Pri kríži

Učíme sa tvorivo a pre život

Počítačové triedy

Školský klub detí

školská knižnica

Voľnočasové krúžky

Dôležité oznamy
Na základe rokovania starostov a krízového štábu mestskej časti- Bratislava-Dúbravka bude organizácia základných a materských škôl pokračovať po 22. februári v súčasnom režime….
Od 1. februára dochádza k úprave online rozvrhov na 1. aj 2. stupni. Časová dotácia niektorých predmetov bola navýšená, nakoľko naďalej pokračujeme v dištančnej forme vzdelávania….
Vážení rodičia, od stredy  20.1. 2021 začíname v školskom klube detí pracovať dištančnou formou. Spájať s deťmi sa budeme  3x do týždňa v čase  od 15.00 -16.00 hod. Ak pani vychovávateľka pracuje v tom čase prezenčne v škole, pripájať sa nebude. Tešíme sa na Vás….

Základná škola
Pri kríži 11
841 02 Bratislava
tel.č.: 02/64 366 942

Riaditeľka školy

Mgr. Iveta Mikšíková
02/644 637 68, 0911 227 834
miksikova@prikrizi.sk

utorok: 
14:00-15:00

Zástupkyňa pre I.stupeň

Mgr. Veronika Černáková
0911 972 541
cernakova@prikrizi.sk

utorok, streda:
14:00-15:00

Zástupkyňa pre II.stupeň

RNDr. Iveta Šteliarová
0911 972 065
steliarova@prikrizi.sk

utorok, streda:
14:00-15:00

Školská jedáleň

Mgr. Ingrid Tomaškovičová
0911 234 665
tomaskovicova@prikrizi.sk

utorok, streda:
14:00-17:00

Tajomníčka školy

Eva Syrovátková
02/643 669 42
0915 859 560
syrovatkova@prikrizi.sk

pondelok, streda, štvrtok:
07:30-15:00

utorok:
07:30-17:00

piatok:
07:30-12:00

Školské správy

Kalendár

01 mar Po
01 apr Št

Darujte nám 2% z vašich daní

Takto vyzbierané peniaze použijeme na organizáciu mimoškolských vzdelávacích aktivít

Podporili nás