Facebook Youtube

Pri kríži

Učíme sa tvorivo a pre život

Počítačové triedy

Školský klub detí

školská knižnica

Voľnočasové krúžky

Dôležité oznamy
Pondelok – Štvrtok: 9:00 – 12:00 Žiadosti, dotazy atď. môžete zasielať na emailovú adresu: syrovatkova@prikrizi.sk alebo telefonicky: 0915859560 Čerpanie dovolenky: Od 12.7.2022 do 30.7.2022 – v tomto čase bude škola zatvorená….
Milí rodičia, so zámerom skvalitniť vzdelávací proces na našej škole Vás oslovujeme sponukou angličtiny na šk. rok 2022/23. Anglický bilingválny program Start Right v kmeňovej výučbe v 1. a 2. ročníku Program START RIGHT je inovatívna výučba anglického jazyka a ďalšíchpredmetov v angličtine (CLIL). Je určená deťom základných škôl…
Podľa § 150 ods. 5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľka Základnej školy Pri kríži udeľuje dňa 18.05. 2022 (streda) riaditeľské voľno pre žiakov 6.- 9. ročníka z dôvodu organizačného zabezpečenia celoslovenského testovania „TESTOVANIE 5“. S pozdravom        Mgr. Iveta Mikšíková…
Vzhľadom na zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie COVID-19 Vám chcem oznámiť, že od štvrtka 21. apríla 2022 sa zmiernia opatrenia v oblasti prekrytia dýchacích ciest a domácej karantény úzkych kontaktov….
Podľa § 150 ods. 5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľka Základnej školy, Pri kríži 11 841 02 Bratislava, udeľujem dňa 6.4.2022 (streda) riaditeľské voľno pre žiakov 5.-8. ročníka …

Základná škola
Pri kríži 11
841 02 Bratislava
tel.č.: 02/64 366 942

Riaditeľka školy

Mgr. Iveta Mikšíková
02/644 637 68, 0911 227 834
miksikova@prikrizi.sk

utorok: 
14:00-15:00

Zástupkyňa pre I.stupeň

Mgr. Veronika Černáková
0911 972 541
cernakova@prikrizi.sk

utorok, streda:
14:00-15:00

Zástupkyňa pre II.stupeň

RNDr. Iveta Šteliarová
0911 972 065
steliarova@prikrizi.sk

utorok, streda:
14:00-15:00

Školská jedáleň

Mgr. Ingrid Tomaškovičová
0911 234 665
tomaskovicova@prikrizi.sk

utorok, streda:
14:00-17:00

Tajomníčka školy

Eva Syrovátková
02/643 669 42
0915 859 560
syrovatkova@prikrizi.sk

pondelok, streda, štvrtok:
07:30-15:00

utorok:
07:30-17:00

piatok:
07:30-12:00

Školské správy

28. 6. 2022 športovala celá škola. Na jedenástich stanovištiach si deti vyskúšali rôzne športy „pod taktovkou“ športových klubov,

Kalendár

Žiadne blížiace sa udalosti

Darujte nám 2% z vašich daní

Takto vyzbierané peniaze použijeme na organizáciu mimoškolských vzdelávacích aktivít

Podporili nás

Podporili nas - Bratislavsky samospravny kraj - najlepsie miesto pre zivot
nadácia BVS logo
Nadacia televizie Markiza logo