajšieho futbalového turnaja. Fotogalériu vlajok si môžete pozrieť na našom kanáli Základná škola Pri kríži na YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=xp4fXB7ha_U&t=3s

Hlasovanie bude prebiehať cez ankety Edupage od 4.6. do 8.6. Víťazná trieda dostane odmenu od pani riaditeľky.

Gabriela Gavláková


Kultúrny program na Športový deň.


Jaslovské Bohunice

Dňa 30.mája 2018 sa žiaci 8.A a 8.B triedy zúčastnili veľmi zaujímavej exkurzie v jadrovej elektrárni Jaslovské Bohunice.Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. - JAVYS, a. s.  pozvala  žiakov do nového informačného centra, ktoré sa nachádza v blízkosti areálu JE V1 v Jaslovských Bohuniciach. Pokračovanie článku.

jadr               jadr1           jadr3          jadr2


Cyklistické preteky

Dňa 29.5.2018 sa v Dúbravke konali cyklistické preteky, ktoré pred mnohými rokmi založil cyklista Anton Tkáč – rodák z Dúbravky. Žiak našej školy, Patrik Hahn zo 6.B triedy sa umiestnil na prvom mieste v kategórii starší žiaci. Víťazovi blahoželáme a prajeme mnoho ďalších úspechov.

Mgr. Katarína Rabajdová

pato


 6. ročník školskej konferencie – „Prezentácia žiackych projektov“

Dňa 28.mája 2018 sa na našej škole uskutočnil už 6. ročník školskej konferencie pod názvom „ Prezentácia žiackych projektov". Konferencie sa zúčastnili žiaci 2. – 9. ročníka. Pokračovanie článku.


Mauthausen

Dňa 22.05.2018 sa žiaci 9.A a 9.B zúčastnili dejepisnej exkurzie v Hornom Rakúsku, kde navštívili koncentračný tábor Mauthausen. Pokračovanie článku.


28. mája sa uskutoční 6. ročník školskej konferencie - "Prezentácia žiackych projektov". 

Viac informácií nájdete v buletíne.


Moravský kras

Dňa 15. mája sa žiaci siedmeho ročníka a 6.A triedy zúčastnili exkurzie do Moravského krasu, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie krasové oblasti v strednej Európe. Žiaci absolvovali cestu vláčikom od Skalného mlynu k Punkevní jaskyni, kde pozorovali skalné útvary, ktoré vymodelovala rieka Punkva. Pokračovanie článku.

macocha1        macocha        macocha2


O Putovný pohár starostu Dúbravky

7. ročník šachového turnaja

V sobotu 19. mája 2018  sa konal v priestoroch ZŠ Pri kríži 7. ročník šachového turnaja O Putovný pohár starostu Dúbravky, čo je turnaj pre začínajúcich mladých šachistov do 16 rokov. Najlepšie z našej školy skončil Peťko Straka s 4,5 bodmi. Gratulujeme. Pokračovanie článku.

sach          sach1          sach2        


Návšteva z Belgicka

Dňa 10.5. 2018 k nám do školy zavítal Marko Cordi. Znie vám to meno netypicky pre Slováka?  Máte pravdu! Marko je totiž Belgičan.  Otca má Francúza, mamu Slovenku a žije v Belgicku. Marko má 10 rokov a chodí do školy rovnako ako my. Ale naše školy  sa líšia napr. v priebehu vyučovania,  v dĺžke vyuč. hodín,  v predmetoch, ale aj v počte žiakov. Do jeho školy chodí okolo 3 000   žiakov a keď na obed u nich robia lazagne, urobia ich 1 tonu! Niečo nám porozprával aj po francúzsky (samozrejme, že sme mu nerozumeli). Na záver sme mali ochutnávku belgickej čokolády.

                                                                 Paula Mičietová, 4.A

cordi1


Okresné kolo atletiky chlapcov a dievčat

Dňa 22.5.2018 sa uskutočnilo okresné kolo žiakov základných škôl v atletike chlapcov a dievčat na atletickom štadióne FTVŠ. Súťažilo sa v rôznych atletických disciplínach, hodnotili sa tímy dievčat a chlapcov a tak isto aj samotní jednotlivci. V pretekoch tímov sa nám príliš nedarilo dievčenský tím skončil na 9. mieste a chlapčenský tím skončil na 7. mieste. V pretekoch jednotlivcov vynikal vo svojej kategorii Karol Šula, ktorý vyhral vrh guľou a postupil do krajského kola a takisto Valentína Petřvalská ktorá vyhrala beh na 60 m. a v skoku do diaľky skončila na peknom 3. mieste, taktiež postúpila do krajského kola. Výhercom gratulujeme a držíme palce v ďalších pretekoch.

Mgr. Knechta

atletika


Exkurzia v SHMÚ

V dňoch 14. mája a 21. mája sa žiaci V.A, V.B a V.C zúčastnili exkurzie v SHMÚ. V dvoch zaujímavých prednáškach o extrémoch počasia, či globálnom otepľovaní si odniesli množstvo zaujímavých informácií . Neskôr sme sa presunuli do záhradky, kde mohli vidieť všetky dôležité prístroje, ktoré meteorológovia, či klimatológovia používajú. Žiaci tak získali predstavu o tejto dôležitej práci, ktorá slúži pre nás všetkých.

Mgr. Michal Zaťovič

shmu1 zmensena    shmu2 zmensena    shmu3 zmensena    shmu zmensena


CESTA SLOVANSKOU HISTÓRIOU

Dňa 16.5.2018 navštívila  našu školu šermiarsko-divadelná kumpánia Via historica. V pútavom a pestrom predstavení sa žiaci 4. – 9. ročníka preniesli do dávnych dôb, v ktorých sa začala písať naša história. Zoznámili sa s radosťami i strasťami Slovanov, s kupcom Samom i Pribinom, Rastislavom a Svätoplukom. Cesta skončila korunováciou prvého kráľa Uhorska. Predstavenie bolo nielen poučné, no i plné vtipu a akcie. Niektorí zo žiakov mali možnosť vstúpiť do deja a zahrať si s hercami. Okrem vedomostí si všetci odniesli i pekný umelecký zážitok.

DSC 0205 zmensena    DSC 0252 zmensena    DSC 0328 zmensena    DSC 0407 zmensena


Vážení rodičia.

Srdečne Vás pozývam na deviaty ročník športového dňa – O putovný pohár riaditeľky školy. Čaká nás futbalový súboj triednych kolektívov, kultúrny program našich žiakov, tombola a samozrejme tradičný guláš s občerstvením. Chcem Vás požiadať o akúkoľvek pomoc v rámci Vašich možností. Či už ceny do tomboly, pitný režim pre deti a pod. Kontaktovať ma môžete mailom - miksikova@prikrizi.sk, alebo na t.č. 0911 227 834.

Teším sa na Vás a ostávam s pozdravom Iveta Mikšíková.

sportovyden-page-001

Propozície futbalového turnaja a rozpis zápasov.


Žiaci  3. A, C, D sa zúčastnili originálneho vzdelávacieho programu v podobe divadelného predstavenia "ODPADla nám hodina!". Počas ekologického interaktívneho divadla  sa zábavnou formou  žiaci naučili veľa informácii o triedení odpadu, recyklácii, zbernom dvore, spaľovni, práci smetiara, či o dôležitosti spoločenskej zodpovednosti každého jednotlivca.

Mgr. Adriana Benická

odpad   odpad1

Cieľom hry je motivovať deti k triedeniu odpadov a napomôcť im tiež chápať súvislosti tejto činnosti vo vzťahu k životnému prostrediu. 


Malý futbal

Dňa 9.5 sa uskutočnilo obvodné kolo v malom futbale, naši chlapci skončili na 4. mieste.

Knechta


Hádzaná

Dňa 3. a 4. mája sa uskutočnili obvodné kolá v hádzanej chlapcov a dievčat, kde sa náš tím chlapcov umiestnil na peknom 2. mieste a tím dievčat na 4. mieste.  Gratulujeme.

Mocinecová


Malý futbal

Dňa 3.5 sa uskutočnilo okresné kolo žiakov 5-6 ročníka v malom futbale. Kde sa naša škola po smolnej prehre v semifinále 2:1 s neskorším víťazom celého turnaja umiestnila na peknom 3. mieste, kde v zápase o 3 miesto porazili školu z Lamača 3:1.

  Knechta


Zber papiera

Termín: 17.5. a 31.5.

Čas: 7:15 - 8:00

Prosím dodržujte dopravné predpisy a dbajte na bezpečnosť a ochranu zdravia, našich žiakov. Ďakujeme.

Priebežné výsledky.


 Lavice plné zážitkov

lavice

Video k hlasovaniu v Tescu za projekt Lavice plné zážitkov.


Škola v prírode

V dňoch 30.4-4.5 sa deti z 4.ABC zúčastnili v ŠvP v rekreačnom  stredisku Horná Ves – Hotel Lomy. Stredisko sa nachádzalo v krásnom prostredí pohoria Vtáčnik. Deti mali počas celého pobytu pripravený zaujímavý program. Dopoludnia sa venovali školskej činnosti a po obede a odpočinku im pripravili animátorky zaujímavý program. Svoje športové výkony si deti zmerali aj vo futbalovom turnaji medzi triedami. Na záver boli deti vyhodnotené za aktivity, ktoré absolvovali počas celého týždňa. FOTOALBUM.


Okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska

9. mája sa uskutočnilo okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. Víťazi školských kôl obvodu Bratislava IV interpretovali slovenské ľudové piesne v priestoroch ZUŠ E. Suchoňa. Našu ZŠ so cťou reprezentovali víťazky školských kôl:

I. kategória   - Sarah Laura Valentínová -  z 1.D triedy,

II. kategória -  Martina Durdíková        -  z 5.C triedy, ktorá obsadila krásne 3. miesto .

Obom súťažiacim želáme veľa chuti a snahy pri  interpretácii slovenskej ľudovej piesne v budúcich ročníkoch. Martinke Durdíkovej srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. FOTOALBUM.

Mgr. Ingrid Oršulová – koordinátorka speváckych súťaží


Krása slova . . . Štúrov Zvolen (rétorika) – okresné kolo

Dňa 10.05.2018 sa uskutočnilo na pôde ZŠ Pavla Horova okresné kolo súťaže Štúrov Zvolen. Poslaním tejto súťaže je formovanie vzťahu mladých ľudí k rodnému jazyku, rozvíjanie verbálno-komunikačných schopností mládeže, skvalitňovanie ich rečového prejavu, vyhľadávanie talentovaných žiakov a rozvíjanie ich nadania.Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Prvá kategória 4.- 6. ročník, druhá kategória 7.- 9. ročník. Našu školu v I. kategórii reprezentovala Andrea Sokolová zo 6.C triedy a II. kategóriu Petra Lacíková z 8.A triedy.

Petra Lacíková vyhrala II. miesto a stala sa tak úspešnou a ocenenou súťažiacou v rámci celého okresu. Na vysokej a kvalitnej úrovni prezentovala vlastnú tému Coco Chanel. V druhom kole si vytiahla tému „Naša ulica.“ na ktorú vytvorila a predniesla krásnu úvahu.

Obom dievčatám blahoželáme a prajeme mnoho úspechov v ďalších súťažiach.

ST              ST1

Mgr. Katarína Rabajdová


Medzníky II. svetovej vojny – krajské kolo

Dňa 30.04.2018 sa uskutočnilo krajské kolo dejepisnej súťaže s názvom „Medzníky II. svetovej vojny“, ktorej sa zúčastnili víťazi nášho školského kola. Našu školu na krajskom kole reprezentovali žiaci z 9. A triedy: Matej Bazovský, Adam Šiška a František Neuhold. Poslaním a cieľom tejto súťaže bolo poznať a spoznať svoju minulosť, či už svetových alebo národných dejín. Ďalším dôležitým cieľom bolo budovať a upevniť vlastenectvo a motivovať žiakov k záujmovej činnosti a pozitívnej skladbe ich voľnočasových aktivít. Naši deviataci sa na túto súťaž veľmi tešili, nakoľko obdobie II. svetovej vojny je pre nich veľmi zaujímavé. Na krajskom kole sme patrili medzi prvých troch najlepších a získali sme krásne III. miesto. Okrem diplomu žiaci vyhrali aj výlet do koncentračného tábora Mathausen v Rakúsku.

Súťažiacim blahoželáme a prajeme mnoho ďalších úspešných súťaží.

MDZV

Mgr. Katarína Rabajdová


Lavice plné zážitkov 

lavice


Dúbravka moja

Stalo sa už tradíciou, že naša škola venuje veľkú pozornosť regionálnej výchove. Medzi peknú niekoľkoročnú aktivitu patrí i obvodná súťaž Dúbravka moja, ktorá sa snaží žiakom pomáhať  spoznávať svoj región zábavnou formou.Pokračovanie článku.  FOTOALBUM.

Mgr. Ján Kapusňák


Predpokladaný príchod zo ŠVP je dnes o cca 12:30.


PASOVANIE PRVÁKOV ZA ČITATEĽOV ŠKOLSKEJ KNIŽNICE

Keďže naši prváci už poznajú všetky písmenká, nastal čas, aby boli slávnostne privítaní v školskej knižnici a pasovaní za jej čitateľov. A nevítali ich len pani knihovníčky, ale aj rozprávkové postavičky kráľ, kráľovná, princ a princezná. Naši prváci im predviedli, ako pekne už vedia čítať. Z knižnice odchádzali s kľúčikom k odomknutiu pokladov kráľovstva kníh - čitateľským preukazom a s prísľubom, že na knihy z knižnice dajú pozor a včas ich aj vrátia. Veríme, že objavia čaro čítania pre radosť i poučenie!

                                                                                                          Mgr. Valéria Kaplánová

20180425 122440-1-1024x576     20180503 122504-1024x628     DSC04481 1     DSC04480


Nové výučbové programy v inovovanej počítačovej učebni

Od februára školského roku 2017/2018 sa žiaci 1. stupňa tešia novej počítačovej učebni. Pôvodná jazyková učebňa bola zmodernizovaná novými počítačmi a nábytkom. Finančné prostriedky zabezpečila pani riaditeľka školy Mgr. Iveta Mikšíková  a na moderný nábytok prispela rada rodičov, za čo im patrí veľká vďaka. Pokračovanie článku. FOTOALBUM.

Mgr. Katarína Müllerová


Sportujme-spolu-2018

Prosíme svoju účasť nahláste TU.


Žiaci, ktorí sa zúčastňujú Školy v prírode pricestovali v poriadku.


 Plagát nábor 3-2018


 Školská televízia ZŠ Pri kríži - špeciálne vysielanie - súťaž komiksov


Hráme sa s písmenkom Ž v 1. A

Navštívila nás žabka a úlohou žiakov bolo zistiť ako sa volá. Jej meno bolo ukryté v tajničke, ktorú najskôr vylúštili. Pokračovanie článku. FOTOALBUM.


Deň narcisov

Dňa 13. 4. 2018 sa naša škola aktívne zapojila do celoslovenskej akcie organizovanej Ligou proti rakovine, do Dňa narcisov. Členovia Žiackej rady 7. a 9. ročníka vyzbierali príspevky v našej škole i v uliciach Dúbravky. Žltý narcis – symbol tohto dňa zdobil oblečenie takmer všetkých žiakov, učiteľov i zamestnancov školy. Naša škola tak prispela k celkovej sume vyzbieranej na celom Slovensku čiastkou 1149,97 eur. Ďakujeme touto cestou i rodičom, ktorí prostredníctvom svojich detí podporili túto akciu a tešíme sa, že sme mohli byť súčasťou tejto výnimočnej a významnej zbierky.FOTOALBUM.


Zber papiera

Termín: 26.4.

Čas: 7:15 - 8:00

Z dôvodu bezpečnosti, autá vchádzajú do areálu školy po 7:50. Ďakujeme.


Dôležitý oznam

Vážení rodičia,
dovoľte, aby sme sa Vám ešte raz poďakovali za pochopenie a ústretovosť pri riešení vzniknutej havarijnej situácie (23.4.) na našej škole. Z tohto dôvodu nebolo možné zrealizovať vyučovanie.

Práve teraz prebehla kontrola elektroinštalácií. Na základe revízie bude od zajtra prebiehať riadne vyučovanie a prevádzka školy, t.j v prevádzke bude školský klub detí aj zariadenie školského stravovania.
Z bezpečnostných dôvodov žiaci prvého stupňa prichádzajú do školy družinárskym vchodom a žiaci druhého stupňa hlavným vchodom (zotieranie podlahy z kvapkajúcich stropov).
Ospravedlnenie pre rodičov z práce na vyžiadanie vystaví tajomníčka školy pani Syrovátková. Môže to doručiť aj po deťoch.


S pozdravom
Iveta Mikšíková


OZNAM

Vážení rodičia,

dovoľte, aby sme sa Vám poďakovali za pochopenie a ústretovosť pri riešení vzniknutej havarijnej situácie (23.4.) na našej škole. Z tohto dôvodu nebolo možné zrealizovať vyučovanie. Dnes 23.4. 2018 sa odstraňuje havarijný stav a poobede prebehne revízna komisia elektrického zariadenia na škole. Na základe výsledkov budete na stránke školy informovaní, či bude 24.4. školská jedáleň v prevádzke. Ak nie, žiaci budú z obedu odhlásení. Prosíme rodičov žiakov I. stupňa, aby prostredníctvom žiackej knižky alebo osobne nahlásili triednej p. učiteľke, či ostanú poobede v ŠKD.

ŠKD bude 24.4. v prevádzke. Vyučovanie I. a II. stupňa bude 24.4. riadne prebiehať, ak sa nič mimoriadne nestane.

Ďakujeme za pochopenie.


Okresné matematickej olympiády

Dňa 17.4.2018 sa konalo na ZŚ Beňovského obvodné kolo 67. ročníka matematickej olympiády kategórií Z6, Z7 a Z8. Úspešnými riešiteľmi sa stali Andrea Sokolová zo 6.C -3. miesto 13 bodov, Petra Pribišová zo 6.C – 9. miesto 11 bodov a Tomáš Šrámek z 8.A – 5. miesto 10 bodov. Srdečne blahoželáme

                                                               Mgr. Beata Tomášková


 Darujte 2 - 3 %

Vážení rodičia a priatelia školy,

Naše rodičovské združenie ZRPŠ Pri kríži 11 bolo tento rok opäť zaregistrované na príjem podielu dane z príjmu. Venujte aj Vy svoje 2 alebo 3% dane deťom. Za príspevok, ktorým nás podporíte zakúpime žiakom moderné učebné pomôcky a zmodernizujeme exteriér a interiér našej školy. 

Posledný termín odovzdania je: 27. apríl 2018.

Viac sa dozviete tu >>>


Poznaj svoju históriu  . . .  Medzníky II. svetovej vojny – školské kolo

Dňa 09.04.2018 sa všetci žiaci deviateho ročníka zúčastnili školského kola dejepisnej súťaže s názvom „Medzníky II. svetovej vojny.“ Poslaním a cieľom tejto súťaže je poznať a spoznať svoju minulosť, či už svetových alebo národných dejín. Pokračovanie článku.

IMG 20180409 100647 zmensena        IMG 20180409 100730 zmensena

Mgr. Katarína Rabajdová


rsz olympiada2018-1 2      rsz olympiada2018-3 4


 Stretnutie so spisovateľom Danielom Hevierom

Prišiel deň, na ktorý sme sa veľmi tešili. V utorok 10.4. k nám prišiel známy slovenský spisovateľ Daniel Hevier. Najprv odučil hodinu v našej triede (4.A).  Bol to ako príbeh z jeho kníh. Zoznámili sme sa s jeho knihou „Xaver s nohami do X“, ktorá bola hlavnou témou našej vyučovacej hodiny. Pokračovanie článku.

 20180410 101411 zmensena     20180410 105934 zmensena     20180410 101440 zmensena

                                                                  Žiaci 4.A triedy


Praveký šaman – dejepisná súťaž

Aj keď marec je mesiac knihy, žiaci 6.A a 6.B triedy sa práve v tomto mesiaci zapojili do dejepisnej súťaže s názvom „Praveký šaman.“

Múzeum praveku Slovenska v Bojniciach vyhlásil „Veľkú pravekú súťaž pre školy.“ Úlohou žiakov bolo umeleckou formou znázorniť ako vyzeral praveký šaman, aké boli jeho povinnosti, čo nosil oblečené, aké bolo jeho spoločenské postavenie a mnoho ďalšieho.

Cieľom tejto súťaže bolo podnietiť u detí záujem o históriu našej krajiny, kde všetci žijeme, zároveň rozvíjať ich tvorivosť, samostatnosť a kreativitu, tímovú spoluprácu v kolektíve a tiež hrdosť na dejiny nášho Slovenska, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou histórie Európy i tohto sveta.Na hodinách dejepisu a v rámci svojho voľného času žiaci kládli na papier svoje predstavy o pravekom šamanovi. Hlavnou cenou bol školský výlet do Múzea praveku v Bojniciach spolu s tvorivými dielničkami. Žiaľ, naše triedne kolektívy nezvíťazili, no aj napriek tomu sa zabavili a čosi nové naučili. Ako sa hovorí, nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa J . Predsa toto múzeum a mesto Bojnice môžeme navštíviť spoločne v rámci školského výletu.

Touto cestou sa chcem ešte raz poďakovať žiakom 6.A a 6.B triedy za tvorivosť, kreativitu a ochotu zúčastniť sa. Ešte raz jedno veľké ĎAKUJEM.

IMG 20180326 100737 zmensena        IMG 20180327 123046 zmensena

Mgr. Katarína Rabajdová


Riaditeľské voľno dňa 7.5.2018

Podľa § 150 ods. 5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľka Základnej školy, Pri kríži 11 841 02 Bratislava  udeľuje dňa 7.05.2018 (pondelok) riaditeľské voľno pre žiakov 1.-9. ročníka z prevádzkových dôvodov (rekonštrukčné práce).

Z tohto dôvodu základná škola bude uzatvorená.

Školský klub detí bude uzatvorený.

Zariadenie školského stravovania bude uzatvorené a obedy pre stravníkov budú vedúcou školskej jedálne všetkým stravníkom odhlásené.

                                                              Mgr. Iveta Mikšíková, riaditeľka školy


Zber papiera

Termín: 12.4. a 26.4.

Čas: 7:15 - 8:00

Z dôvodu bezpečnosti, autá vchádzajú do areálu školy po 7:50. Ďakujeme.


 Putovanie kvapky

V rámci nášho každoročného Enviromesiaca, ktorý bude ako každý rok bohatý na triedne a školské aktivity, vyhlasujeme literárnu súťaž: „Putovanie kvapky“.Hlavnou témou je voda ako nevyhnutná súčasť života.

Žáner: rozprávka, rozprávanie, báseň, riekanky, úvaha...

Najmenší žiaci, naši šikovní prváci, majú výtvarnú súťaž - témou je  - Voda okolo nás.

Ocenené budú najlepšie a najkreatívnejšie príbehy, výtvarné práce.

Svoje práce priebežne odovzdávajte triednym učiteľom, alebo p. učiteľke Benickej. Nezabudnite, každá práca musí mať meno autora a triedu.

Posledný termín odovzdania je: 27. apríl 2018.


Kurz plávania

Školský klub detí organizuje v spolupráci Happy Kids plavecký kurz .

Termíny kurzu:

7. – 11.5. 2018( 8.5. – sviatok – neplávame, termín nahradíme po dohode) – pre 1.- 2. ročník

14. -18.5. 2018 pre 3.- 4. ročník

Termíny sa prispôsobia podľa počtu detí.

Miesto: plaváreň Petržalka

Čas plávania : 13:00 – 14:00

Cena: 35 € ( kurz-20€, doprava- 15€)

Prihlášky a úhrada za kurz treba odovzdať do 20.4.2018 svojej p. vychovávateľke. Bližšie info u p. Oškerovej

Informácie o kurze a prihláška.


Tvorivé dielničky

Dňa 26.3.2018 sa konali v škd od 15.30 h. vo vestibule školy tvorivé dielne pri príležitosti jari a blížiacej sa Veľkej noci. Deti si mohli v spolupráci s rodičom a p. vychovávateľkou niečo pekné vyrobiť, napr. nafarbiť vajíčko mramorovými farbami či vyrobiť kvietok v črepníku.

tvor   tvor1   tvor2   tvor3


 Elektronická prihláška do 1.ročníka

Vážení rodičia budúcich prvákov,

odteraz je možné podávať prihlášky do 1. ročníka v elektronickej podobe. Na ePrihlášku môžete prejsť kliknutím na prvú položku v ľavom navigačnom menu, prípadne kliknutím na nasledujúci odkaz: ePrihláška do 1.ročníka


Hviezdoslavov Kubín

V marci sa každoročne stretávajú žiaci 2. stupňa v školskej knižnici, kde po triednych kolách súperia v prednese poézie a prózy. Na tohtoročnom Hviezdoslavovom Kubíne konanom dňa 20.3.2018 sa ich zišlo v školskom kole celkom 29. Porota zložená z členov PK SJL sa rozhodla po vzájomnom uvážení udeliť nasledovné miesta:

                                                                     II. kategória

                                                         próza                                  poézia

                                          1. Eliška Šimovcová 6.C           1. Andrea Sokolová 6.C
                                          2. Barbora Čavojová 5.B          2. Peter Gomboš 5.C
                                          3. Nina Sirotová 6.A                3. Peter Olgay 6.C
                                          3. Nikolas Mička 6.A

                                                                     III. kategória
                                                         próza                                  poézia
                                          1. Petra Lacíková 8.A                1. neudelené
                                          2. Michaela Javorčeková 7.A      2. Valentína Petřvalská 7.A
                                          3. Tomáš Šrámek 8.A                 3. Diana Matúšková 7.B


                                                            Čestné uznanie si odniesli

                                                               1. Jakub Čavoj 7.B
                                                               2. Richard Tóth 8.B


Všetci výhercovia dostali knižné odmeny.
Víťazom budeme držať palce na obvodnom kole.

Mgr. Ján Kapusňák

IMG 20180320 122622 zmensena          IMG 20180320 135752 zmensena          IMG 20180320 125515 zmensena         


Vedecké pokusy u prvákov

Týmto názvom si žiaci z I.D triedy pomenovali zážitkové učenie prvouky počas aktivít Dňa otvorených dverí. Celý deň bol v našej triede motivovaný Dňom vody. Vodník Čľuplo a kamarátka Kvapôčka nás sprevádzali učením na hodinách čítania, písania a matematiky. Najväčším zážitkom však boli laboratórne práce v prostredí biologickej učebne našej ZŠ. Pracovať so skutočnými pomôckami bola hra a veľká zábava. Veríme, že si žiaci zo zážitkového učenia o vode a jej tvrdosti zapamätajú čo najviac. Poďakovanie patrí pani učiteľke PaedDr. Gavlákovej, ktorá vyučovaciu hodinu viedla a pre deti I.D tento neuveriteľný zážitok pripravila. FOTOALBUM.

     Mgr. Ingrid Oršulová


Karel Šula z 8.A triedy sa stal majstrom Slovenska v atletickej disciplíne - vrh guľou. Gratulujeme.


Mesiac knihy u prvákov

Marec – mesiac knihy sa pomaly končí. Jednou zo sprievodných aktivít prváckych tried bolo stretnutie s pani spisovateľkou Katarínou Petkaničovou, osobnosťou Dúbravky. Pani spisovateľka nám veľmi pútavo porozprávala rôzne príhody zo svojho  detstva. Predstavila nám detské knihy, určené malým čitateľom. Jej Rozprávky z Dúbravky sú nielen zábavné, ale i poučné. Prostredníctvom rozprávky nabádajú čitateľov k zdravému životnému štýlu i k slušnému správaniu. Pani Petkaničovej chceme srdečne poďakovať za čas, ktorý nám venovala. Želáme jej pevné zdravie a ešte veľa tvorivých nápadov pri písaní nových kníh. FOTOALBUM.

                                       Mgr. Ingrid Oršulová


                                                                  2 -3 %                                                                        2-3-DzP         Stante-sa-sucastou-2-3 -page-001


OZNAM O UDELENÍ RIADITEĽSKÉHO VOĽNA PRE ŽIAKOV ZŠ

Podľa § 150 ods. 5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľka Základnej školy, Pri kríži 11 841 02 Bratislava  udeľuje dňa 28.03.2018 (streda) riaditeľské voľno pre žiakov 1.-9. ročníka z prevádzkových dôvodov (deratizácia a dezinsekcia objektu základnej školy a školskej jedálne).

Z tohto dôvodu základná škola bude uzatvorená.

Školský klub detí bude uzatvorený.

Zariadenie školského stravovania bude uzatvorené a obedy pre stravníkov budú vedúcou školskej jedálne všetkým stravníkom odhlásené.

                                                                                Mgr. Iveta Mikšíková, riaditeľka školy


Deň ľudovej rozprávky

14. marca sa žiaci 1. stupňa preniesli do sveta najkrajších rozprávok Pavla Dobšinského. V jednotlivých triedach dostali priestor rôznorodé tvorivé a zážitkové aktivity. Žiaci popri počúvaní a výtvarnom stvárnení rozprávok skladali príbehy pomocou obrázkov, hľadali ich názvy podľa ilustrácií, absolvovali kvíz o ľudových rozprávkach a riešili rôzne úlohy tak, ako hrdinovia v nich. Veríme, že všetky aktivity prispeli nielen k záujmu žiakov o čítanie rozprávok, ale aj k rozvoju ich fantázie, sebavyjadrenia, komunikácie a spolupráce vo dvojiciach i v skupinách. FOTOALBUM.

 ludroz

                                                                                                          Mgr. Valéria Kaplánová


Osobnostný a sociálny rozvoj

Súčasťou školského vzdelávacieho programu je aj prierezová téma osobnostný a sociálny rozvoj.

V marci sa uskutočnili v druhých, štvrtých, piatych a siedmych ročníkoch aktivity, ktoré boli zamerané na rôzne oblasti.Kým druháčikovia v rámci jedného dopoludnia skúšali plniť tvorivé rozprávkové úlohy, ktoré im pripravili ich triedne pani učiteľky a učili sa pracovať efektívne v skupinách, spolupracovať a komunikovať, štvrtáci sa zamerali na internet, sociálne siete a ich riziká. Pod vedením školskej psychologičky absolvovali diskusiu a hrové aktivity, ktoré ich upozornili, že internet nám ponúka mnoho zábavy a informácií, ale pri jeho používaní musíme byť obozretní. Piataci a siedmaci debatovali o rôznych učebných štýloch, o tom ako sa pripravujú na vyučovanie a s našou pomocou prichádzali na to, čo by ešte mohli zlepšiť.

Atmosféra vo všetkých triedach bola príjemná, uvoľnená a nielen deti, ale i my sme sa mnohé dozvedeli.

                                                                                     Miriam Siposová

20180320 080602 zmensena          20180320 083412 zmensena          20180320 093513 zmensena


MATEMATICKÝ KLOKAN

Aj tento školský rok sme sa zapojili do súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN. Konala sa 19. marca 2018 a zúčastnilo sa jej 111 žiakov z našej školy. Táto súťaž je najväčšou matematickou medzinárodnou súťažou. Vznikla v roku 1991 vo Francúzsku a združuje už viac ako 70 krajín z Európy, Ázie, Ameriky a dokonca aj z Afriky. Pridala sa aj Tanzánia, Saudská Arábia a Irak. Tento rok klokanilo vyše 67 000 žiakov na 1 453 školách. Naše deti sa už nevedeli dočkať zaujímavých úloh, ktoré budú riešiť aj tento rok. V pondelok ráno sa 101 detí z I. stupňa a 10 detí z II. stupňa s chuťou a radosťou pustilo do riešenia úloh. Každé dieťa dostane za účasť diplom a najlepší aj vecné ceny. Výsledky súťaže budú zverejnené 9. apríla t. r. Touto cestou ďakujem pani učiteľkám Tomáškovej, Mihokovej, Ftáčnikovej a Oršulovej za pomoc s organizáciou súťaže.

Koordinátorka súťaže Angelika Krajčovičová

IMG 20180319 100734 zmensena          IMG 20180319 100739 zmensena


OZNAM O UDELENÍ RIADITEĽSKÉHO VOĽNA PRE ŽIAKOV ZŠ

Podľa § 150 ods. 5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľka Základnej školy, Pri kríži 11 841 02 Bratislava  udeľuje dňa 28.03.2018 (streda) riaditeľské voľno pre žiakov 1.-9. ročníka z prevádzkových dôvodov (deratizácia a dezinsekcia objektu základnej školy a školskej jedálne).

Z tohto dôvodu základná škola bude uzatvorená.

Školský klub detí bude uzatvorený.

Zariadenie školského stravovania bude uzatvorené a obedy pre stravníkov budú vedúcou školskej jedálne všetkým stravníkom odhlásené.

                                                                                Mgr. Iveta Mikšíková, riaditeľka školy


Okresné kolo Pytagoriády

V dňoch 13. a 14. marca prebehlo na našej škole okresné kolo Pytagoriády. Súťažili žiaci z 19 – tich škôl v šiestich kategóriách. Úspešnými riešiteľmi z našej školy sú žiaci: 

kategória P3 – Slávka Sasková 3.D – 5 miesto (22 bodov) 

                      Tomáš Klokočník 3.B – 10. miesto (21 bodov)

kategória P4 -   Ondrej Džubas   4.B -   5. miesto (20 bodov) 

kategória P5 -   Filip Lenčeš 5.B – 15. miesto (22 bodov)

                        Jakub Ondrušek 5.A – 21. miesto (21 bodov)

kategória P6 -    Andrea Sokolová 6.C – 4. miesto (20 bodov) 

                         Patrik Hahn 6.B – 12. miesto (14bodov)

kategória P7 -    Kristína Valašková 7.B – 1. miesto (13 bodov) 

Srdečne blahoželáme.                                                                               

  Mgr. Beata Tomášková


SLÁVIK SLOVENSKA – školské kolo

Slávik Slovenska má krásnu a bohatú históriu. Súťaž je postupová a má celoslovenský charakter. Na našej ZŠ sa školské kolo uskutočnilo 15.marca. 37 žiakov školy  interpretovalo slovenské ľudové piesne  v 3 kategóriách.

VÝSLEDKY.  FOTOALBUM.

Mgr. Ingrid Oršulová – koordinátorka súťaže


Beseda o povolaniach v 1. ročníku

Žiaci 1.B a 1.D triedy sa na vyučovaní SJL zoznamovali s povolaniami dospelých. Na spestrenie vyučovania si pozvali na besedu pána Mattesa, osobnosť televíznej reklamy. Stretnutie sa nieslo v príjemnej atmosfére. Deti zaujímali postupy pri nakrúcaní jednotlivých scén. Pán Mattes deťom priblížil prácu členov tvorivého tímu televíznej reklamy. Zaujímavé bolo rozprávanie o psíkovi, ktorý vystupuje v reklame. Spomenul aj rôzne použité triky, opisoval krásu slovenskej prírody, v ktorej sa točili jednotlivé diely reklamy. Deťom sa stretnutie veľmi páčilo. P. Mattesovi ďakujeme za čas, ktorý venoval našim deťom. Želáme mu veľa pracovných úspechov. FOTOALBUM.

Mgr. Ingrid Ftáčniková a Mgr. Ingrid Oršulová


OZNAM O UDELENÍ RIADITEĽSKÉHO VOĽNA PRE ŽIAKOV ZŠ

Podľa § 150 ods. 5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľka Základnej školy, Pri kríži 11 841 02 Bratislava  udeľuje dňa 28.03.2018 (streda) riaditeľské voľno pre žiakov 1.-9. ročníka z prevádzkových dôvodov (deratizácia a dezinsekcia objektu základnej školy a školskej jedálne).

Z tohto dôvodu základná škola bude uzatvorená.

Školský klub detí bude uzatvorený.

Zariadenie školského stravovania bude uzatvorené a obedy pre stravníkov budú vedúcou školskej jedálne všetkým stravníkom odhlásené.

                                                                                Mgr. Iveta Mikšíková, riaditeľka školy


Pozrite si videopozvánku na Deň otvorených dverí a videovizitku našej školy.


Hráme sa s písmenkami v 1. A

Jedného slnečného dňa sa vybrali písmenká Š a š na vychádzku. Na ceste stretli písmenká o. Aby sa mohli dostať do lesa museli prejsť cez priechod pre chodcov. Pochytali sa za ruky a vtedy vzniklo nové slovo. Aké?.....

Takto sa začína rozprávka ktorú si vypočuli prváčikovia. Zistili, že ich prišiel navštíviť Šašo. Ako prešiel cez priechod pre chodcov dostal sa do lesa. V lese stál veľký cirkus, ktorý mal krásne šapitó.... pokračovala rozprávka. Keď sa chceli žiaci dostať do cirkusu, museli si vyrobiť špicaté klobúčiky – také šašovské. Po výrobe klobúčikov mohli opäť vstúpiť do rozprávky. V cirkuse vystupovali zvieratká, ktorých názov sa začína na písmenko šŠimpanz si obliekol šaty, žongloval so šiškami a šípkami. Šteniatko vystupovalo so šarkanom. Obrázky z príbehu si deti pripli na tabuľu. Šašo priniesol aj zázračný klobúk, v ktorom boli slová z rozprávky. Slová prváčikovia najprv vyhláskovali, určili počet hlások a priradili k obrázku. Nakoľko už vedia krásne písať, príbeh si napísali a nakreslili do zošitov. Na koberci poskladali šašovi písané aj tlačené písmenko Š zo skladačiek, klobúčikov a švihadiel. Na druhý deň ich čakalo ďalšie prekvapenie. V čarovnom klobúčiku sa nachádzali nové slová, ktoré začínajú písmenkom š. Deti si ich z klobúčika vylosovali, prečítali a správne  zapísali do zošitov aj na tabuľu. Na slová potom vymýšľali pekné vety. Šašo žiakov pochválil a za ich šikovnosť ich odmenil veľkou jednotkou. FOTOALBUM.

                                                                                                                  Mgr. Katarína Müllerová


Pozrite si videopozvánku na Deň otvorených dverí.


Žiaci našej školy zvíťazili 15.3. na súťaži: “Bavme bratislavské deti športom”. Srdečne blahoželáme.

f56317ba-be26-45b8-ac8b-28655b132bd9


OZNAM

Žiaci, ktorí sa zúčastnili lyžiarskeho kurzu majú naplánovaný odchod o 14:00. Predpokladaný príchod do Bratislavy je okolo 18:00.


 Cesta do Rozprávkova . . . „ Z rozprávky do rozprávky s Pavlom Dobšinským“

Každý kalendárny mesiac patrí niečomu.... január je mesiac kreativity, október je mesiac úcty k starším, máj je mesiac lásky ...... a marec? Marec je pre každého z nás jednoznačne mesiacom knihy. Práve na základe tejto skutočnosti sme sa s piatakmi vybrali do krajiny Rozprávkovo.... a tak sa 15. marec na našej škole niesol v duchu cesty  "Z rozprávky do rozprávky s Pavlom Dobšinským." Zábavnou, výchovnou no najmä poučnou formou sme sa zoznámili s naším národným pokladom - ľudovou rozprávkou. Žiaci spoznali Zlatovlásku, Hadogašpara, Svendži gazdu či odvážneho mládenca s príznačným menom Nebojsa. Piataci si tak zmerali sily vo vedomostnej súťaži, v ktorej si preverili svoje vedomosti z literatúry, no najmä svoju schopnosť čítať s porozumením. Každú piatackú triedu reprezentovali štyria žiaci, ktorí tak vytvorili tri družstvá. Súťažili v štyroch kolách, pričom každé bolo tematicky zamerané: na hlavné postavy, dejové línie či na nášho najvýznamnejšieho zberateľa ľudových rozprávok P. Dobšinského. Žiaci mali možnosť získať max. 30 bodov. Všetci súťažiaci boli úspešní a jednotlivé umiestnenia sa naozaj líšili len v maličkých bodových rozdieloch. Nech sa páči výsledky: 

1. miesto:  5.C  (29 bodov) 

   Anna Černeková, Veronika Kostíková, Zuzana Krajňáková, Michaela Dubničková

2.miesto:  5.B ( 28 bodov) 

   Alexandra Tóthová, Filip Lenčeš, Romana Ebringerová, Emily Nina Stone

3. miesto:  5.A. (26 bodov ) 

    Richard Švajdlenka, Jakub Ondrušek, Ela Lazarová, Martin Krajčovič

FOTOALBUM.

Všetkým súťažiacim blahoželáme.


Zdravé zúbky

Dňa 26.2.2018 prišla žiakov prvého ročníka navštíviť dentálna hygienička pani Pakozdyová. Porozprávala im aké zuby majú v ústach a ako sa o nich majú správne starať. Každému žiakovi ukázala správnu techniku čistenia zubov. Vysvetlila im, čo všetko zubom škodí a čo im prospieva. Prostredníctvom hry sa naučili určovať zuby v ústach. FOTOALBUM. 
Mgr. Veronika Mihoková

Pozrite si videopozvánku na Deň otvorených dverí.


 OZNAM

Žiaci, ktorí dnes odcestovali na lyžiarsky kurz, dorazili v poriadku.


  DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - 22.3. 2018

dodbullupr        dodbull1upr

Tešíme sa na Vás 


 ucebna v prirode


OZNAM ŠKD

Školský klub detí v spolupráci so Športovkovom organizuje v termíne 9.až 20.4.2018 nadstavbu kurzu korčuľovania na ZŠ Lamač. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u svojej p. vychovávateľky do 23.3.2018. Bližšie informácie u p. Oškerovej. 

Dok1-1


ZBER PAPIERA

1. marca a 14. marca 2018

7:15 - 8:00

Z dôvodu organizácie a bezpečnosti - autá o 8:00

Priebežné poradie


SÚŤAŽ V TVORBE KOMIKSOV

V čase od novembra do januára prebehla na našej škole súťaž v tvorbe komiksov. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách: Hovorme spolu a Žijeme live, nie online. Porota v zložení pani riaditeľka Iveta Mikšíková, pán učiteľ Ján Dano, pani psychologička Miriam Siposová a pani Daniela Mlynárová zo ZRPŠ práce žiakov hodnotili a hlasovali nezávisle od seba.

Hovorme spolu:

1. Dievčatá proti chalanom – Adriána Mazúchová, Matúš Belobrad, Alex Petrovič, Filip Vavro, Melánia Bláhová,         Anna Černeková

2. Predsudky – Michaela Vaňová, Eliška Žemberyová, Benedika Mrázová , Paula Petríková, Karolína Eretová,   Michaela Labská , Laura Bederová, Patrik Kovács

3. Najlepšie kamarátky - Alena Skaláková, Ema Rappiová, Michaela Ema Šťastná, Ema Červenková 

Žijeme live, nie online:

1. Žijeme live, nie on-line - Petra Lacíková, Lukáš Matrka, Jakub Jakubík, Tomáš Šrámek, Marek Kočiš, Tomáš   Galffy, Valentín Ivanov

2. O závislom chlapcovi - Martin Krajčovič, Gabriel Drahovský, Maximilián Ivan, Adrián Šimon

3. Nebezpečná komunikácia na mobile - Robert Kratochvíla, Kristián Kastler, Ondrej Vaňa, Karol Kaluža, Simon   Šefčík

Špeciálna cena pani riaditeľky – za originálne spracovanie ponaučenia:

NoLiveR - Matúš Kaliský , Alex Mozola , Matej Martinek , Tomáš Kasala

Víťazom blahoželáme. Všetci budú odmenení vecnými cenami a ich komiksy budú publikované vo fotoknihe i vo vysielaní školskej televízie.

PaedDr. Gabriela Gavláková


   OZNAM

Vyučovanie, ŠKD a krúžky sú od 26.2.2018 (pondelok) v plnej prevádzke.

Mgr. Iveta Mikšíková, riaditeľka školy


Dejepisná olympiáda

Dňa 15. februára 2018 sa konalo na SŠ  sv. Františka z Asissi v Karlovej Vsi obvodné kolo Dejepisnej olympiády, ktorá sa radí medzi tie najnáročnejšie. Všetci súťažiaci sa museli  vo svojej kategórii v priebehu 90-ich minút popasovať so stovkou otázok a odpovedí. Naši žiaci v nej každoročne získavajú ocenenia. Nebolo tomu inak ani tentokrát. Veľmi pekné 3. miesto získala  Andrejka Sokolová, žiačka 6.C triedy.

Medzi úspešných riešiteľov DO sa so získaným počtom bodov zaradili aj Damián Matúšek zo 7.B triedy a Jakub Jakubík  z 8.A triedy.

Všetkým srdečne gratulujeme!

                                                                                                                  Mgr. Ján Kapusňák

dejupr


KARNEVAL

ZŠ PRI KRÍŽI aj tento rok pripravila pre žiakov prvého stupňa Karneval. Táto akcia sa uskutočnila vo štvrtok 8.2.2018 vo veľkej telocvični. O bohatý program sa postarala dvojica klaunov zo skupiny Teáter Komika. Žiaci predviedli svoje jedinečné masky, spolu s klaunmi si zatancovali, zaspievali, zasúťažili a do sýtosti sa zabavili v sprievode svojich vychovávateľov. FOTOALBUM.


Sára Suchánková, 9.A trieda sa na turnaji v Bratislave TK Jednotka v kategórii A do 18 rokov prebojovala až do semifinále (3. miesto).

Blahoželáme a tešíme sa z ďalších úspechov.

 Mgr. Ľubica Chlapíková

tenissuch


ŠKOLSKÉ KOLO SÚŤAŽE HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - I. KATEGÓRIA

15.2.2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín v prednese poézie a prózy žiakov 1. stupňa. Zúčastnili sa ho žiaci 2. až 4. ročníkov, ktorí boli vybraní v triednych kolách. Spolu súťažilo 18 žiakov v kategórii poézia a 7 žiakov v kategórii próza.

Vyhodnotenie prednesu poézie:                   Vyhodnotenie prednesu prózy:

1. miesto - Marko Javorček,3.D                     1. miesto – Ladislav Šipeky, 4.C

2. miesto - Vanessa Šafránková, 3.D              2. miesto – Timea Hlavinková, 3.A

3. miesto ˗ Matej Filina, 2.A                          3. miesto – Alexander Hajžuš, 3.D

Do obvodného kola súťaže postupujú Marko Javorček a Ladislav Šipeky. Srdečne blahoželáme a držíme palce! FOTOALBUM.

                                                                                     Mgr. Valéria Kaplánová


Zmena od 21.2.2018

OZNAM

Upozornenie podľa Metodického usmernenia č. 15/2005-R z 31.10.2005, ktorým sa vydáva Plán opatrení z organizačných dôvodov:

-         skracujú sa vyučovacie hodiny viď ZVONENIE,

-         Školský klub detí – žiakov treba vyzdvihnúť hneď poobede (podľa rozvrhu jednotlivých tried),

-         krúžková činnosť sa tiež ruší do odvolania.

Informácie o prevádzke ŠKD v ďalších dňoch budú zverejnené na školskej webovej stránke a edupage. Žiadame rodičov, aby každý deň sledovali stránku školy.

Mgr. Iveta Mikšíková


Oznam o prevádzke ŠKD


Milí rodičia a priatelia,
ste zamestnanci a chcete darovať 2 resp. 3 % svojich daní z príjmov vašim deťom?
Ak ste nepožiadali svojho zamestnávateľa o vystavenie "Potvrdenia o zaplatení dane " , urobte tak ešte dnes!
Zamestnávateľ vám ho musí následne vystaviť na predpísanom tlačive 

https://www.financnasprava.sk/.../2017.12.29_vzor_tlac_priloh...

Od 1.1.2018 ho Finančná správa bude akceptovať výlučne na tomto predpísanom (štruktúrovanom) tlačive.
Taktiež Vyhlásenie musí byť na predpísanom tlačive! Potvrdenie o zaplatení dane.

Ďakujeme! 

ZRPŠ Pri kríži a vedenie školy

Dôležitý oznam o prevádzke ŠKD


0037537001518674802 valentn plagat

 14. februára členovia Žiackej rady organizovali pre žiakov školy Valentínsku poštu. Valentínky pre kamarátov, spolužiakov, pani učiteľky, pánov učiteľov, pre každého, komu chceli povedať, že ho majú radi, alebo zaželať mu veľa lásky a pekného Valentína, mohli počas prvých prestávok hádzať do krabíc so srdiečkami na rôznych miestach v škole. V priebehu 4. vyučovacej hodiny boli Valentínky všetkým adresátom doručené priamo do tried. Každý, kto sa chcel zapojiť, spríjemnil sebe i ľuďom, ktorých má rád, tento deň. V rozhlasovom okienku s veršami o láske sa žiaci dozvedeli i to, že i keď Valentín je považovaný za americký sviatok, jeho vznik sa spája s európskymi dejinami. Na koniec členovia parlamentu zaželali všetkým spolužiakom, aby ich obklopovalo veľa lásky nielen v tento deň, no po celý život.


Geografická olympiáda

Dňa 6.2.2018 sa konalo na ZŠ Beňovského obvodné kolo geografickej olympiády. Zúčastnili sa ho aj žiaci našej školy. Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci piateho ročníka : Martin Krajčovič z 5.A – 5. miesto so 76 bodmi a Jakub Ondrušek z 5.A – 10. miesto so 73 bodmi.

Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme

                                                                                        RNDr. Iveta šteliarová


Vy rozhodnite na aký účel bude použitá časť vašich daní

Plagat 2018dane-page-001 1


 Vedomostné ostrovy

ZŠ Pri kríži sa s podporou Nadácie Volkswagen Slovakia stala jednou z prvých vybraných škôl, na ktoré bol úspešne nainštalovaný interaktívny kiosk – Vedomostný ostrov.

Zariadenie umožňuje žiakom získavať mnohé poznatky a inšpirácie. Už úvodná obrazovka animovaného ostrova zaujme svojou pestrosťou a detailnosťou. Ponúka rozmanité intuitívne hypertextové odkazy tvoriace celistvú informačnú mozaiku. Žiaci si s využitím progresívnej technológie rozširujú bádateľskou formou svoje vedomosti z fyziky, ekológie i nemeckého jazyka. Úlohy, ktoré na ostrove nájdu, sú poprepájané s reálnym využitím v praxi, vplyvom na životné prostredie, návodmi na domáce pokusy, videami a inými zaujímavosťami. Samostatná sekcia je venovaná voľbe budúceho povolania a sebareflexii.

Sme hrdí, že žiakom je k dispozícii ďalšia vzdelávacia i zábavná pomôcka, ktorá hravou formou cibrí ich zručnosti v samostatnom získavaní a práci s informáciami.

Do pozornosti dávame aj webové stránky k projektu:

http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/projekt-vedomostne-ostrovy/

http://www.vedomostne-ostrovy.sk/ 

https://sk-sk.facebook.com/vedomostneostrovy/

vo      vo1

Mgr. Ján Dano


karneval


Lyžiarsky výcvik v ŠKD

Aj keď táto zima nie je priaznivá na snehovú nádielku, nám sa podarilo v spolupráci Happy kids zorganizovať v termíne od 22.-26.1.2018 na Zochovej chate  lyžiarsky výcvik pre deti ktoré navštevujú školský klub detí.  46 deti pod dohľadom inštruktorov bolo rozdelených do 5 skupín od začiatočníkov až po pokročilých. Všetky deti sa veľmi zodpovedne učili a zdokonalovali v lyžovaní. Na záver boli deti odmenené medailou. FOTOALBUM.


IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV

Dňa 31.1.2018 zažili žiaci prvého ročníka významný deň. Pred odovzdávaním prvého vysvedčenia absolvovali prváčikovia slávnostnú imatrikuláciu, na ktorej boli imatrikulovaní za žiakov našej školy. Pod vedením svojich triednych učiteliek a vychovávateliek sa s radosťou pripravovali na túto slávnostnú chvíľu, aby odprezentovali svoje zručnosti a vedomosti. Žiaci sa predviedli hodinou prvouky, matematiky a slovenského jazyka. Spoločne si zacvičili a nakoniec i zaspievali anglickú pesničku. Po úspešnom zvládnutí všetkých úloh, dostali imatrikulačný list a tričko s logom školy. Príhovor mala pani riaditeľka Mgr. Iveta Mikšíková a pán starosta RNDr. Martin Zaťovič. Na našich prváčikov sa prišla pozrieť aj pani Mgr. Ľubica Szilásiová z odboru školstva. Všetkým ďakujeme za účasť a žiakom prajeme veľa úspechov. FOTOALBUM.

                                                                                     Mgr. Veronika Černáková


Ypsilon – výsledky

1. ročník rovnomennej súťaže z predmetu slovenský jazyk a literatúra sa niesol v znamení motivácie k úspešnému riešeniu písomných testov. Aj naši žiaci sa statočne popasovali s rozmanitými úlohami, ktoré preverili ich flexibilitu a logické myslenie. Zároveň poukázali na dôležitosť praktickej aplikácie vedomostí a rozvíjania zručnosti čítania s porozumením.

V poradí škôl s najvyššou priemernou úspešnosťou do 20 súťažiacich sa žiaci ZŠ Pri kríži umiestnili v celoslovenskej konkurencii na vynikajúcom 2. mieste. Najvyššie percentuálne hodnotenie dosiahli Adam Nagy(95%, 7. A) a Ema Ftorková (92%, 7. A).

            Všetkým zúčastneným gratulujeme!

Mgr. Ján Dano


Tenis

Naša žiačka Sara Suchánková z 9.A triedy získala na halových majstrovstvách SR do 16 rokov SR striebornú medailu vo štvorhre.

Srdečne blahoželáme a tešíme sa z ďalších úspechov.      

20180123 110505

Mgr. Ľubica Chlapíková


Testovanie 5 – 2017

22. novembra 2017 sa konalo celoslovenské testovanie žiakov piateho ročníka ZŠ.

Žiaci našej školy obstáli veľmi dobre. Bolo testovaných 75 žiakov z troch tried piateho ročníka.

V Slovenskom jazyku bol maximálny počet získaných bodov 30. Priemerný počet bodov našej  školy bol 21,9. Priemerný počet bodov v rámci SR bol 18,9. Priemerná úspešnosť našej školy bola 72,9 %. Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer bol 62,8 %. Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru bol 10,1 %.

V Matematike bol maximálny počet získaných bodov 30. Priemerný počet bodov našej  školy bol 21,8. Priemerný počet bodov v rámci SR bol 19,4. Priemerná úspešnosť našej školy bola 72,8 %. Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer bol 64,7 %. Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru bol 8,1 %.

Všetkým žiakom  srdečne blahoželáme.

                                                                                      Mgr. Iveta Mikšíková


Okresné kolo matematickej olympiády

Dňa 24.1.2018 sa konalo na ZŚ Beňovského obvodné kolo 67. ročníka matematickej olympiády kategórií Z5 a Z9. Úspešnými riešiteľmi sa stali Martin Krajčovič z 5.A -1. miesto  16 bodov, Alex Petrovič z 5.C – 10. miesto 13 bodov a Peter Straka z 5.A – 25. miesto 9 bodov.

Srdečne blahoželáme                                                                                                                               

 Mgr. Beata Tomášková


Šaliansky Maťko – okresné kolo

Dňa 25. 1. 2018 sa v priestoroch Centra voľného času KLOKAN konalo okresné kolo výročného 25. ročníka súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Našu školu reprezentovala žiačka 6.C Eliška Šimovcová, ktorá uchvátila porotu i prítomné publikum svojím podmanivým prejavom a získala vynikajúce 2. miesto. Nech je tento krásny úspech motiváciou pre našich ďalších nádejných interpretov.

            Eliška, gratulujeme!

obrzmens           obr1zmens

Mgr. Ján Dano 


Poďakovanie

Podakovanie Holokaust


Plánovanie budovania fitparku

Planovanie Fitparku


Vianoce krásne a čisté ako sneh, v rodine pohodu a smiech. 

Silvestrovskú náladu po celý rok,

šťastie nech sprevádza každý Váš krok.

vins


Okresné kolo chlapcov vo florbale 2.stupeň ZŠ

Dňa 15.12.2017 sa naši chlapci druhého stupňa zúčastnili okresného kola vo florbale na ZŠ Horová kde obsadili krásne tretie miesto.

Všetkým zúčastneným gratulujeme.

image 6483441 zmensena 

Mgr. Marián Knechta


ŠALIANSKY MAŤKO

V minulosti sa na dedinách stretávali ľudia počas zimných večerov vo vyhriatych chalupách, kde si pri petrolejovej lampe rozprávali okrem bežných vecí všakovaké rozprávky a povesti.
Aj na našej škole sa stretli dňa 18.12.2017 víťazi triednych kôl 4. až 7. ročníka, kde už tradične súťažili v dvoch kategóriách o najlepší prednes v povesti pod názvom Šaliansky Maťko. Víťazmi školského kola sa stali
1. kategória (4. - 5. ročník)
                  1. miesto: Timea Cibulová - 5.C
                  2. miesto: Ladislav Šipeky - 4.C
                  3. miesto: Adriána Mazuchová - 5.C 
2. kategória (6. - 7. ročník)
                  1. miesto: Eliška Šimovcová - 6.C
                  2. miesto: Filip Hanák - 7.B 
                                 Nina Sirotová - 6.A     
                  3. miesto: Rebeka Kozakovičová - 7.A
Všetci dostali diplomy a pekné knihy od RR, ostatní súťažiaci drobnú odmenu.
Gratulujeme a najlepším budeme držať palce v januári na obvodnej súťaži. 

                                                                                                                                 

IMG 0980 zmensena 

  Mgr. Ján Kapusňák


Projekt Svet okolo nás


GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA

Dňa 12.12. 2017 sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. Zúčastnili sa jej žiaci 5. – 9. ročníka. Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci , ktorí dosiahli minimálne 55 bodov. Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme. VÝSLEDKY

                                                                                 RNDr. Iveta Šteliarová


 Školské kolo Pytagoriády 

V dňoch 13. a 14. decembra prebehlo školské kolo Pytagoriády. Súťaže sa zúčastnili žiaci 3., 4., 5., 6., 7., a 8. ročníkov.  Do obvodného kola, ktoré sa bude konať 13. a 14. marca 2018 postupujú prví dvaja z každej kategórie. Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme. VÝSLEDKY

Mgr. B. Tomášková


OZNAM ŠKD

Dňa 19.12.2017 (utorok) bude prevádzka školského klubu detí z dôvodu deratizácie v prevádzke do 15.00 hod... 

Za pochopenie ďakujeme.


Mikulášska jazda Prešporáčikom

            Tohoročného Mikuláša sme sa s pani učiteľkou Brúderovou a Rabajdovou rozhodli osláviť trošku inak ako len rozdávaním sladkostí a so žiakmi šiestych ročníkov sme sa vydali na poznávaciu  okružnú jazdu po Bratislave Vláčikom Prešporáčikom.

Tento červený vláčik pozná asi každý z nás.  Naša okružná jazda však bola výnimočná. Vodiča nám robil Mikuláš a deťom sa počas nej prihováral im dobre známy slovenský spisovateľ Ľubomír Feldek, ktorý históriu mesta a pamiatok opísal svojím typickým vtipným spôsobom a spolu so skupinkou detí tento audio okruh aj nahovorili.

Počas prehliadky mesta sme mali krátku zastávku na Bratislavskom hrade. Po návrate Na Hviezdoslavovo námestie, odkiaľ sme vyrážali, sme sa posilnili jedlom, zahriali teplým čajíkom a pokračovali sme. Naše krásne mikulášske dopoludnie sme ukončili obzeraním vianočných stánkov na Hlavnom námestí, kde sme mohli vidieť, ale aj si kúpiť všakovaké dobroty a milé darčeky pre našich blízkych.

Príjemne unavení sme sa po skvelom predvianočnom dni vrátili v plnom počte späť do školy.

Mgr. Mária Paučinová

25360530 1727697527250096 1563960864 n   25437367 1727697523916763 1973972217 n


 Florbal –  Mikulášsky turnaj

Dňa 14.12.2017 sa konalo na našej škole finále mikulášskeho turnaj žiakov 4-9 ročníka. Žiaci boli rozdelení do troch vekových kategórii 4 a 5 ročník spolu, 6 a 7 ročník spolu, 8 a 9 ročník spolu. Turnaj prebiehal už počas posledných dvoch mesiacov, kde jednotlivé ročníky hrali medzi sebou predkolá na hodinách telesnej výchovy a do hlavného turnaj sa z každého ročníka prebojovali dva najlepšie tímy. 

4 – 5 ročník 

Zápas o 3. miesto  4.A – 5.A  z víťazstva sa v tomto zápase tešili žiaci 4. A triedy keď dokázali zdolať o rok starších kamarátov 8:2. 

Zápas o 1. miesto  4.C – 5. B z víťazstva sa tento krát tešila 5.B trieda ktorá vyhrala v pomere 8:4 a stali sa celkovým víťazom najmladšej kategórie. 

6 - 7  ročník

Zápas o 3. miesto 6.C – 7.B v tomto meraní síl dokázali vyhrať žiaci 7.B triedy, ktorí sa umiestnili na peknom 3. mieste, zápas sa skončil 6:1 v ich prospech. 

Zápas o 1. Miesto 6.B – 7.A opäť boli úspešnejší žiaci staršieho ročníka a vyhrali  5:1 a stali sa tak celkovým víťazom strednej vekovej kategórie. 

8 – 9 ročník

Zápas o 3. Miesto 8.A – 9.B v napínavom zápase sa z víťazstva radovali žiaci 9.B triedy keď sa im podarilo zdolať súpera o 1 gól v pomere 4:3.

Zápas o 1. Miesto 8.B – 9.A vo finále sa stretli rozhodne dva najlepšie tímy celého turnaja. Zápas mal svoju kvalitu a opäť sa prejavila skúsenosť starších žiakov a tesne zdolali súpera v pomere 8:7. 

Všetkým zúčastneným gratulujeme 

Mgr. Marián Knechta, Mgr. Katarína Mocinecová 

mikflorIMG 1358 zmensena   mikflorIMG 1362 zmensena   mikflorIMG 1366 zmensena


Test národa

Už tradične v tomto predvianočnom období (13.12. 2017) pripravili členovia PK SJL obvodné kolo Test národa. Po peknom hudobno-kultúrnom programe a príhovoroch p. riaditeľky Ivety Mikšíkovej a starostu Martina Zaťoviča, súťažou sprevádzali žiačky 9. B triedy Petra Zajíčková a Sandra Matkovičová.

Tentokrát testovanie pozostávalo zo 6-tich kôl, kde si trojčlenné družstvá vyskúšali svoje znalosti a vedomosti o Veľkej Morave a štúrovskej generácii, spoznávali  slávnych Slovákov a kultúrne pamiatky Slovenska zapísané v UNESCO. Zaujímavé boli tiež úlohy, ktoré súviseli priamo aj so ŠVP. Jedna z nich bola zameraná na počúvanie a sledovanie filmovej ukážky s porozumením a riešením zadaných úloh. Po nej si všetci prítomní s veľkým záujmom pozreli projekty o slovenských vynálezcoch a vypočuli k nim rečnícke prejavy vo forme výkladu. Porota pod vedením p. Kvety Slyškovej vyzdvihla znalosti o našej krajine a jej osobnostiach u všetkých súťažiacich a na základe získaných bodov vyhlásila výsledky. FOTOALBUM
1. miesto - ZŠ Nejedlého. 
1. miesto - ZŠ Pri kríži (Javorčeková, Matúšková, Polák)
2. miesto - ZŠ Pri kríži (Halaša, Černák, Valašková)
2. miesto - ZŠ Dolinského
Všetci súťažiaci dostali od RR vecné odmeny a diplomy. 
Gratulujeme! 
                                                                                                                  Mgr. Ján Kapusňák

Prvé slová – otvorená hodina SJL v 1.D triede 

Čítanie v prvom ročníku patrí medzi najdôležitejšie zložky vzdelávania. Vyžaduje si už konkrétne myšlienkové operácie. Prváčik sa najskôr oboznamuje  s hláskami a grafémami,  nacvičuje ich, utvrdzuje a  systematicky spája do slabík a slov, neskôr do viet a krátkych textov. Cieľom otvorenej hodiny bolo prezentovať rodičom metodické postupy pri čítaní. Zamerali sme sa na techniku čítania a správne postupy pri domácej príprave.  Prítomným rodičom chceme srdečne poďakovať za účasť.

DSC05755 zmensena    DSC05756 zmensena   DSC05758 zmensena

Mgr. Ingrid Oršulová 


Ypsilon – slovina je hra

Dňa 13. 12. 2017 sa žiaci šiesteho a siedmeho ročníka zúčastnili nového formátu súťaže Ypsilon z predmetu slovenský jazyk a literatúra, ktorej cieľom je hravou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu testov a skúšok. Súťažné úlohy žiakov zaujali svojou pestrou skladbou a grafickou úpravou. Precvičili si čítanie s porozumením, pravopis, gramatiku i literatúru a uplatnili aj svoje logické myslenie.

         Veríme, že nazbierali cenné skúsenosti, ktoré neskôr zúžitkujú na celonárodnom testovaní a prijímačkách vo vyšších ročníkoch.

y zmensena      y2 zmensena             Mgr. Ján Dano


Čert a anjel na exkurzii

Deň pred príchodom Mikuláša sa najmladší žiaci 1. a 2. ročníka zúčastnili v priestoroch našej školy výchovného koncertu. Účinkovali žiaci a pedagógovia  ZUŠ, E. Suchoňa v Dúbravke. Príbeh o čertovi a anjelovi bol veľmi pútavý a poučný. Čarovné tóny hudobných nástrojov, hlavné postavy  príbehu, spev a tanec sa všetkým zúčastneným veľmi páčili. Poďakovanie patrí žiakom a pedagógom ZUŠ, ktorí takýmto spôsobom obohatili atmosféru prichádzajúcich vianočných sviatkov. FOTOALBUM

 Mgr. Ingrid Oršulová


Adventný koncert  5.C

Vianoce sú pre nás všetkých najkrajšie sviatky v roku. Pečú sa medovníky, kupujú a balia sa darčeky, počúvajú sa vianočné koledy a piesne. Všetci vieme, že prípravným obdobím na Vianoce je Advent. A práve v tomto období si žiaci 5.C pripravili netradičnú hudobnú výchovu. Triedny adventný koncert sa konal v školskej knižnici. Moderátori uvádzali hudobné dielka s tematikou zimy a Vianoc. Zneli  tóny klavíra, gitary, zobcovej flauty,  ozývali sa koledy a vianočné piesne.   Účinkujúci žiaci tak príjemne spestrili predvianočné chvíle.FOTOALBUM

                                                                                                                    Mgr. Ingrid Oršulová


Vianoce Pri kríži 

Dňa 14.12. Vás srdečne pozývame na Vianoce Pri kríži. Tešíme sa na vás. Videopozvánka.


Majstrovstvá sveta vo florbale žien

Dňa 7.12.2017 sa niektorí žiaci našej školy zúčastnili prebiehajúceho podujatia majstrovstiev sveta žien vo florbale v Bratislave na zimnom štadióne Ondreja Nepelu, kde si mohli pozrieť zápas o 9 miesto medzi Estónsom a USA. Zápas sa skončil v riadnom hracom čase nerozhodne 7:7 pričom Estónky aj vďaka povzbudzovaniu práve našich žiakov dokázali vyrovnať 3 sekundy pred koncom a v predĺžení strhnúť víťazstvo na svoju stranu. Žiakom sa podujatie páčilo, niektorí si odniesli aj pekné suveníry ako napríklad vlajky, kľúčenky a klobúčiky. 

florIMG 1341 zmensena            florIMG 1343 zmensena


Vianočná Viedeň

Dňa 6.12.2017 sa žiaci piateho, siedmeho a ôsmeho ročníka zúčastnili exkurzie do Viedne, kde mali možnosť spoznať vianočné tradície, zvyky a jedlá našich nemecky hovoriacich susedov. Prezreli si tiež historické centrum mesta a jeho najdôležitejšie pamiatky ako napríklad Dóm svätého Štefana, Hofburg, budovu Parlamentu, ulicu Ringstrasse a Graben. Žiaci okrem oboznámenia sa s tradíciami a históriou našich susedov mali možnosť vyskúšať si aj komunikáciu v anglickom a nemeckom jazyku, ktorú vo veľkej miere využívali.

Mgr. Soňa Gillányiová

vieden20171206 141859 zmensena


OZNAM ŠKD

Dňa 19.12.2017 (utorok) bude prevádzka školského klubu detí z dôvodu deratizácie v prevádzke do 15.00 hod... 

Za pochopenie ďakujeme.


Vianoce Pri kríži 

Dňa 14.12. Vás srdečne pozývame na Vianoce Pri kríži. Tešíme sa na vás. Videopozvánka.


Mikuláš na škole


 Kurz korčuľovania 

V mesiacoch október a november sme v školskom klube detí zorganizovali kurz korčuľovania. Na ľade sa stretli deti, ktoré stáli na korčuliach prvýkrát, ale aj deti, ktoré sa na kurze zdokonaľovali. Deťom sa venovali skúsení inštruktori, ktorí  im odovzdali svoje korčuliarske schopnosti. Na záver môžem skonštatovať, že všetky deti urobili v korčuľovaní  veľký pokrok, za čo patrí veľké poďakovanie  inštruktorom. FOTOALBUM


OZNAM

Vážení rodičia, 

Ak uhrádzate platbu za školský klub detí poštovou poukážkou alebo cez internetbanking, prosím, aby ste platbu zrealizovali do 13.12.2017 z dôvodu ekonomickej uzávierky kalendárneho roku 2017 . Ak platba nebude zrealizovaná do uvedeného dátumu, prosím, aby ste platbu za december uhradili v januári  2018. 

Za pochopenie ďakujeme.


OZNAM ŠKD

Dňa 19.12.2017( utorok) bude prevádzka školského klubu detí z dôvodu deratizácie v prevádzke len do 15.00 hod...

Za pochopenie ďakujeme.


Vianoce Pri kríži 

Dňa 14.12. Vás srdečne pozývame na Vianoce Pri kríži. Tešíme sa na vás. Videopozvánka.


Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Naši žiaci sa počas celého školského roka zúčastňujú rôznych triednych a školských súťaží. Najlepší z nich reprezentujú našu školu v  obvodnom kole. Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je každoročne vyhlasovaná a organizovaná ako postupová súťaž. Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných a stredných škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvyšovať záujem o slovenský jazyk a literatúru. Samotná súťaž pozostávala z troch náročných častí: z písomného testu, tvorby textu a z rečníckeho prejavu.
Tentokrát nás 29. novembra v obvodnom kole reprezentoval Šimon Kanis, žiak 9. B triedy, ktorý v silnej konkurencii obsadil pekné 4. miesto.
Gratulujeme!

 Mgr. Ján Kapusňák

IMG 0877 zmensena obra2t


V zdravom tele zdravý duch

Realizacia BSK


FLORBAL (chlapci)

Dňa 5.12.2017 sa konal Mikulášsky florbalový turnaj žiakov 5-7 ročníka na základnej škole Beňovského, kde sa zúčastnili aj žiaci našej školy pričom ani v jednom zápase nespoznali premožiteľa, všetky svoje zápasy hladko vyhrali a umiestnili sa na perfektnom prvom mieste.Gratulujeme. 

Mgr. Mocinecová

florbal5-720171205 125035 zmensenaflorbal5-720171205 123848 zmensena  


Poďakovanie

Podakovanie Tesco


Poďakovanie

Podakovanie Kooperativa


Vianoce Pri kríži

Dňa 14.12. Vás srdečne pozývame na Vianoce Pri kríži. Tešíme sa na vás. Videopozvánka.


BASKETBAL (dievčatá)

Dňa 29.11.2017 sa uskutočnilo okresné kolo druhého stupňa žiačok ZŠ v basketbale na základnej škole P. Horová, kde naše žiačky skončili na peknom treťom mieste. Gratulujeme.

Mgr. Mocinecová

basket20171129 120131 zmensena 


FLORBAL (chlapci) 

Dňa 28.11.2017 sa na našej škole ZŠ Pri kríži uskutočnil florbalový turnaj žiakov druhého stupňa ZŠ mestskej časti Dúbravka, kde sa naši žiaci umiestnili na výbornom prvom mieste, pričom nespoznali trpkosť prehry ani v jednom zo štyroch zápasov a postúpili do okresného kola. Gratulujeme.florIMG 1334 zmensena

Mgr. Knechta


Vedomostné ostrovy

Cieľom tohto projektu je podporiť inovatívne formy vzdelávania na základných školách predovšetkým v oblastiach techniky, nemeckého jazyka, dopravnej výchovy, ekológie a fyziky. Vedomostný ostrov je interaktívny kiosk, ktorý ponúka množstvo vedomostí obsiahnutých v špeciálnej aplikácií a digitálnych učebniciach. Jeho maskotom je veselé zvieratko - zvedavý LEMUR, ktorý stále nemá meno. Vymyslieť ho môžeš práve ty. Svoje návrhy môžeš písať do komentárov na facebooku Vedomostné ostrovy - http://www.facebook.com/vedomostneostrovy. Súťaž prebieha do 12. 12. 2017 a budeme radi, ak sa zapojíte. Na Facebooku Vedomostné ostrovy nájdete vždy veľa nových zaujímavých faktov a súťaží. Informačný plagát k súťaži.


Burza hračiek

Dňa 23.11.2017 sa uskutočnila v rámci ŠKD Burza hračiek. Burza hračiek sa konala v školskej jedálni našej školy. Žiaci sa tu na chvíľu zahrali na predávajúcich a kupujúcich. So sebou si mohli priniesť hračky a knižky, s ktorými sa už doma nehrajú a predať ich iným žiakom. Zo zarobených peňazí potom mohli nakúpiť nové hračky od svojich spolužiakov. Deti sa tak naučili manipulácií s peniazmi a Burza hračiek mala veľký úspech. Už teraz sa tešíme na ďalšiu takúto udalosť.  FOTOALBUM      

Adela Žáková


  Projekt V zdravom tele zdravý duch

Milí žiaci, rodičia, pedagógovia a priatelia školy, vďaka individuálnej dotácii Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 2 500,- EUR sa podarilo ZRPŠ Pri kríži  realizovať  projekt  V  zdravom  tele  zdravý  duch.  V rámci  projektu  bolo  nakúpené  gymnastické     a telocvičné náradie, ktoré sa bude využívať na hodinách TV, počas školského klubu a športových krúžkov na škole. Týmto by sme sa chceli poďakovať BSK za finančnú podporu a tímu výkonného výboru ZRPŠ Pri kríži za vypracovanie projektu aspolufinancovanie.

Daniela Mlynárová

l1             l2


ZBIERKA PRE ÚTULOK NA POLIANKACH 

Na základe iniciatívy členov Žiackej rady sa  posledné dva týždne v novembri na našej škole uskutočnila zbierka pre Útulok na Poliankach. Každé ráno sa tak plnili krabice pri oboch vchodoch dekami, vankúšmi, hračkami, vodítkami i pochúťkami pre psíkov bez domova. Táto dobročinná akcia mala veľký úspech a sme veľmi radi, že na našej škole sa našlo veľa žiakov i rodičov, vďaka ktorým spríjemníme obyvateľom útulku chladné zimné obdobie. 

PaedDr. Gabriela Gavláková

23998507 1914803442168185 1545998556 o                                    24093811 1914803412168188 1142782737 o                                  


Múzeum holokaustu v Seredi . . .

            Dňa 23.novembra 2017 sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili dejepisnej exkurzie v Seredi. Žiaci 9.A a 9.B pod vedením svojich učiteliek dejepisu a občianskej náuky navštívili Múzeum holokaustu v Seredi. 

            Múzeum holokaustu v Seredi je súčasťou Slovenského národného múzea – Múzea židovskej kultúry v Bratislave. Vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi, ktorý predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny. 

V múzeu mali žiaci možnosť vidieť dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska. Jedným z vystavených artefaktov je dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora Auschwitz. 

Súčasťou múzea je vzdelávacie stredisko, ktoré ponúka výchovno-vzdelávacie podujatia, semináre a školenia zamerané na oboznamovanie verejnosti so židovskou kultúrou. Cieľom týchto programov a podujatí je priblížiť záujemcom život Židov na území Slovenska a pomôcť im pri získavaní základných vedomostí o židovskej komunite so zreteľom na obdobie holokaustu. Práve takáto vzdelávacia prednáška bola prezentovaná aj nám na tému: „Deti a holokaust.“ Obsahovala videodokument so svedectvom ženy, ktorá prežila Osvienčim. Táto žena veľmi pútavo, žiaľ aj bolestne spomínala na hrôzy, ktoré ako dieťa prežila v koncentračnom tábore. 

Múzeum zároveň slúži aj ako pamätník všetkým zavraždeným Židom zo Slovenska. Preto sa zamyslime nad históriou vlastného národa a konajme tak, aby sme nikdy nemuseli ľutovať svoje skutky. FOTOALBUM

Mgr. Katarína Rabajdová 


Školská televízia ZŠ Pri kríži - prvé vysielanie 2017/2018


  Cesta k slobode

Dňa 15.11. sa žiaci 9.A zúčastnili  diskusie o Medzinárodnom dni študentstva a Dni boja za slobodu a demokraciu s názvom Cesta k slobode. Súčasťou programu bolo stručné vysvetlenie histórie tohto dňa, následná diskusia a zorganizovanie vlastnej "demonštrácie". Diskusia prebiehala v miestnej knižnici Dúbravka pod vedením pani Miroslavy Kerekesovej. FOTOALBUM

Mária Donovalová


BURZA HRAČIEK - 23.11 - 14:00 - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

burzahraciek


 Slovenské národné múzeum – 8.A, 8.B

V novembri navštívili žiaci 8.A a 8.B triedy mineralogickú zbierku Slovenského národného múzea. Prehliadkou najbohatšej zbierky minerálov si zároveň upevnili a precvičili poznatky a pojmy z mineralógie, ktorá je obsahom učiva biológie v ôsmom ročníku. Pracovné listy a fotografie, ktoré vypracovali a zachytili budú súčasťou ich projektov z predmetu. Počas návštevy múzea si žiaci prezreli i expozície zamerané na paleontológiu, ekosystémy, biodiverzitu a biómy Zeme. FOTOALBUM 

PaedDr. Gabriela Gavláková


Bedmintonový turnaj

 16. novembra sa vybraní žiaci 4. – 9. ročníkov zúčastnili bedmintonového turnaja, ktorý usporiadal pre našu školu Dúbravský bedmintonový klub v spolupráci so ZRPŠ, Žiackou radou a vyučujúcimi telesnej výchovy. Na 5 ihriskách si dvojice hráčov zmerali svoje sily za podpory a povzbudzovania spolužiakov z hľadiska. Celý turnaj sa niesol v príjemnej a pohodovej športovej atmosfére. Víťazmi sa po viacerých vzájomných zápasoch stali ôsmaci  Benedika Mrázová a Tomáš Patkoš, 2. miesto obsadili Alex Petrovič a Matúš Belobrad z 5.C a tretími najúspešnejšími boli ôsmačka Petra Lacíková a siedmak Filip Čambal. Blahoželáme nielen víťazom, no i všetkým zúčastneným k tomu, že podali najlepší osobný výkon Ďakujeme Dúbravskému bedmintonovému klubu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. FOTOALBUM

PaedDr. Gabriela Gavláková


Hráme sa so včielkou Bee Bot

Čo je to Bee Bot? Predstavuje atraktívny nástroj rozvíjajúci vzťahy medzi informatikou a inými oblasťami výchovy a vzdelávania. Je to digitálna hračka, pri ktorej sa žiaci 1. A triedy učia ľahkému programovaniu. Rozvíjajú si schopnosti plánovania a tvoria  postupy pri riešení jednoduchých problémov. Žiaci si popri rozvoji vytvárať algoritmy na správanie hračky osvojujú i  schopnosť uvažovať o svojom riešení, kriticky ho zhodnotiť a vyvodiť následné závery. Učia sa pracovať v tíme a prijímať iné názory.

Hravou formou ju využívame vo všetkých fázach vyučovacieho procesu a vyučovacích hodín, napríklad v slovenskom jazyku, matematike, prvouke ...Včielka nám pomáhala aj pri opakovaní  písmenok, ktoré už poznáme. Pri učení slabík nás previedla peknými obrázkami.  Na prvouke sme sa naučili o  zmysloch človeka.  Práca s včielkou je obohatením vyučovacieho procesu pri hravom učení.FOTOALBUM

Mgr.  Katarína Müllerová


Zbierka pre útulok

Žiacka rada  ZŠ Pri Kríži organizuje zbierku pre útulok Sloboda zvierat na Poliankach.

Ak máte chuť pomôcť psíkom bez domova, môžete im pomôcť, ak prinesiete:

 • - Deky, plachty
 • - Granule, pamlsky
 • - Misky
 • - Obojky, vodítka
 • - Hračky

Zbierka bude prebiehať od utorka 14.11. do piatka 24.11. vždy ráno od 7.40 do 8.00  pri označených nástenkách a krabiciach pri oboch vchodoch školy. Vyzbierané veci potom odovzdáme do útulku v mene žiakov našej školy a psíkom tak spríjemníme život v útulku.

ĎAKUJEME, že s nami pomáhate psíkom.


Dňa 10.11.2017 sa v škd uskutočnila Šarkaniáda, ktorá sa konala na Adlerke v čase od 14.00-15.00 hod. Deti si popúšťali šarkanov, niektorí aj v sprievode rodičov či starých rodičov. Šarkany mali deti kupované, no mnohé aj vyrobené. Za krásne šarkany si odniesli sladkú odmenu.FOTOALBUM

Magdaléna Blahutová


OZNAM

Dňa 16.novembra 2017 (vo štvrtok) bude školský klub detí z technických dôvodov v prevádzke len do 15.00 hod..

Prosíme rodičov, aby si deti do stanoveného času vyzdvihli.

Za pochopenie ďakujeme.


Mesiac úcty k starším v 1.D, 3.A , 3.D

Vo všetkých  triedach prvého stupňa sa v októbri  veľa rozprávalo o starších ľuďoch. Nezabúdali sme  ani na našich starých rodičov, na poďakovanie za ich starostlivosť a  všetko dobré, čo pre nás urobili a v budúcnosti ešte urobia. Záverom mesiaca sme ich prekvapili   kultúrnym programom a dopriali sme im prežiť v našej prítomnosti niekoľko  nezabudnuteľných chvíľ. FOTOALBUM 

                                                                                                    Triedne učiteľky


Projekt „Škola, ktorá mení svet“


Výstava Body The Exhibition

Dňa 10.11. sa žiaci siedmeho ročníka zúčastnili výstavy ľudského tela Body the Exhibition. Na výstave videli kostrový systém, svalstvo, reprodukčné orgány, dýchacie orgány, krvný obeh a ďalšie časti ľudského tela. Špeciálna galéria bola venovaná aj detailnému vývoju ľudského plodu. Galérie boli doplnené veľkoplošnými obrazovkami s 3D animáciami a zaujímavými dokumentami. Exponáty výstavy sú v rôznych pozíciách, čo umožnilo žiakom, lepšie si predstaviť, čo sa deje v ich tele počas pohybu, pri športe i odpočinku. Po úvodných obavách z výstavy, boli siedmaci nadšení a určite neľutujú, že sa zúčastnili veľmi zaujímavej exkurzie, pričom si odniesli veľké množstvo zaujímavých informácií o ľudskom tele.

Mgr. Michal Zaťovič

20171110 112610 zmensena


 Knižný raj na zemi  - Bibliotéka 2017 . . .

     Tak ako každoročne aj tento školský rok sa žiaci piateho ročníka zúčastnili knižného veľtrhu s názvom Bibliotéka 2017 dňa 9. novembra v Inchebe.

     Bibliotéka je jediným knižným veľtrhom na Slovensku, ktorý má dlhú tradíciu a neodmysliteľne patrí k jesennému koloritu nášho hlavného mesta. Vďaka žánrovej rozmanitosti si na knižnom veľtrhu prídu na svoje fanúšikovia literatúry faktu, ženských románov, sci-fi, detektívok, detských kníh, náboženskej literatúry i poézie. Bohatú knižnú ponuku dopĺňa sprievodný program venovaný knihám a čítaniu. Okrem kníh nás čakali aj stretnutia s obľúbenými autormi, autogramiády, krsty kníh, dramatizované čítanie či tvorivé dielne pre deti.

     Bibliotéku dopĺňa výstava vzdelávania a didaktickej techniky Pedagogika zameraná na prezentáciu učebníc, vzdelávacích softvérov a školských pomôcok.

     Naši žiaci tak odchádzali plní zážitkov, s knihami, ktoré ich zaujali a logickými hrami pre rozvoj racionálneho myslenia. Už teraz sa tešíme na ďalší raj na zemi . . . 

Mgr. Katarína Rabajdová

IMG 20171109 114302 zmensena


Ako nás škola zmenila...


Návšteva včelára

Dňa 7.11. 2017 zavítal do 6.C triedy včelár. Pútavým spôsobom oboznámil žiakov o včelárstve. Dozvedeli sme sa veľa o živote včiel, o tom ako to v úli funguje a čo všetko je potrebné, aby sa človek mohol venovať tomuto koníčku. Priniesol aj mnoho pomôcok, bez ktorých sa včelár nezaobíde a nechýbal ani sladký medík, ktorý bol odmenou pre najšikovnejšieho poslucháča triedy. Fotoalbum

 Mgr. Michal Zaťovič


 Novembrový zber papiera - 15. novembra /streda/ od 7:15 - 8:00


Strašidelné učenie v I.D triede

Čo vás ako prvé napadne, keď počujete slovo Halloween ?  V  I.D  sú to predovšetkým spomienky na zábavné učenie, ktoré sme si pripravili pred jesennými prázdninami. Od rána bolo v triede veselo. Na vyučovanie sa dostavili  čarodejnice, duchovia a iné typické strašidielka, ktoré sa chceli  naučiť niečo nové. Aktivity boli výbornou príležitosťou pre rozvoj fantázie, rozprávanie vymyslených príbehov podporili rozvoj slovnej zásoby. FOTOALBUM

Mgr. Ingrid Oršulová


Praktická časť ÚC sa uskutočnila v plánovanom termíne, dňa 27.10.2017. ÚC bolo pripravované v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom v Dúbravke.

V prvej časti bolo ÚC zamerané na teoretickú a praktickú činnosť práce s ručnými hasiacimi prístrojmi, modelovanými situáciám pri rôznych druhoch požiarov, (požiare v bytoch, lesné požiare, požiare trávnatých porastov, požiare pod el. napätím  a pod.) . Táto činnosť sa realizovala v telocvični školy. Už tradične, na základe dobrej spolupráce s miestnym hasičským zborom mala protipožiarna príprava výbornú úroveň.

Zdravotná príprava, ktorú viedli členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Dúbravke bola výborne pripravená v priestoroch malej telocvične. Žiaci mali okrem teoretických výkladov aj možnosť prakticky si overiť prácu s figurínami pri poskytovaní prvej pomoci pri zástave dýchania, pri dusení, pri poraneniach kostí, krvácaní a pod.

                                                                                           Katarína Mocinecová

uc1 zmensena uc2 zmensena


Deň jablka u tretiakov

Vedeli ste o tom, že existuje Deň jabĺk? Jabĺčka si takýto deň určite zaslúžia, pretože patria medzi najzdravšie druhy ovocia.  Žiaci 3.A a 3.D si pripomenuli tento  deň jabĺčkovými  aktivitami. Vážili, porovnávali, tvorili, čítali a aj si pochutnávali na jablku a jabĺčkových  dobrotách. Na záver  si zvolili jabĺčkového kráľa a kráľovnú.  Na  tento deň nezabudli  ani pani kuchárky.  Pripravili pre všetkých  výbornú desiatu a obed, ktorého hlavnou ingredenciou, bolo samozrejme  - jablko. FOTOALBUM

Mgr. Adriana Benická, Mgr. Angelika Krajčovičová


Výstava Anna Franková – odkaz dejín dnešku  . . .

Vo štvrtok 2.11.2017 sa žiaci deviateho ročníka  v rámci dejepisu zúčastnili výstavy venovanej Anne Frankovej. Odkaz tejto významnej osobnosti 2. svetovej vojny nám zaujímavou, pútavou a veľmi poučnou formou prezentovali žiaci z gymnázia Bilíkova v Dúbravke.

Výstava bolo tvorená 30 veľkorozmernými panelmi, ktoré pojednávali o životnom príbehu Anny Frankovej. Jej život bol vsadený do kontextu historických udalostí nielen v Nemecku, ale aj v Európe. Cez jej myšlienky a názory, ktoré sama zvečnila vo svojom denníku, núti ľudí aj v súčasnosti zamyslieť sa nad svetom okolo nás. Jej výpoveď nie je len spoveďou mladého dievčatka opisujúcu jedno z najhorších období dejín cez osobné zážitky plné strachu a úzkosti, ale je to zároveň aj viera v ľudské dobro a víťazstvo morálnych hodnôt a porozumenia medzi ľuďmi.

V neposlednom rade je to odkaz dejín dnešku . . . aby sme sa, my ľudia,  poučili z hrôz minulosti a zabránili ich opakovaniu.

Mgr. Katarína Rabajdová


 IMG 20171102 130105 zmensena  IMG 20171102 125752 zmensena

 IMG 20171102 100206 zmensena  IMG 20171102 125727 zmensena


Milí rodičia, starí rodičia, 

dovoľte nám pozvať Vás na príjemne strávené chvíle so svojimi deťmi na Adventných dielničkach, ktoré sa uskutočnia v škole v stredu 15.11.2017 o 15:45 hod..

Svoju účasť prosíme vopred potvrďte  na https://doodle.com/poll/638pihz3vbithmy4 , aby sme vedeli zakúpiť potrebný materiál.

Ďakujeme.

Tešíme sa na Vás!

Pozn. : Štvrtáci a druhostupniari už nepotrebujú pomoc pri výtvoroch.


Exkurzia v Prírodovednom múzeu SNM

     V dňoch 20.10. a 26.10.2017 žiaci 2.A a 2.B navštívili Prírodovedné múzeum. Prešli „Príbehom života na Zemi“ od skamenelín, cez vzácny nález stôp tatranských dinosaurov, až po dvojmetrový kel mamuta srstnatého. Expozícia Biodiverzita Slovenska im umožnila spoznať rozmanitosť rastlín a živočíchov, rôznorodosť ich životných podmienok.

     V sídelnej budove SNM sa súčasne konal 26. ročník Bienále ilustrácií Bratislava. Súťažná expozícia predstavila výber najlepších ilustrácií z celého sveta. Našu odbornú porotu zaujala Martina Matlovičová ilustráciami knihy Chlapec s očami ako hviezdy, spomedzi zahraničných tvorcov americká ilustrátorka Sara Kahn. FOTOALBUM

Mgr. Andrea Bérešová, Mgr. Valéria Kaplánová


HALLOWEENSKÁ CESTA ODVAHY

Pár dní pred jesennými prázdninami usporiadali žiaci 8. a 9. ročníkov pre mladších spolužiakov už tradičnú halloweenskú cestu odvahy. Tentokrát našu školu okupovali strašidelné postavy z počítačových hier a aplikácií. Zachrániť nás mohli len šikovní hackeri, ktorí však potrebovali od žiakov kód. Tento postupne odvážne deti získavali na jednotlivých stanovištiach na tmavých chodbách a v miestnostiach školy plnením úloh zameraných na šikovnosť i bystrý um. Ako každý rok i tentokrát sme si všetci halloweenskú cestu užili a ďakujeme našim deviatakom za nápad a jej realizáciu. FOTOALBUM

PaedDr. Gabriela Gavláková 


HLASOVANIE V TESCU – DETI V POHYBE

V októbri prebieha v obchodnej sieti Tesco hlasovanie za projekty škôl a organizácií pod názvom Deti v pohybe. Po úspešnom hlasovaní z minulého roka sa naša škola do hlasovania zapojila opäť. Rodičia, učitelia, žiaci i priatelia školy mali možnosť hlasovať priamo v predajniach pri nákupoch. Kupóny, ktoré nemali možnosť hlasujúci použiť na hlasovanie za náš projekt v obchode, mohli priniesť do školy a vhodiť do krabice. Posledný vyučovací deň v októbri sa žiaci 5.B triedy vybrali do predajne Tesco a žetónmi vyzbieranými v škole podporili obnovu nášho ihriska. FOTOALBUM

PaedDr. Gabriela Gavláková 


MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC

23. októbra 2017 sme v škole oslavovali Medzinárodný deň školských knižníc. Cieľom tematického dňa bolo podporiť vzťah našich žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu. Priestor v jednotlivých triedach dostali rôznorodé zážitkové a tvorivé aktivity: výstavky a prezentácie obľúbených kníh, literárne súťaže, kvízy, hádanky, ilustrovanie obľúbených rozprávok, maľovanie literárnych postavičiek, tvorba záložiek, komiksov, práca s encyklopédiami. Počas dňa tak naši žiaci mohli zúročiť to, čo získali z prečítaných kníh, ale sa aj niečo nové naučiť a v príjemnej atmosfére vytvoriť. Zároveň mali priestor na komunikovanie, spoluprácu v skupine a sebaprezentáciu. Veríme, že všetci dostali veľa pekných podnetov na čítanie kníh a aj na využívanie školskej knižnice. FOTOALBUM

Mgr. Valéria Kaplánová


Dňa 23.10.2017 absolvovali žiaci prvého ročníka Osobnostný a sociálny rozvoj. Tento deň sa niesol v rozprávkovom duchu. Žiaci sa učili pracovať v skupinách a navzájom si pomáhali. Pracovali s rozprávkou "Medovníkový domček" a naučili Ježibabku slušne sa správať. FOTOALBUM

V.Mihoková


Dňa 19.10.2017 našich žiakov prišli navštíviť učitelia z Veľkej Británie. Pozreli si našu školu a jej vybavenie a zúčastnili sa na hodinách anglického jazyka pod vedením Mgr. Mihokovej v prvom ročníku, Mgr. Ondruškovej v piatom ročníku a Mgr. Brúderovej v siedmom ročníku. Naši hostia sa tak mali možnosť oboznámiť so systémom výučby anglického jazyka u nás. Naši žiaci naopak využili príležitosť porozprávať sa po anglicky s ľuďmi, pre ktorých je angličtina materinský jazyk. FOTOALBUM

Mgr. S. Gillányiová


Exkurzia vo veternom parku v Prellenkirchene

Dňa 18.10.2017 žiaci 8. a 7. ročníka  navštívili  veterný park v Prellenkirchene. Žiaci sa oboznámili so systémom veterných turbín, s ich výstavbou a výrobou elektrickej energie z vetra. V rámci exkurzie sme sa zastavili na Braunsbergu.Vrch, ktorý sa týči do výšky 344 m, je dávne sídlo Keltov. Stojí tu napodobenina ich strážnej veže. Toto miesto poskytuje prekrásny výhľad na Hainburg a zrúcaninu Schlossberg a dokonca na Bratislavu a Devín.

Potom nasledoval „sladký“ výlet do čokoládovne v Kittsse, kde  žiaci  videli  postup a výrobu cukroviniek spojenú s ochutnávkou sladkostí. FOTOALBUM