Návrat hore

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto9
12.12. 2019 sa už veľmi tešíme na naše tradičné Vianoce Pri kríži :)

Strašidlá a strašidielka

V školskom klube detí, sme dňa 23.10.2019 zorganizovali tvorivé dielne na tému „ Strašidlá a strašidielka“. Deti spolu s rodičmi popustili uzdu fantázii a z nazbieraných prírodnín spolu vytvorili krásne diela z tekvíc. Ďalej si deti mohli spolu s p, vychovávateľkami vyrobiť z papiera čelenky a mačky. FOTOGALÉRIA


Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka

Dňa 12. novembra 2019 sa na Bratislavskom hrade uskutočnil už 17. ročník celoslovenskej súťaže v rečníckych prejavoch žiakov základných a stredných škôl pod názvom „Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka.“ Pokračovanie článku.

IMG-20191112-WA0006      IMG-20191112-WA0004     IMG-20191112-WA0005      IMG 20191112 101302


TESTOVANIE 5 – Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ

Oznam k stravovaniu na stredu 20.11.2019

V stredu dňa 20. 11.2019 sa uskutoční TESTOVANIE 5 – testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ, z toho dôvodu bude upravené stravovanie žiakov II. stupňa.

Žiaci I. stupňa majú normálne vyučovanie, teda aj stravovanie bude prebiehať bez zmeny.

Žiaci II. stupňa majú upravené stravovanie nasledovne:

Žiaci 6.; 7. a 8. ročníka, majú riaditeľské voľno a zároveň (tí, ktorí sa stravujú), budú odhlásení zo stravy na uvedený deň (streda 20.11.2019) vedúcou ZŠS – nemusia odhlasovať rodičia.

Žiaci 5. a 9. ročníka budú v škole a zostávajú prihlásení na stravovanie na uvedený deň (20.11.2019). V prípade, že žiak 5. a 9. ročníka nechce prísť na obed (20.11.2019), je potrebné, aby ho zákonný zástupca na tento deň odhlásil podľa bežných pokynov.

Obed sa bude vydávať v stredu 20.11.2019 od 11.15 hodiny – po testovaní.


OZNAM - Riaditeľské voľno

Vážení rodicia, dňa 20. 11.2019 (streda) sa na našej škole uskutoční celoslovenské testovanie piatakov, preto z organizačných dôvodov budú mať žiaci 6.—8. ročníka v tento deň riaditeľske voľno. Žiaci 9. ročníka budú mať vyučovanie skrátené na 4 hodiny.

Za pochopenie ďakujeme.


Basketbal

Dňa 7.11.2019 sa uskutočnilo okresné kolo v basketbale chlapcov na British International School. Našu školu reprezentovalo 9 chlapcov: 

 1. Radovan Čajági
 2. Viliam Polák
 3. Matúš Belobrad
 4. Marko Mocinec
 5. Justin Žuffa
 6. Filip Kasanický
 7. Filip Hanák
 8. Samuel Tisovčík
 9. Erik Valentín

Školskej súťaže sa zúčastnili 4 družstvá. Na 1. mieste sa umiestnila British International School, na 2. mieste ZŠ Pri kríži, na 3. mieste ZŠ Beňovského a na 4. mieste ZŠ Nejedlého. Školy, ktoré sa umiestnili na prvých dvoch miestach postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 20.11.2019 na BISB. Našim chlapcom za ich bojovný výkon a umiestnenie gratulujeme. 


Bibliotéka – 5.A, 5.B, 5.C

Vo štvrtok 7. 11. 2019 žiaci piatackých tried navštívili medzinárodný knižný veľtrh Bibliotéka v Inchebe. Vďaka žánrovej pestrosti si deti mohli pozrieť viaceré ponuky slovenských vydavateľstiev s rôznymi knižnými titulmi. Na Bibliotéke sme stretli aj viacerých známych spisovateľov, ktorí sa venujú prevažne detskej tvorbe. Žiakov najviac zaujala ponuka detských kníh a stánok vydavateľstva Hydra, ktoré je zamerané na slovenskú fantasy literatúru. Mnoho žiakov si kúpou knihy obohatilo svoju knižnicu. Na veľtrhu bola vynikajúca atmosféra a zo širokej ponuky titulov si každý vybral určite knihu, ktorá ho zaujala.


Mgr. Jana Junková


Návšteva Biomedicínskeho centra SAV

Žiaci 8.C absolvovali sériu prednášok a interaktívnych ukážok Biomedicínskeho centra SAV na témy ako Obezita - Len veľa tuku?, Dá sa predísť rakovine?, Ako rastie srdce? a Vírusy medzi nami. V rámci interaktívnych aktivít si mohli žiaci vyskúšať izolovať DNA z banánu, otestovať svoju krátkodobú pamäť, zmerať množstvo tuku v tele, odmerať silu svojich svalov a poskladať si molekulu DNA. Žiaci sa aktívne zapájali, reagovali na otázky prednášajúcich, za svoje odpovede získali aj ceny ako knihy a tričká.

20191105 113720     20191105 114041     20191105 115826     20191105 121013

Mgr. Michal Zaťovič


Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Dňa 8. 11. 2019 sa na ZŠ Pri kríži uskutočnilo školské kolo 12. ročníka OSJL kategórie C (žiaci 8. - 9. ročníka), na ktorom si zmeralo sily 14 nádejných slovenčinárov. Súťaž pozostávala z dvoch kôl. Prvé tvorilo vypracovanie tematického testu. Ten preveril žiacke vedomosti z gramatickej, literárnej i slohovej zložky predmetu a zároveň obsahoval aj skladbu úloh cielene zameraných na overenie zručností čítania s porozumením. V druhom kole sa žiaci predviedli v úlohe rečníkov – improvizátorov. Ohúrili prítomné publikum vysokou úrovňou svojich prejavov. Nechýbala im myšlienka, umné využitie rečníckych techník i silný odkaz. Krásne ilustrovali zdravú mieru sebavedomia a všeobecný rozhľad našich žiakov, ktorí svoje názory dokážu podložiť presvedčivou argumentáciou.  

Výsledky:                  

 1. miesto: Eliška Šimovcová, VIII. C (postup do okresného kola)
 2. miesto: Kristína Valašková, IX. B
 3. miesto: Tereza Žemberyová, VIII. C

Vecné odmeny žiakom venovala RR ZŠ Pri kríži.

Gratulujeme!

sjl      sjl1      sjl2 

Mgr. Ján Dano


HALLOWEENSKÁ CESTA ODVAHY

Pár dní pred jesennými prázdninami usporiadali žiaci 8. a 9. ročníkov pre mladších spolužiakov už tradičnú halloweenskú cestu odvahy. Tentokrát po našej škole blúdili pacienti opustenej liečebne. Zachrániť školu mohli len šikovní a odvážni žiaci, ktorí hľadali indície a objavili látku potrebnú na vyliečenie príšer. Nápovedy nebojácne deti získavali na jednotlivých stanovištiach na tmavých chodbách a v miestnostiach školy plnením úloh zameraných na šikovnosť i bystrý um. Ako každý rok i tentokrát sme si všetci halloweenskú cestu užili a ďakujeme našim deviatakom za nápad a jej realizáciu.

PaedDr. Gabriela Gavláková


Mesiac úcty v 1.C a 1.D triede

Keď pominú letné dni a pomaly prichádza október, príroda hýri najkrajšími farbami jesene. Zlatožltá, červená, hnedá sa však pomaly vytráca a nahrádza ju sivá. Tak nejako sa aj človeku míňa rôčik za rôčkom, až nastáva jeseň života. Na starých rodičov nezabudli ani naši prváci. Pripravili si besiedky, spievali piesne, recitovali básne, hrali scénky. Nakoniec oslávencov obdarovali darčekmi. Na záver starým rodičom zaželali veľa síl a šťastia v každodennom živote, lásku blízkych , pokoj, pevné zdravie a pohodu všedných dní. Veríme, že toto stretnutie zanechá pozitívnu stopu v srdiečkach malých prvákov a nekonečný pocit šťastia v spomienkach  našich oslávencov.

DSC07018    DSC07019    DSC07124    DSC07125

Mgr. Ingrid Cvečko Oršulová a Mgr. Adriana Benická


Mineralógia

Koncom októbra navštívili žiaci deviateho ročníka v rámci biológie Prírodovedné múzeum so zameraním na neživú prírodu – mineralógiu. Žiaci si mali vybrať z množstva minerálov tri, ktoré ich najviac zaujali. Následne o nich vyhľadajú zaujímavé informácie, ktoré spracujú vo forme projektu, či referátu. Súčasťou exkurzie bola aj expozícia živej prírody – Biodiverzita Slovenska, kde si žiaci pospomínali na učivo piateho ročníka. Videli ukážky rôznych prírodných ekosystémov Slovenska s ich typickými živočíšnymi zástupcami.

IMG-20191104-WA0002    IMG-20191104-WA0003    

Mgr. Michal Zaťovič


Deň jablka - 1.A., 1.B., 1.C, 1.D

V októbri si žiaci 1. ročníka  zážitkovým učením pripomenuli význam jabĺk. Každý si priniesol jablká, o ktorých si v triede porozprávali – o ich raste, význame pre zdravie i využitím v našej kuchyni. Na každej vyučovacej hodiny pracovali na jabĺčkových aktivitách. A ako chutí výborný jablkový koláč, upečený mamkami na rôzne spôsoby, to už bola téma ochutnávky pestrej škály koláčov, s ktorými sa deti navzájom podelili. V závere si každý pochutil na svojom jablku. Veríme, že toto významné ovocie sa stane každodennou súčasťou zdravého jedálnička našich detí. FOTOGALÉRIA

Mgr. Adriana Benická


Biely deň - 1.A., 1.B., 1.C, 1.D

Pri príležitosti Dňa mlieka na školách, sme na našej škole pre žiakov 1. ročníka zrealizovali Biely deň. Spoločným znakom bolo biele oblečenie. V úvode pani učiteľky pre žiakov mali pripravenú prezentáciu „Cesta mlieka". Žiaci počas dňa plnili zaujímavé úlohy a aktivity. Spolu s kravičkou Evičkou si zaspievali a zatancovali. Prváci si zopakovali, ktoré zvieratá nám dávajú mlieko a rozprávali  sa o tom, aké je mlieko a výrobky z mlieka prospešné pre naše zdravie, na  desiatu si priniesli obľúbené mliečne výrobky. Na  záver si vyrobili svoju kravičku. FOTOGALÉRIA

Mgr. Adriana Benická


Výtvarná súťaž

Naši  piataci a siestaci navrhovali a nakreslili modré auto, v ktorom sa vozil dlhoročný obyvateľ Fedákovej ulice, hudobník Dežo Ursiny. Tvorilo sa na výtvarnej i hudobnej výchove. Blahoželáme k oceneniu.

received 969510616719745 1

Mgr. Zuzana Rybaničová

Finančná gramotnosť

Žiaci 7.A a 7.C dobre vedia, ako sa má správať zodpovedný spotrebiteľ, o čom svedčí ocenenie, výtvarného návrhu loga ,od Národnej banky Slovenska.

 Srdečne blahoželáme!
IMG 20191021 104654
Mgr. Beáta Tomášková, Mgr. Zuzana Rybaničová

Na hodinách dejepisu

V týždni od 14 – 18.10.2019 si žiaci 5.A, 5.B a 5.C v rámci hodín dejepisu vyskúšali prácu historikov so skutočnými písomnými prameňmi. Pracovali napríklad so starými knihami či novinami, ktoré mali viac ako 50 rokov. Skúmali, čítali, bádali po dostupných informáciách v prameňoch, naučili sa písať aj starým klinovým písmom či ako skupina vytvorili vlastný erb. Žiakom sa takáto práca veľmi páčila, užili si ju a niektorým sa práca historika natoľko zapáčila, že o nej začali uvažovať do budúcnosti.

erb     erb2   erb1  

 

                                                                                       Mgr. L. Murčová


Halloweenská cesta odvahy

hall plagat1 2019-page0001


 Fotografovanie žiakov - portréty

Vážení rodičia, dňa 8.11. 2019 sa uskutoční fotografovanie žiakov - portréty. Cena 12€. Ukážka portrétovej kolekcie.


Prednáška - štúdium v zahraničí

V pondelok, 14. októbra, našu školu navštívila Soňa Morvicová, ktorá študuje v Dánskom kráľovstve. Postupne bola vo všetkých troch ôsmych triedach, kde zaujímavým a pútavým spôsobom prednášala o štúdiu na strednej škole v zahraničí. Žiaci sa dozvedeli o možnostiach výberu ako aj o spôsobe prihlásenia sa na štúdium na škole, na ktorej by chceli študovať. Prednáška sa týkala aj života študentov v zahraničí, či už v rámci školy alebo mimo nej. Žiaci na záver mali možnosť klásť otázky a diskutovať o tom, čo ich zaujalo. Celá prednáška prebiehala v anglickom jazyku.

20191014 120050     20191014 120610     20191014 120630 

 

Mgr. Gillányiová, Mgr. Brúderová, Mgr. Klučková


Exkurzia v ovocných sadoch

Dňa 9. 10. 2019 sa žiaci 5.A a 6.C zúčastnili exkurzie do ovocných sadov v Dunajskej Lužnej v rámci projektu Školské ovocie. V krásnom prostredí sa žiaci dozvedeli množstvo informácií o pestovaní jabĺk. Pracovníci ovocných sadov nám rozprávali o opeľovaní, starostlivosti, boji s chorobami, či počasím, zberom, spracovaním až po putovanie jabĺčok k obchodným pultom. Našim žiakom sa exkurzia veľmi páčila, pričom samozrejme nemohla chýbať ani ochutnávka viacerých odrôd jabĺk, či samotné oberanie sladkých jabĺčok.

 IMG-20191015-WA0004   IMG-20191015-WA0005   IMG-20191015-WA0006

                                                                                                                                   Mgr. Z.Matovičová   


Projekt „Fyzika trochu inak“

Tento mesiac sme rozbehli spoluprácu so SPŠE K.Adlera . Rozhodli sme sa u žiakov našej školy vzbudiť väčší záujem o fyziku a predstaviť ju inovatívnym spôsobom. Preto sa naši deviataci 8.10. zúčastnili interaktívnej vyučovacej hodiny fyziky, ktorú viedol tím žiakov SPŠE za účasti pedagógov. Išlo o interaktívne rovesnícke vyučovanie, ktoré je medzi žiakmi obľúbené. Veľmi zaujímavým spôsobom sa žiaci dozvedeli o slnečnej energii a jej využití v bežnom živote a pozreli sa aj na strechu SPŠE, kde sa nachádza 100 fotovoltaických panelov. Druhá hodina bola zameraná na tému „Prenos informácií na diaľku a fyzika“, kde sa žiaci dozvedeli o význame  optických vlákien a ich využití pri prenose informácií. Tešíme sa na ďalšie zaujímavé hodiny.

adlerka 1        adlerka 2        adlerka 3

                                                                                                                               Mgr. Z. Matovičová


Literárno - výtvarná súťaž

Rozprávali ti starí rodičia svoje zážitky zo života a nestihol si ich ešte nikomu vyrozprávať? Teraz máš vynikajúcu príležitosť podeliť sa s nami o ne. Viac informácií nájdeš tu.


POZOR ZMENA !!! - ZBER PAPIERA je z technických dôvodov preložený na 11.10. - piatok. Ďakujeme za porozumenie.


OZNAM - JESENNÁ BRIGÁDA

Pozývame všetkých šikovných žiakov, rodičov, či súrodencov na jesennú brigádu, ktorá sa uskutoční 12.10.2019 v sobotu o 9:00. Tešíme sa na Vás.


 Beh mladých Dúbravčanov

Dňa 2.10.2019 sa naši žiaci 2.stupňa zúčastnili na bežeckých pretekoch v parku Pekníkova – beh mladých Dúbravčanov. Súťažilo sa v troch kategóriách chlapcov a dievčat: 5. ročník – 1200 m, 6.-7. ročník – 1200 m, 8.-9. ročník 160 m. Žiaci predviedli medzi silnou konkurenciou vo všetkých kategóriách veľmi pekné vytrvalostné výkony. Veľmi sa však tešíme a gratulujeme najmä k výsledku v kategórii 8.-9. ročník, kde sa naši deviataci Radovan Čajági umiestnil na 1. a Tomáš Sivok na 3. mieste.

IMG 20191002 114649 resized 20191003 014525125  IMG 20191002 120406      IMG 20191002 131656

                                                                                                       Mgr.Richard Hejčík


Zber papiera - pokyny a pravidlá


Týždeň pohybu v ZŠ Pri kríži

Dňa 23.09.2019 až 27.09. 2019 sa zúčastnila naša škola Zš Pri kríži európskeho týždňa športu. Celý týždeň počas veľkej prestávky žiaci druhého stupňa cvičili, posilňovali a tancovali v zelenom átriu na hudbu. Prvý deň európskeho týždňa, žiakom precvičovala na hudbu pani učiteľka telesnej. Ostatné dni boli žiaci postupne zapájaní do precvičovania na pódiu, kde si vytvárali vlastné choreografie tancov a cvikov na posilňovanie celého tela. FOTOGALÉRIA


Výnos Biela pastelka

Naša škola sa zapojila do zbierky Biela pastelka 2019. Spoločne sme vyzbierali krásnych 438,51 €. Ďakujeme.


 Biely deň v ŠVP

IMG-20190926-WA0002


 OZNAM ZRPŠ

Milí rodičia,
23.9.2019 sa konalo zasadanie Rodičovskej rady, na ktorom sme zhodnotili minulý šk. rok a pripravili sme sa na nový šk. rok 2019/2020. Rodičovská rada odsúhlasila Správu o činnosti v šk.r. 2018/2019, Prehľad hospodárenia v šk.r. 2018/2019, Plán činnosti na šk.r. 2019/2020, Rozpočet 2019/2020 (všetky dokumenty nájdete v záložke ZRPŠ) a členské príspevky nasledovne: Príspevky ZRPŠ 2019/2020.

OZNAM ŠVP

Žiaci 3. a 6. ročníka dorazili do ŠVP v poriadku. Prajeme príjemný pobyt a pekné počasie.


 BIELY DEŇ

Vo štvrtok 26.9.2019 sa uskutoční na celej škole prvý z farebných dní – BIELY DEŇ. Zážitkovým vyučovaním, besedami a rôznymi aktivitami na predmetoch si pripomenieme Svetový deň mlieka a tiež akciu Biela pastelka na pomoc slabozrakým a nevidiacim, ktorá bola predzvesťou tohto dňa. Bielym oblečením žiakov i učiteľov dotvoríme atmosféru tohto zaujímavého podujatia.

IMG 20190920 095434


 Zbierka - BIELA PASTELKA

Dňa 20.9. 2019 prebehne na škole zbierka, ktorá sa každoročne koná pod záštitou Únie slabozrakých a nevidiacich Slovenska – BIELA PASTELKA. Žiaci budú môcť prispieť na pomoc hendikepovaným ľuďom.


FAREBNÉ DNI

Farby sú základom harmónie človeka a jeho vonkajšieho prostredia, majú tiež vplyv na našu náladu, emócie, vnútornú pohodu a telesnú výkonnosť. Dokonca vraj dokážu liečiť.

Preto sa i my s farbami opäť zahráme, využijeme ich pozitívne účinky a celý deň v škole  budeme prežívať FAREBNÝ DEŇ.

Ten prvý venujeme Svetovému dňu mlieka na školách a hlavne  8. ročníku -  Bielej pastelky.

Veríme, že nám pracovný deň skrášli

26. septembra - Biely  deň.


Týždeň pohybu 23.9 - 27.9. 2019

Snimka1


 Ponuka krúžkov 2019/2020


  Oznam o uskutočnení doplňujúcich volieb do Rady školy

Riaditeľka školy, Mgr. Iveta Mikšíková oznamuje, že dňa 01.10.2019 od 17:30 hod. sa budú konať v triedach, doplňujúce voľby do Rady školy, za zástupcov rodičov detí Základnej školy Pri kríži 11, 841 02 Bratislava.
Návrhy na kandidátov do doplňujúcich volieb, ako zástupcov rodičov do Rady školy, je potrebné predložiť v písomnej podobe na sekretariát školy do 25. septembra 2019.                                                                                                                                                                                                                         v. r.

Mgr. Iveta Mikšíková
riaditeľka školy


Zoznam základných pomôcok na Výtvarnú výchovu pre II. stupeň

5. – 9. ročník
20 ks výkres A4, 20 ks výkres A3
Farebné papiere, tyčinkové lepidlo, nožnice.
Temperové farby, vodové farby, plochý tenký štetec, plochý hrubý štetec, guľatý štetec.
Voskovky, fixky, nádobku na vodu, igelit na lavicu.


ENGLISH STAR

Ku koncu školského roka 2018/2019 sa naša škola zapojila do medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku English Star. Za našu školu súťažilo 60 detí zo 4. až 8. ročníka. Výsledky nás veľmi milo potešili a znova nás presvedčili o šikovnosti našich žiakov. Každý zúčastnený žiak získal diplom a väčšina z nich dostala diplom s medailou, čo znamená, že získali viac ako 80% bodov. Žiak Viliam Kanis získal dokonca plných 100% a tým vyhral aj vecnú cenu v podobe bluetooth reproduktora.

Všetkým zúčastneným ešte raz blahoželáme a veríme, že takýchto úžasných výsledkov sa dočkáme aj v ďalšom ročníku súťaže.

20190627 113400

Mgr. Klučková Paučinová & Mgr. Brúderová


Zoznam žiakov - prvé ročníky


 

Nástup do školy 2.9. 2019 (pondelok)

8:00 hod. – 1. ročník – v jedálni školy (na pani učiteľky čakáte pred vchodom ŠKD od cesty).

9:00 hod. – 2. až 4. ročník – vchod ŠKD.

9:00 hod. - 5. až 9. ročník – hlavný vchod – vrátnica.

Dňa 2.9.2019 obedy sa vydávajú v čase od 11:00 do 12:30.

Dňa 2.9.2019 vyučovanie končí 11:00.

Dňa 3.9.2019 vyučovanie sa začína o 8:00 (všetky ročníky) a končí 11:45. (Prvá hodina s triednym učiteľom, ostatné podľa rozvrhu).

Od 4.9.2019 vyučovanie podľa rozvrhu.

Tešíme sa na Vás!


Úradné hodiny počas letných prázdnin:

Pondelok - Štvrtok: 9:00 – 12:00

Žiadosti, dotazy atď. môžete zasielať na emailovú adresu:

syrovatkova@prikrizi.sk

Čerpanie dovolenky:

Od 22.7.2019 do 9.8.2019 – v tomto čase bude škola zatvorená


UČENIE JE ZÁBAVA - HURÁÁÁ VÝLET 2. A a 3. D

Deti milujú zvieratká, zážitky a zábavu. Našim žiakom to bolo umožnené na školskom výlete pri návšteve Malkia Parku v Orechovej Potôni. Minizoo sme navštívili za účelom obohatiť deťom vedomosti z prírodovedy a prvouky. Profesionálny výklad sprievodcu, ktorý bol pútavý a plný  zaujímavostí, pomohol plniť cieľ akcie prehlbovať a upevňovať nové vedomosti o zvieratkách, ktoré žijú voľne v našej prírode, ale aj na vzdialených kontinentoch. Deti si zakúpili pred prehliadkou krmivo pre kopytníky a vodné vtáky. Nakŕmili lamy, kone, ovce, zebry, somáre a vodné vtáky pod dozorom odborníčky. Videli pumy, levy, tigre, vlky, opice, medvede, surikaty, kengury, rôzne vtáky a mnohé iné zaujímavé zvieratká. Výlet sa im veľmi páčil. FOTOGALÉRIA

Mgr. K. Müllerová, Mgr. K. Némethová


Odmenení žiaci za zber papiera 2018/2019

Výsledky zberu papiera za šk.rok 2018/2019


Atletika

Dňa 14.6.2019 sa uskutočnilo krajské kolo v atletike v Malackách. Na krásnom 1. mieste sa umiestnil Karel Šula vo vrhu gulou. Na 3. mieste sa umiestnila Valentína Petřvalská. Obidvom zúčastneným srdečne gratulujeme.        

                                                                                                           Mgr. Marjenková


Súťaž mladých zdravotníkov

Dňa 18.6.2019 zúčastnili žiaci zo ZŠ Pri kríži 11 súťaže družstiev mladých zdravotníkov na Územnom spolku SČK Bratislava – mesto. K svojim úlohám deti pristupovali zodpovedne a na súťažných stanovištiach opäť ukázali svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti v poskytovaní prvej pomoci. Z 11 súťažiacich družstiev v kategórii DMZ I. (3.- 5. ročník ZŠ) sa tímy zo ZŠ Pri kríži umiestnili na 2. a 4. mieste.
Krúžok na ktorom sa žiaci pripravovali je vedený pod záštitou Slovenského Červeného kríža (SČK) - územného spolku Bratislava – mesto, Bratislavskej kynologickej záchranárskej brigády (BKZB) a Miestneho spolku SČK – BKZB (MS SČK BKZB) a vedie ho dobrovoľník uvedených organizácií (SČK, BKZB a predseda MS SČK BKZB) PhDr. Martin Štelzer. Tričká pre súťažné tímy venoval starosta MČ Dúbravka, pán RNDr. Martin Zaťovič.

Oveľa dôležitejšie než výborné umiestnenie v súťaži a skvelá reprezentácia školy je však to, že žiačky sa naučili ako podať prvú pomoc a neboja sa ju poskytnúť. Členovia tímov 

WhatsApp Image 2019-06-18 at 15.06.43          WhatsApp Image 2019-06-18 at 15.06.44

POĎAKOVANIE


Filmový festival v 6.A a 6.C

Tento týždeň sme si na hodinách ANJ v 6.A a 6.C spravili taký malý filmový festival. A to nie hocijaký! Práve žiaci tejto triedy boli autormi premietaných filmov. Postarali sa o scenáre, kameru, réžiu, kostými, rekvizity, skvelé herecké výkony a mnoho iných vecí, ktoré k filmovaniu patria... Na vyhotovení tohto záverečného projektu si dali naozaj záležať, venovali mu veľa času, energie a ako uvidíte sami po zhliadnutí videí, aj neskutočne veľa nadšenia. Veríme, že aj Vám vyčarujú dobrú náladu a úsmev na tvári.

Video - Komáre, Video - Strange Diary, Video - Sweet Death, The horror forest, Sleepover, Murder, Farmers adventures

Mgr. Mária Paučinová


Hlasovanie v TESCU

Milí rodičia, priatelia,
už od pondelka 17.6.2019 budeme môcť v TESCO predajniach hlasovať za náš projekt BUĎME FIT BEZ ÚRAZOV. Pri každom nákupe dostanete žetón, ktorý môžete vhodiť do hlasovacej nádoby našeho projektu. Hlasuje sa v Tesco v Dúbravke - OC Dúbrawa, Brestovka a na Dlhých Dieloch - Majerníková a Kresánkova. Hlasovanie bude prebiehať do 14.7.2019, tak by sme mali získať čo najviac hlasov do prázdnin, ešte pred dovolenkami. Pomôžme všetci zabezpečiť našim deťom dopadové plochy na naše školské ihrisko. Druhostupniari, pomôžte im prosím aj vy:)
Ďakujeme!

FIT BEZ URAZOV 2019 final


GMB- Ako vzniká kniha

V dňoch 23.5. a 24.5. sa žiaci 2.B,2.C a 2.D zúčastnili exkurzie v Galérii mesta Bratislava. Hľadali odpovede na otázky Čo je to knižný dizajn a aké má pravidlá? Dokážeme podľa obálky rozo­znať, v akom období kniha vyšla? Porovnávali viaceré vydania rovnakej knihy od jedného autora. Videli knihy zakomponované do umeleckých diel a vyrobili si vlastný zápisník. Na záver si žiaci užili krásny slnečný deň prechádzkou po meste.

gmb 5   gmb 1   gmb 2   gmb 3   gmb 4


KRAJSKÉ KOLO – Slávik Slovenska

5.júna 2019 sa konalo krajské kolo prestížnej speváckej súťaže Slávik Slovenska. V ZUŠ -  Exnárova 6 v Bratislave nás srdečne privítali organizátori súťaže. Víťazi okresných kôl z Bratislavy súťažili v interpretácii dvoch slovenských ľudových piesní. Zažiarili nielen výkonmi, ale i krásnymi slovenskými ľudovými krojmi. Každý účastník zaspieval jednu pieseň v doprovode hudobného nástroja, druhú a cappella. Výkony hodnotila porota, ktorá mala 5 členov. Jedným z porotcov bol aj Peter Štilicha, PhDr., Prezident Slávika Slovenska.

Našu školu so cťou reprezentovali dve žiačky – Sarah Laura Valentínová z 2.D triedy a Nina Sirotová zo 7.A triedy. Doprovod na klavíri zabezpečila pani učiteľka zo ZUŠ, Batkova 2 v Bratislave - Mgr. art. Karin Lukáčová, ArtD. Pani korepetítorke srdečne ďakujeme.

Sárke a Ninke želáme v ďalšom školskom roku veľa úspechov a radosti zo spievania. Spoločne sa tešíme na ďalšie ich spevácke vystúpenia. FOTOGALÉRIA

Mgr. Ingrid Cvečko Oršulová


NÁVŠTEVA VEDECKÉHO CENTRA AURELIUM

6. júna sa žiaci 9.B zúčastnili exkurzie v zážitkovom vedeckom centre Aurelium. Na úvod si mali možnosť pozrieť efektnú laserovú show a výstavu Teslov svet. Potom si samostatne vyskúšali na prístrojoch a strojoch, ako prebiehajú fyzikálne deje, aké je ich praktické využitie. Na interaktívnych dotykových obrazovkách si overili vedomosti z prírodovedných predmetov. Na vlastnom tele si mohli vyskúšať prístroje, ktoré merajú činnosť nervovej, dýchacej a cievnej sústavy. Návšteva Aurelia sa žiakom páčila a priniesla im nové vedomosti a zážitky. VIDEO

PaedDr. Gabriela Gavláková


EXKURZIA DO OVOCNÝCH SADOV V DUNAJSKEJ LUŽNEJ

30. mája sa žiaci 6.A a 6.B zúčastnili exkurzie do ovocných sadov v Dunajskej Lužnej v rámci projektu Školské ovocie. Žiaci na prednáške získali množstvo informácií o pestovaní jahôd, spôsoboch opeľovania, zberu, uskladňovania a o úprave, skladovaní a spracovaní rôznych odrôd jabĺk. Vzhľadom k nepriaznivému počasiu absolvovali zážitkový program v skladoch jabĺk, navštívili výrobňu. Prezreli si spôsoby čistenia, uskladňovania a spracovania jabĺk na jablkové chipsy i jablkovú šťavu. Súčasťou programu bola i ochutnávka jahôd, jabĺk, jablkovej šťavy a jablkových chipsov. Na záver navštívili i predajňu, v ktorej si mohli zakúpiť rôzne odrody jabĺk, výrobky z nich a jahody. Exkurzia sa žiakom veľmi páčila a na vlastné oči mohli vidieť, aká je cesta ovocia, s ktorým sa často stretávajú i v našej školskej jedálni. FOTOGALÉRIA

Zuzana Matovičová, Gabriela Gavláková


OZNAM

Žiaci, ktorí cestovali do Talianska, dorazili v poriadku.


Atletika

Dňa 31.5. 2019 sa konali atletické preteky na štadióne Lafranconi žiakov a žiačok v obvodnom kole Bratislava IV. Atletických pretekov sa zúčastnilo 8 škôl. Naša škola skončila na 7. mieste. Veľmi sa tešíme a srdečne gratulujeme Valentíne Petřvalskej za 1.miesto v behu na 60m, Karelovi Šulovi za 1. miesto vo vrhu guľou a Radovanovi Čajagimu za 1. miesto v behu na 1000m. Dievčatá nás milo prekvapili 2. miestom v štafete na 60m (Jakubíková, Bederová, Petřvalská, Kozakovičová). Žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. mieste  postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 7.6. 2019 v Malackách.

Mgr. Marjenková, Mgr. Mocinecová


Zber papiera

Zber papiera sa uskutoční 6.6. 2019 (štvrtok) od 7:15 do 8:00 hod..


 Návšteva Botanickej záhrady 10.5. žiakov 3.A a 3.B

Všetko rastie, všetko kvitne v plnom prúde. A kde inde sa to dá najlepšie vychutnať, ako v Botanickej záhrade. Pohľad na túto prírodnú krásu pohladí dušu, zaujímavý a poučný výklad zbystrí rozum. Prechádzka skleníkmi s tropickými a subtropickými rastlinami, palmovým a kaktusovým skleníkom vo svojich žiackych návštevníkoch vyvoláva príjemné a upokojujúce pocity. Rozkvitnuté skalky a záhony lákajú k vybudovaniu si svojho malého farebného raja. Bol to očarujúci a voňavý májový deň. FOTOGALÉRIA


Výlet

Dňa 23. mája 2019 Matica slovenská usporiadala výlet na Košariská, na ktorom sa zúčastnili aj žiaci z našej školy. Prvé kroky výletu smerovali k Štefánikovej mohyle na Bradle a následne sa navštívil rodný dom M. R. Štefánika, kde si naši žiaci prezreli expozíciu múzea. Tu sa dozvedeli o živote tohto významného Slováka veľa zaujímavých informácií.

vylet

Mgr. Dominika Pokorná


ČERVENÝ DEŇ

V piatok 31.mája si aktivitami a projektami pripomenieme organizáciu s celosvetovým významom – Červený kríž. Naša škola sa oblečie do červených farieb, žiaci do červeného oblečenia a spoločne si užijeme ďalší z farebných dní.


Škola v prírode v Lomoch

V dňoch 13. – 17. mája 2019 sa 88 štvrtákov a 6 pani učiteliek zúčastnili Školy v prírode v jednom z nádherných kútov našej vlasti v blízkosti mesta Partizánske. Hotel, v ktorom sme boli ubytovaní, leží v údolí pod pohorím Vtáčnik. Aj keď nám veľmi počasie neprialo, zažili sme krásne dni plné hier, súťaží a iných aktivít. Všetci sme sa vrátili zdraví, plní zážitkov a pekných spomienok. FOTOGALÉRIA

Mgr. Angelika Krajčovičová


Zaži techniku“ v Technische Museum Wien

16.mája sa žiaci 8. ročníka zúčastnili dlho očakávanej exkurzie do Technického múzea vo Viedni. Technické múzeum vo Viedni nie je klasickým typom múzea tak ako ho poznáme u nás. Na niekoľkých tematicky rozdelených podlažiach ponúka množstvo interaktívnych exponátov na vyjadrenie rôznych zákonov fyziky a na pochopenie princípu fungovania mnohých zariadení okolo nás. Hudobné nástroje, médiá, naklonená rovina, kladky, zvukové exponáty priam vyzývajú aby si ich návštevník vyskúšal na vlastnej koži, čo sme si patrične aj užili. Príjemné počasie nás vytiahlo aj do neďalekého Schönbrunnu, kde sme sa mohli pokochať nádherným parkom a výstavou kočov.Za úžasné zážitky chceme ešte raz poďakovať aktívnym rodičom zo ZRPŠ, ktorí vypracovaním projektu z Nadácie VW finančne podporili našu exkurziu. FOTOGALÉRIA

tech

Matovičová Zuzana


Hanka a Pauli predstavujú školu - šport


Beseda s veteránom

7. mája 2019 našu školu navštívil člen ordinariátu ozbrojených síl SR. Už samotný úvod prednášky určenej pre našich žiakov dával tušiť že ide o špecifickú a zaujímavú tému. Túto tému odprezentoval náš hosť – vojak a kňaz v jednej osobe o. Slavko Ganaj. Vo vojenskej uniforme s vojenskými výložkami určenými pre duchovného si získal cítiteľný záujem zo strany žiakov. Pokračovanie článku. FOTOGALÉRIA


Športujme spolu

sportujme spolu 2019 plagat 

Športujme spolu sa z dôvodu nepriaznivého počasia presúva na 31.5. 2019 o 16:30 hod.. Tešíme sa na Vás!


 Tanec v hudbe - výchovný koncert pre I. stupeň

30. apríla sa konala zážitková hodina hudobnej výchovy v priestoroch školskej jedálne našej školy. Výchovný koncert si pre nás pripravili žiaci a pedagógovia ZUŠ, E. Suchoňa v Dúbravke. Oboznámili sme sa s tancami ( valčík, polka, mazurka, klobúkový tanec ). Okrem iných príjemných zážitkov sme si vypočuli rôzne skladby a piesne v interpretácii detí a oboznámili sme sa s hudobnými nástrojmi ( husle, klavír, flauta, klarinet, violončelo, gitara). V závere sme sa pobavili pri scénke zo školského prostredia a pri dynamickom rock and rolle. Všetkým účinkujúcim chceme poďakovať za umelecký zážitok a zaželať im veľa úspechov  v nasledujúcom období . Výchovný koncert prispel k podpore estetického cítenia malého diváka a podporil pozitívny vzťah k vyučovaciemu predmetu ! FOTOGALÉRIA

Mgr. Ingrid Cvečko Oršulová


Boli sme v divadle - 2. ročník

Krista Bendová je skvelou autorkou humoristickej literatúry pre deti. Pri jej čítaní sa nielenže dobre zabáva, ale aj deťom poskytuje naozajstné potešenie...

7.mája sa žiaci 2. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia s názvom Opice z našej police, ktoré sa odohralo v malej sále Istropolisu. Veselí herci Bratislavského bábkového divadla, príbeh opičiek, troch podarených bračekov, ich trpezlivej a láskavej mamy mali neuveriteľne čarovnú moc. Vtiahli nás do literárneho deja minulých čias. Perfektná knižka, výborné divadlo a milé opičky Fricko a Jupko nám pripravili zážitok, na ktorý sa nezabúda!

DSC06817      l197557

Mgr. Ingrid Cvečko Oršulová


OZNAM

Žiaci pricestovali do školy v prírode v poriadku. Prajeme im príjemný pobyt.


 Moravský kras - Macocha

Žiaci siedmeho ročníka sa 7. mája zúčastnili geografickej exkurzie do Moravského krasu, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie krasové oblasti v strednej Európe. Pokračovanie článku.

macocha 1  macocha 2   macocha 3 

RNDr. Iveta Šteliarová


 Riaditeľské voľno dňa 9.5.2019

Podľa § 150 ods. 5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľka Základnej školy, Pri kríži 11 841 02 Bratislava  udeľuje dňa 9.5.2019 (štvrtok) riaditeľské voľno pre žiakov 1.-9. ročníka z prevádzkových dôvodov – Plánované prerušenie distribúcie elektriny. Z tohto dôvodu základná škola bude uzatvorená.

                                                                                Mgr. Iveta Mikšíková, riaditeľka školy

 

OZNAM O PRERUŠENÍ ELEKTRINY


Zážitkové učenie prvouky v 2. ročníku

Podľa prírodovedcov by mali ľudia ovládať aspoň základné odtlačky láb a kopýtok živočíchov, ktoré môžu veľa napovedať o obyvateľoch daného prostredia. V našich lesoch môžeme najčastejšie objaviť stopy zajacov, srnčej, diviačej či jelenej zveri. Z predátorov sú to líščie, vlčie, rysie a niekedy aj medvedie odtlačky.

O týchto zaujímavých témach sa žiaci 2.A,B,C,D triedy porozprávali s poľovníkom Matúšom, ktorého si pozvali na zážitkové učenie prvouky. Prezreli si zaujímavé videá, preskúmali parohy z našich hôr a na pamiatku si urobili odtlačky stôp vybraných druhov zvierat. Sme presvedčení, že aj takýto kontakt s prírodou podporí u našich žiakov kladný vzťah k prírode a zároveň ekologické myslenie. A to nielen počas apríla! Ďakujeme spolupráci s občianskym združením Envirosvet za organizáciu tohto zaujímavého dňa ! FOTOGALĚRIA

Mgr. Ingrid Cvečko Oršulová


Recyklácia papiera na vyučovaní prvouky v 2.A,B,C,D triede

Cieľom programu bolo hravou formou podporiť u detí pozitívny vzťah k prírode a k zodpovednému správaniu sa . V rámci spolupráce s občianskym združením Envirosvet sme si pripravili tvorivú dielňu. ktorá bola zameraná na výrobu recyklovaného papiera. Na jeho výrobu sme použili starý novinový papier. Postup práce bol pre nás veľmi zaujímavý. FOTOGALÉRIA. Tvorivou dielňou a rozhovorom o ochrane stromov a šetrení lesov sme tak dôstojne oslávili Deň Zeme !                                       

Mgr. Ingrid Cvečko Oršulová


A bold rabbit in Africa /Smelý zajko v Afrike/

Divadelné anglicko-slovenské predstavenie s pesničkami.

Opäť po roku sa naši tretiaci a štvrtáci stretli s kamarátom Smelým zajkom v divadle. Túžba cestovať a spoznávať, učiť sa a zmúdrieť nás tentokrát so Smelým zajkom zaviedla až do Afriky. Po dlhej ceste sme tam zažili veľa dobrodružstiev - vyliečili sme kráľa púšte, porazili krokodíla a tigra a zachránili malého černoška. Opäť sme sa naučili veľa nových anglických slov a fráz, nové pesničky a plní zážitkov sme sa vrátili domov, lebo ako vraví Smelý zajko:

“ Všade dobre, doma najlepšie.“

Petra Brúderová


Miestnosť bez kníh je ako telo bez duše . . .

tento slávny výrok od Cicera určite neplatí pre našu školu. Dňa 30.04.2019 sa v priestoroch školskej jedálne uskutočnila burza kníh. Každej jednej knihe v miestnosti zodpovedalo nadšene pobehujúce telo s dušou vášnivého čitateľa. Žiaci prvého až deviateho ročníka, ktorí chceli predať, vymeniť či darovať svoje knihy nadšene obchodovali a komunikovali so svojimi spolužiakmi. Žiaci sa zároveň sami premenili na obchodníkov, ktorí húževnato oslovovali okoloidúcich a ponúkali svoje vzácne klenoty z rôznych oblastí. Mohli ste sa tak stretnúť s Červenou čiapočkou, Odvážnym Bojkom, Harry Potterom, Popoluškou, rôznymi Feldekovými či Dobšinského rozprávkami. Na svoje si prišli aj milovníci pokusov, športu, varenia, encyklopédii či krížoviek. Všetci prítomní, či už žiaci, učitelia alebo vychovávatelia boli nadšení. Všetkým sa táto akcia veľmi páčila a už teraz sa všetci tešíme na ďalší ročník. Zároveň chcem touto cestou poďakovať všetkým, ktorí pomáhali pri realizácii tejto skvelej akcie. FOTOGALÉRIA

Mgr. Katarína Rabajdová


Zber papiera

Priebežné výsledky

Májový termín zberu - 9.5. štvrtok, z dôvodu riaditeľského voľna sa termín prekladá. Budeme vás informovať o náhradnom termíne.


 

SLÁVIK SLOVENSKA – okresné kolo

25. apríla 2019 sa v priestoroch ZUŠ, E. Suchoňa na Batkovej ulici v Dúbravke uskutočnilo okresné kolo prestížnej speváckej súťaže. Jeho účastníkmi boli víťazi školských kôl v interpretácii slovenských ľudových piesní v obvode Bratislava IV. Našu školu zastupovali víťazky školského kola vo svojej kategórii :

Sarah Laura Valentínová   - 2.D - I. kategória

Ema Šatková                       - 5.C - II. kategória

Nina Sirotová                     - 7.A - III. kategória

V súťaži interpretovali dve slovenské ľudové piesne. Pri jednej z nich mali inštrumentálny sprievod a ďalšiu pieseň zaspievali bez hudobného sprievodu ( a capella ). Všetkým trom účastníčkam okresného kola chceme poďakovať za vzornú reprezentáciu našej školy !

Sarah Laura Valentínová a Nina Sirotová sa umiestnili na 1. mieste vo svojej kategórii, čím si vyspievali postup do krajského kola. Víťazkámblahoželáme a držíme palce v nasledujúcom kole súťaže. FOTOGALÉRIA

Mgr. Ingrid Cvečko Oršulová


Štúrov Zvolen

PK SJL sa dlhodobo venuje komunikácii a rečníckemu prejavu našich žiakov, ktorí sa zúčastňujú s patričnými úspechmi rôznych súťaží. Svedči o tom víťazstvo na celoslovenskom kole Štúrov Zvolen našej bývalej žiačky Veroniky Frtúsovej, v súčasnosti poslucháčky divadelnej réžie na VŠMU. V jej šľapajách pokračujú aj terajší žiaci, ktorí sa po triednom a školskom kole zúčastnili 26. apríla 2019 na krajskom kole v rétorickom prednese, kde sa vynikajúco predviedli v pripravených i vylosovaných nepripravených témach.
V 2. kategórii obsadil 3. miesto Tomáš Šrámek z 9. A triedy.
Do Zvolena na celoslovenskú súťaž pocestujú víťazky 1. a 2. kategórie Paula Mičietová z 5.A triedy a Petra Lacíková z 9.A triedy, ktorá bude zastupovať aj ZUŠ.
Všetkým trom žiakom srdečne gratulujeme a dievčatám prajeme šťastnú ruku pri losovaní tém
vo Zvolene.

s-z

 

Mgr. Ján Kapusňák


Hádzaná - obvodné kolo dievčatá


 EXKURZIA PETRUS – RUČNÁ VÝROBA PAPIERA

Dňa 25.4. sa žiaci 7.B a 7.C zúčastnili exkurzie do ručnej výrobne papiera Petrus v Prietrži. Na prednáške získali množstvo informácií z histórie výroby papiera, o spôsoboch výroby papiera v súčasnosti, o vodoznakoch a vodotlači, technologickom postupe ručnej výroby papiera a o vlastnostiach rôznych druhov papiera. Počas prednášky mali možnosť prezrieť si sitá, vzorky papiera, bavlny a vlnených látok, pečate a vodoznaky. Po ukončení teoretickej časti sa presunuli do výrobne, kde sledovali postup a technológiu výroby ručného papiera zo zmesi bavlny a vody. Žiaci sa mohli aktívne podieľať na výrobe a manuálne sa zapájať. Na záver si každý žiak ručne vyrobil svoj vlastný hárok papiera, ktorý spoločnosť Petrus po vysušení zašle na adresu školy. FOTOGALÉRIA

                                                           Mgr. Zuzana Matovičová, PaedDr. Gabriela Gavláková


Šturov Zvolen – školské kolo

Dňa 16. 4. 2019 sa v priestoroch školskej knižnice uskutočnilo postupové kolo celonárodnej súťaže Šturov Zvolen, v ktorej si žiaci cibria praktickú aplikáciu tvorivých, prezentačných a rečníckych zručností. Postupujúci z triednych kôl si zmerali sily v dvoch kategóriách. Jednotliví žiaci nás svojimi výkonmi skutočne upútali a všetci tak v podnetnej atmosfére načerpali mnohé tvorivé inšpirácie. Víťazi nás budú ďalej reprezentovať v obvodnom kole.

5. - 6. ročník:                                                            7. - 9. ročník:

 1. Paula Mičietová, V. A
 2. Liana Kanovská, V. B
 3. Natália Konderlová, V. A
 1. Tomáš Šrámek, IX. A
 2. Paula Petríková, IX. A
 3. Karin Pavlovičová, VII. C

       sz                                                 sz1                                    

         Mgr. Ján Dano


Deň Zeme

Milí žiaci, učitelia, 26.4. v piatok spolu oslávime Deň Zeme. Kto môže, príde do školy v zelenom. Aktívne a tvorivo oslávme tento výnimočný deň.

Ďakujem, Adriana Benická


Malý futbal - obvodné kolo mladší žiaci


Hádzaná - obvodné kolo chlapci


Deň narcisov

Aj tento ročník sa naši žiaci zúčastnili Dňa narcisov, pričom sa nám podarilo vyzbierať krásnych 1523,64 eur.


 PROJEKTY – zážitkové učenie prvouky v 2.D

Učiteľ má v súčasnosti oveľa náročnejšiu úlohu v motivovaní žiaka. Jednou z viacerých možností motivácie je aj projektové vyučovanie. Projektová metóda pomáha vhodnou formou podporiť záujem a aktivitu o preberanú tému. V našej triede sú projekty veľmi obľúbené. Avšak vzhľadom na vek žiakov sa bez pomoci a zainteresovanosti našich rodičov nezaobídu. Za to, že tieto krásne diela vznikli, im chceme srdečne poďakovať.FOTOGALÉRIA

Mgr. Ingrid Cvečko Oršulová


FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ -  2.ročník

V dnešnej dobe je viac než aktuálne naučiť žiakov správne vnímať peniaze. Hovorí sa, že kto nezíska rozumný postoj k peniazom už v detstve, v dospelosti máva s nimi problémy.

Žiaci 2. A, B, C, D triedy sa v priebehu školského roka postupne zúčastňujú zaujímavého zážitkového učenia priamo v priestoroch Národnej banky Slovenska. Pod vedením pani lektoriek sa učia nakupovať s rozumom, zarábať peniaze vlastnou prácou, učia sa rozumne nakladať s peniazmi, investovať ich a šetriť zarobené prostriedky. Učia sa spolupracovať, pracujú v skupinách ako bankári, finančníci, poisťováci a kontrolóri. Plnia úlohy a za každú splnenú úlohu získajú odmenu. Odmenu použijú na nákup alebo ju ušetria. Zážitkové učenie považujeme za efektívny prínos v procese rozvoja a záujmu žiakov o vlastné financie. Poďakovanie patrí pani lektorkám, ktoré pripravili pre žiakov učenie plné zážitkov. FOTOGALÉRIA

                                                                                                      Mgr. Ingrid Cvečko Oršulová


Podporme renováciu futbalového ihriska ZŠ Pri kríži 2 % z daní

Ďakujeme


MODRÝ DEŃ

Dňa 22.3. naši žiaci „žili“ vodou. V tento Svetový deň vody sa venovali aktivitám na podporu informovanosti o nenahraditeľnom význame vody. Okrem toho, že všetci žiaci prišli do školy v oblečení farby vody, teda v modrom, plnili rôzne projektové úlohy. Deň sa začal v triedach prezentáciami o vode, vďaka ktorým získali nové informácie o význame vody pre život, prečo a ako chrániť vodu a ako môžeme vodou šetriť. Po vzhliadnutí animovaných filmov o vode, diskutovali o aktuálnych environmentálnych problémoch. Svoje teoretické poznatky si žiaci preverili v ekokvízoch. Konečným výstupom zážitkového vyučovania boli projekty, výkresy, pracovné listy a fotografie, ktoré umiestnili vo vestibule školy a v triedach. FOTOGALÉRIA

Mgr. Adriana Benická


Jarná brigáda

Milí rodičia,
keďže počasie nám príliš nepraje na práce, ktoré sú nachystané na jarnú brigádu, predpovede počasia nie sú príliš presné, posielame vám informáciu o jej konaní:
V prípade, že bude túto sobotu 13.4.2019 pršať, alebo bude všetko premočené a blato po dažďoch z predchádzajúcich dní, brigáda sa presúva o dva týždne, na sobotu 27.4.2019. V sobotu ráno Vás budeme o konaní/presune informovať na našej fb stránke https://www.facebook.com/ZRPSPK/. Prosím, sledujte ju predtým, než pôjdete na brigádu.

Ďakujeme za pochopenie.

Tešíme sa na Vás!

VV ZRPŠ a vedenie školy


SNM s tretiakmi

V jeden veterný marcový deň žiaci 3.A a 3.B vymenili školské lavice za návštevu v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave. Deti získali nové poznatky z prírodovedy, ale aj vlastivedy prostredníctvom interaktívne výstavy krojov z regiónov Slovenska. Múzeom ich sprevádzal fundovaný výklad prírodovedca. Okrem zážitkov si deti domov odniesli pekné suveníry.

snm 1   snm 2   snm 3   snm 4   snm 5


Deň narcisov

11.4. (štvrtok) sa na našej škole uskutoční verejno - prospešná zbierka Liga proti rakovine. Pripnime si narcis na znak spolupatričnosti onkologickým pacientom.


 

Medzníky 2. svetovej vojny

Dňa 25. marca sa uskutočnilo školské kolo súťaže Medzníky 2. svetovej vojny. Zúčastnili sa na nej všetci naši deviataci a boli úspešnými riešiteľmi.
1. miesto:
Karolína Eretová 9.A David Holček 9.A, Martin Holček 9.A, Petra Lacíková 9.A
2. miesto:
Matej Martinek 9.A, Michaela Vaňová 9.A
3. miesto:
Martin Peťko 9.B
V okresnom kole nás budú reprezentovať David Holček, Martin Holček a Petra Lacíková.
Gratulujeme.

Mgr. D. Pokorná


Čitateľská horúčka v 2.D triede

Dnes už neplatí, že pre vstup do života stačí vedieť čítať a písať. Schopnosť rozumieť textu a pochopiť ho je pre úspech v živote a v štúdiu nevyhnutné. Preto je dôležité, aby sme u najmladších žiakov podporili a rozvinuli vzťah ku knihám a k čítaniu.

V našej triede sa číta. Veľa ! Priebežne počas celého školského roka . Po prečítaní každej knihy si žiak prinesie vypracovaný Čitateľský denník ako pomôcku pri prezentácii svojej knihy. Rozvíja si slovnú zásobu, prezentačné zručnosti, ale i sebadôveru. Navyše motivuje spolužiakov k čítaniu. Veríme, že do budúcna si žiaci vypestujú kladný vzťah ku knihe a k celoživotnému vzdelávaniu. A to nielen počas rôznorodých aktivít v Marci - mesiaci knihy !

citatmar 1   citatmar 2    citatmar 3

 

Mgr. Ingrid Cvečko Oršulová


OBVODNÉ KOLO - Hviezdoslavov Kubín – I. kategória

Dňa 12.marca 2019 sa v priestoroch CVČ na Batkovej ulici uskutočnilo obvodné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Našu školu reprezentovali Martin Beťko z 2.D triedy ( poézia ) a Tereza Mníchová z 3.D triedy ( próza ).   Martinkovi a Terezke chceme poďakovať za pekné výkony a vzornú reprezentáciu našej školy. Do budúcich rokov im želáme veľa úspechov !

DSC 4063

Mgr. Ingrid Cvečko Oršulová


 

SLÁVIK SLOVENSKA – školské kolo

Spevácka súťaž Slávik Slovenska má celoslovenský charakter, bohaté tradície, má krásnu a bohatú históriu. Organizuje sa pod záštitou operného speváka Petra Dvorského. Školské kolo sa uskutočnilo 6.marca 2019. VYHODNOTENIE. 

Do obvodného kola postupujú :

 1. kategória : Sarah Laura Valentínová           2.D
 2. kategória   : Ema Šatková                         5.C
 3. kategória : Nina Sirotová                         7.A

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za vzornú prípravu a interpretáciu ľudovej piesne , víťazkám školského kola gratulujeme a želáme veľa úspechov v obvodnom kole. FOTOGALÉRIA.

Mgr. Ingrid Cvečko Oršulová


OZNAM

Z dôvodu nepriaznivého počasia sa jarná brigáda dňa 6.4. (sobota) prekladá na 13.4.(sobota).


 Z rozprávky do rozprávky s Pavlom Dobšinským

Dňa 28. 3. 2019 si vybraní žiaci jednotlivých tried piateho ročníka zábavno-súťažnou formou pripomenuli Pavla Dobšinského, najvýznamnejšieho zberateľa slovenských ľudových rozprávok. Súťažné tímy zúročili svoju svedomitú prípravu vo viacerých kolách druhého ročníka podujatia, ktoré dôkladne preverili žiacke kooperačné a čitateľské zručnosti. Ich snaha bola odmenená nielen hodnotnými cenami, ale hlavne radosťou z príjemného a obohacujúceho dopoludnia. 

            Mgr. Ján Dano, Mgr. Katarína Rabajdová

Výsledky:       1. V. A    2. V. B    3. zmiešaný tím   4. V. C                                         Gratulujeme!                      

roz     roz1 


Výsledky súťaže komiksov


Biblická olympiáda 2019
V stredu 20. marca sa traja žiaci (Jakub Čavoj, Barbora Čavojová, Paula Mičietová) druhého stupňa našej školy zúčastnili Biblickej olympiády v priestoroch kláštora bratov minoritov v Karlovej Vsi. Program odštartoval svätou omšou, po ktorej boli všetci súťažiaci milo privítaní a pohostení. Každý tím si v ôsmych kolách preveril naštudované informácie z Biblie, najedol, napil a hlavne zabavil. Nakoniec boli všetci ocenení peknými knižkami a spokojní odchádzali domov.
bib        bib1

Volejbal

Dňa 22.3.2019 sa zúčastnili žiaci obvodného kola vo volejbale na Gymnáziu Bilíkova v Dúbravke. Na prvom mieste skončila British school, na druhom mieste ZŠ Lamač a na treťom mieste ZŠ Pri Križi. Chlapcom srdečne gratulujeme.

Reprezentovali nás: Matej Pravda, Matúš Kaliský, Tomáš Patkoš, Richard Marhula, Matej Martinek, Adam Halaša, Filip Hanák, Ivanov Valentín.


Minulý týždeň sa hodiny angličtiny v 6.C triede zmenili na program o varení a pečení. Žiaci si formou fotopostupov a videí pripravili projekty o svojich obľúbených maškrtách. Porozprávali nám, čo všetko na ich výrobu potrebujú a krok za kokom vysvetlili ich prípravu. Okrem toho, že prezentácie zvládli bravúrne po gramatickej aj vizuálnej stránke, treba uznať, že už v tomto veku sú z nich výborní kuchári a cukrári... Vieme to, pretože okrem toho, že svoje práce odprezentovali, niektorí z nich nám svoje sladké a slané výtvory priniesli aj ochutnať.

Food 1      Food 2

Mgr. Mária Paučinová


Učenie je zábava

Marec - mesiac knihy v 2. A

Počas mesiaca marca sme si pripomenuli mesiac knihy. Dozvedeli sme sa, že marec sa ako mesiac knihy oslavuje už dlhé desiatky rokov. Konkrétne to je už od roku 1955, na počesť Mateja Hrebendu Hačavského.Pravidelne sa organizuje týždeň slovenských knižníc posledný týždeň v mesiaci. Vyhlásila ho Slovenská asociácia knižníc v roku 1999V triede sme vytvorili malú výstavku kníh. Úlohou žiakov bolo doniesť svoju obľúbenú knihu. Postupne si každý žiak pripravil pre spolužiakov krátku prezentáciu svojej knihy- oboznámenie s autorom, obsahom a čítaním zaujímavého úryvku. Žiaci si spoločne neznáme knihy prezerali a  čítali. Svoje režisérske, organizačné a dramatické schopnosti si vyskúšali pri ďalšej ľubovoľnej aktivite – divadielko. Samostatne sa rozdelili do skupín a zahrali divadielko o Nepodarených kozliatkach. Každá skupina si sama vyrobila rekvizity, bábky, rozdelila úlohy a naučila sa veršovanú rozprávku. Počas vyučovacích hodín literatúry nám „herci“ zahrali divadielko. Žiaci sa naučili okrem nových informácií, čitateľskej gramotnosti, tolerancii, upevňovaniu kamarátstiev, rozvíjaniu organizačných schopností a spolupráci. FOTOGALÉRIA

                                                                                                          Mgr. K. Müllerová


Chemická olympiáda

Dňa 22.3. sa uskutočnilo obvodné kolo chemickej olympiády. Našu školu reprezentovali žiačky z 9.A triedy. Obidve olympiádu zvládli a stali sa úspešnými riešiteľkami. Michaela Vaňová skončila na 6. mieste a Karolína Eretová na 11. mieste. Gratulujeme.

Mgr. M. Zaťovič


Učenie je zábava

Pozorovanie pôdy v 2. A

Na vyučovaní prvouky sa žiaci učili o pôde a jej zložkách. Pracovali v skupinách. V prvej časti pozorovania sa vybrali do terénu pre odobratie vzoriek pôdy. V triede pôdu zaliali vodou a tak vytvorili zmes pôdy a vody aby sa uľahčilo pozorovanie. Je to jedna z oddelovacích metód usadzovanie (sedimentácia). O pár dní sa zakalená voda vyčistila a mohli na ďalšej hodine prvouky pokračovať. Druhá časť pozorovania prebiehala v triede, kde žiaci pozorovali voľným okom aj pomocou lupy rôzne súčasti pôdy : odumreté, živé neživé. Svoje pozorovanie zapísali a na záver zážitkového učenia odprezentovali. FOTOGALÉRIA  

Mgr. K. Müllerová


MATEMATICKÝ KLOKAN


 FK Dúbravka - nábor

Plagát nábor 3-2018


 Lyžiarsky výcvik

V dňoch 10.-15.3.2019 sa 53 žiakov našej školy zúčastnilo LVVK v stredisku Chopok- Jasná. Ubytovanie a strava bola zabezpečená v hoteli Liptov. Lyžiarsky výcvik bol realizovaný na zjazdovkách severnej strany Chopku. Žiakov sme rozdeleli do 5 skupín na základe úrovne lyžiarskych schopností. V stredu bolo popoludnie určené na oddych a relax s využitím wellness v Tatralandii. Vyhodnotenie LVVK sa uskutočňovalo každý deň na večerných nástupoch, na záver dostali žiaci diplom za zvládnutie lyžiarskeho výcviku. S úrovňou nadobudnutých lyžiarskych zručností u začiatočníkov aj u pokročilých možno vysloviť spokojnosť. Žiakov však môžem pochváliť za vzorné správanie sa a plnenie si svojich povinností na svahu a mimo neho. FOTOGALÉRIA

                                                                                                                              Beata Oškerová


 

Beseda so šéfredaktorkou

Keďže je marec, ktorému sa zvykne hovoriť aj Mesiac knihy, PK SJL pripravila pre žiakov 2. stupňa niekoľko zaujímavých akcií. Jednou z nich bola aj beseda s pani Martou Jankajovou, šéfredaktorkou vydavateľstiev Mladé letá a Albatros, ktorá sa uskutočnila v piatok 15. marca 2019 v školskej knižnici. Piataci mali možnosť dozvedieť sa, vďaka jej pútavému rozprávaniu, ako dlho trvá cesta od napísania textu spisovateľom až po samotný predaj knihy. Pani Jankajová tiež odpovedala deťom na veľa zaujímavých otázok, ktoré obohatili ich pohľad nielen na napísanie, ale i na výrobu knihy, a predovšetkým na veľmi náročnú a zodpovednú prácu redaktorov vydavateľstva. FOTOGALÉRIA

Mgr. Ján Kapusňák


Obvodné kolo Hviezdoslavov Kubín

Dňa 13. marca 2019 sa v priestoroch CVČ na Batkovej ulici uskutočnilo obvodné kolo Hviezdoslavov Kubín, kde našu školu reprezentovali v 2. kategórii žiaci 5. C triedy Nataly Kurtyová (próza) a Ladislav Šipeky. ktorý v prednese poézie v silnej konkurencii získal pekné čestné uznanie, k čomu mu srdečne blahoželáme.

hviez


Mgr. Ján Kapusňák


FAREBNÉ DNI

Farby sú základom harmónie človeka a jeho vonkajšieho prostredia, majú tiež vplyv na našu náladu, emócie, vnútornú pohodu a telesnú výkonnosť. Dokonca vraj dokážu aj liečiť.

Preto sme sa i my, na našej škole, prvýkrát rozhodli  s farbami trocha zahrať, využiť ich pozitívne účinky a celý deň v škole prežívať  FAREBNÉ DNI.

Ten prvý venujeme Dňu vody.

Objavuj, pozoruj, sleduj, píš, čítaj, tvor!

Roztopíme nudu, zaženieme nezáujem!

Veríme, že nám pracovný deň sfarbí a skrášli

22. marca - Modrý farebný deň.

Mgr. Adriana Benická


Videopozvánka na DOD


Oznam LVVK

Vážení rodičia, očakávaný príchod žiakov z lyžiarskeho kurzu je dnes 15.3. (piatok) okolo 17:30 hod. 


 Učenie je zábava

Pohybový diktát v 2. A

Cieľom aktivity je „naháňať“ správe slová. Pozitívnou stránkou tejto aktivity je pohyb počas vyučovacej hodiny. Žiaci sú v triede rozdelení do skupín. Skupina má zapisovateľa a ostatní „behajú“. Slová sa nachádzajú na kartičkách, ktoré sú rozmiestnené po triede. Kartičku nie je možné zobrať. Žiak si musí prečítané slovo zapamätať a správne ho nadiktovať zapisovateľovi. Pokyny žiaci čítajú z pripravenej prezentácie. Touto aktivitou sa naučia spolupráci, rozvíjajú čítanie s porozumením, orientáciu v texte, utvrdzujú gramatický jav a pamäť. FOTOGALÉRIA

                                                                                                        Mgr. K. Müllerová


Karneval

Aj tento rok sme na ZŠ PRI KRIŽI pre žiakov prvého stupňa pripravili Karneval. Konal sa 21.2. vo veľkej telocvični. Deti predviedli svoje masky a nielen ony sa zabávali súťažami, ktoré pre nich pripravili p. vychovávateľky, ale aj tancom. ZRŠ prispelo k dobrej nálade džúsom a odmenou za každú originálnu masku. FOTOGALÉRIA


Vedomostné ostrovy

Milí žiaci, milí rodičia už viac ako rok spestruje naše vyučovanie i prestávky jedinečný projekt Nadácie Volkswagen Slovakia s názvom: „VEDOMOSTNÉ OSTROVY“. Vďaka zaujímavo spracovaným témam, v ktorých sa prelínajú vedomosti z fyziky, techniky, ekológie a nemeckého jazyka sme sa mohli – veľkí aj malí - dozvedieť množstvo informácií o tom ČO, PREČO, KDE, KEDY A KTO – niečo vymyslel, či objavil, alebo ako fungujú rôzne veci. Viac info nájdete tu.

baner na skoly na sirku madagaskar10 2


Hviezdoslavov Kubín

Po triednom kole, ktoré sa uskutočnilo vo februári vo všetkých ročníkoch 2. stupňa, sa 7. marca 2019 stretli víťazi Hviezdoslavovho Kubína v knižnici na celoškolskej súťaži, aby si zmerali svoj talent v prednese poézie a prózy o postup na obvodné kolo. Spomedzi 38 súťažiacich vybrali členovia PK SJL víťazov nasledovne:
II. kategória (5. - 6. ročník)

poézia                                                         próza

1. Ladislav Šipeky (5. A)                               1. Nataly Kurtyová (5.C)
2. Peter Gomboš (6.C)                                  2. Alena Skaláková (6.C)
3. Ema Šatková (5.C)                                    3. Paula Mičietová (5.A)

III. kategória (7.- 9. ročník)
poézia                                                         próza
1. Diana Matúšková (8.B)                             1. Michaela Javorčeková (8.A)
2. Daniela Vašková (7.A)                              2. Andrea Sokolová (7.C)
3. Terézia Žemberyová (7.C)                        3. Nina Sirotová (7.A)
Víťazi boli odmenení diplomami a peknými knihami, ktoré im venovala Rodičovská rada pri ZŠ Pri kríži.

HK 1   HK 2   HK 3   HK 6  HK 5 

Mgr. Ján Kapusňák


 OZNAM LVVK

Žiaci, ktorí odcestovali na lyžiarsky kurz do Jasnej, pricestovali v poriadku a tešia sa na parádnu lyžovačku. 


                Využívanie pomôcok podľa Hejného metódy

Na geometrii sme v rámci vyvodzovania nového učiva pracovali s Hejného penovými kockami, ktoré sú vhodným doplnkom pri vyučovaní priestorovej geometrie. Stavali sme rôzne stavby podľa plánov, ale snažili sme sa tvoriť najmä stavby podľa vlastných predstáv. Následne sme kreslili a rysovali do zošitov plány stavieb. Taktiež sme rátali počet kociek vo vežiach, ktoré sme postavili. Bolo to zábavné a poučné.

hejne 1      hejne 2      hejne 3      hejne 4

                                                                                                 Mgr. K. Némethová


Volejbalový turnaj

Dňa 21.2.2019 sa chlapci z druhého stupňa zúčastnili volejbalového turnaja na ZŠ Nejedlého v Dúbravke. Turnaja sa zúčastnili 4 družstvá a hralo sa systémom každý s každým. Naši chlapci vyhrali 2 zápasy a 1 prehrali. Usilovali sa a bojovali za každú loptu. Z turnaja si odnášajú krásne 2.miesto. Chlapcom srdečne gratulujeme za výkony a umiestnenie.


ŠKOLSKÉ KOLO SÚŤAŽE HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - I. KATEGÓRIA

20.2.2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín v prednese poézie a prózy žiakov 1. stupňa. Zúčastnili sa ho žiaci 2. až 4. ročníkov, ktorí boli vybraní v triednych kolách. Spolu súťažilo 13 žiakov v kategórii poézia a 8 žiakov v kategórii próza.

Vyhodnotenie prednesu poézie:                   Vyhodnotenie prednesu prózy:

1. miesto – Martin Beťko, 2.D                        1. miesto – Tereza Mníchová, 3.D

2. miesto – Viktória Valachová, 4.B                2. miesto – Eliška Džubasová, 2.A

3. miesto ˗ Barbora Kalayová, 2.A                  3. miesto – Timea Hlavinková, 4.A

                                            Marko Javorček, 4.D

Do obvodného kola súťaže postupujú Martin Beťko a Tereza Mníchová. Srdečne blahoželáme a držíme palce!

HKIst 1   HKIst 2   HKIst 3   HKIst 4   HKIst 5

                                                                                 Mgr. Valéria Kaplánová


Dejepisná olympiáda

Dňa 14. februára sa na Spojenej škole sv. Františka z Assisi konalo okresné kolo dejepisnej olympiády, na ktorej mala zastúpenie aj naša škola v štyroch kategóriách. Úspešnými riešiteľmi sa vo svojej kategórii stali Damián Matúšek, Diana Matúšková z 8.B a Andrea Sokolová zo 7.C. Gratulujeme.

Mgr. Dominika Pokorná


Zážitkové hodiny s poľovníkom

Vo februári našich piatakov navštívil poľovník. Zážitkovou formou im porozprával o svojej práci, o povinnostiach, ktoré majú. Žiaci sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií o zvieratách, ktoré v našich lesoch žijú. Samozrejme nemohli chýbať ani krásne trofeje, ktoré si mohli piataci zobrať do rúk a pozrieť pekne zblízka. Hodiny sa nám všetkým veľmi páčili a tešíme sa na ďalšiu návštevu.

pol 2  pol 7  pol 6  pol 5  pol 4  pol 1

Mgr. Michal Zaťovič


 Školská televízia - Paulínka a Hanka predstavujú prírodovedné predmety


 Pozvánka na karneval

karneval-page0001


 Test národa

Predmetové komisie slovenského jazyka a dejepisu na našej škole už tradične organizujú zaujímavé akcie aj pre celý obvod. Nebolo tomu inak ani 13. februára 2019, keď sa stretlo v školskej knižnici päť trojčlenných družstiev, aby si porovnali vedomosti v tradičnom Teste národa. Tento raz boli úlohy okrem vývinu slovenského jazyka a významných osobností z veľkomoravského a štúrovského obdobia zamerané na štátne sviatky a pamätné dni, žiaci museli pomenovať podľa obrázkov krajské mestá, zábavnou formou vyriešiť klasické hádanky a načrieť do latinských písmen, aby ich pretvorili na slová a vety. Súťažiaci si v dvoch kolách tiež pripomenuli desať rokov používania eura a doma pripravenými projektami prezentovali 100. výročie vzniku ČSR.
Porota pod vedením historika J. Klačku vyzdvihla vysoké znalosti všetkých súťažiacich, zároveň určila poradie víťazov.
1. miesto - ZŠ Pri kríži (1. družstvo)
2. miesto - ZŠ Sokolíkova, ZŠ Pri kríži (2. družstvo)
3. miesto - ZŠ Beňovského, SŠ Dolinského
Prítomných zástupcov dúbravských škôl prišiel pozdraviť aj vicestarosta Ľuboš Krajčír.
Vecné odmeny a pohostenie pre súťažiacich venovala RR ZŠ Pri kríži. FOTOGALÉRIA

Mgr. Ján Kapusňák


ROVESNÍCKE VYUČOVANIE V 5.A TRIEDE

Na vyučovaní prírodovedných predmetov v našej škole realizujeme i rovesnícke vyučovanie. Tento spôsob vyučovania poskytuje žiakovi učiť rovesníkov a predviesť svoje vedomosti a zručnosti z oblasti, v ktorej je expert. Tentokrát sa úlohy učiteľa zhostila žiačka 9.B triedy Natália Nosáľová a žiakom 5.A na hodine biológie predstavila svojho domáceho miláčika – agamu tŕňobokú. V pútavej prednáške hovorila o tom, ako jaštera našla vyhodeného a zraneného na ulici, vysvetlila piatakom i pôvod tohto živočíšneho druhu, stavbu tela, spôsob života a chovu a zaujímavosti z oblasti správania. Netradičná hodina a spôsob vyučovania žiakov zaujali a šikovnú deviatačku a trpezlivú agamu odmenili uznaním, pochvalou a pokleskom.

rovvyuc 1     rovvyuc 2     rovvyuc 3     rovvyuc 4

PaedDr. Gabriela Gavláková


GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA

Dňa 7.2.2019 sa 8 našich žiakov zúčastnilo okresného kola geografickej olympiády na ZŠ Bilíkova, kde si otestovali svoje vedomosti a zručnosti s atlasom spolu so 100 rovesníkmi. Úspešnými riešiteľmi vo svojich kategóriách boli Andrea Sokolová zo 7.C (4. miesto) a Matúš Kuruc z 8.B (9. miesto). Gratulujeme!


Zimné básne 3.D


Tabletové triedy

Na našej škole prebieha modernizácia vzdelávacieho procesu formou multimediálnych softvérov. Zriadili sa dve pilotné triedy na prvom stupni. Pani riaditeľka Mgr. Iveta Mikšíková zabezpečila materiálne vybavenie tried interaktívnymi dotykovými obrazovkami – počítač typu všetko v jednom (jednoduchý dotykový panel) nahrádza niekoľko bežných zariadení: počítač, projektor, televízor. Viac info tu.  FOTOGALÉRIA

 Mgr. Katarína Müllerová


Zážitkové učenie matematiky v 2.D triede

Zážitkové učenie je jedna z obľúbených foriem vyučovania na našej škole. V 2.D sme si pripravili zábavné učenie o telesách. Na začiatku dňa sme využili krátke motivačné rozprávanie a prezentáciu o histórii starého Egypta. Venovali sme sa počítaniu sčítacích a odčítacích pyramíd a stavbám z kociek podľa vlastnej fantázie, neskôr podľa staviteľského plánu. Do vyučovania sme zaradili prvky Hejného matematiky. Deň sme si spestrili egyptským tancom a na záver sme si namaľovali motivačný obrázok. Učenie matematiky sme opakovane prijali s nadšením. Spolupracovali sme, diskutovali, objavovali neznáme a najmä tešili sa z výsledkov vlastnej práce. FOTOGALÉRIA   

                                                                                                                    Mgr. Ingrid Oršulová


Detská atletika

Dnes sa u nás v škole ZŠ Pri kríži konalo 1.kvalifikačné kolo súťaže Detská atletika, ktoré je súčasťou programu Bratislava Marathon 2019, organizované Slovenským atletickým zväzom a Bratislavským maratónom. Zúčastnilo sa 15 družstiev zo siedmych základných škôl, deti 1.-4. ročníka. Najlepšie sa darilo družstvu ZŠ Malokarpatské Námestie 1 z Lamača, následne našim deťom zo ZŠ Pri Kríži 11 "A". Tretie v poradí skončilo družstvo ZŠ Tilgnerova 14 "B". Do finálového kola, ktoré sa uskutoční 5. apríla v Športovej hale Elán, okrem prvých troch družstiev postupujú aj družstvá ZŠ Beňovského 1 "C" a ZŠ Sokolíkova 2 "A". ZŠ Pri kríži 11 "B" sa umiestnilo taktiež na peknom 5. mieste. Gratulujeme! Deti mali zo spoločného športovania a pretekania radosť! Ďakujeme orgánizatorom a tešíme sa na finále :) FOTOGALÉRIA


Educate Slovakia

"V dňoch 28.1. až 31.1.2019 sa žiaci siedmeho ročníka zúčastnili projektu "Educate Slovakia". Našu školu navštívili dobrovoľníci z Azerbajdžanu, Brazílie, Indonézie a Turecka, ktorí s deťmi počas celého týždňa komunikovali výhradne v angličtine. Dobrovoľníci žiakom predstavili krajiny, z ktorých pochádzajú a žiaci im naopak priblížili Slovensko a jeho kultúru. Ďalšie aktivity boli zamerané na rozvoj sociálnych zručností detí prostredníctvom medzinárodného prostredia a moderného neformálneho vzdelávacieho programu ako aj na získavanie schopností komunikovať s ľuďmi zo zahraničia v anglickom jazyku." Krátke video s lektormi si pozrite tu.

lektori    lektori1   lektori2 1   lektori2 2   lektori3         lektori4


  Lyžiarsky kurz

V školskom klube detí sme v spolupráci s Heppy kids o.z zorganizovali na Zochovej chate lyžiarsky výcvik. Kurzu sa zúčastnilo 42 detí z 1.-4. ročníka. Deti boli rozdelené do skupín podľa lyžiarskej zdatnosti a zodpovedne sa učili a zdokonaľovali pod dohľadom inštruktorov. Lyžiarske podmienky boli veľmi dobré . Najväčší pokrok zaznamenali tie deti, ktoré sa v pondelok prvý krát postavili na lyže, ale na konci už všetci  dokázali bezpečne zlyžovať celý svah. FOTOGALÉRIA


IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV

Vo štvrtok 31.1.2019 zažili žiaci prvého ročníka významný deň. Pred odovzdávaním prvého vysvedčenia absolvovali prváčikovia slávnostnú imatrikuláciu, na ktorej boli imatrikulovaní za žiakov našej školy. Pod vedením svojich triednych učiteliek sa s radosťou pripravovali na túto slávnostnú chvíľu, aby ukázali svoje zručnosti a vedomosti. Žiaci predviedli, čo už vedia z prvouky, matematiky a slovenského jazyka. Spoločne si zacvičili a nakoniec si zaspievali anglickú pesničku. Po úspešnom zvládnutí všetkých úloh, dostali imatrikulačný list a tričko s logom školy. Príhovor mala pani riaditeľka Mgr. Iveta Mikšíková a pán starosta RNDr. Martin Zaťovič. FOTOGALÉRIA

Všetkým ďakujeme za účasť a žiakom prajeme veľa úspechov!


Zachráň včely – zážitkové učenie prvouky v 2. A,B,C,D

Príroda bije na poplach. Včiel je čoraz menej. Bez nich by nebol na Zemi život. Patria medzi najhodnotnejšie živočíšne druhy na planéte Zem. Ich práca je nenahraditeľná...Tieto slová odzneli v úvode zážitkového učenia prvouky. Druháci si na vyučovanie pozvali p. lektorku z občianskeho združenia Envirosvet. Porozprávala im veľa zaujímavostí zo života včely. Naučili sa tancovať včelí tanec a na záver si spoločne vyrobili medové sviečky. Zážitkové učenie bolo dôstojnou bodkou za vyučovaním prvouky v I. polroku. Prispelo nielen k  pozorovaniu prírody, ale i k hodnoteniu konania ľudí vo vzťahu k životnému prostrediu. FOTOGALÉRIA

Mgr. Ingrid Oršulová


Zázračná sila byliniek – zážitkové učenie žiakov 2. ročníka

Žiaci 2.A,B,C,D triedy si zorganizovali v spolupráci s občianskym združením Envirosvet zážitkové učenie. P. lektorka porozprávala žiakom príbehy o tom, ako naše prababičky poznali účinky rôznych bylín, aké bylinky používali pri varení, ktoré bylinky sú vhodné na prípravu chutných liečivých čajov. Vypočuli si nové informácie o  bylinách, ktoré sa využívajú pri výrobe liečiv a kozmetických prípravkov. Na záver vyučovania prebiehala ochutnávka bylinkových čajov. Veríme, že zážitkové učenie vhodnou formou motivovalo detí k starostlivosti o svoje zdravie. FOTOGALÉRIA

Mgr. Ingrid Oršulová


Okresné kolo súťaže „Šaliansky Maťko“

Dňa 28.01.2019 sa uskutočnilo okresné kolo literárnej súťaže v prednese povesti „Šaliansky Maťko,“ ktorú každoročne organizuje CVČ Klokan v Dúbravke.

Žiaci Ladislav Šipeky z 5.C triedy a Laura Vujčić zo 7.A triedy reprezentovali našu školu v dvoch kategóriách. Aj napriek silnej konkurencii sme získali nádherné umiestnenie. Ladislav Šipeky získal krásne 1. miesto v II. kategórii (4. – 5. ročník). Lackovi srdečne blahoželáme a obom ďakujeme za kvalitnú reprezentáciu našej školy.

Mgr. Katarína Rabajdová


PROJEKT HOVORME SPOLU

Od novembra do januára žiaci 5. ročníkov pracovali na hodinách informatiky pod vedením p. Práznovskej a p. Gavlákovej na projekte Hovorme spolu. V skupinách vytvárali komiksy na témy Hovorme spolu a Žijeme live, nie on-line. Projekt prebieha na našej škole už tretí rok a teší sa veľkému záujmu a obľube. Počas jeho realizácie žiaci získavajú nielen zručnosti z informatiky, no upevňujú a rozvíjajú si i sociálne kompetencie a prezentačné schopnosti. V spolupráci s vedením školy a ZRPŠ budú komiksy vyhodnotené a najlepšie z nich odmenené zaujímavými cenami. Víťazné práce budú publikované i na YouTube kanáli školy.

hovor 1    hovor 2    hovor 3    hovor 4

PaedDr. Gabriela Gavláková


KOMPARO - medzi najlepšími!

15. novembra 2018 písalo 9156 žiakov 8. ročníka ZŠ a tercie OG z 389 škôl testy KOMPARO z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry, z dejepisu, z fyziky a zo všeobecných študijných predpokladov. Výsledkami našich žiakov v slovenskom jazyku a literatúre sa ZŠ Pri kríži zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl z celého Slovenka. Veríme, že výsledok úspešnej spoločnej snahy žiakov a pedagógov je opäť sľubnou predzvesťou vynikajúcich výsledkov na prijímačkách a celonárodnom testovaní.

            Ôsmaci, gratulujeme!                                                 exam-page-001


Ypsilon – slovina je hra 

32 žiakov 5. - 8. ročníka našej školy sa zapojilo do súťaže Ypsilon, ktorá každoročne preveruje vedomosti z predmetu slovenský jazyk a literatúra pomocou sady interaktívnych testov. Skladba ich zadaní rozvíja žiacku originalitu, tvorivosť, kritické myslenie a zároveň podnecuje formovanie ich flexibility. Žiaci aplikovali osvojenú teóriu, čítali s porozumením a zároveň sa nezaobišli ani bez uplatnenia zásad logického myslenia.

Ich snaha priniesla svoje ovocie v podobe úspešných výsledkov, kde v rámci celoslovenskej konkurencie získala vynikajúce 2. miesto žiačka V. A Paula Mičietová.

            Gratulujeme!

Mgr. Ján Dano


Testovanie 5 – 2018

21. novembra 2018 sa konalo celoslovenské testovanie žiakov piateho ročníka ZŠ.

Žiaci našej školy obstáli veľmi dobre. Bolo testovaných 73 žiakov z troch tried piateho ročníka.

V Slovenskom jazyku bol maximálny počet získaných bodov 30. Priemerný počet bodov našej školy bol 20,9. Priemerný počet bodov v rámci SR bol 17,5. Priemerná úspešnosť našej školy bola 69, 7 %. Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer bol 58,4 %. Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru bol 11,3 %.

V Matematike bol maximálny počet získaných bodov 30. Priemerný počet bodov našej školy bol 21,5. Priemerný počet bodov v rámci SR bol 17,8. Priemerná úspešnosť našej školy bola 71,8 %. Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer bol 59,3 %. Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru bol 12,5 %.

Všetkým žiakom srdečne blahoželáme.

                                                                                     Mgr. Iveta Mikšíková


Denný tábor - jarné prázdniny

PKjar2019 

 Bližšie info u p.Oškerovej.


 Vyhrajme ihrisko

Milí rodičia,
Mestská časť Bratislava-Dúbravka sa opäť zapojila do boja o detské ihrisko Žihadielko. Krásne, nové a na prvky bohaté ihrisko môžeme získať pre naše deti veľmi jednoducho. Budeme však k tomu potrebovať pomoc Vás všetkých. Hlasuje sa v období od 14.1.- 28.2.2019 na webe www.zihadielko.sk Hlasovať sa dá z každého mailu a po odohraní zábavnej hry získate navyše každý deň o jeden hlas viac. Veľmi dôležité je hlasovať denne!


Oznam - Rodičovské združenie

Vážení rodičia, dňa 15.1.2019 o 17:30 sa uskutoční rodičovské združenie v jednotlivých triedach a Rada rodičov zasadne v ten istý deň o 17:00 hod.


Pozvánka na prednášku

1.prednaska POZVANKA


 Vianoce krásne a čisté ako sneh, v rodine pohodu a smiech.

Silvestrovskú náladu po celý rok,

šťastie nech sprevádza každý Váš krok.

Prajeme krásne, pohodové sviatky a v roku 2019 všetko len to najlepšie.

ZŠ Pri kríži

santovia


Kurz lyžovania

Školský klub detí organizuje v termíne 21.1. - 25.1. 2019 kurz lyžovania na Zochovej chate. INFOLIST.


 Vianočné scrabble

Na našej škole sme sa rozhodli, že budeme okrem iných foriem a metód venovať viac pozornosti zážitkovému vyučovaniu. Nakoľko mnohí žiaci majú problém s vyjadrovaním a so slovnou zásobou, PK SJL sa rozhodla zorganizovať súťaž o Vianočného majstra v scrabble. Aj keď viacerí žiaci o tejto zaujímavej hre vôbec nevedeli, po vysvetlení pravidiel sa nultý ročník stretol medzi nimi s veľkým záujmom. Už počas novembra sa v 4. - 9. ročníkoch konali triedne kolá, odkiaľ prví dvaja víťazi postúpili do školského kola, ktoré sa uskutočnilo 19. decembra 2018 v školskej knižnici za účasti 32 najlepších hráčov. Prvé kolo trvalo vyše dvoch hodín. Z neho postúpili do finále desiati hráči s najvyšším počtom bodov. Po takmer troch hodinách rozmýšľania, uvažovania a ozajstného napätia sa vianočnými víťazmi stali títo žiaci:
I. kategória (4. - 6. ročník)
   1. miesto: Veronika Greššová  (6. B) – 254 bodov  
   2. miesto: Eva Biehunková (5. B) - 201 bodov
   3. miesto: Eliška Karpatová (4. D) - 146 bodov

II. kategória (7. - 9. ročník)
   1. miesto: Filip Hanák (8. B) - 265 bodov
   2. miesto: Anna Katarína Havrillová (7. A) – 235 bodov
   3. miesto: Benedika Mrázová (9. A) – 209 bodov

Všetkým súťažiacim srdečne gratulujeme a už sa tešíme v budúcom roku na 1. ročník.
Zároveň treba touto cestou poďakovať RR za zakúpenie hry i za vecné odmeny, ktoré do súťaže venovala. FOTOGALÉRIA 

Mgr. Ján Kapusňák


Vianočný kvíz

V pondelok 17.12.2018 sa uskutočnil druhý ročník Vianočného kvízu v anglickom jazyku. Žiaci šiestych až deviatych ročníkov súťažili v troch kolách. V prvom kole odpovedali na otázky týkajúce sa Vianoc a vianočných tradícií v rôznych krajinách sveta. Druhá disciplína spočívala v tom, že si pozreli krátky vianočný film a vypracovali úlohy, ktoré s ním súviseli. V treťom kole sme sa zamerali na čítanie s porozumením a súťažiaci si prečítali krásny vianočný príbeh od Charlesa Dickensa. Celé dopoludnie prebiehalo v príjemnej predvianočnej atmosfére, ktorú sme si ešte vylepšili sladkými dobrotami a vianočným punčom.

Všetci zúčastnení boli veľmi šikovní a výsledky boli tesné, no nakoniec si 3. miesto podelila Karolína Eretová z 9.A s Anitou Turčan z 9.B, druhé miesto obsadila Ella Kamila Glozíková z 8.B a víťazkou sa stala Kristína Valašková takisto z 8.B triedy.

Víťazkám srdečne blahoželáme a všetkým prajeme krásne Vianoce.

kviz 1            kviz 2

Mgr. Mária Paučinová

Mgr. Petra Brúderová


Vyučovanie v znamení V i a n o c

4. decembra 2018 sa vyučovanie ZŠ Pri kríži v Dúbravke spestrilo krásnym vianočným koncertom. Kostol Ducha Svätého na Brižitskej 15 o 10. hodine hostil početnú návštevu našich žiakov 1. stupňa. Väčšina z nich mala možnosť prvýkrát si vypočuť  vianočné koledy takých známych mien ako sú Mozart či spisovateľ dobrodružných románov Karl May. V podaní hudobných pedagógov a ich spevom spoločne s hudbou, zazneli aj slovenské vianočné piesne z troch regiónov Slovenska – západného, stredného a východného. Účinkujúci nezabudli ani komunikovať so žiakmi medzi jednotlivými skladbami a tieto aj vhodne predstaviť. Záujem publika bol opätovaný hlásením sa a odpovedaním na otázky. Aj vďaka tomuto koncertu sa navodila predvianočná atmosféra, ktorá dáva tušiť, že Vianoce a obľúbené zimné prázdniny sú už predo dvermi. FOTOGALÉRIA


Beseda so spisovateľkou Katarínou Petkaničovou

Dňa 6.12. sme si v 3.D spríjemnili Mikuláša besedou so spisovateľkou Katarínou Petkaničovou. Priniesla nám darček do triedy, krásny kvet, ktorý bude deťom „pomáhať“ pri učení. Potom nám porozprávala úžasné príhody, ktoré zažila. Na záver sa deti pýtali rôzne otázky, týkajúce sa najmä jej tvorby.  Dohodli sme sa, že na jar sa opäť uvidíme. Bolo to veľmi milé stretnutie.

spis 1      spis 2      spis 3

                                                                                    K.Némethová


Projekt Svet okolo nás

Naša škola sa zapojila do vzdelávacie projektu Svet okolo nás , ktorý je zameraný na spoznávanie ďalekých krajín, prostredníctvom unikátnej živo- moderovanej projekcie. Jednotlivé témy sprostredkúvajú cestovatelia, ktorí danú oblasť aj osobne navštívili a vedia tak plasticky opísať reálie krajín. Viac info.


Pozvánka na Vianoce Pri kríži

pozvankanavianoce-page-001


 Šaliansky Maťko

Medzi tradičné súťaže, ktoré organizujú na našej škole vyučujúce 4. ročníka a PK SJL, patrí aj prednes povesti Šaliansky Maťko. Po triednych kolách, ktoré sa uskutočnili v novembri, sa 5. 12. 2018 v školskej knižnici na školskom kole stretli víťazi 1. a 2. kategórie, kde poroty rozhodli, kto nás bude28. 1. 2019 reprezentovať na obvodnom kole.

 I.  kategória (4. – 5. ročník) 

1.     Ladislav Šipeky 

2.     Natália Konderlová 

3.     Ema Šatková 

Čestné uznanie: Viktória Varadiová 

II. kategória (6. – 7. ročník) 

1. miesto: Laura Vujčic 

2. miesto: Andrea Sokolová   

3. miesto: Nicol Lališová 

 
 

sm      sm2     sm3    salo 1     salo 2

 Víťazi dostali pekné diplomy a knihy, ktoré im venovala Rada ZRŠ. 

Gratulujeme!  

Mgr. Ján Kapusňák


 Videopozvánka na Vianoce Pri kríži 


Oznam

Dňa 18.12.2018 bude z dôvodu slávnostnej pedagogickej rady školský klub detí v prevádzke len do 14.00 hod.. Prosíme rodičov, aby si zabezpečili vyzdvihnutie detí.

Vopred za pochopenie ďakujeme.


Bedmintonový turnaj - II.stupeň

Dňa 21.11.2018 sa v spolupráci s Dúbravským bedmintonovým klubom uskutočnil Bedmintonový turnaj pre deti druhého stupňa. Zúčastnilo sa ho 24 detí . Hrali sa štvorhry medzi sebou a najlepší postúpili do semifinále a finále. Všetci sa zabavili a poniektorí aj vyhrali.

Konečné poradie :

1.Miesto – M.Pravda, T.Patkoš

2. Miesto- M.Martinek, F. Kasanický

3.Miesto –M.Mocinec, V.Greššová, M.Kuruc, F.Čambal

bedmin 1   bedmin 2  bedmin 3   bedmin 4   bedmin 5 

                                                                                              K. Mocinecová


Všetkovedko

Dňa 29. 11. 2018 sa na I. stupni našej školy konala celoslovenská súťaž VŠETKOVEDKO. Zúčastnilo sa jej 21 detí a všetky sa usilovali, aby dokázali, že na všetky otázky poznajú správnu odpoveď. Výsledky sa dozvieme tesne pred Vianocami, tak si držme päste!

vsetkovedko

Mgr. Angelika Krajčovičová


Jablkový deň 22.11.2018

„Jablkový deň“ u tretiakov to je aj učenie iné, jablkové. Deň sme začali ovocnými hádankami, prešmyčkami. Zaspievali sme si pesničku o jablku a porozprávali prečo je také zdravé. Žiaci riešili jablkové úlohy z rôznych predmetov, za ktoré dostali namiesto známok jabĺčka, alebo iné jablkové dobroty. Na záver si deti vytvorili otlačený jablkový obrázok. Pýšil sa na nástenke s výtvormi a zaujímavosťami z poznatkov o jablkách. Vo vitamínovom opojení sa pokračovalo aj v popoludňajšej činnosti. FOTOGALÉRIA.


 Školská televízia


 Florbal

Dňa 28.11. 2018 sa na ZŠ Nejedlého konal turnaj vo florbale chlapcov – lokalita Dúbravka. Naši chlapci obsadili konečné 3.miesto a postúpili do obvodného kola, ktoré sa bude hrať na našej škole.


Basketbal


Zbierka pre útulok


 Školská televízia - predstavovanie členov


 Mobilné planetárium v našej škole

V dňoch 6. a 7. 11. 2018 sme v našej škole privítali Mobilné planetárium, ktoré deti 3. a 4. ročníka našej školičky tak netrpezlivo čakali. Uja vedec nám predstavil tému „Voda, zázrak života“. Pútavou formou nám vysvetlil aká je voda životne dôležitá pre celý svet a čo všetko zlé sa deje na našej planéte. Hovoril, že najväčším ohrozením pre svet je zväčšovanie púští na Zemi. Projekcia bola úžasná a tá jedna hodina rýchlo skončila. Veľa nového sme sa naučili a všetci sme sa zamysleli ako by sme našu planétu Zem mohli zachrániť.

voda1             voda-2             voda-3 1


Florbal

Dňa 12.11.2018 na našej škole prebehlo druhé kolo školskej floorbalovej ligy, ktoré organizuje TV JOJ v kategórii chlapcov. Zúčastnené tímy: ZŠ Nejedlého, ZŠ Pri Kríži, ZŠ Sokolíková, ZŠ Beňovského. Naša škola porazila ZŠ Sokolíkovú, remizovali sme so ZŠ Beňovského a prehrali sme so ZŠ Nejedlého.

Dňa 14.11.2018 sa na ZŠ Pri Kríži taktiež odohralo druhé kolo školskej floorbalovej ligy, v kategórii dievčat. Zúčastnené tímy: ZŠ Nejedlého, ZŠ Pri Kríži, ZŠ Sokolíková, ZŠ Beňovského. Naša škola porazila bez problémov ZŠ Nejedlého a ZŠ Sokolíkovú. So ZŠ Beňovského sme prehrali.

Konkrétne výsledky nájdete na https://www.skliga.sk/sk/.

Mgr. Katarína Mocinecová


MLÁDEŽ A ODKAZ ALEXANDRA DUBČEKA

Dňa 20.11.2018 som mala tú česť reprezentovať našu školu na CELOŠTÁTNEJ rétorickej súťaži s názvom „MLÁDEŽ A ODKAZ ALEXANDRA DUBČEKA“, v priestoroch Súkromnej základnej školy s vyučovacím jazykom ruským na Strečnianskej ulici v Petržalke. Alexander Dubček, pred päťdesiatimi rokmi stál na čele tejto krajiny a neskôr sa stal nepriateľom číslo jeden. Udalosti Pražskej jari, rok 1968. Aj nad takýmito otázkami som sa zamýšľala, za pomoci pani učiteľky Rabajdovej som si ich preštudovala, spracovala a hlavne im porozumela.

Súťažila som v I. kategórii (základné školy), kde som sa umiestnila na druhom mieste. Nazbierala som nové skúsenosti, rady od odborníkov a dozvedela sa mnoho zaujímavých informácií od ľudí, ktorí s Dubčekom úzko spolupracovali.

Chcela by som sa poďakovať za možnosť reprezentovať našu školu.

PETRA LACÍKOVÁ, žiačka 9.A triedy


Internet a sociálne siete

V novembri sa žiaci štvrtých ročníkov rozprávali pod vedením školskej psychologičky so študentkami psychológie na tému „Internet a sociálne siete“. Dozvedeli sa všetko dôležité o bezpečnosti na internete, o tom ako sa brániť nechcenému obsahu v správach, ako aj o tom, na koho sa môžu obrátiť s prosbou o pomoc. Vďaka hrám, diskusii a zaujímavým videám si každá trieda vytvorila pravidlá, ktoré je nutné dodržiavať, aby sme sa mohli cítiť bezpečne aj vo virtuálnom svete.

Strávili sme spolu príjemné chvíle a každý z nás sa niečo nové dozvedel.

                                                                            Miriam Siposová

mirka1 2     mirka3 1     mirka3 2     mirka1 1


Futbalový turnaj

Dňa 24.10.2018 sa na Spojenej škole sv. Františka z Assisi v Karlovej Vsi konal futbalový turnaj o pohár slovenskej sporitelne v kategórií chlapcov v ročníkoch 2006 a mladší. Chlapci v nepriaznivom a upršanom počasí zvládli turnaj výborne a odniesli si dve výhry z turnaja. Skončili na 1. mieste a postupujú do okresného kola. Chlapcom za ich výkony gratulujeme.


Príbeh o krajčírovi zo Swaffhamu (The Tailor of Swaffham)

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov si žiačky 8. A triedy nacvičili a pripravili anglické divadielko Krajčír zo Swaffhamu (The Tailor of Swaffham) pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka. Deti si v angličtine vypočuli príbeh o krajčírovi, ktorý hľadal poklad, naučili sa nové anglické slovíčka a výborne sa zabavili. K veľkej radosti všetkých sme nakoniec našli aj sladký poklad, ktorý si deti rozdelili.

anj    anj1    anj2    anj3

Petra Brúderová


Živé knižnice

Žiaci deviateho ročníka sa dňa 24.10.2018 zúčastnili tematického dňa Živé knižnice o výbere povolania a plánovaní budúcnosti v Mestečku povolaní.

Počas trojhodinového interaktívneho programu mali možnosť osobne hovoriť s desiatimi zástupcami rôznych firiem, povolaní či stredných škôl o ich každodennej práci.

kniz 1       kniz 2       kniz 3

 

                                                                  Miriam Siposová


Floorbalový turnaj

Dňa 22.10.2018 sa na ZŠ Nejedlého odohralo prvé kolo školskej floorbalovej ligy, ktoré organizuje TV JOJ v kategórii chlapcov. Zúčastnené tímy: ZŠ Nejedlého, ZŠ Pri Kríži,ZŠ Sokolíková, ZŠ Beňovského. Naša škola porazila bez problémov ZŠ Nejedlého a ZŠ Sokolíkovú. So ZŠ Beňovského sme prehrali o jeden gól. Chlapcom gratulujeme.

Dňa 23.10.2018 sa na ZŠ Pri Kríži taktiež odohralo prvé kolo školskej floorbalovej ligy, v kategórii dievčat. Zúčastnené tímy: ZŠ Nejedlého, ZŠ Pri Kríži, ZŠ Sokolíková, ZŠ Beňovského. Naša škola porazila bez problémov ZŠ Nejedlého a ZŠ Sokolíkovú. So ZŠ Beňovského sme prehrali o jeden gól tak ako naši chlapci. Dievčatám gratulujeme.

Konkrétne výsledky nájdete na https://www.skliga.sk/sk/.

Mgr. Katarína Mocinecová


Floorbalový turnaj


Exkurzia v Múzeu holokaustu

Dňa 15.10.2018 žiaci 9.A a 9.B navštívili Múzeum holokaustu v Seredi, kde sa žiaci oboznámili so životom Židov na Slovensku počas druhej svetovej vojny. Žiakom bola na úvod exkurzie prezentovaná prednáška o osude Židov počas 2. svetovej vojny so zreteľom na osud židovských detí. Bolo im premietnuté autentické svedectvo takéhoto dieťaťa a vysvetlené základné pojmy podložené videoukážkami. Následne sa žiaci pod vedením komentovaného sprievodu s lektorkou presúvali po jednotlivých expozíciách múzea, kde sa dozvedeli viac o funkcii tábora v Seredi a spôsobe života v ňom.

Mgr. Dominika Pokorná


Výchovný koncert

Žiaci druhého stupňa sa v piatok 12.10.2018 zúčastnili výchovného koncertu na tému – Zneužívanie moci.Program ponúkol zrozumiteľné varovanie pred týmto problémom skutočne netradičnou formou – rozhovorom, otázkami, znázornením či piesňou. Bol sprevádzaný hudobnými vstupmi.Spoločne sme sa tak museli zamyslieť nad agresivitou v jej rôznych podobách i nad tým, ako na ňu reagujeme.

vych3     vych 1     vych 2     vych 4

Miriam Siposová


Popoludnie na kolieskach

Dňa 11.10.2018 sa už tradične konala na ihrisku Karola Adlera akcia „Popoludnie na kolieskach". Žiaci si mohli v tento deň priniesť do školy kolobežky a korčule. Na kolieskach žiaci zdolávali prekážky v podobe kužeľov, švihadiel a mnohých iných nástrah. V školskom klube detí si žiaci v rámci tejto akcie zasúťažili o sladké ceny. Počasie nám prialo, a tak bolo o skvelú zábavu postarané. FOTOGALÉRIA

Mgr. Adela Romančíková


 Zážitkové učenie v 2. A triede.

Na prvouke sme sa učili o rastlinkách. Spoločne sme bádali čo všetko potrebuje rastlinka pre svoj rast. Priniesli sme si semienka fazule a zasadili. Pre ich rast sme vytvorili rôzne podmienky. Postupným pozorovaním sme dospeli k záveru, že rastlinka potrebuje pre svoj rast vodu, pôdu, teplo vzduch a slnečné svetlo.

zaz   zaz 1   zaz 2   zaz 3   zaz 4   zaz 5

Mgr. Katarína Müllerová


Pozvánka na jesennú brigádu 20.10. 2018


 Halloweenská cesta odvahy


Exkurzia v ovocných sadoch

Dňa 2. 10. 2018 sa žiaci 5.A a 5.B zúčastnili exkurzie Ovocné sady v Dunajskej Lužnej. V krásnom prostredí sa žiaci dozvedeli množstvo informácií o pestovaní jabĺk. Pracovníci ovocných sadov nám rozprávali o opeľovaní, starostlivosti, boji s chorobami, či počasím, zberom, spracovaním až po putovanie jabĺčok k obchodným pultom. Našim žiakom sa exkurzia veľmi páčila, pričom samozrejme nemohla chýbať ani ochutnávka viacerých odrôd, či samotné oberanie.

jablka          jablka1          jablka2

Mgr. Michal Zaťovič


 Pozdrav zo ŠVP z Častej


Literárna súťaž

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším vyhlasujeme pre žiakov 2. – 8. ročníka literárnu súťaž: Čo mi rozprávali starí rodičia. Informácie nájdete  tu.


Zber papiera 11.10. (pravidlá)


OZNAM

Dňa 27.9.2018 prišlo v zariadení školského stravovania k havárii s vodou. Boli poškodené elektrické káble a z toho dôvodu nebolo možné varenie v elektrických kotloch, čo malo za následok, že obed bol pripravovaný bez polievky, ktorá bola nahradená ovocím.
Jednalo sa len o jeden deň, štvrtok 27.9.2018

Ďakujeme za pochopenie.

EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU

Dňa 26.09.2018 sa naša škola ZŠ Pri kríži zapojila do európskeho týždňa športu, ktoré sa konalo v priestoroch školy. Zapojili sa všetky deti zo školy. Precvičoval sa aerobik a posilovalo sa celé telo s vlastnou váhou na hudbu. Deti cvičili a tancovali podľa pani učiteľky. Na druhej vyučovacej hodine cvičili deti z prvého a druhého ročníka. Na tretej vyučovacej hodine cvičili žiaci z tretieho a štvrtého ročníka prvého stupňa. Na štvrtej vyučovacej hodine cvičili žiaci z piateho a šiesteho ročníka a na piatej vyučovacej hodine cvičili žiaci zo siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka. Deti sa pri cvičení poriadne zapotili a aj zabavili.

Adriana Marjenková


POHÁR DEKANA FTVŠ UK

V stredu 26.9. 2018 sa uskutočnil 54. ročník atletickej súťaže družstiev žiakov a žiačok O POHÁR DEKANA FTVŠ UK na atletickom štadióne prof.Kuchena, FTVŠ UK Bratislava Lafranconi.

Našu školu reprezentovali družstvá chlapcov a dievčat. Za najlepšie výkony podujatia boli ocenení žiaci:

KAREL ŠULA vrh guľou 1. MIESTO

VALENTÍNA PETŘVALSKÁ beh na 60 m 1. MIESTO

Ceny odovzdával vedúci katedry atletiky Prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD.
Všetkým srdečne gratulujeme.

atletika

Mgr. K. Mocinecová, Mgr. A. Marjenková


OZNAM ŠKOLSKEJ KNIŽNICE

Školská knižnica je otvorená od 2.10.2018 nasledovne:

Utorok : 13,00 – 14,00

Streda : 13,30 – 14,30

Štvrtok : 13,30 – 14,30

Naďalej platí preukaz do školskej knižnice, ktorý už bol používateľom vydaný. Obnovenie registrácie na nový školský rok je bezplatné. V prípade straty pôvodného preukazu môžete požiadať o  vystavenie náhradného. Žiaci, ktorí ešte nie sú registrovaní v školskej knižnici, si môžu prísť pre prihlášku do knižnice v čase výpožičných hodín.


OZNAM

Žiaci a učitelia, ktorí odcestovali do školy v prírode prišli v poriadku. Pri kontaktovaní svojich detí môže byť slabý signál z dôvodu nedostatočného pokrytia slovenských operátorov.


Výsledky volieb zástupcov rodičov do Rady školy, konaných dňa 25.9.2018

Kandidáti, ktorí získali najvyšší počet platných hlasov, boli zvolení za zástupcov rodičov do Rady školy v nasledujúcom poradí:

1. MUDr. Magdaléna Čaplárová počtom platných hlasov - 307

2. Ing. Andrea Javorčeková počtom platných hlasov - 281

3. Alexander Danihel počtom platných hlasov - 249

4. Roman Machala počtom platných hlasov - 198


Pre rodičov, ktorí prihlásili svoje dieťa na krúžok Detskej atletiky

Milí rodičia,

prvé tréningy detskej atletiky sa začínajú v pondelok 1.10.2018 nasledovne:

13:30 - 14:30  žiaci 1.B, 1.C a 2.D

14:30 - 15:30   žiaci 1.A, 2.B

15:30 - 16:30 žiaci 2.A, 3.A, 3.C, 3.D  

Keďže ešte nemáme všetky prihlášky detí, urobili sme zatiaľ toto rozdelenie, aby sme mohli začať. Deťom stačí úbor a tenisky, ktoré majú na hodiny telesnej výchovy. Ak bude pekné počasie, budeme trénovať vonku, tak im prosím pribalťe aj mikiny. Štvrtkové skupiny a ďalšie inštrukcie vám zašleme už priamo mailom.


Príspevky ZRPŠ na šk.rok 2018/2019


 Riaditeľské voľno dňa 29.10.2018

Podľa § 150 ods. 5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľka Základnej školy, Pri kríži 11 841 02 Bratislava  udeľuje dňa 29.10.2018 (pondelok) riaditeľské voľno pre žiakov 1.-9. ročníka z prevádzkových dôvodov - deratizácia. Z tohto dôvodu základná škola bude uzatvorená.

                                                               Mgr. Iveta Mikšíková, riaditeľka školy


OZNAM

Milí rodičia a študenti školy!

Tešíme sa, že sa tento rok zapájate v spolupráci so ZŠ Pri kríži do zbierky Biela pastelka. Ide o každoročne sa konajúcu celoslovenskú verejnú zbierku organizovanú Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska určenú na pomoc zrakovo postihnutým ľuďom, ktorá sa bude konať už tento piatok 21. 9.2018.

Pripojíte sa tak k našim dobrovoľníkom, ktorí budú v uliciach vyše 300 miest a obcí na celom SR ponúkať spinku v tvare bielej pastelky za dobrovoľný príspevok.

Keďže žiaci základných škôl sa nemôžu zbierky v uliciach zúčastniť kvôli nízkemu veku, bude sa zbierka realizovať v rámci Vašej školy. Šikovný tím 2 žiakov si v piatok oblečie naše bielopastelkové tričká a s pokladničkou obehne celú školu. My si pokladničku potom pondelok prevezmeme, zrátame jej obsah a výnos Vám pošleme mailom, aby ste si ho mohli dopísať do bielopastelkového diplomu, ktorý Vám bude pripomínať tento deň.

Ďakujeme 

Tím Bielej pastelky 2018


Pre deviatakov

 Vážení rodičia,

Bratislavský samosprávny kraj organizuje aj v tomto roku už po 8. krát podujatie Deň župných škôl v Avione, ktoré je určené pre žiakov posledného ročníka základných škôl a ich rodičov.Cieľom akcie je predstaviť stredné školy v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a pomôcť žiakom končiacim základnú školu pri rozhodovaní o ďalšom štúdiu. Deň župných škôl v Avione  sa bude konať v piatok 28.9.2018 v nákupnom centre Avion Shopping park v BratislavePrihlásené školy.

Avion


Milí rodičia,

aj tomto školskom roku  otvárame krúžok - prípravka MINIBasketbalu -

- streda 15,00 - 16,30 - 3.-4.ročník

- piatok 14,00 -  15,00 - 1.-2. ročník

Prihlásiť sa môžete - odovzdaním vzdelávacieho poukazu  na tento krúžok triednej učiteľke a vyplnení prihlášky.  Oba krúžky bude viesť trénerka Ema Šoltésová, na ktorú sa môžete obrátiť s ďalšími otázkami.  

Tešíme sa no novú sezónu.

Leták s informáciami si môžete pozrieť tu.

MBK Karlovka


Príchody/odchody žiakov cez aplikáciu


 

Oznam o uskutočnení volieb do Rady školy

Riaditeľka školy, Mgr. Iveta Mikšíková oznamuje, že dňa 25.9.2018 od 16:30 hod. do 18:00 hod. sa budú konať v priestoroch školy, voľby do Rady školy, za zástupcov rodičov detí Základnej školy Pri kríži 11, 841 02 Bratislava. Návrhy na kandidátov do volieb, ako zástupcov rodičov do Rady školy, je potrebné predložiť v písomnej p odobe na sekretariát školy do 17. septembra 2018 do 12: 00 hod.

v.r.
Mgr. Iveta Mikšíková
riaditeľka školy

v Bratislave 07. septembra 2018

Volebný poriadok pre voľby Rady školy 


 Zoznam krúžkov šk.rok 2018/2019 


  Združenie rodičov školy 

ZRPS letak 2018-2019-page-001


 OZNAM

Nástup do školy

8:00 hod. – 1. ročník – átrium (v prípade nepriaznivého počasia v jedálni školy).

9:00 hod. – 2. až 4. ročník – vchod od Jednoty – ŠKD.

9:00 hod. - 5. až 9. ročník – hlavný vchod – vrátnica.

Dňa 3.9.2018 obedy sa vydávajú v čase od 10:30 do 12:30.

Dňa 3.9.2018 vyučovanie končí 10:30.

Dňa 4.9.2018 vyučovanie sa začína o 8:00 (všetky ročníky) a končí 11:45.

Od 5.9.2018 vyučovanie podľa rozvrhu.


Zoznam žiakov - prvé ročníky


 

Úradné hodiny počas letných prázdnin:

Pondelok - Štvrtok: 8:00 – 12:00

Žiadosti, dotazy atď. môžete zasielať na emailovú adresu:

syrovatkova@prikrizi.sk

Čerpanie dovolenky:

Od 23.7.2018 do 10.8.2018 – v tomto čase bude škola zatvorená


Zoznam školských potrieb a pomôcok do 1.ročníka


Vyhodnotenie v zbere papiera

28. júna sme opäť ako každý rok, vyhodnotili a odmenili najaktívnejších žiakov v zbere papiera a tiež za literárnu a výtvarnú súťaž, ktorá sa konala počas školského roka na tému Putovanie kvapky. Všetkým blahoželáme a želáme pekné prázdniny. Vyhodnotenie.

Mgr. Adriana Benická


Výlet v Nitre

Žiaci 3. A a 3. D prežili pekný deň na školskom výlete v starobylej  Nitre. Očarila nás bohatou históriou, dozvedeli sme sa o živote kniežaťa Pribinu, kráľa Svätopluka, o legende o Corgoňovi. Pokračovanie článku.


Noc v škole

22.6.2018 zdolali žiaci 1.C a 2.C triedy skúšku odvahy. Absolvovali rozprávkovú Noc v škole. Pomohli Vajcu na vandrovke precestovať svet, s Červenou Čiapočkou zaniesli obed chorej babičke, vylúštili rozprávkové šifry a krížovky, vyrobili si divadielko a výborne sa zabavili. 

noc   noc1   noc2

Mihoková


 Školský výlet

25.6.2018 sa žiaci 1.C a 2.C triedy zúčastnili školského výletu. Previezli sa vláčikom po historickom centre Bratislavy, poprechádzali sa po hrade a poznávali naše mesto. Žiaci 2.C triedy dostali výlet ako odmenu za 1. miesto v zbere papiera. 

sv     sv2   sv3    

Mihoková


                                  Organizácia týždňa 25. 6.    29.6. 2018

25.6.-28.6. učí sa 4 vyučovacie hodiny (1. aj 2.stupeň, ŠKD v normálnej prevádzke)

29.6. Príchod do školy 8.00 hod., desiata 8.15 hod., odovzdávanie vysvedčení v priebehu druhej vyučovacej hodiny. ŠKD od 11.00 hod. Obed 11.00 – 12.30 hod.


Olympijský deň ZŠ Pri kríži

V piatok 22.júna 2018 v areáli školy celý deň prebiehal Olympijský deň ZŠ Pri kríži. Zúčastnili sa ho všetci žiaci školy! Olympijský deň sme zahájili slávnostným ceremoniálom, kde nás deti z prvého stupňa oboznámili s históriou Olympijských hier, zažili sme sľuby športovcov aj rozhodcov, za zvukov olympijskej hymny športovci doniesli a zavesili olympijskú vlajku...
Program dňa sa skladal z troch častí: 
1. Dromos - behy na futbalovom štadióne motivované prvou disciplínou antických Olympijských hier, behom na jeden štadión.
2. Spoznávam športy - deti si mali možnosť zašportovať na viacerých stanovištiach, kde si pod dohľadom pedagógov a trénerov vyskúšali gymnastiku, bedminton, florbal, futbal, loptové hry, basketbal, stolný tenis a detskú atletiku.
3. Vedomostná súťaž "Čo viem o Olympijských hrách" 
Ďakujeme Ariwafit, Dúbravskému bedmintonovému klubu, Lukostreleckému klubu Bratislava, FK Dúbravka, Detskej atletike ZŠ Pri kríži a našim pedagógom za skvelé sprevádzanie športami a Olympijskému klubu Bratislava za podporu! Taktiež Decathlonu za prepožičanie športového náradia.
Dôležité nebolo zvíťaziť, ale zúčastniť sa! FOTOALBUM.
 
Katarína Mocinecová, Beata Oškerová a Daniela Mlynárová

Pátrači z 3.A a 3.D triedy

Žiaci 3.A a 3.D triedy sa 15.6. zúčastnili zaujímavej exkurzie po historickom centre hlavného mesta. Vybrali sa spoznávať autentické miesta spojené s menami slovenských a svetových hudobných skladateľov.  Pátrač Tino nám pripravil úlohy, ktoré sa nám podarilo úspešne splniť. Vypátrali sme miesta, ktoré v minulosti navštívili významné osobnosti hudobného sveta - W. A. Mozart, B. Bartók, L. van Beethoven,   J. N. Hummel,   F. Liszt a M. Ruppeldt. Hľadali sme pamätné tabule, detaily na budovách SND a Redute, kde pôsobili uvedení umelci. Cítili sme sa veľmi príjemne. Exkurzia v  nás vzbudila záujem pokračovať v objavovaní a pátraní po hudbe minulých čias. FOTOALBUM.

Mgr. Ingrid Oršulová a Mgr. Adriána Benická


Zber papiera

V júni sme ukončili celoročný zber papiera. Prirodzená súťaživosť detí ich hnala k tomu, aby pre konkrétnu triedu nazberali čo najviac papiera. Tento rok sa to podarilo 2.C, ktorá vyhrala zážitkový výlet. Touto cestou sa chceme srdečne poďakovať všetkým rodičom, starým rodičom a deťom, ktorí sa do zberu zapojili a podporili dobrú vec – separovanie, recyklovanie a zaslúžili sa i o finančnú podporu svojej školy. Ďakujeme. Vyhodnotenie.

Mgr. Adriana Benická


 

Organizácia týždňa 25. 6.    29.6. 2018

25.6.-28.6. učí sa 4 vyučovacie hodiny (1. aj 2.stupeň, ŠKD v normálnej prevádzke)

29.6. Príchod do školy 8.00 hod., desiata 8.15 hod., odovzdávanie vysvedčení v priebehu druhej vyučovacej hodiny. ŠKD od 11.00 hod. Obed 11.00 – 12.30 hod.


 Plavecký výcvik

V dňoch 8.-15.6.2018 sa 32 žiakov z 2.stupňa zúčastnilo plaveckého výcviku v prímorskom stredisku Rimini – Bellária. Žiaci sa zdokonalili v  jednotlivých plaveckých štýloch  a  v ich technike. Plavecký výcvik sme si spríjemnili  poldenným výletom do San Marína. FOTOALBUM.


Didaktické hry – I. stupeň – 18. a 19. 6. 2018

Didaktické hry na I. stupni boli rozdelené na dva dni. V pondelok  sme sa venovali teoretickej časti a v utorok sme vybehli do prírody a vyskúšali sme si „teóriu v praxi.“ Tento deň nám program spríjemnili dokonca aj príslušníci jazdnej polície, ktorí nám v krátkych ukážkach predviedli ich prácu v teréne. Koníky poslúchali, videli sme zaujímavé „kúsky“ a neraz sme ich aj ľutovali, čo všetko musia zvládnuť. Deti skonštatovali, že sa im tento program veľmi páčil.

                                                                                                     Mgr. Némethová

DH 1   DH2   DH3   DH5


22. júna - Olympijský deň

olymden


 Poďakovanie

Podakovanie BSK-page-001          Podakovanie hl.mesto -page-001        Podakovanie NTB-page-001


 

SOV vyhodnotil literárnu súťaž k Olympijskému dňu, do ktorej sa zapojilo 46 školákov

Timka Hlavinková v literárnej súťaži k Olympijskému dňu vo svojej kategórii získala čestné uznanie. 

Ďakujeme Timke za reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov v ďalšej tvorbe!

1.      kategória:

Čestné uznanie: Timea Hlavinková (ZŠ Pri kríži 11, Bratislava): Šport je super


Celoslovenská literárno – výtvarna súťaž „Naši národní buditelia Ľudovít Štúr a José Martí“

Veľvyslanectvo Kubánskej republiky a Spoločnosť priateľov Kuby na Slovensku usporiadali vyhodnotenie 15. ročníka celoslovenskej literárno - výtvarnej súťaže pre deti z celého Slovenska pod názvom „Ľudovít Štúr a José Martí naši národní buditelia“. Vyhodnotenie tejto súťaže sa konalo v sobotu 16. júna 2018 v Slovenskom rozhlase RTV pod záštitou Kubánskej veľvyslankyne jej excelencie p. Yamila Pita Montes ako spoluorganizátora tejto celoslovenskej súťaže pre mladých umelcov. Do tohto projektu sa zapojili aj deti zo Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa v Bratislave, ktorú navštevuje aj žiak V. A triedy  našej školy Samuel Petřvalský, ktorý  získal 3. cenu v II. kategórii (maľba „Kubánec“). Gratulujeme.

Ceny odovzdávala veľvyslankyňa Kubánskej republiky p. Yamila Pita Montes.

samko

 


 

Posledný  súťažný termín v  zbere papiera

14. jún, štvrtok   7:15 - 8:00

Najusilovnejšia trieda, "vyhrá" výlet. Odmenení budú i  jednotlivci.


Súťaž o NAJ vlajku futbalového turnaja

V hlasovaní o NAJ vlajku futbalového turnaja, ktoré prebehlo od 4. do 8. 6. cez ankety Edupage najviac zaujali vlajky týchto družstiev:

1. Sršne – 1.B

2. Vajčáci – 8.B

3. Futbalové blesky – 2.B

Víťazom blahoželáme.

vlajka2          vlajka3          vlajka

Gabriela Gavláková


Oslavy MDD na 1. stupni

1.jún je sviatkom všetkých detí. Tohtoročné oslavy MDD  boli v našej škole výnimočné tým, že k nám zavítali zaujímaví a vzácni hostia - policajti Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR . Celý program viedol p. Mgr. Peter Krajčírovič. Žiakom 1. stupňa policajti názorne predviedli ukážky z ochrany a prepravy určených osôb . Oboznámili ich o tom, ako zaisťujú bezpečnosť prezidenta SR a ústavných činiteľov. Vysvetlili im, ako zabezpečujú nepretržitú ochranu určených objektov a ako plnia ďalšie špeciálne úlohy. Najväčšiu radosť deti zažili pri  praktických ukážkach  špeciálneho výcviku psov a z obhliadky dopravných prostriedkov polície. Našim hosťom srdečne ďakujeme za pútavý program, ktorý obohatil tohtoročné oslavy MDD na škole.  FOTOALBUM.

Mgr. Ingrid Oršulová


OZNAM

Žiaci, ktorí sa zúčastnili plaveckého kurzu v Taliansku, docestovali na miesto v poriadku.


 

Výchovný koncert

7. júna sa žiaci 1., 2. a 3. ročníka zúčastnili výchovného koncertu, ktorý sa konal v priestoroch našej ZŠ. Účinkujúci žiaci a pedagógovia ZUŠ, E. Suchoňa,   oboznámili  našich žiakov s rôznymi hudobnými nástrojmi. Zazneli husle, violončelo, klavír, trúbka, saxofón, flauta. Výkony malých interpretov ocenili poslucháči a odmenili ich srdečným potleskom. Spev a tanec v závere koncertu umocnili príjemné pocity z počúvania hudby. Výchovný koncert tak symbolicky ukončil vzdelávanie hudobnej výchovy v tomto školskom roku. Účinkujúcim žiakom a  pedagógom ZUŠ ďakujeme za čas, ktorý venovali našim deťom. FOTOALBUM.

Mgr. Ingrid Oršulová


Beh mladých Dúbravčanov

Aj tento rok sa uskutočnili 31.5. a 6.6. 2018 preteky v behu na Pekníčke. Najprv si zmerali sily prvostupňiari zo všetkých 5 základných škôl z Dúbravky  na tratiach 350m a 700m. Máme na škole veľa šikovných športovcov, ktorí ju reprezentovali, a tak sa nám podarilo v rámci vyhodnotenia škôl po tomto prvom dni získať pekné druhé miesto, hneď po ZŠ Sokolíkova. Naši malí atléti získali viaceré medaile, ostatní prispeli do  celkového bodovania škôl (počítalo sa umiestnenie do 8.miesta). Výsledky I.stupeň. Výsledky II.stupeň. FOTOALBUM.


Futbalový turnaj

Dňa 2.6.2018 sa uskutočnil na našej škole už 9. ročník  futbalového turnaja o pohár riaditeľky školy. Zúčastnili sa ho žiaci prvého až deviateho ročníka. Futbalový turnaj bol v sprievode rôznych súťaží a vystúpení našich žiakov. Výsledková listina. FOTOALBUM.


Dňa 4.6.2018 sa uskutočnilo krajské kolo v atletike družstiev a jednotlivcov na atletickom štadióne mladá garda. Našu školu reprezentovali v súťaži jednotlivcov Karol Šula, ktorý v disciplíne guľa skončil na 1. mieste s výkonom 16,34cm a postúpil na Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa uskutočnia v Trnave a Valentína Petřvalska, ktorá v disciplíne beh na 60 m.,  skončila na peknom 3. mieste s novým osobným rekordom 8,41 s. Naším žiakom gratulujeme a držíme palce v ich ďalšom napredovaní.

atl        atl1        atl2

Knechta


Exkurzia žiakov 1.B a 1.D triedy

3. mája sa žiaci 1.B a 1.D triedy vybrali objavovať neznáme miesta našej Dúbravky. Zapojili sa do projektu Pátrač Tino spoznáva Dúbravku. Putovanie bolo zaujímavé, pretože žiaci na stanovištiach plnili rôzne  úlohy, ktoré pripravil pre nich Tino. Žiaci si so sebou niesli pracovné zošity a správne odpovede si vyznačili priamo na mieste. Navštívili viaceré miesta  historického a súčasného centra  (Miestny úrad, Hasičská zbrojnica, Horánska studňa, Kostoly, Kaplnka, Dúbravské múzeum a Ihrisko na Pekničke). Cesta za poznaním bola veľmi príjemná a poučná. Tešíme sa na ďalšie pátranie v druhom ročníku. FOTOALBUM.

Mgr. Ingrid Ftáčniková a Mgr. Ingrid Oršulová


Koncert pre radosť

Hovorí sa, že hudba patrí odjakživa k podstate života a k tomu, čo robí človeka ľudským !

Žiaci z krúžku Hra na zobcovú flautu si 29. mája pripravili koncert. Slovenské a české ľudové piesne, ale i melódie z filmových rozprávok potešili prítomných rodičov, súrodencov a starých rodičov. Netradične tak ukončili svoju činnosť v tomto školskom roku.

kon        kon1       kon2

Mgr. Ingrid Oršulová, vedúca krúžku


Dúhové rozprávky

29. mája sa žiaci 1.A,B,C,D a 2.C zúčastnili predstavenia v malej sále Istropolisu. Herci Bábkové divadla nám predstavili poetickú rozprávku, ktorá rozprúdila našu fantáziu príbehom unudeného Slnka.

Svet bol bezfarebný ako kvapka vody a od bezfarebnej samoty sa Slnko rozplakalo. Stalo sa však niečo zvláštne. Zjavila sa dúha a Slnko zistilo, že svet v sebe skrýva mnoho farieb, len ich treba objaviť! Takto sa začal príbeh pestrých farebných dobrodružstiev , počas ktorých sme sa pozitívne naladili a prežili veľa príjemných chvíľ.

divadlo        divadlo1        divadlo2

Mgr. Ingrid Oršulová


Japonská kultúrna atašé na našej škole

Japonsko  nazývajú aj krajinou vychádzajúceho slnka. Na jeho zástave je toto slnko aj zobrazené. Niekoľko jeho lúčov zasvietilo 31. mája aj priamo do našej školy. Priniesla ich vo svojej osobe kultúrna atašé z japonského veľvyslanectva pani Maki Okusa. Pokračovanie článku.


Súťaž o najoriginálnejšiu vlajku futbalového turnaja

Žiacka rada vyhlasuje súťaž o naj vlajku sobotňajšieho futbalového turnaja. Fotogalériu vlajok si môžete pozrieť na našom kanáli Základná škola Pri kríži na YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=xp4fXB7ha_U&t=3s

Hlasovanie bude prebiehať cez ankety Edupage od 4.6. do 8.6. Víťazná trieda dostane odmenu od pani riaditeľky.

Gabriela Gavláková


Kultúrny program na Športový deň.


Jaslovské Bohunice

 Dňa 30.mája 2018 sa žiaci 8.A a 8.B triedy zúčastnili veľmi zaujímavej exkurzie v jadrovej elektrárni Jaslovské Bohunice.Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. - JAVYS, a. s.  pozvala  žiakov do nového informačného centra, ktoré sa nachádza v blízkosti areálu JE V1 v Jaslovských Bohuniciach. Pokračovanie článku.

jadr               jadr1           jadr3          jadr2


Cyklistické preteky

Dňa 29.5.2018 sa v Dúbravke konali cyklistické preteky, ktoré pred mnohými rokmi založil cyklista Anton Tkáč – rodák z Dúbravky. Žiak našej školy, Patrik Hahn zo 6.B triedy sa umiestnil na prvom mieste v kategórii starší žiaci. Víťazovi blahoželáme a prajeme mnoho ďalších úspechov.

Mgr. Katarína Rabajdová

pato


 6. ročník školskej konferencie – „Prezentácia žiackych projektov“

Dňa 28.mája 2018 sa na našej škole uskutočnil už 6. ročník školskej konferencie pod názvom „ Prezentácia žiackych projektov". Konferencie sa zúčastnili žiaci 2. – 9. ročníka. Pokračovanie článku.


Mauthausen

Dňa 22.05.2018 sa žiaci 9.A a 9.B zúčastnili dejepisnej exkurzie v Hornom Rakúsku, kde navštívili koncentračný tábor Mauthausen. Pokračovanie článku.


28. mája sa uskutoční 6. ročník školskej konferencie - "Prezentácia žiackych projektov". 

Viac informácií nájdete v buletíne.


Moravský kras

Dňa 15. mája sa žiaci siedmeho ročníka a 6.A triedy zúčastnili exkurzie do Moravského krasu, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie krasové oblasti v strednej Európe. Žiaci absolvovali cestu vláčikom od Skalného mlynu k Punkevní jaskyni, kde pozorovali skalné útvary, ktoré vymodelovala rieka Punkva. Pokračovanie článku.

macocha1        macocha        macocha2


O Putovný pohár starostu Dúbravky

7. ročník šachového turnaja

V sobotu 19. mája 2018  sa konal v priestoroch ZŠ Pri kríži 7. ročník šachového turnaja O Putovný pohár starostu Dúbravky, čo je turnaj pre začínajúcich mladých šachistov do 16 rokov. Najlepšie z našej školy skončil Peťko Straka s 4,5 bodmi. Gratulujeme. Pokračovanie článku.

sach          sach1          sach2        


Návšteva z Belgicka

Dňa 10.5. 2018 k nám do školy zavítal Marko Cordi. Znie vám to meno netypicky pre Slováka?  Máte pravdu! Marko je totiž Belgičan.  Otca má Francúza, mamu Slovenku a žije v Belgicku. Marko má 10 rokov a chodí do školy rovnako ako my. Ale naše školy  sa líšia napr. v priebehu vyučovania,  v dĺžke vyuč. hodín,  v predmetoch, ale aj v počte žiakov. Do jeho školy chodí okolo 3 000   žiakov a keď na obed u nich robia lazagne, urobia ich 1 tonu! Niečo nám porozprával aj po francúzsky (samozrejme, že sme mu nerozumeli). Na záver sme mali ochutnávku belgickej čokolády.

                                                                 Paula Mičietová, 4.A

cordi1


Okresné kolo atletiky chlapcov a dievčat

Dňa 22.5.2018 sa uskutočnilo okresné kolo žiakov základných škôl v atletike chlapcov a dievčat na atletickom štadióne FTVŠ. Súťažilo sa v rôznych atletických disciplínach, hodnotili sa tímy dievčat a chlapcov a tak isto aj samotní jednotlivci. V pretekoch tímov sa nám príliš nedarilo dievčenský tím skončil na 9. mieste a chlapčenský tím skončil na 7. mieste. V pretekoch jednotlivcov vynikal vo svojej kategorii Karol Šula, ktorý vyhral vrh guľou a postupil do krajského kola a takisto Valentína Petřvalská ktorá vyhrala beh na 60 m. a v skoku do diaľky skončila na peknom 3. mieste, taktiež postúpila do krajského kola. Výhercom gratulujeme a držíme palce v ďalších pretekoch.

Mgr. Knechta

atletika


Exkurzia v SHMÚ

V dňoch 14. mája a 21. mája sa žiaci V.A, V.B a V.C zúčastnili exkurzie v SHMÚ. V dvoch zaujímavých prednáškach o extrémoch počasia, či globálnom otepľovaní si odniesli množstvo zaujímavých informácií . Neskôr sme sa presunuli do záhradky, kde mohli vidieť všetky dôležité prístroje, ktoré meteorológovia, či klimatológovia používajú. Žiaci tak získali predstavu o tejto dôležitej práci, ktorá slúži pre nás všetkých.

Mgr. Michal Zaťovič

shmu1 zmensena    shmu2 zmensena    shmu3 zmensena    shmu zmensena


CESTA SLOVANSKOU HISTÓRIOU

Dňa 16.5.2018 navštívila  našu školu šermiarsko-divadelná kumpánia Via historica. V pútavom a pestrom predstavení sa žiaci 4. – 9. ročníka preniesli do dávnych dôb, v ktorých sa začala písať naša história. Zoznámili sa s radosťami i strasťami Slovanov, s kupcom Samom i Pribinom, Rastislavom a Svätoplukom. Cesta skončila korunováciou prvého kráľa Uhorska. Predstavenie bolo nielen poučné, no i plné vtipu a akcie. Niektorí zo žiakov mali možnosť vstúpiť do deja a zahrať si s hercami. Okrem vedomostí si všetci odniesli i pekný umelecký zážitok.

DSC 0205 zmensena    DSC 0252 zmensena    DSC 0328 zmensena    DSC 0407 zmensena


Vážení rodičia.

Srdečne Vás pozývam na deviaty ročník športového dňa – O putovný pohár riaditeľky školy. Čaká nás futbalový súboj triednych kolektívov, kultúrny program našich žiakov, tombola a samozrejme tradičný guláš s občerstvením. Chcem Vás požiadať o akúkoľvek pomoc v rámci Vašich možností. Či už ceny do tomboly, pitný režim pre deti a pod. Kontaktovať ma môžete mailom - miksikova@prikrizi.sk, alebo na t.č. 0911 227 834.

Teším sa na Vás a ostávam s pozdravom Iveta Mikšíková.

sportovyden-page-001

Propozície futbalového turnaja a rozpis zápasov.


Žiaci  3. A, C, D sa zúčastnili originálneho vzdelávacieho programu v podobe divadelného predstavenia "ODPADla nám hodina!". Počas ekologického interaktívneho divadla  sa zábavnou formou  žiaci naučili veľa informácii o triedení odpadu, recyklácii, zbernom dvore, spaľovni, práci smetiara, či o dôležitosti spoločenskej zodpovednosti každého jednotlivca.

Mgr. Adriana Benická

odpad   odpad1

Cieľom hry je motivovať deti k triedeniu odpadov a napomôcť im tiež chápať súvislosti tejto činnosti vo vzťahu k životnému prostrediu. 


Malý futbal

Dňa 9.5 sa uskutočnilo obvodné kolo v malom futbale, naši chlapci skončili na 4. mieste.

Knechta


Hádzaná

Dňa 3. a 4. mája sa uskutočnili obvodné kolá v hádzanej chlapcov a dievčat, kde sa náš tím chlapcov umiestnil na peknom 2. mieste a tím dievčat na 4. mieste.  Gratulujeme.

Mocinecová


Malý futbal

Dňa 3.5 sa uskutočnilo okresné kolo žiakov 5-6 ročníka v malom futbale. Kde sa naša škola po smolnej prehre v semifinále 2:1 s neskorším víťazom celého turnaja umiestnila na peknom 3. mieste, kde v zápase o 3 miesto porazili školu z Lamača 3:1.

  Knechta


Zber papiera

Termín: 17.5. a 31.5.

Čas: 7:15 - 8:00

Prosím dodržujte dopravné predpisy a dbajte na bezpečnosť a ochranu zdravia, našich žiakov. Ďakujeme.

Priebežné výsledky.


 Lavice plné zážitkov

lavice

Video k hlasovaniu v Tescu za projekt Lavice plné zážitkov.


Škola v prírode

V dňoch 30.4-4.5 sa deti z 4.ABC zúčastnili v ŠvP v rekreačnom  stredisku Horná Ves – Hotel Lomy. Stredisko sa nachádzalo v krásnom prostredí pohoria Vtáčnik. Deti mali počas celého pobytu pripravený zaujímavý program. Dopoludnia sa venovali školskej činnosti a po obede a odpočinku im pripravili animátorky zaujímavý program. Svoje športové výkony si deti zmerali aj vo futbalovom turnaji medzi triedami. Na záver boli deti vyhodnotené za aktivity, ktoré absolvovali počas celého týždňa. FOTOALBUM.


Okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska

9. mája sa uskutočnilo okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. Víťazi školských kôl obvodu Bratislava IV interpretovali slovenské ľudové piesne v priestoroch ZUŠ E. Suchoňa. Našu ZŠ so cťou reprezentovali víťazky školských kôl:

I. kategória   - Sarah Laura Valentínová -  z 1.D triedy,

II. kategória -  Martina Durdíková        -  z 5.C triedy, ktorá obsadila krásne 3. miesto .

Obom súťažiacim želáme veľa chuti a snahy pri  interpretácii slovenskej ľudovej piesne v budúcich ročníkoch. Martinke Durdíkovej srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. FOTOALBUM.

Mgr. Ingrid Oršulová – koordinátorka speváckych súťaží


Krása slova . . . Štúrov Zvolen (rétorika) – okresné kolo

Dňa 10.05.2018 sa uskutočnilo na pôde ZŠ Pavla Horova okresné kolo súťaže Štúrov Zvolen. Poslaním tejto súťaže je formovanie vzťahu mladých ľudí k rodnému jazyku, rozvíjanie verbálno-komunikačných schopností mládeže, skvalitňovanie ich rečového prejavu, vyhľadávanie talentovaných žiakov a rozvíjanie ich nadania.Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Prvá kategória 4.- 6. ročník, druhá kategória 7.- 9. ročník. Našu školu v I. kategórii reprezentovala Andrea Sokolová zo 6.C triedy a II. kategóriu Petra Lacíková z 8.A triedy.

Petra Lacíková vyhrala II. miesto a stala sa tak úspešnou a ocenenou súťažiacou v rámci celého okresu. Na vysokej a kvalitnej úrovni prezentovala vlastnú tému Coco Chanel. V druhom kole si vytiahla tému „Naša ulica.“ na ktorú vytvorila a predniesla krásnu úvahu.

Obom dievčatám blahoželáme a prajeme mnoho úspechov v ďalších súťažiach.

ST              ST1

Mgr. Katarína Rabajdová


Medzníky II. svetovej vojny – krajské kolo

Dňa 30.04.2018 sa uskutočnilo krajské kolo dejepisnej súťaže s názvom „Medzníky II. svetovej vojny“, ktorej sa zúčastnili víťazi nášho školského kola. Našu školu na krajskom kole reprezentovali žiaci z 9. A triedy: Matej Bazovský, Adam Šiška a František Neuhold. Poslaním a cieľom tejto súťaže bolo poznať a spoznať svoju minulosť, či už svetových alebo národných dejín. Ďalším dôležitým cieľom bolo budovať a upevniť vlastenectvo a motivovať žiakov k záujmovej činnosti a pozitívnej skladbe ich voľnočasových aktivít. Naši deviataci sa na túto súťaž veľmi tešili, nakoľko obdobie II. svetovej vojny je pre nich veľmi zaujímavé. Na krajskom kole sme patrili medzi prvých troch najlepších a získali sme krásne III. miesto. Okrem diplomu žiaci vyhrali aj výlet do koncentračného tábora Mathausen v Rakúsku.

Súťažiacim blahoželáme a prajeme mnoho ďalších úspešných súťaží. 

MDZV

Mgr. Katarína Rabajdová


Lavice plné zážitkov 

lavice


 

Dúbravka moja

Stalo sa už tradíciou, že naša škola venuje veľkú pozornosť regionálnej výchove. Medzi peknú niekoľkoročnú aktivitu patrí i obvodná súťaž Dúbravka moja, ktorá sa snaží žiakom pomáhať  spoznávať svoj región zábavnou formou. Pokračovanie článku.  FOTOALBUM.

Mgr. Ján Kapusňák


Predpokladaný príchod zo ŠVP je dnes o cca 12:30.


 

 

PASOVANIE PRVÁKOV ZA ČITATEĽOV ŠKOLSKEJ KNIŽNICE

Keďže naši prváci už poznajú všetky písmenká, nastal čas, aby boli slávnostne privítaní v školskej knižnici a pasovaní za jej čitateľov. A nevítali ich len pani knihovníčky, ale aj rozprávkové postavičky kráľ, kráľovná, princ a princezná. Naši prváci im predviedli, ako pekne už vedia čítať. Z knižnice odchádzali s kľúčikom k odomknutiu pokladov kráľovstva kníh - čitateľským preukazom a s prísľubom, že na knihy z knižnice dajú pozor a včas ich aj vrátia. Veríme, že objavia čaro čítania pre radosť i poučenie!

                                                                                                          Mgr. Valéria Kaplánová

20180425 122440-1-1024x576     20180503 122504-1024x628     DSC04481 1     DSC04480


Nové výučbové programy v inovovanej počítačovej učebni

Od februára školského roku 2017/2018 sa žiaci 1. stupňa tešia novej počítačovej učebni. Pôvodná jazyková učebňa bola zmodernizovaná novými počítačmi a nábytkom. Finančné prostriedky zabezpečila pani riaditeľka školy Mgr. Iveta Mikšíková  a na moderný nábytok prispela rada rodičov, za čo im patrí veľká vďaka. Pokračovanie článku. FOTOALBUM.

Mgr. Katarína Müllerová


 

Sportujme-spolu-2018

Prosíme svoju účasť nahláste TU.


Žiaci, ktorí sa zúčastňujú Školy v prírode pricestovali v poriadku.


 Plagát nábor 3-2018


 Školská televízia ZŠ Pri kríži - špeciálne vysielanie - súťaž komiksov


Hráme sa s písmenkom Ž v 1. A

Navštívila nás žabka a úlohou žiakov bolo zistiť ako sa volá. Jej meno bolo ukryté v tajničke, ktorú najskôr vylúštili. Pokračovanie článku. FOTOALBUM.


Deň narcisov

Dňa 13. 4. 2018 sa naša škola aktívne zapojila do celoslovenskej akcie organizovanej Ligou proti rakovine, do Dňa narcisov. Členovia Žiackej rady 7. a 9. ročníka vyzbierali príspevky v našej škole i v uliciach Dúbravky. Žltý narcis – symbol tohto dňa zdobil oblečenie takmer všetkých žiakov, učiteľov i zamestnancov školy. Naša škola tak prispela k celkovej sume vyzbieranej na celom Slovensku čiastkou 1149,97 eur. Ďakujeme touto cestou i rodičom, ktorí prostredníctvom svojich detí podporili túto akciu a tešíme sa, že sme mohli byť súčasťou tejto výnimočnej a významnej zbierky.FOTOALBUM.


Zber papiera

Termín: 26.4.

Čas: 7:15 - 8:00

Z dôvodu bezpečnosti, autá vchádzajú do areálu školy po 7:50. Ďakujeme.


Dôležitý oznam

Vážení rodičia,
dovoľte, aby sme sa Vám ešte raz poďakovali za pochopenie a ústretovosť pri riešení vzniknutej havarijnej situácie (23.4.) na našej škole. Z tohto dôvodu nebolo možné zrealizovať vyučovanie.

Práve teraz prebehla kontrola elektroinštalácií. Na základe revízie bude od zajtra prebiehať riadne vyučovanie a prevádzka školy, t.j v prevádzke bude školský klub detí aj zariadenie školského stravovania.
Z bezpečnostných dôvodov žiaci prvého stupňa prichádzajú do školy družinárskym vchodom a žiaci druhého stupňa hlavným vchodom (zotieranie podlahy z kvapkajúcich stropov).
Ospravedlnenie pre rodičov z práce na vyžiadanie vystaví tajomníčka školy pani Syrovátková. Môže to doručiť aj po deťoch.


S pozdravom
Iveta Mikšíková


OZNAM

Vážení rodičia,

dovoľte, aby sme sa Vám poďakovali za pochopenie a ústretovosť pri riešení vzniknutej havarijnej situácie (23.4.) na našej škole. Z tohto dôvodu nebolo možné zrealizovať vyučovanie. Dnes 23.4. 2018 sa odstraňuje havarijný stav a poobede prebehne revízna komisia elektrického zariadenia na škole. Na základe výsledkov budete na stránke školy informovaní, či bude 24.4. školská jedáleň v prevádzke. Ak nie, žiaci budú z obedu odhlásení. Prosíme rodičov žiakov I. stupňa, aby prostredníctvom žiackej knižky alebo osobne nahlásili triednej p. učiteľke, či ostanú poobede v ŠKD.

ŠKD bude 24.4. v prevádzke. Vyučovanie I. a II. stupňa bude 24.4. riadne prebiehať, ak sa nič mimoriadne nestane.

Ďakujeme za pochopenie.


Okresné matematickej olympiády

Dňa 17.4.2018 sa konalo na ZŚ Beňovského obvodné kolo 67. ročníka matematickej olympiády kategórií Z6, Z7 a Z8. Úspešnými riešiteľmi sa stali Andrea Sokolová zo 6.C -3. miesto 13 bodov, Petra Pribišová zo 6.C – 9. miesto 11 bodov a Tomáš Šrámek z 8.A – 5. miesto 10 bodov. Srdečne blahoželáme

                                                               Mgr. Beata Tomášková


 Darujte 2 - 3 %

Vážení rodičia a priatelia školy,

Naše rodičovské združenie ZRPŠ Pri kríži 11 bolo tento rok opäť zaregistrované na príjem podielu dane z príjmu. Venujte aj Vy svoje 2 alebo 3% dane deťom. Za príspevok, ktorým nás podporíte zakúpime žiakom moderné učebné pomôcky a zmodernizujeme exteriér a interiér našej školy. 

Posledný termín odovzdania je: 27. apríl 2018.

Viac sa dozviete tu >>>


Poznaj svoju históriu  . . .  Medzníky II. svetovej vojny – školské kolo

Dňa 09.04.2018 sa všetci žiaci deviateho ročníka zúčastnili školského kola dejepisnej súťaže s názvom „Medzníky II. svetovej vojny.“ Poslaním a cieľom tejto súťaže je poznať a spoznať svoju minulosť, či už svetových alebo národných dejín. Pokračovanie článku.

IMG 20180409 100647 zmensena        IMG 20180409 100730 zmensena

Mgr. Katarína Rabajdová


 

rsz olympiada2018-1 2      rsz olympiada2018-3 4


 Stretnutie so spisovateľom Danielom Hevierom

Prišiel deň, na ktorý sme sa veľmi tešili. V utorok 10.4. k nám prišiel známy slovenský spisovateľ Daniel Hevier. Najprv odučil hodinu v našej triede (4.A).  Bol to ako príbeh z jeho kníh. Zoznámili sme sa s jeho knihou „Xaver s nohami do X“, ktorá bola hlavnou témou našej vyučovacej hodiny. Pokračovanie článku.

 20180410 101411 zmensena     20180410 105934 zmensena     20180410 101440 zmensena

                                                                  Žiaci 4.A triedy


Praveký šaman – dejepisná súťaž

Aj keď marec je mesiac knihy, žiaci 6.A a 6.B triedy sa práve v tomto mesiaci zapojili do dejepisnej súťaže s názvom „Praveký šaman.“

Múzeum praveku Slovenska v Bojniciach vyhlásil „Veľkú pravekú súťaž pre školy.“ Úlohou žiakov bolo umeleckou formou znázorniť ako vyzeral praveký šaman, aké boli jeho povinnosti, čo nosil oblečené, aké bolo jeho spoločenské postavenie a mnoho ďalšieho.

Cieľom tejto súťaže bolo podnietiť u detí záujem o históriu našej krajiny, kde všetci žijeme, zároveň rozvíjať ich tvorivosť, samostatnosť a kreativitu, tímovú spoluprácu v kolektíve a tiež hrdosť na dejiny nášho Slovenska, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou histórie Európy i tohto sveta.Na hodinách dejepisu a v rámci svojho voľného času žiaci kládli na papier svoje predstavy o pravekom šamanovi. Hlavnou cenou bol školský výlet do Múzea praveku v Bojniciach spolu s tvorivými dielničkami. Žiaľ, naše triedne kolektívy nezvíťazili, no aj napriek tomu sa zabavili a čosi nové naučili. Ako sa hovorí, nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa J . Predsa toto múzeum a mesto Bojnice môžeme navštíviť spoločne v rámci školského výletu.

Touto cestou sa chcem ešte raz poďakovať žiakom 6.A a 6.B triedy za tvorivosť, kreativitu a ochotu zúčastniť sa. Ešte raz jedno veľké ĎAKUJEM.

IMG 20180326 100737 zmensena        IMG 20180327 123046 zmensena

Mgr. Katarína Rabajdová


Riaditeľské voľno dňa 7.5.2018

Podľa § 150 ods. 5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľka Základnej školy, Pri kríži 11 841 02 Bratislava  udeľuje dňa 7.05.2018 (pondelok) riaditeľské voľno pre žiakov 1.-9. ročníka z prevádzkových dôvodov (rekonštrukčné práce).

Z tohto dôvodu základná škola bude uzatvorená.

Školský klub detí bude uzatvorený.

Zariadenie školského stravovania bude uzatvorené a obedy pre stravníkov budú vedúcou školskej jedálne všetkým stravníkom odhlásené.

                                                              Mgr. Iveta Mikšíková, riaditeľka školy


Zber papiera

Termín: 12.4. a 26.4.

Čas: 7:15 - 8:00

Z dôvodu bezpečnosti, autá vchádzajú do areálu školy po 7:50. Ďakujeme.


 Putovanie kvapky

V rámci nášho každoročného Enviromesiaca, ktorý bude ako každý rok bohatý na triedne a školské aktivity, vyhlasujeme literárnu súťaž: „Putovanie kvapky“.Hlavnou témou je voda ako nevyhnutná súčasť života.

Žáner: rozprávka, rozprávanie, báseň, riekanky, úvaha...

Najmenší žiaci, naši šikovní prváci, majú výtvarnú súťaž - témou je  - Voda okolo nás.

Ocenené budú najlepšie a najkreatívnejšie príbehy, výtvarné práce.

Svoje práce priebežne odovzdávajte triednym učiteľom, alebo p. učiteľke Benickej. Nezabudnite, každá práca musí mať meno autora a triedu.

Posledný termín odovzdania je: 27. apríl 2018.


Kurz plávania

Školský klub detí organizuje v spolupráci Happy Kids plavecký kurz .

Termíny kurzu:

7. – 11.5. 2018( 8.5. – sviatok – neplávame, termín nahradíme po dohode) – pre 1.- 2. ročník

14. -18.5. 2018 pre 3.- 4. ročník

Termíny sa prispôsobia podľa počtu detí.

Miesto: plaváreň Petržalka

Čas plávania : 13:00 – 14:00

Cena: 35 € ( kurz-20€, doprava- 15€)

Prihlášky a úhrada za kurz treba odovzdať do 20.4.2018 svojej p. vychovávateľke. Bližšie info u p. Oškerovej

Informácie o kurze a prihláška.


Tvorivé dielničky

Dňa 26.3.2018 sa konali v škd od 15.30 h. vo vestibule školy tvorivé dielne pri príležitosti jari a blížiacej sa Veľkej noci. Deti si mohli v spolupráci s rodičom a p. vychovávateľkou niečo pekné vyrobiť, napr. nafarbiť vajíčko mramorovými farbami či vyrobiť kvietok v črepníku.

tvor   tvor1   tvor2   tvor3


 Elektronická prihláška do 1.ročníka

Vážení rodičia budúcich prvákov,

odteraz je možné podávať prihlášky do 1. ročníka v elektronickej podobe. Na ePrihlášku môžete prejsť kliknutím na prvú položku v ľavom navigačnom menu, prípadne kliknutím na nasledujúci odkaz: ePrihláška do 1.ročníka


Hviezdoslavov Kubín

V marci sa každoročne stretávajú žiaci 2. stupňa v školskej knižnici, kde po triednych kolách súperia v prednese poézie a prózy. Na tohtoročnom Hviezdoslavovom Kubíne konanom dňa 20.3.2018 sa ich zišlo v školskom kole celkom 29. Porota zložená z členov PK SJL sa rozhodla po vzájomnom uvážení udeliť nasledovné miesta:

                                                                     II. kategória

                                                         próza                                  poézia

                                          1. Eliška Šimovcová 6.C           1. Andrea Sokolová 6.C
                                          2. Barbora Čavojová 5.B          2. Peter Gomboš 5.C
                                          3. Nina Sirotová 6.A                3. Peter Olgay 6.C
                                          3. Nikolas Mička 6.A

                                                                     III. kategória
                                                         próza                                  poézia
                                          1. Petra Lacíková 8.A                1. neudelené
                                          2. Michaela Javorčeková 7.A      2. Valentína Petřvalská 7.A
                                          3. Tomáš Šrámek 8.A                 3. Diana Matúšková 7.B


                                                            Čestné uznanie si odniesli

                                                               1. Jakub Čavoj 7.B
                                                               2. Richard Tóth 8.B


Všetci výhercovia dostali knižné odmeny.
Víťazom budeme držať palce na obvodnom kole.

Mgr. Ján Kapusňák

IMG 20180320 122622 zmensena          IMG 20180320 135752 zmensena          IMG 20180320 125515 zmensena         


Vedecké pokusy u prvákov

Týmto názvom si žiaci z I.D triedy pomenovali zážitkové učenie prvouky počas aktivít Dňa otvorených dverí. Celý deň bol v našej triede motivovaný Dňom vody. Vodník Čľuplo a kamarátka Kvapôčka nás sprevádzali učením na hodinách čítania, písania a matematiky. Najväčším zážitkom však boli laboratórne práce v prostredí biologickej učebne našej ZŠ. Pracovať so skutočnými pomôckami bola hra a veľká zábava. Veríme, že si žiaci zo zážitkového učenia o vode a jej tvrdosti zapamätajú čo najviac. Poďakovanie patrí pani učiteľke PaedDr. Gavlákovej, ktorá vyučovaciu hodinu viedla a pre deti I.D tento neuveriteľný zážitok pripravila. FOTOALBUM.

     Mgr. Ingrid Oršulová


Karel Šula z 8.A triedy sa stal majstrom Slovenska v atletickej disciplíne - vrh guľou. Gratulujeme.


Mesiac knihy u prvákov

Marec – mesiac knihy sa pomaly končí. Jednou zo sprievodných aktivít prváckych tried bolo stretnutie s pani spisovateľkou Katarínou Petkaničovou, osobnosťou Dúbravky. Pani spisovateľka nám veľmi pútavo porozprávala rôzne príhody zo svojho  detstva. Predstavila nám detské knihy, určené malým čitateľom. Jej Rozprávky z Dúbravky sú nielen zábavné, ale i poučné. Prostredníctvom rozprávky nabádajú čitateľov k zdravému životnému štýlu i k slušnému správaniu. Pani Petkaničovej chceme srdečne poďakovať za čas, ktorý nám venovala. Želáme jej pevné zdravie a ešte veľa tvorivých nápadov pri písaní nových kníh. FOTOALBUM.

                                       Mgr. Ingrid Oršulová


 

                                                                  2 -3 %                                                                        2-3-DzP         Stante-sa-sucastou-2-3 -page-001

 


OZNAM O UDELENÍ RIADITEĽSKÉHO VOĽNA PRE ŽIAKOV ZŠ

Podľa § 150 ods. 5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľka Základnej školy, Pri kríži 11 841 02 Bratislava  udeľuje dňa 28.03.2018 (streda) riaditeľské voľno pre žiakov 1.-9. ročníka z prevádzkových dôvodov (deratizácia a dezinsekcia objektu základnej školy a školskej jedálne).

Z tohto dôvodu základná škola bude uzatvorená.

Školský klub detí bude uzatvorený.

Zariadenie školského stravovania bude uzatvorené a obedy pre stravníkov budú vedúcou školskej jedálne všetkým stravníkom odhlásené.

                                                                                Mgr. Iveta Mikšíková, riaditeľka školy


Deň ľudovej rozprávky

14. marca sa žiaci 1. stupňa preniesli do sveta najkrajších rozprávok Pavla Dobšinského. V jednotlivých triedach dostali priestor rôznorodé tvorivé a zážitkové aktivity. Žiaci popri počúvaní a výtvarnom stvárnení rozprávok skladali príbehy pomocou obrázkov, hľadali ich názvy podľa ilustrácií, absolvovali kvíz o ľudových rozprávkach a riešili rôzne úlohy tak, ako hrdinovia v nich. Veríme, že všetky aktivity prispeli nielen k záujmu žiakov o čítanie rozprávok, ale aj k rozvoju ich fantázie, sebavyjadrenia, komunikácie a spolupráce vo dvojiciach i v skupinách. FOTOALBUM.

 ludroz

                                                                                                          Mgr. Valéria Kaplánová


 

Osobnostný a sociálny rozvoj

Súčasťou školského vzdelávacieho programu je aj prierezová téma osobnostný a sociálny rozvoj.

V marci sa uskutočnili v druhých, štvrtých, piatych a siedmych ročníkoch aktivity, ktoré boli zamerané na rôzne oblasti.Kým druháčikovia v rámci jedného dopoludnia skúšali plniť tvorivé rozprávkové úlohy, ktoré im pripravili ich triedne pani učiteľky a učili sa pracovať efektívne v skupinách, spolupracovať a komunikovať, štvrtáci sa zamerali na internet, sociálne siete a ich riziká. Pod vedením školskej psychologičky absolvovali diskusiu a hrové aktivity, ktoré ich upozornili, že internet nám ponúka mnoho zábavy a informácií, ale pri jeho používaní musíme byť obozretní. Piataci a siedmaci debatovali o rôznych učebných štýloch, o tom ako sa pripravujú na vyučovanie a s našou pomocou prichádzali na to, čo by ešte mohli zlepšiť.

Atmosféra vo všetkých triedach bola príjemná, uvoľnená a nielen deti, ale i my sme sa mnohé dozvedeli.

                                                                                     Miriam Siposová

20180320 080602 zmensena          20180320 083412 zmensena          20180320 093513 zmensena


MATEMATICKÝ KLOKAN

Aj tento školský rok sme sa zapojili do súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN. Konala sa 19. marca 2018 a zúčastnilo sa jej 111 žiakov z našej školy. Táto súťaž je najväčšou matematickou medzinárodnou súťažou. Vznikla v roku 1991 vo Francúzsku a združuje už viac ako 70 krajín z Európy, Ázie, Ameriky a dokonca aj z Afriky. Pridala sa aj Tanzánia, Saudská Arábia a Irak. Tento rok klokanilo vyše 67 000 žiakov na 1 453 školách. Naše deti sa už nevedeli dočkať zaujímavých úloh, ktoré budú riešiť aj tento rok. V pondelok ráno sa 101 detí z I. stupňa a 10 detí z II. stupňa s chuťou a radosťou pustilo do riešenia úloh. Každé dieťa dostane za účasť diplom a najlepší aj vecné ceny. Výsledky súťaže budú zverejnené 9. apríla t. r. Touto cestou ďakujem pani učiteľkám Tomáškovej, Mihokovej, Ftáčnikovej a Oršulovej za pomoc s organizáciou súťaže.

Koordinátorka súťaže Angelika Krajčovičová

IMG 20180319 100734 zmensena          IMG 20180319 100739 zmensena


OZNAM O UDELENÍ RIADITEĽSKÉHO VOĽNA PRE ŽIAKOV ZŠ

Podľa § 150 ods. 5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľka Základnej školy, Pri kríži 11 841 02 Bratislava  udeľuje dňa 28.03.2018 (streda) riaditeľské voľno pre žiakov 1.-9. ročníka z prevádzkových dôvodov (deratizácia a dezinsekcia objektu základnej školy a školskej jedálne).

Z tohto dôvodu základná škola bude uzatvorená.

Školský klub detí bude uzatvorený.

Zariadenie školského stravovania bude uzatvorené a obedy pre stravníkov budú vedúcou školskej jedálne všetkým stravníkom odhlásené.

                                                                                Mgr. Iveta Mikšíková, riaditeľka školy


Okresné kolo Pytagoriády

V dňoch 13. a 14. marca prebehlo na našej škole okresné kolo Pytagoriády. Súťažili žiaci z 19 – tich škôl v šiestich kategóriách. Úspešnými riešiteľmi z našej školy sú žiaci: 

kategória P3 – Slávka Sasková 3.D – 5 miesto (22 bodov) 

                      Tomáš Klokočník 3.B – 10. miesto (21 bodov)

kategória P4 -   Ondrej Džubas   4.B -   5. miesto (20 bodov) 

kategória P5 -   Filip Lenčeš 5.B – 15. miesto (22 bodov)

                        Jakub Ondrušek 5.A – 21. miesto (21 bodov)

kategória P6 -    Andrea Sokolová 6.C – 4. miesto (20 bodov) 

                         Patrik Hahn 6.B – 12. miesto (14bodov)

kategória P7 -    Kristína Valašková 7.B – 1. miesto (13 bodov) 

Srdečne blahoželáme.                                                                               

  Mgr. Beata Tomášková


 

 

SLÁVIK SLOVENSKA – školské kolo

Slávik Slovenska má krásnu a bohatú históriu. Súťaž je postupová a má celoslovenský charakter. Na našej ZŠ sa školské kolo uskutočnilo 15.marca. 37 žiakov školy  interpretovalo slovenské ľudové piesne  v 3 kategóriách.

VÝSLEDKY.  FOTOALBUM.

Mgr. Ingrid Oršulová – koordinátorka súťaže


Beseda o povolaniach v 1. ročníku

Žiaci 1.B a 1.D triedy sa na vyučovaní SJL zoznamovali s povolaniami dospelých. Na spestrenie vyučovania si pozvali na besedu pána Mattesa, osobnosť televíznej reklamy. Stretnutie sa nieslo v príjemnej atmosfére. Deti zaujímali postupy pri nakrúcaní jednotlivých scén. Pán Mattes deťom priblížil prácu členov tvorivého tímu televíznej reklamy. Zaujímavé bolo rozprávanie o psíkovi, ktorý vystupuje v reklame. Spomenul aj rôzne použité triky, opisoval krásu slovenskej prírody, v ktorej sa točili jednotlivé diely reklamy. Deťom sa stretnutie veľmi páčilo. P. Mattesovi ďakujeme za čas, ktorý venoval našim deťom. Želáme mu veľa pracovných úspechov. FOTOALBUM.

Mgr. Ingrid Ftáčniková a Mgr. Ingrid Oršulová


OZNAM O UDELENÍ RIADITEĽSKÉHO VOĽNA PRE ŽIAKOV ZŠ

Podľa § 150 ods. 5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľka Základnej školy, Pri kríži 11 841 02 Bratislava  udeľuje dňa 28.03.2018 (streda) riaditeľské voľno pre žiakov 1.-9. ročníka z prevádzkových dôvodov (deratizácia a dezinsekcia objektu základnej školy a školskej jedálne).

Z tohto dôvodu základná škola bude uzatvorená.

Školský klub detí bude uzatvorený.

Zariadenie školského stravovania bude uzatvorené a obedy pre stravníkov budú vedúcou školskej jedálne všetkým stravníkom odhlásené.

                                                                                Mgr. Iveta Mikšíková, riaditeľka školy


Pozrite si videopozvánku na Deň otvorených dverí a videovizitku našej školy.


Hráme sa s písmenkami v 1. A

Jedného slnečného dňa sa vybrali písmenká Š a š na vychádzku. Na ceste stretli písmenká o. Aby sa mohli dostať do lesa museli prejsť cez priechod pre chodcov. Pochytali sa za ruky a vtedy vzniklo nové slovo. Aké?.....

Takto sa začína rozprávka ktorú si vypočuli prváčikovia. Zistili, že ich prišiel navštíviť Šašo. Ako prešiel cez priechod pre chodcov dostal sa do lesa. V lese stál veľký cirkus, ktorý mal krásne šapitó.... pokračovala rozprávka. Keď sa chceli žiaci dostať do cirkusu, museli si vyrobiť špicaté klobúčiky – také šašovské. Po výrobe klobúčikov mohli opäť vstúpiť do rozprávky. V cirkuse vystupovali zvieratká, ktorých názov sa začína na písmenko š. Šimpanz si obliekol šaty, žongloval so šiškami a šípkami. Šteniatko vystupovalo so šarkanom. Obrázky z príbehu si deti pripli na tabuľu. Šašo priniesol aj zázračný klobúk, v ktorom boli slová z rozprávky. Slová prváčikovia najprv vyhláskovali, určili počet hlások a priradili k obrázku. Nakoľko už vedia krásne písať, príbeh si napísali a nakreslili do zošitov. Na koberci poskladali šašovi písané aj tlačené písmenko Š zo skladačiek, klobúčikov a švihadiel. Na druhý deň ich čakalo ďalšie prekvapenie. V čarovnom klobúčiku sa nachádzali nové slová, ktoré začínajú písmenkom š. Deti si ich z klobúčika vylosovali, prečítali a správne  zapísali do zošitov aj na tabuľu. Na slová potom vymýšľali pekné vety. Šašo žiakov pochválil a za ich šikovnosť ich odmenil veľkou jednotkou. FOTOALBUM.

                                                                                                                  Mgr. Katarína Müllerová


Pozrite si videopozvánku na Deň otvorených dverí.


Žiaci našej školy zvíťazili 15.3. na súťaži: “Bavme bratislavské deti športom”. Srdečne blahoželáme.

f56317ba-be26-45b8-ac8b-28655b132bd9


OZNAM

Žiaci, ktorí sa zúčastnili lyžiarskeho kurzu majú naplánovaný odchod o 14:00. Predpokladaný príchod do Bratislavy je okolo 18:00.


 Cesta do Rozprávkova . . . „ Z rozprávky do rozprávky s Pavlom Dobšinským“

Každý kalendárny mesiac patrí niečomu.... január je mesiac kreativity, október je mesiac úcty k starším, máj je mesiac lásky ...... a marec? Marec je pre každého z nás jednoznačne mesiacom knihy. Práve na základe tejto skutočnosti sme sa s piatakmi vybrali do krajiny Rozprávkovo.... a tak sa 15. marec na našej škole niesol v duchu cesty  "Z rozprávky do rozprávky s Pavlom Dobšinským." Zábavnou, výchovnou no najmä poučnou formou sme sa zoznámili s naším národným pokladom - ľudovou rozprávkou. Žiaci spoznali Zlatovlásku, Hadogašpara, Svendži gazdu či odvážneho mládenca s príznačným menom Nebojsa. Piataci si tak zmerali sily vo vedomostnej súťaži, v ktorej si preverili svoje vedomosti z literatúry, no najmä svoju schopnosť čítať s porozumením. Každú piatackú triedu reprezentovali štyria žiaci, ktorí tak vytvorili tri družstvá. Súťažili v štyroch kolách, pričom každé bolo tematicky zamerané: na hlavné postavy, dejové línie či na nášho najvýznamnejšieho zberateľa ľudových rozprávok P. Dobšinského. Žiaci mali možnosť získať max. 30 bodov. Všetci súťažiaci boli úspešní a jednotlivé umiestnenia sa naozaj líšili len v maličkých bodových rozdieloch. Nech sa páči výsledky: 

1. miesto:  5.C  (29 bodov) 

   Anna Černeková, Veronika Kostíková, Zuzana Krajňáková, Michaela Dubničková

2.miesto:  5.B ( 28 bodov) 

   Alexandra Tóthová, Filip Lenčeš, Romana Ebringerová, Emily Nina Stone

3. miesto:  5.A. (26 bodov ) 

    Richard Švajdlenka, Jakub Ondrušek, Ela Lazarová, Martin Krajčovič

FOTOALBUM.

Všetkým súťažiacim blahoželáme.


Zdravé zúbky

Dňa 26.2.2018 prišla žiakov prvého ročníka navštíviť dentálna hygienička pani Pakozdyová. Porozprávala im aké zuby majú v ústach a ako sa o nich majú správne starať. Každému žiakovi ukázala správnu techniku čistenia zubov. Vysvetlila im, čo všetko zubom škodí a čo im prospieva. Prostredníctvom hry sa naučili určovať zuby v ústach. FOTOALBUM. 
Mgr. Veronika Mihoková

Pozrite si videopozvánku na Deň otvorených dverí.


 OZNAM

Žiaci, ktorí dnes odcestovali na lyžiarsky kurz, dorazili v poriadku.


  DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - 22.3. 2018

dodbullupr        dodbull1upr

Tešíme sa na Vás 


 ucebna v prirode


OZNAM ŠKD

Školský klub detí v spolupráci so Športovkovom organizuje v termíne 9.až 20.4.2018 nadstavbu kurzu korčuľovania na ZŠ Lamač. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u svojej p. vychovávateľky do 23.3.2018. Bližšie informácie u p. Oškerovej. 

Dok1-1


ZBER PAPIERA

1. marca a 14. marca 2018

7:15 - 8:00

Z dôvodu organizácie a bezpečnosti - autá o 8:00

Priebežné poradie


 

SÚŤAŽ V TVORBE KOMIKSOV

V čase od novembra do januára prebehla na našej škole súťaž v tvorbe komiksov. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách: Hovorme spolu a Žijeme live, nie online. Porota v zložení pani riaditeľka Iveta Mikšíková, pán učiteľ Ján Dano, pani psychologička Miriam Siposová a pani Daniela Mlynárová zo ZRPŠ práce žiakov hodnotili a hlasovali nezávisle od seba.

Hovorme spolu:

1. Dievčatá proti chalanom – Adriána Mazúchová, Matúš Belobrad, Alex Petrovič, Filip Vavro, Melánia Bláhová,         Anna Černeková

2. Predsudky – Michaela Vaňová, Eliška Žemberyová, Benedika Mrázová , Paula Petríková, Karolína Eretová,   Michaela Labská , Laura Bederová, Patrik Kovács

3. Najlepšie kamarátky - Alena Skaláková, Ema Rappiová, Michaela Ema Šťastná, Ema Červenková 

Žijeme live, nie online:

1. Žijeme live, nie on-line - Petra Lacíková, Lukáš Matrka, Jakub Jakubík, Tomáš Šrámek, Marek Kočiš, Tomáš   Galffy, Valentín Ivanov

2. O závislom chlapcovi - Martin Krajčovič, Gabriel Drahovský, Maximilián Ivan, Adrián Šimon

3. Nebezpečná komunikácia na mobile - Robert Kratochvíla, Kristián Kastler, Ondrej Vaňa, Karol Kaluža, Simon   Šefčík

Špeciálna cena pani riaditeľky – za originálne spracovanie ponaučenia:

NoLiveR - Matúš Kaliský , Alex Mozola , Matej Martinek , Tomáš Kasala

Víťazom blahoželáme. Všetci budú odmenení vecnými cenami a ich komiksy budú publikované vo fotoknihe i vo vysielaní školskej televízie.

PaedDr. Gabriela Gavláková


   OZNAM

Vyučovanie, ŠKD a krúžky sú od 26.2.2018 (pondelok) v plnej prevádzke.

Mgr. Iveta Mikšíková, riaditeľka školy


Dejepisná olympiáda

Dňa 15. februára 2018 sa konalo na SŠ  sv. Františka z Asissi v Karlovej Vsi obvodné kolo Dejepisnej olympiády, ktorá sa radí medzi tie najnáročnejšie. Všetci súťažiaci sa museli  vo svojej kategórii v priebehu 90-ich minút popasovať so stovkou otázok a odpovedí. Naši žiaci v nej každoročne získavajú ocenenia. Nebolo tomu inak ani tentokrát. Veľmi pekné 3. miesto získala  Andrejka Sokolová, žiačka 6.C triedy.

Medzi úspešných riešiteľov DO sa so získaným počtom bodov zaradili aj Damián Matúšek zo 7.B triedy a Jakub Jakubík  z 8.A triedy.

Všetkým srdečne gratulujeme!

                                                                                                                  Mgr. Ján Kapusňák

dejupr


KARNEVAL

ZŠ PRI KRÍŽI aj tento rok pripravila pre žiakov prvého stupňa Karneval. Táto akcia sa uskutočnila vo štvrtok 8.2.2018 vo veľkej telocvični. O bohatý program sa postarala dvojica klaunov zo skupiny Teáter Komika. Žiaci predviedli svoje jedinečné masky, spolu s klaunmi si zatancovali, zaspievali, zasúťažili a do sýtosti sa zabavili v sprievode svojich vychovávateľov. FOTOALBUM.


Sára Suchánková, 9.A trieda sa na turnaji v Bratislave TK Jednotka v kategórii A do 18 rokov prebojovala až do semifinále (3. miesto).

Blahoželáme a tešíme sa z ďalších úspechov.

 Mgr. Ľubica Chlapíková

tenissuch


ŠKOLSKÉ KOLO SÚŤAŽE HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - I. KATEGÓRIA

15.2.2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín v prednese poézie a prózy žiakov 1. stupňa. Zúčastnili sa ho žiaci 2. až 4. ročníkov, ktorí boli vybraní v triednych kolách. Spolu súťažilo 18 žiakov v kategórii poézia a 7 žiakov v kategórii próza.

Vyhodnotenie prednesu poézie:                   Vyhodnotenie prednesu prózy:

1. miesto - Marko Javorček,3.D                     1. miesto – Ladislav Šipeky, 4.C

2. miesto - Vanessa Šafránková, 3.D              2. miesto – Timea Hlavinková, 3.A

3. miesto ˗ Matej Filina, 2.A                          3. miesto – Alexander Hajžuš, 3.D

Do obvodného kola súťaže postupujú Marko Javorček a Ladislav Šipeky. Srdečne blahoželáme a držíme palce! FOTOALBUM.

                                                                                     Mgr. Valéria Kaplánová


Zmena od 21.2.2018

OZNAM

Upozornenie podľa Metodického usmernenia č. 15/2005-R z 31.10.2005, ktorým sa vydáva Plán opatrení z organizačných dôvodov:

-         skracujú sa vyučovacie hodiny viď ZVONENIE,

-         Školský klub detí – žiakov treba vyzdvihnúť hneď poobede (podľa rozvrhu jednotlivých tried),

-         krúžková činnosť sa tiež ruší do odvolania.

Informácie o prevádzke ŠKD v ďalších dňoch budú zverejnené na školskej webovej stránke a edupage. Žiadame rodičov, aby každý deň sledovali stránku školy.

Mgr. Iveta Mikšíková


Oznam o prevádzke ŠKD


Milí rodičia a priatelia,
ste zamestnanci a chcete darovať 2 resp. 3 % svojich daní z príjmov vašim deťom?
Ak ste nepožiadali svojho zamestnávateľa o vystavenie "Potvrdenia o zaplatení dane " , urobte tak ešte dnes!
Zamestnávateľ vám ho musí následne vystaviť na predpísanom tlačive 

https://www.financnasprava.sk/.../2017.12.29_vzor_tlac_priloh...

Od 1.1.2018 ho Finančná správa bude akceptovať výlučne na tomto predpísanom (štruktúrovanom) tlačive.
Taktiež Vyhlásenie musí byť na predpísanom tlačive! Potvrdenie o zaplatení dane.

Ďakujeme! 

ZRPŠ Pri kríži a vedenie školy

Dôležitý oznam o prevádzke ŠKD


 

0037537001518674802 valentn plagat

 14. februára členovia Žiackej rady organizovali pre žiakov školy Valentínsku poštu. Valentínky pre kamarátov, spolužiakov, pani učiteľky, pánov učiteľov, pre každého, komu chceli povedať, že ho majú radi, alebo zaželať mu veľa lásky a pekného Valentína, mohli počas prvých prestávok hádzať do krabíc so srdiečkami na rôznych miestach v škole. V priebehu 4. vyučovacej hodiny boli Valentínky všetkým adresátom doručené priamo do tried. Každý, kto sa chcel zapojiť, spríjemnil sebe i ľuďom, ktorých má rád, tento deň. V rozhlasovom okienku s veršami o láske sa žiaci dozvedeli i to, že i keď Valentín je považovaný za americký sviatok, jeho vznik sa spája s európskymi dejinami. Na koniec členovia parlamentu zaželali všetkým spolužiakom, aby ich obklopovalo veľa lásky nielen v tento deň, no po celý život.


Geografická olympiáda

Dňa 6.2.2018 sa konalo na ZŠ Beňovského obvodné kolo geografickej olympiády. Zúčastnili sa ho aj žiaci našej školy. Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci piateho ročníka : Martin Krajčovič z 5.A – 5. miesto so 76 bodmi a Jakub Ondrušek z 5.A – 10. miesto so 73 bodmi.

Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme

                                                                                        RNDr. Iveta šteliarová


Vy rozhodnite na aký účel bude použitá časť vašich daní

Plagat 2018dane-page-001 1


 Vedomostné ostrovy

ZŠ Pri kríži sa s podporou Nadácie Volkswagen Slovakia stala jednou z prvých vybraných škôl, na ktoré bol úspešne nainštalovaný interaktívny kiosk – Vedomostný ostrov.

Zariadenie umožňuje žiakom získavať mnohé poznatky a inšpirácie. Už úvodná obrazovka animovaného ostrova zaujme svojou pestrosťou a detailnosťou. Ponúka rozmanité intuitívne hypertextové odkazy tvoriace celistvú informačnú mozaiku. Žiaci si s využitím progresívnej technológie rozširujú bádateľskou formou svoje vedomosti z fyziky, ekológie i nemeckého jazyka. Úlohy, ktoré na ostrove nájdu, sú poprepájané s reálnym využitím v praxi, vplyvom na životné prostredie, návodmi na domáce pokusy, videami a inými zaujímavosťami. Samostatná sekcia je venovaná voľbe budúceho povolania a sebareflexii.

Sme hrdí, že žiakom je k dispozícii ďalšia vzdelávacia i zábavná pomôcka, ktorá hravou formou cibrí ich zručnosti v samostatnom získavaní a práci s informáciami.

Do pozornosti dávame aj webové stránky k projektu:

http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/projekt-vedomostne-ostrovy/

http://www.vedomostne-ostrovy.sk/ 

https://sk-sk.facebook.com/vedomostneostrovy/

 

vo      vo1

Mgr. Ján Dano


karneval


Lyžiarsky výcvik v ŠKD

Aj keď táto zima nie je priaznivá na snehovú nádielku, nám sa podarilo v spolupráci Happy kids zorganizovať v termíne od 22.-26.1.2018 na Zochovej chate  lyžiarsky výcvik pre deti ktoré navštevujú školský klub detí.  46 deti pod dohľadom inštruktorov bolo rozdelených do 5 skupín od začiatočníkov až po pokročilých. Všetky deti sa veľmi zodpovedne učili a zdokonalovali v lyžovaní. Na záver boli deti odmenené medailou. FOTOALBUM.


IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV

Dňa 31.1.2018 zažili žiaci prvého ročníka významný deň. Pred odovzdávaním prvého vysvedčenia absolvovali prváčikovia slávnostnú imatrikuláciu, na ktorej boli imatrikulovaní za žiakov našej školy. Pod vedením svojich triednych učiteliek a vychovávateliek sa s radosťou pripravovali na túto slávnostnú chvíľu, aby odprezentovali svoje zručnosti a vedomosti. Žiaci sa predviedli hodinou prvouky, matematiky a slovenského jazyka. Spoločne si zacvičili a nakoniec i zaspievali anglickú pesničku. Po úspešnom zvládnutí všetkých úloh, dostali imatrikulačný list a tričko s logom školy. Príhovor mala pani riaditeľka Mgr. Iveta Mikšíková a pán starosta RNDr. Martin Zaťovič. Na našich prváčikov sa prišla pozrieť aj pani Mgr. Ľubica Szilásiová z odboru školstva. Všetkým ďakujeme za účasť a žiakom prajeme veľa úspechov. FOTOALBUM.

                                                                                     Mgr. Veronika Černáková


Ypsilon – výsledky

1. ročník rovnomennej súťaže z predmetu slovenský jazyk a literatúra sa niesol v znamení motivácie k úspešnému riešeniu písomných testov. Aj naši žiaci sa statočne popasovali s rozmanitými úlohami, ktoré preverili ich flexibilitu a logické myslenie. Zároveň poukázali na dôležitosť praktickej aplikácie vedomostí a rozvíjania zručnosti čítania s porozumením.

V poradí škôl s najvyššou priemernou úspešnosťou do 20 súťažiacich sa žiaci ZŠ Pri kríži umiestnili v celoslovenskej konkurencii na vynikajúcom 2. mieste. Najvyššie percentuálne hodnotenie dosiahli Adam Nagy(95%, 7. A) a Ema Ftorková (92%, 7. A).

            Všetkým zúčastneným gratulujeme!

Mgr. Ján Dano


Tenis

Naša žiačka Sara Suchánková z 9.A triedy získala na halových majstrovstvách SR do 16 rokov SR striebornú medailu vo štvorhre.

Srdečne blahoželáme a tešíme sa z ďalších úspechov.      

20180123 110505

Mgr. Ľubica Chlapíková


Testovanie 5 – 2017

22. novembra 2017 sa konalo celoslovenské testovanie žiakov piateho ročníka ZŠ.

Žiaci našej školy obstáli veľmi dobre. Bolo testovaných 75 žiakov z troch tried piateho ročníka.

V Slovenskom jazyku bol maximálny počet získaných bodov 30. Priemerný počet bodov našej  školy bol 21,9. Priemerný počet bodov v rámci SR bol 18,9. Priemerná úspešnosť našej školy bola 72,9 %. Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer bol 62,8 %. Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru bol 10,1 %.

V Matematike bol maximálny počet získaných bodov 30. Priemerný počet bodov našej  školy bol 21,8. Priemerný počet bodov v rámci SR bol 19,4. Priemerná úspešnosť našej školy bola 72,8 %. Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer bol 64,7 %. Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru bol 8,1 %.

Všetkým žiakom  srdečne blahoželáme.

                                                                                      Mgr. Iveta Mikšíková


Okresné kolo matematickej olympiády

Dňa 24.1.2018 sa konalo na ZŚ Beňovského obvodné kolo 67. ročníka matematickej olympiády kategórií Z5 a Z9. Úspešnými riešiteľmi sa stali Martin Krajčovič z 5.A -1. miesto  16 bodov, Alex Petrovič z 5.C – 10. miesto 13 bodov a Peter Straka z 5.A – 25. miesto 9 bodov.

Srdečne blahoželáme                                                                                                                               

 Mgr. Beata Tomášková


Šaliansky Maťko – okresné kolo

Dňa 25. 1. 2018 sa v priestoroch Centra voľného času KLOKAN konalo okresné kolo výročného 25. ročníka súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Našu školu reprezentovala žiačka 6.C Eliška Šimovcová, ktorá uchvátila porotu i prítomné publikum svojím podmanivým prejavom a získala vynikajúce 2. miesto. Nech je tento krásny úspech motiváciou pre našich ďalších nádejných interpretov.

            Eliška, gratulujeme!

obrzmens           obr1zmens

Mgr. Ján Dano 


Poďakovanie

Podakovanie Holokaust


Plánovanie budovania fitparku

Planovanie Fitparku

 


Vianoce krásne a čisté ako sneh, v rodine pohodu a smiech. 

Silvestrovskú náladu po celý rok,

šťastie nech sprevádza každý Váš krok.

vins


 Okresné kolo chlapcov vo florbale 2.stupeň ZŠ

Dňa 15.12.2017 sa naši chlapci druhého stupňa zúčastnili okresného kola vo florbale na ZŠ Horová kde obsadili krásne tretie miesto.

Všetkým zúčastneným gratulujeme.

image 6483441 zmensena 

Mgr. Marián Knechta


ŠALIANSKY MAŤKO

V minulosti sa na dedinách stretávali ľudia počas zimných večerov vo vyhriatych chalupách, kde si pri petrolejovej lampe rozprávali okrem bežných vecí všakovaké rozprávky a povesti.
Aj na našej škole sa stretli dňa 18.12.2017 víťazi triednych kôl 4. až 7. ročníka, kde už tradične súťažili v dvoch kategóriách o najlepší prednes v povesti pod názvom Šaliansky Maťko. Víťazmi školského kola sa stali
1. kategória (4. - 5. ročník)
                  1. miesto: Timea Cibulová - 5.C
                  2. miesto: Ladislav Šipeky - 4.C
                  3. miesto: Adriána Mazuchová - 5.C 
2. kategória (6. - 7. ročník)
                  1. miesto: Eliška Šimovcová - 6.C
                  2. miesto: Filip Hanák - 7.B 
                                 Nina Sirotová - 6.A     
                  3. miesto: Rebeka Kozakovičová - 7.A
Všetci dostali diplomy a pekné knihy od RR, ostatní súťažiaci drobnú odmenu.
Gratulujeme a najlepším budeme držať palce v januári na obvodnej súťaži. 

                                                                                                                                 

IMG 0980 zmensena 

  Mgr. Ján Kapusňák


Projekt Svet okolo nás


GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA

Dňa 12.12. 2017 sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. Zúčastnili sa jej žiaci 5. – 9. ročníka. Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci , ktorí dosiahli minimálne 55 bodov. Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme. VÝSLEDKY

                                                                                 RNDr. Iveta Šteliarová


 Školské kolo Pytagoriády 

V dňoch 13. a 14. decembra prebehlo školské kolo Pytagoriády. Súťaže sa zúčastnili žiaci 3., 4., 5., 6., 7., a 8. ročníkov.  Do obvodného kola, ktoré sa bude konať 13. a 14. marca 2018 postupujú prví dvaja z každej kategórie. Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme. VÝSLEDKY

Mgr. B. Tomášková


OZNAM ŠKD

Dňa 19.12.2017 (utorok) bude prevádzka školského klubu detí z dôvodu deratizácie v prevádzke do 15.00 hod... 

Za pochopenie ďakujeme.


Mikulášska jazda Prešporáčikom

            Tohoročného Mikuláša sme sa s pani učiteľkou Brúderovou a Rabajdovou rozhodli osláviť trošku inak ako len rozdávaním sladkostí a so žiakmi šiestych ročníkov sme sa vydali na poznávaciu  okružnú jazdu po Bratislave Vláčikom Prešporáčikom.

Tento červený vláčik pozná asi každý z nás.  Naša okružná jazda však bola výnimočná. Vodiča nám robil Mikuláš a deťom sa počas nej prihováral im dobre známy slovenský spisovateľ Ľubomír Feldek, ktorý históriu mesta a pamiatok opísal svojím typickým vtipným spôsobom a spolu so skupinkou detí tento audio okruh aj nahovorili.

Počas prehliadky mesta sme mali krátku zastávku na Bratislavskom hrade. Po návrate Na Hviezdoslavovo námestie, odkiaľ sme vyrážali, sme sa posilnili jedlom, zahriali teplým čajíkom a pokračovali sme. Naše krásne mikulášske dopoludnie sme ukončili obzeraním vianočných stánkov na Hlavnom námestí, kde sme mohli vidieť, ale aj si kúpiť všakovaké dobroty a milé darčeky pre našich blízkych.

Príjemne unavení sme sa po skvelom predvianočnom dni vrátili v plnom počte späť do školy.

Mgr. Mária Paučinová

25360530 1727697527250096 1563960864 n   25437367 1727697523916763 1973972217 n


 Florbal –  Mikulášsky turnaj

Dňa 14.12.2017 sa konalo na našej škole finále mikulášskeho turnaj žiakov 4-9 ročníka. Žiaci boli rozdelení do troch vekových kategórii 4 a 5 ročník spolu, 6 a 7 ročník spolu, 8 a 9 ročník spolu. Turnaj prebiehal už počas posledných dvoch mesiacov, kde jednotlivé ročníky hrali medzi sebou predkolá na hodinách telesnej výchovy a do hlavného turnaj sa z každého ročníka prebojovali dva najlepšie tímy. 

4 – 5 ročník 

Zápas o 3. miesto  4.A – 5.A  z víťazstva sa v tomto zápase tešili žiaci 4. A triedy keď dokázali zdolať o rok starších kamarátov 8:2. 

Zápas o 1. miesto  4.C – 5. B z víťazstva sa tento krát tešila 5.B trieda ktorá vyhrala v pomere 8:4 a stali sa celkovým víťazom najmladšej kategórie. 

6 - 7  ročník

Zápas o 3. miesto 6.C – 7.B v tomto meraní síl dokázali vyhrať žiaci 7.B triedy, ktorí sa umiestnili na peknom 3. mieste, zápas sa skončil 6:1 v ich prospech. 

Zápas o 1. Miesto 6.B – 7.A opäť boli úspešnejší žiaci staršieho ročníka a vyhrali  5:1 a stali sa tak celkovým víťazom strednej vekovej kategórie. 

8 – 9 ročník

Zápas o 3. Miesto 8.A – 9.B v napínavom zápase sa z víťazstva radovali žiaci 9.B triedy keď sa im podarilo zdolať súpera o 1 gól v pomere 4:3.

Zápas o 1. Miesto 8.B – 9.A vo finále sa stretli rozhodne dva najlepšie tímy celého turnaja. Zápas mal svoju kvalitu a opäť sa prejavila skúsenosť starších žiakov a tesne zdolali súpera v pomere 8:7. 

Všetkým zúčastneným gratulujeme 

Mgr. Marián Knechta, Mgr. Katarína Mocinecová 

mikflorIMG 1358 zmensena   mikflorIMG 1362 zmensena   mikflorIMG 1366 zmensena


Test národa

Už tradične v tomto predvianočnom období (13.12. 2017) pripravili členovia PK SJL obvodné kolo Test národa. Po peknom hudobno-kultúrnom programe a príhovoroch p. riaditeľky Ivety Mikšíkovej a starostu Martina Zaťoviča, súťažou sprevádzali žiačky 9. B triedy Petra Zajíčková a Sandra Matkovičová.

Tentokrát testovanie pozostávalo zo 6-tich kôl, kde si trojčlenné družstvá vyskúšali svoje znalosti a vedomosti o Veľkej Morave a štúrovskej generácii, spoznávali  slávnych Slovákov a kultúrne pamiatky Slovenska zapísané v UNESCO. Zaujímavé boli tiež úlohy, ktoré súviseli priamo aj so ŠVP. Jedna z nich bola zameraná na počúvanie a sledovanie filmovej ukážky s porozumením a riešením zadaných úloh. Po nej si všetci prítomní s veľkým záujmom pozreli projekty o slovenských vynálezcoch a vypočuli k nim rečnícke prejavy vo forme výkladu. Porota pod vedením p. Kvety Slyškovej vyzdvihla znalosti o našej krajine a jej osobnostiach u všetkých súťažiacich a na základe získaných bodov vyhlásila výsledky. FOTOALBUM
1. miesto - ZŠ Nejedlého. 
1. miesto - ZŠ Pri kríži (Javorčeková, Matúšková, Polák)
2. miesto - ZŠ Pri kríži (Halaša, Černák, Valašková)
2. miesto - ZŠ Dolinského
Všetci súťažiaci dostali od RR vecné odmeny a diplomy. 
Gratulujeme! 
                                                                                                                  Mgr. Ján Kapusňák

Prvé slová – otvorená hodina SJL v 1.D triede 

Čítanie v prvom ročníku patrí medzi najdôležitejšie zložky vzdelávania. Vyžaduje si už konkrétne myšlienkové operácie. Prváčik sa najskôr oboznamuje  s hláskami a grafémami,  nacvičuje ich, utvrdzuje a  systematicky spája do slabík a slov, neskôr do viet a krátkych textov. Cieľom otvorenej hodiny bolo prezentovať rodičom metodické postupy pri čítaní. Zamerali sme sa na techniku čítania a správne postupy pri domácej príprave.  Prítomným rodičom chceme srdečne poďakovať za účasť.

DSC05755 zmensena    DSC05756 zmensena   DSC05758 zmensena

 

Mgr. Ingrid Oršulová 


Ypsilon – slovina je hra

Dňa 13. 12. 2017 sa žiaci šiesteho a siedmeho ročníka zúčastnili nového formátu súťaže Ypsilon z predmetu slovenský jazyk a literatúra, ktorej cieľom je hravou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu testov a skúšok. Súťažné úlohy žiakov zaujali svojou pestrou skladbou a grafickou úpravou. Precvičili si čítanie s porozumením, pravopis, gramatiku i literatúru a uplatnili aj svoje logické myslenie.

         Veríme, že nazbierali cenné skúsenosti, ktoré neskôr zúžitkujú na celonárodnom testovaní a prijímačkách vo vyšších ročníkoch.

y zmensena      y2 zmensena             Mgr. Ján Dano


Čert a anjel na exkurzii

Deň pred príchodom Mikuláša sa najmladší žiaci 1. a 2. ročníka zúčastnili v priestoroch našej školy výchovného koncertu. Účinkovali žiaci a pedagógovia  ZUŠ, E. Suchoňa v Dúbravke. Príbeh o čertovi a anjelovi bol veľmi pútavý a poučný. Čarovné tóny hudobných nástrojov, hlavné postavy  príbehu, spev a tanec sa všetkým zúčastneným veľmi páčili. Poďakovanie patrí žiakom a pedagógom ZUŠ, ktorí takýmto spôsobom obohatili atmosféru prichádzajúcich vianočných sviatkov. FOTOALBUM

 Mgr. Ingrid Oršulová


Adventný koncert  5.C

Vianoce sú pre nás všetkých najkrajšie sviatky v roku. Pečú sa medovníky, kupujú a balia sa darčeky, počúvajú sa vianočné koledy a piesne. Všetci vieme, že prípravným obdobím na Vianoce je Advent. A práve v tomto období si žiaci 5.C pripravili netradičnú hudobnú výchovu. Triedny adventný koncert sa konal v školskej knižnici. Moderátori uvádzali hudobné dielka s tematikou zimy a Vianoc. Zneli  tóny klavíra, gitary, zobcovej flauty,  ozývali sa koledy a vianočné piesne.   Účinkujúci žiaci tak príjemne spestrili predvianočné chvíle. FOTOALBUM

                                                                                                                    Mgr. Ingrid Oršulová 


Vianoce Pri kríži 

Dňa 14.12. Vás srdečne pozývame na Vianoce Pri kríži. Tešíme sa na vás. Videopozvánka.


Majstrovstvá sveta vo florbale žien

Dňa 7.12.2017 sa niektorí žiaci našej školy zúčastnili prebiehajúceho podujatia majstrovstiev sveta žien vo florbale v Bratislave na zimnom štadióne Ondreja Nepelu, kde si mohli pozrieť zápas o 9 miesto medzi Estónsom a USA. Zápas sa skončil v riadnom hracom čase nerozhodne 7:7 pričom Estónky aj vďaka povzbudzovaniu práve našich žiakov dokázali vyrovnať 3 sekundy pred koncom a v predĺžení strhnúť víťazstvo na svoju stranu. Žiakom sa podujatie páčilo, niektorí si odniesli aj pekné suveníry ako napríklad vlajky, kľúčenky a klobúčiky. 

florIMG 1341 zmensena            florIMG 1343 zmensena


Vianočná Viedeň

Dňa 6.12.2017 sa žiaci piateho, siedmeho a ôsmeho ročníka zúčastnili exkurzie do Viedne, kde mali možnosť spoznať vianočné tradície, zvyky a jedlá našich nemecky hovoriacich susedov. Prezreli si tiež historické centrum mesta a jeho najdôležitejšie pamiatky ako napríklad Dóm svätého Štefana, Hofburg, budovu Parlamentu, ulicu Ringstrasse a Graben. Žiaci okrem oboznámenia sa s tradíciami a históriou našich susedov mali možnosť vyskúšať si aj komunikáciu v anglickom a nemeckom jazyku, ktorú vo veľkej miere využívali.

Mgr. Soňa Gillányiová

vieden20171206 141859 zmensena


OZNAM ŠKD

Dňa 19.12.2017 (utorok) bude prevádzka školského klubu detí z dôvodu deratizácie v prevádzke do 15.00 hod... 

Za pochopenie ďakujeme.


Vianoce Pri kríži 

Dňa 14.12. Vás srdečne pozývame na Vianoce Pri kríži. Tešíme sa na vás. Videopozvánka.


Mikuláš na škole


 Kurz korčuľovania 

V mesiacoch október a november sme v školskom klube detí zorganizovali kurz korčuľovania. Na ľade sa stretli deti, ktoré stáli na korčuliach prvýkrát, ale aj deti, ktoré sa na kurze zdokonaľovali. Deťom sa venovali skúsení inštruktori, ktorí  im odovzdali svoje korčuliarske schopnosti. Na záver môžem skonštatovať, že všetky deti urobili v korčuľovaní  veľký pokrok, za čo patrí veľké poďakovanie  inštruktorom. FOTOALBUM


OZNAM

Vážení rodičia, 

Ak uhrádzate platbu za školský klub detí poštovou poukážkou alebo cez internetbanking, prosím, aby ste platbu zrealizovali do 13.12.2017 z dôvodu ekonomickej uzávierky kalendárneho roku 2017 . Ak platba nebude zrealizovaná do uvedeného dátumu, prosím, aby ste platbu za december uhradili v januári  2018. 

Za pochopenie ďakujeme.


OZNAM ŠKD

Dňa 19.12.2017( utorok) bude prevádzka školského klubu detí z dôvodu deratizácie v prevádzke len do 15.00 hod...

Za pochopenie ďakujeme.


Vianoce Pri kríži 

Dňa 14.12. Vás srdečne pozývame na Vianoce Pri kríži. Tešíme sa na vás. Videopozvánka.


Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Naši žiaci sa počas celého školského roka zúčastňujú rôznych triednych a školských súťaží. Najlepší z nich reprezentujú našu školu v  obvodnom kole. Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je každoročne vyhlasovaná a organizovaná ako postupová súťaž. Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných a stredných škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvyšovať záujem o slovenský jazyk a literatúru. Samotná súťaž pozostávala z troch náročných častí: z písomného testu, tvorby textu a z rečníckeho prejavu.
Tentokrát nás 29. novembra v obvodnom kole reprezentoval Šimon Kanis, žiak 9. B triedy, ktorý v silnej konkurencii obsadil pekné 4. miesto.
Gratulujeme!

 Mgr. Ján Kapusňák

IMG 0877 zmensena obra2t


V zdravom tele zdravý duch

Realizacia BSK

 


FLORBAL (chlapci)

Dňa 5.12.2017 sa konal Mikulášsky florbalový turnaj žiakov 5-7 ročníka na základnej škole Beňovského, kde sa zúčastnili aj žiaci našej školy pričom ani v jednom zápase nespoznali premožiteľa, všetky svoje zápasy hladko vyhrali a umiestnili sa na perfektnom prvom mieste.Gratulujeme. 

Mgr. Mocinecová

 

florbal5-720171205 125035 zmensenaflorbal5-720171205 123848 zmensena  


Poďakovanie

Podakovanie Tesco


Poďakovanie

Podakovanie Kooperativa


Vianoce Pri kríži

Dňa 14.12. Vás srdečne pozývame na Vianoce Pri kríži. Tešíme sa na vás. Videopozvánka.


BASKETBAL (dievčatá)

Dňa 29.11.2017 sa uskutočnilo okresné kolo druhého stupňa žiačok ZŠ v basketbale na základnej škole P. Horová, kde naše žiačky skončili na peknom treťom mieste. Gratulujeme.

Mgr. Mocinecová

basket20171129 120131 zmensena 


FLORBAL (chlapci) 

Dňa 28.11.2017 sa na našej škole ZŠ Pri kríži uskutočnil florbalový turnaj žiakov druhého stupňa ZŠ mestskej časti Dúbravka, kde sa naši žiaci umiestnili na výbornom prvom mieste, pričom nespoznali trpkosť prehry ani v jednom zo štyroch zápasov a postúpili do okresného kola. Gratulujeme.florIMG 1334 zmensena

Mgr. Knechta


Vedomostné ostrovy

Cieľom tohto projektu je podporiť inovatívne formy vzdelávania na základných školách predovšetkým v oblastiach techniky, nemeckého jazyka, dopravnej výchovy, ekológie a fyziky. Vedomostný ostrov je interaktívny kiosk, ktorý ponúka množstvo vedomostí obsiahnutých v špeciálnej aplikácií a digitálnych učebniciach. Jeho maskotom je veselé zvieratko - zvedavý LEMUR, ktorý stále nemá meno. Vymyslieť ho môžeš práve ty. Svoje návrhy môžeš písať do komentárov na facebooku Vedomostné ostrovy - http://www.facebook.com/vedomostneostrovy. Súťaž prebieha do 12. 12. 2017 a budeme radi, ak sa zapojíte. Na Facebooku Vedomostné ostrovy nájdete vždy veľa nových zaujímavých faktov a súťaží. Informačný plagát k súťaži.


Burza hračiek

Dňa 23.11.2017 sa uskutočnila v rámci ŠKD Burza hračiek. Burza hračiek sa konala v školskej jedálni našej školy. Žiaci sa tu na chvíľu zahrali na predávajúcich a kupujúcich. So sebou si mohli priniesť hračky a knižky, s ktorými sa už doma nehrajú a predať ich iným žiakom. Zo zarobených peňazí potom mohli nakúpiť nové hračky od svojich spolužiakov. Deti sa tak naučili manipulácií s peniazmi a Burza hračiek mala veľký úspech. Už teraz sa tešíme na ďalšiu takúto udalosť.  FOTOALBUM      

Adela Žáková


  Projekt V zdravom tele zdravý duch

Milí žiaci, rodičia, pedagógovia a priatelia školy, vďaka individuálnej dotácii Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 2 500,- EUR sa podarilo ZRPŠ Pri kríži  realizovať  projekt  V  zdravom  tele  zdravý  duch.  V rámci  projektu  bolo  nakúpené  gymnastické     a telocvičné náradie, ktoré sa bude využívať na hodinách TV, počas školského klubu a športových krúžkov na škole. Týmto by sme sa chceli poďakovať BSK za finančnú podporu a tímu výkonného výboru ZRPŠ Pri kríži za vypracovanie projektu aspolufinancovanie.

Daniela Mlynárová

l1             l2


ZBIERKA PRE ÚTULOK NA POLIANKACH 

Na základe iniciatívy členov Žiackej rady sa  posledné dva týždne v novembri na našej škole uskutočnila zbierka pre Útulok na Poliankach. Každé ráno sa tak plnili krabice pri oboch vchodoch dekami, vankúšmi, hračkami, vodítkami i pochúťkami pre psíkov bez domova. Táto dobročinná akcia mala veľký úspech a sme veľmi radi, že na našej škole sa našlo veľa žiakov i rodičov, vďaka ktorým spríjemníme obyvateľom útulku chladné zimné obdobie. 

 

PaedDr. Gabriela Gavláková

23998507 1914803442168185 1545998556 o                                    24093811 1914803412168188 1142782737 o                                  


Múzeum holokaustu v Seredi . . .

            Dňa 23.novembra 2017 sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili dejepisnej exkurzie v Seredi. Žiaci 9.A a 9.B pod vedením svojich učiteliek dejepisu a občianskej náuky navštívili Múzeum holokaustu v Seredi. 

            Múzeum holokaustu v Seredi je súčasťou Slovenského národného múzea – Múzea židovskej kultúry v Bratislave. Vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi, ktorý predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny. 

V múzeu mali žiaci možnosť vidieť dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska. Jedným z vystavených artefaktov je dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora Auschwitz. 

Súčasťou múzea je vzdelávacie stredisko, ktoré ponúka výchovno-vzdelávacie podujatia, semináre a školenia zamerané na oboznamovanie verejnosti so židovskou kultúrou. Cieľom týchto programov a podujatí je priblížiť záujemcom život Židov na území Slovenska a pomôcť im pri získavaní základných vedomostí o židovskej komunite so zreteľom na obdobie holokaustu. Práve takáto vzdelávacia prednáška bola prezentovaná aj nám na tému: „Deti a holokaust.“ Obsahovala videodokument so svedectvom ženy, ktorá prežila Osvienčim. Táto žena veľmi pútavo, žiaľ aj bolestne spomínala na hrôzy, ktoré ako dieťa prežila v koncentračnom tábore. 

Múzeum zároveň slúži aj ako pamätník všetkým zavraždeným Židom zo Slovenska. Preto sa zamyslime nad históriou vlastného národa a konajme tak, aby sme nikdy nemuseli ľutovať svoje skutky. FOTOALBUM

Mgr. Katarína Rabajdová 


Školská televízia ZŠ Pri kríži - prvé vysielanie 2017/2018


  Cesta k slobode

Dňa 15.11. sa žiaci 9.A zúčastnili  diskusie o Medzinárodnom dni študentstva a Dni boja za slobodu a demokraciu s názvom Cesta k slobode. Súčasťou programu bolo stručné vysvetlenie histórie tohto dňa, následná diskusia a zorganizovanie vlastnej "demonštrácie". Diskusia prebiehala v miestnej knižnici Dúbravka pod vedením pani Miroslavy Kerekesovej. FOTOALBUM

Mária Donovalová


BURZA HRAČIEK - 23.11 - 14:00 - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

burzahraciek


 Slovenské národné múzeum – 8.A, 8.B

V novembri navštívili žiaci 8.A a 8.B triedy mineralogickú zbierku Slovenského národného múzea. Prehliadkou najbohatšej zbierky minerálov si zároveň upevnili a precvičili poznatky a pojmy z mineralógie, ktorá je obsahom učiva biológie v ôsmom ročníku. Pracovné listy a fotografie, ktoré vypracovali a zachytili budú súčasťou ich projektov z predmetu. Počas návštevy múzea si žiaci prezreli i expozície zamerané na paleontológiu, ekosystémy, biodiverzitu a biómy Zeme. FOTOALBUM 

PaedDr. Gabriela Gavláková


Bedmintonový turnaj

 16. novembra sa vybraní žiaci 4. – 9. ročníkov zúčastnili bedmintonového turnaja, ktorý usporiadal pre našu školu Dúbravský bedmintonový klub v spolupráci so ZRPŠ, Žiackou radou a vyučujúcimi telesnej výchovy. Na 5 ihriskách si dvojice hráčov zmerali svoje sily za podpory a povzbudzovania spolužiakov z hľadiska. Celý turnaj sa niesol v príjemnej a pohodovej športovej atmosfére. Víťazmi sa po viacerých vzájomných zápasoch stali ôsmaci  Benedika Mrázová a Tomáš Patkoš, 2. miesto obsadili Alex Petrovič a Matúš Belobrad z 5.C a tretími najúspešnejšími boli ôsmačka Petra Lacíková a siedmak Filip Čambal. Blahoželáme nielen víťazom, no i všetkým zúčastneným k tomu, že podali najlepší osobný výkon Ďakujeme Dúbravskému bedmintonovému klubu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. FOTOALBUM

PaedDr. Gabriela Gavláková


Hráme sa so včielkou Bee Bot

Čo je to Bee Bot? Predstavuje atraktívny nástroj rozvíjajúci vzťahy medzi informatikou a inými oblasťami výchovy a vzdelávania. Je to digitálna hračka, pri ktorej sa žiaci 1. A triedy učia ľahkému programovaniu. Rozvíjajú si schopnosti plánovania a tvoria  postupy pri riešení jednoduchých problémov. Žiaci si popri rozvoji vytvárať algoritmy na správanie hračky osvojujú i  schopnosť uvažovať o svojom riešení, kriticky ho zhodnotiť a vyvodiť následné závery. Učia sa pracovať v tíme a prijímať iné názory.

Hravou formou ju využívame vo všetkých fázach vyučovacieho procesu a vyučovacích hodín, napríklad v slovenskom jazyku, matematike, prvouke ...Včielka nám pomáhala aj pri opakovaní  písmenok, ktoré už poznáme. Pri učení slabík nás previedla peknými obrázkami.  Na prvouke sme sa naučili o  zmysloch človeka.  Práca s včielkou je obohatením vyučovacieho procesu pri hravom učení.FOTOALBUM

Mgr.  Katarína Müllerová


Zbierka pre útulok

Žiacka rada  ZŠ Pri Kríži organizuje zbierku pre útulok Sloboda zvierat na Poliankach.

Ak máte chuť pomôcť psíkom bez domova, môžete im pomôcť, ak prinesiete:

 • - Deky, plachty
 • - Granule, pamlsky
 • - Misky
 • - Obojky, vodítka
 • - Hračky

Zbierka bude prebiehať od utorka 14.11. do piatka 24.11. vždy ráno od 7.40 do 8.00  pri označených nástenkách a krabiciach pri oboch vchodoch školy. Vyzbierané veci potom odovzdáme do útulku v mene žiakov našej školy a psíkom tak spríjemníme život v útulku.

ĎAKUJEME, že s nami pomáhate psíkom.


Dňa 10.11.2017 sa v škd uskutočnila Šarkaniáda, ktorá sa konala na Adlerke v čase od 14.00-15.00 hod. Deti si popúšťali šarkanov, niektorí aj v sprievode rodičov či starých rodičov. Šarkany mali deti kupované, no mnohé aj vyrobené. Za krásne šarkany si odniesli sladkú odmenu.FOTOALBUM

Magdaléna Blahutová


OZNAM

Dňa 16.novembra 2017 (vo štvrtok) bude školský klub detí z technických dôvodov v prevádzke len do 15.00 hod..

Prosíme rodičov, aby si deti do stanoveného času vyzdvihli.

Za pochopenie ďakujeme.


Mesiac úcty k starším v 1.D, 3.A , 3.D

Vo všetkých  triedach prvého stupňa sa v októbri  veľa rozprávalo o starších ľuďoch. Nezabúdali sme  ani na našich starých rodičov, na poďakovanie za ich starostlivosť a  všetko dobré, čo pre nás urobili a v budúcnosti ešte urobia. Záverom mesiaca sme ich prekvapili   kultúrnym programom a dopriali sme im prežiť v našej prítomnosti niekoľko  nezabudnuteľných chvíľ. FOTOALBUM 

                                                                                                    Triedne učiteľky


Projekt „Škola, ktorá mení svet“


Výstava Body The Exhibition

Dňa 10.11. sa žiaci siedmeho ročníka zúčastnili výstavy ľudského tela Body the Exhibition. Na výstave videli kostrový systém, svalstvo, reprodukčné orgány, dýchacie orgány, krvný obeh a ďalšie časti ľudského tela. Špeciálna galéria bola venovaná aj detailnému vývoju ľudského plodu. Galérie boli doplnené veľkoplošnými obrazovkami s 3D animáciami a zaujímavými dokumentami. Exponáty výstavy sú v rôznych pozíciách, čo umožnilo žiakom, lepšie si predstaviť, čo sa deje v ich tele počas pohybu, pri športe i odpočinku. Po úvodných obavách z výstavy, boli siedmaci nadšení a určite neľutujú, že sa zúčastnili veľmi zaujímavej exkurzie, pričom si odniesli veľké množstvo zaujímavých informácií o ľudskom tele.

Mgr. Michal Zaťovič

20171110 112610 zmensena


 Knižný raj na zemi  - Bibliotéka 2017 . . .

     Tak ako každoročne aj tento školský rok sa žiaci piateho ročníka zúčastnili knižného veľtrhu s názvom Bibliotéka 2017 dňa 9. novembra v Inchebe.

     Bibliotéka je jediným knižným veľtrhom na Slovensku, ktorý má dlhú tradíciu a neodmysliteľne patrí k jesennému koloritu nášho hlavného mesta. Vďaka žánrovej rozmanitosti si na knižnom veľtrhu prídu na svoje fanúšikovia literatúry faktu, ženských románov, sci-fi, detektívok, detských kníh, náboženskej literatúry i poézie. Bohatú knižnú ponuku dopĺňa sprievodný program venovaný knihám a čítaniu. Okrem kníh nás čakali aj stretnutia s obľúbenými autormi, autogramiády, krsty kníh, dramatizované čítanie či tvorivé dielne pre deti.

     Bibliotéku dopĺňa výstava vzdelávania a didaktickej techniky Pedagogika zameraná na prezentáciu učebníc, vzdelávacích softvérov a školských pomôcok.

     Naši žiaci tak odchádzali plní zážitkov, s knihami, ktoré ich zaujali a logickými hrami pre rozvoj racionálneho myslenia. Už teraz sa tešíme na ďalší raj na zemi . . . 

Mgr. Katarína Rabajdová

IMG 20171109 114302 zmensena 


Ako nás škola zmenila...


Návšteva včelára

Dňa 7.11. 2017 zavítal do 6.C triedy včelár. Pútavým spôsobom oboznámil žiakov o včelárstve. Dozvedeli sme sa veľa o živote včiel, o tom ako to v úli funguje a čo všetko je potrebné, aby sa človek mohol venovať tomuto koníčku. Priniesol aj mnoho pomôcok, bez ktorých sa včelár nezaobíde a nechýbal ani sladký medík, ktorý bol odmenou pre najšikovnejšieho poslucháča triedy. Fotoalbum

 Mgr. Michal Zaťovič


 Novembrový zber papiera - 15. novembra /streda/ od 7:15 - 8:00


Strašidelné učenie v I.D triede

Čo vás ako prvé napadne, keď počujete slovo Halloween ?  V  I.D  sú to predovšetkým spomienky na zábavné učenie, ktoré sme si pripravili pred jesennými prázdninami. Od rána bolo v triede veselo. Na vyučovanie sa dostavili  čarodejnice, duchovia a iné typické strašidielka, ktoré sa chceli  naučiť niečo nové. Aktivity boli výbornou príležitosťou pre rozvoj fantázie, rozprávanie vymyslených príbehov podporili rozvoj slovnej zásoby. FOTOALBUM

Mgr. Ingrid Oršulová


Praktická časť ÚC sa uskutočnila v plánovanom termíne, dňa 27.10.2017. ÚC bolo pripravované v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom v Dúbravke.

V prvej časti bolo ÚC zamerané na teoretickú a praktickú činnosť práce s ručnými hasiacimi prístrojmi, modelovanými situáciám pri rôznych druhoch požiarov, (požiare v bytoch, lesné požiare, požiare trávnatých porastov, požiare pod el. napätím  a pod.) . Táto činnosť sa realizovala v telocvični školy. Už tradične, na základe dobrej spolupráce s miestnym hasičským zborom mala protipožiarna príprava výbornú úroveň.

Zdravotná príprava, ktorú viedli členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Dúbravke bola výborne pripravená v priestoroch malej telocvične. Žiaci mali okrem teoretických výkladov aj možnosť prakticky si overiť prácu s figurínami pri poskytovaní prvej pomoci pri zástave dýchania, pri dusení, pri poraneniach kostí, krvácaní a pod.

                                                                                           Katarína Mocinecová

uc1 zmensena uc2 zmensena


Deň jablka u tretiakov

Vedeli ste o tom, že existuje Deň jabĺk? Jabĺčka si takýto deň určite zaslúžia, pretože patria medzi najzdravšie druhy ovocia.  Žiaci 3.A a 3.D si pripomenuli tento  deň jabĺčkovými  aktivitami. Vážili, porovnávali, tvorili, čítali a aj si pochutnávali na jablku a jabĺčkových  dobrotách. Na záver  si zvolili jabĺčkového kráľa a kráľovnú.  Na  tento deň nezabudli  ani pani kuchárky.  Pripravili pre všetkých  výbornú desiatu a obed, ktorého hlavnou ingredenciou, bolo samozrejme  - jablko. FOTOALBUM

Mgr. Adriana Benická, Mgr. Angelika Krajčovičová


Výstava Anna Franková – odkaz dejín dnešku  . . .

Vo štvrtok 2.11.2017 sa žiaci deviateho ročníka  v rámci dejepisu zúčastnili výstavy venovanej Anne Frankovej. Odkaz tejto významnej osobnosti 2. svetovej vojny nám zaujímavou, pútavou a veľmi poučnou formou prezentovali žiaci z gymnázia Bilíkova v Dúbravke.

Výstava bolo tvorená 30 veľkorozmernými panelmi, ktoré pojednávali o životnom príbehu Anny Frankovej. Jej život bol vsadený do kontextu historických udalostí nielen v Nemecku, ale aj v Európe. Cez jej myšlienky a názory, ktoré sama zvečnila vo svojom denníku, núti ľudí aj v súčasnosti zamyslieť sa nad svetom okolo nás. Jej výpoveď nie je len spoveďou mladého dievčatka opisujúcu jedno z najhorších období dejín cez osobné zážitky plné strachu a úzkosti, ale je to zároveň aj viera v ľudské dobro a víťazstvo morálnych hodnôt a porozumenia medzi ľuďmi.

V neposlednom rade je to odkaz dejín dnešku . . . aby sme sa, my ľudia,  poučili z hrôz minulosti a zabránili ich opakovaniu.

Mgr. Katarína Rabajdová 


 IMG 20171102 130105 zmensena  IMG 20171102 125752 zmensena

 IMG 20171102 100206 zmensena  IMG 20171102 125727 zmensena


Milí rodičia, starí rodičia, 

dovoľte nám pozvať Vás na príjemne strávené chvíle so svojimi deťmi na Adventných dielničkach, ktoré sa uskutočnia v škole v stredu 15.11.2017 o 15:45 hod..

Svoju účasť prosíme vopred potvrďte  na https://doodle.com/poll/638pihz3vbithmy4 ,  aby sme vedeli zakúpiť potrebný materiál.

Ďakujeme.

Tešíme sa na Vás!

Pozn. : Štvrtáci a druhostupniari už nepotrebujú pomoc pri výtvoroch.


Exkurzia v Prírodovednom múzeu SNM

     V dňoch 20.10. a 26.10.2017 žiaci 2.A a 2.B navštívili Prírodovedné múzeum. Prešli „Príbehom života na Zemi“ od skamenelín, cez vzácny nález stôp tatranských dinosaurov, až po dvojmetrový kel mamuta srstnatého. Expozícia Biodiverzita Slovenska im umožnila spoznať rozmanitosť rastlín a živočíchov, rôznorodosť ich životných podmienok.

     V sídelnej budove SNM sa súčasne konal 26. ročník Bienále ilustrácií Bratislava. Súťažná expozícia predstavila výber najlepších ilustrácií z celého sveta. Našu odbornú porotu zaujala Martina Matlovičová ilustráciami knihy Chlapec s očami ako hviezdy, spomedzi zahraničných tvorcov americká ilustrátorka Sara Kahn. FOTOALBUM

Mgr. Andrea Bérešová, Mgr. Valéria Kaplánová


HALLOWEENSKÁ CESTA ODVAHY

Pár dní pred jesennými prázdninami usporiadali žiaci 8. a 9. ročníkov pre mladších spolužiakov už tradičnú halloweenskú cestu odvahy. Tentokrát našu školu okupovali strašidelné postavy z počítačových hier a aplikácií. Zachrániť nás mohli len šikovní hackeri, ktorí však potrebovali od žiakov kód. Tento postupne odvážne deti získavali na jednotlivých stanovištiach na tmavých chodbách a v miestnostiach školy plnením úloh zameraných na šikovnosť i bystrý um. Ako každý rok i tentokrát sme si všetci halloweenskú cestu užili a ďakujeme našim deviatakom za nápad a jej realizáciu. FOTOALBUM

PaedDr. Gabriela Gavláková 


HLASOVANIE V TESCU – DETI V POHYBE

V októbri prebieha v obchodnej sieti Tesco hlasovanie za projekty škôl a organizácií pod názvom Deti v pohybe. Po úspešnom hlasovaní z minulého roka sa naša škola do hlasovania zapojila opäť. Rodičia, učitelia, žiaci i priatelia školy mali možnosť hlasovať priamo v predajniach pri nákupoch. Kupóny, ktoré nemali možnosť hlasujúci použiť na hlasovanie za náš projekt v obchode, mohli priniesť do školy a vhodiť do krabice. Posledný vyučovací deň v októbri sa žiaci 5.B triedy vybrali do predajne Tesco a žetónmi vyzbieranými v škole podporili obnovu nášho ihriska. FOTOALBUM

PaedDr. Gabriela Gavláková 


MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC

23. októbra 2017 sme v škole oslavovali Medzinárodný deň školských knižníc. Cieľom tematického dňa bolo podporiť vzťah našich žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu. Priestor v jednotlivých triedach dostali rôznorodé zážitkové a tvorivé aktivity: výstavky a prezentácie obľúbených kníh, literárne súťaže, kvízy, hádanky, ilustrovanie obľúbených rozprávok, maľovanie literárnych postavičiek, tvorba záložiek, komiksov, práca s encyklopédiami. Počas dňa tak naši žiaci mohli zúročiť to, čo získali z prečítaných kníh, ale sa aj niečo nové naučiť a v príjemnej atmosfére vytvoriť. Zároveň mali priestor na komunikovanie, spoluprácu v skupine a sebaprezentáciu. Veríme, že všetci dostali veľa pekných podnetov na čítanie kníh a aj na využívanie školskej knižnice. FOTOALBUM

Mgr. Valéria Kaplánová


Dňa 23.10.2017 absolvovali žiaci prvého ročníka Osobnostný a sociálny rozvoj. Tento deň sa niesol v rozprávkovom duchu. Žiaci sa učili pracovať v skupinách a navzájom si pomáhali. Pracovali s rozprávkou "Medovníkový domček" a naučili Ježibabku slušne sa správať. FOTOALBUM

V.Mihoková


Dňa 19.10.2017 našich žiakov prišli navštíviť učitelia z Veľkej Británie. Pozreli si našu školu a jej vybavenie a zúčastnili sa na hodinách anglického jazyka pod vedením Mgr. Mihokovej v prvom ročníku, Mgr. Ondruškovej v piatom ročníku a Mgr. Brúderovej v siedmom ročníku. Naši hostia sa tak mali možnosť oboznámiť so systémom výučby anglického jazyka u nás. Naši žiaci naopak využili príležitosť porozprávať sa po anglicky s ľuďmi, pre ktorých je angličtina materinský jazyk. FOTOALBUM

Mgr. S. Gillányiová


Exkurzia vo veternom parku v Prellenkirchene

Dňa 18.10.2017 žiaci 8. a 7. ročníka  navštívili  veterný park v Prellenkirchene. Žiaci sa oboznámili so systémom veterných turbín, s ich výstavbou a výrobou elektrickej energie z vetra. V rámci exkurzie sme sa zastavili na Braunsbergu.Vrch, ktorý sa týči do výšky 344 m, je dávne sídlo Keltov. Stojí tu napodobenina ich strážnej veže. Toto miesto poskytuje prekrásny výhľad na Hainburg a zrúcaninu Schlossberg a dokonca na Bratislavu a Devín.

Potom nasledoval „sladký“ výlet do čokoládovne v Kittsse, kde  žiaci  videli  postup a výrobu cukroviniek spojenú s ochutnávkou sladkostí. FOTOALBUM

I.Šteliarová,Z.Matovičová


Ovocníčkový deň v 1.D triede

Zábavné učenie v I.D prebiehalo s príchodom nového písmenka  O o. S radosťou sme privítali nových kamarátov.  Hrozno, jablko, hruška a slivka nám porozprávali o tom, ako pomáhajú nášmu telu v starostlivosti  o zdravie. Predstavili nám aj  neznáme druhy ovocia, ktoré majú vo svojom  názve nové písmenko. Naši kamaráti nás preskúšali z písania prebratých písmen a z porovnávania čísel. Na záver  stretnutia sme si vyrobili postavičky Ovocníčkov, ktoré nám budú ešte dlho pripomínať radosť zo zážitkového učenia. FOTOALBUM

            Mgr. Ingrid Oršulová


Basketbal

Dňa 24.10.2017 sa konala Dúbravská lokalita v basketbale žiakov druhého stupňa základných škôl na gymnázium Bilíková, kde sa naši žiaci umiestnili na peknom druhom mieste a  postúpili do obvodného kola.

Mgr. Katarína Mocinecová 


 Školský pohár vo futbale

Dňa 19.10.2017 sa konala Dúbravská lokalita  v malom futbale 5-6 ročník na gymnázium Bilíková, kde sa naša škola umiestnila na peknom druhom mieste a postúpila do obvodného kola.

Mgr. Marián Knechta 


Čím chceš byť ,,Tematický deň so Živou knižnicou o výbere povolania a plánovania budúcnosti“

18.10.2017 sa 9.A a 9.B zúčastnili podujatia - Živá knižnica. Tematický deň so Živou knižnicou o výbere povolania a plánovania budúcnosti je interaktívny program so súborom rôznych aktivít zameraných na jednotlivé zložky oblasti karierového poradenstva. Cieľom týchto aktivít je u detí posledných ročníkov ZŠ rozvíjať zručnosti a kompetencie potrebné k výberu povolania a poskytnúť im k rozhodnutiu nevyhnutné informácie o trendoch pracovného trhu a takýmto spôsobom im uľahčiť výber budúceho povolania.

Mária Donovalová

   20171018 090553 zmensena  20171018 090628 zmensena


Hráme sa s písmenkami v 1. A

Pri učení sa nového písmenka O prišla k nám vzácna návšteva z krajiny písmen. Navštívila nás Olinka so svojou priateľkou ovečkou. Olinka mala veľký problém, veľmi zle videla. Deti jej poradili návštevu očného lekára. Očný lekár jej predpísal okuliare. Spoločne sme Olinke vyrobili čarovné okuliare, na ktorých sme si precvičili písaný tvar písmenka O o. Okuliare sa Olinke veľmi páčili a hneď si ich aj vyskúšala. Ukázali sme jej ako vieme písať a čítať nové písmenká. Spolu s ovečkou nám sľúbila ďalšiu návštevu s novým písmenkovým kamarátom. Už sa tešíme!!!  FOTOALBUM

Mgr. Katarína Müllerová


Jesenná brigáda - 21.10.2017 /sobota/ od 9:00 do 13:00 


Indiánsky deň v I.D triede

Kreslené indiánske rozprávky o príhodách malého  chlapca Orlie Pierko a dievčatka Hviezdičky v indiánskom tábore zavítali do I.D triedy .  A to v čase, kedy žiaci opakovali prebraté učivo z MAT, SJL a ANJ. Zábavné učenie, zamerané na písmená, farby, čiary, geometrické tvary osviežilo priebeh bežného dňa. Aktivity boli zaujímavé, pútavé, tvorivé a pestré. Súčasťou dňa bolo preukázanie zdatnosti a odvahy Indiána počas hodiny TŠV. Zaujímavý bol aj tanec, ktorý sprevádzali zvuky bonga.  Zábavné učenie prinieslo  žiakom veľa zážitkov, na ktoré budú  dlho spomínať. Hlavne preto, že bolo v prvej triede po prvýkrát. FOTOALBUM

Mgr. Ingrid Oršulová 


Zber papiera  - 17.10. 2017 /utorok/ - 7:15 - 8:00

Pravidlá a pokyny


Pozvánka na Halloween pre I. a II. stupeň


Halloween 2017 - Vírus ožíva


Škola v prírode - Euromesto Časta

2.10.2017 ráno všetky šieste triedy nastúpili do autobusov a vybrali sa do školy v prírode. Bola som medzi nimi aj ja. Myslím si, že hlavný zámer bolo zblíženie a upevnenie vzťahov v kolektíve, keďže naše triedy sa zlučovali.

Do hotela sme prišli ešte pred obedom. Stihli sme sa ubytovať, vybaliť a zvyšok dňa sme sa pod vedením animátorov venovali rôzny pohybovým aktivitám. Po večeri sme sa zišli v jedálni, kde sa nám všetci predstavili a dostali sme tzv. europasy. Vďaka nim sme sa stali právoplatnými občanmi Euromesta.

Každé ráno 7.45 nás budil rozhlas, kde nám povedali celodenný program a kvízovú otázku, na ktorú sme mohli odpovedať. Celá škola v prírode prebiehala veľmi príjemne a vtipne. Animátori nás rozdelili do skupín – rôznych štátov – v ktorých sme plnili úlohy nielen pohybové, ale aj vedomostné, zamerané na poznávanie Európy. Pod vedením našich „pančeliek“ sme sa venovali vzťahom v triede a témam ako kamarátstvo, zodpovednosť a tolerancia. Musím povedať, že sme sa zabavili, spoznali a získali veľa cenných informácií. Všetko prebehlo hladko a, bohužiaľ, prirýchlo. Veľmi rada by som sa vrátila.... FOTOALBUM

Eliška Šimovcová, 6.C


Európsky tyždeň športu - I. stupeň   FOTOALBUM


 Dňa 26.9. 2017 sme na našej škole oslávili Európsky deň jazykov.

Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka si na hodinách anglického jazyka pripravili projekty o rôznych krajinách, ich zaujímavostiach a jazykoch. Počas Dňa jazykov ich prezentovali žiakom piateho a šiesteho ročníka. Ostatné ročníky v rámci Európskeho dňa jazykov na hodinách cudzích jazykov robili aktivity zamerané na jazykovú rôznorodosť Európy, ale aj celého sveta - FOTOALBUM

Mária Ondrušková


Video žiakov ZŠ Pri kríži k hlasovaniu v obchodnej sieti Tesco za projekt Deti v pohybe.


Literárna súťaž - Čo mi rozprávali starí rodičia. 


 Školský klub detí organizuje tvorivé dielne - info TU.


 Kurz korčuľovania v školskom klube detí - info TU.


Návrat šiestakov zo ŠVP dňa 6.10.2017 ( piatok ) okolo 12:00


Európsky týždeň športu - II.stupeň

V dňoch 25.9 až 29.9.2017 sa naša škola zapojila do celoeurópskeho projektu s názvom Európsky týždeň športu, kde sme pre žiakov druhého stupňa organizovali detský maratón.  Detský maratón trval  30 minút. Každý žiak bežal vlastným tempom s cieľom vydržať bežať celých 30 minút a zabehnúť čo najviac kôl. Najlepší žiaci jednotlivých ročníkov boli ocenení. Všetkým zúčastneným srdečne gratulujeme a tešíme sa z ich výkonov a nasadenia. Výsledky nájdetu TU.

M. Knechta


Sumarizácia účtov - kam čo uhrádzame


Pozdrav pre rodičov, od šiestakov z Častej, z kurzu Osobnostného a a sociálneho rozvoja

pozdravujeme :-)


Žiaci II. stupňa, ktorí navštevujú platený krúžok, nech poukážu peniaze na darovací účet: 

SK33 0200 0000 0016 3638 9159 


ŽIACI ŠIESTEHO ROČNÍKA ŠŤASTNE DOCESTOVALI DO ŠKOLY V PRÍRODE V ČASTEJ.

PRAJEME KRÁSNY POBYT.


Milí rodičia, 
na základe vašich dotazov sa nám podarilo zabezpečiť Šperkársky krúžok pod vedením p.Kadášovej, ktorý bude prebiehať priamo v škole počas poobednej krúžkovej činnosti. V prípade záujmu sa jej prosím ozvite priamo na kontakt uvedený v letáku TU


Pomôžte nám získať finančné prostriedky na revitalizáciu detského ihriska -

DETI V POHYBE


Správu o činnosti ZRPŠ v školskom roku 2016/2017 nájdete TU.


Príspevky ZRPŠ 2017/2018


Milí rodičia,

dovoľte nám pozvať Vás na triedne rodičovské stretnutia, ktoré sa uskutočnia v utorok 19.9.2017 o 18:00 hod. v triedach vašich detí.
 
Okrem tr.učiteľov sa na Vás tešia aj zástupcovia Rodičovskej rady Vašej triedy.
Tesne pred triednymi stretnutiami sa o 16:30 uskutoční zasadanie Rodičovskej rady, kde sa bude prechádzať prehľad činnosti a hospodárenia ZRPŠ za predchádzajúci šk.rok, rozpočet a aktivity do nového šk. roku, projekty a rôzne iné.
Tešíme sa na Vás!

Európsky týždeň športu

Naša škola ZŠ Pri kríži sa v dňoch 23.9-30.9.2017 zúčastní celoeurópskeho projektu s názvom Európsky týždeň športu. Kde sa žiaci prvého stupňa zúčastnia rôznych atletických disciplín a žiaci druhého štupňa budú rozdelení do vekových kategórii a budú súťažiť v maratónskom behu. Najlepší žiaci budú ocenení medailami.

Mgr. Mário Knechta


Čestná stráž Ozbrojených síl Slovenskej republiky

13.9.2017 sa naši prváci oboznámili s prácou príslušníkov Čestnej stráže OSSR. Vyskúšali si historické aj aktuálne rovnošaty, šabľu, strelné zbrane, vojenskú prilbu, plynovú masku, vojenskú torbu a masku. Čestná stráž OSSR predviedla žiakom aj niekoľko povelov. Žiakom sa prezentácia veľmi páčila. FOTOALBUM

    Ďakujeme za návštevu. 

Mgr. Veronika Mihoková


PRVÝ DEŇ V ŠKOLE

4. 9. 2017 začal úspešne ďalší školský rok a v škole sme vítali nielen usmiate tváre žiakov, ktorých poznáme, ale aj nových prváčikov. Pani riaditeľka, Mgr. Iveta Mikšíková, spolu s pani zástupkyňou, Mgr. Veronikou Černákovou, a pánom starostom, RNDr. Martinom Zaťovičom, sa prvákom a ich rodičom prihovorili a popriali im veľa trpezlivosti a šťastia pri zvládaní prvých písmenok. Žiaci 3.D mali pripravený pekný program, ktorým spestrili slávnostnú atmosféru. Veríme, že úsmevy našich prváčikov z tvárí nezmiznú a bude sa im v našej škole páčiť. FOTOALBUM

Mgr. Miriam Siposová


Občianske združenie rodičov ZRPŠ Pri kríži - informácie pre rodičov.


 Oznam – nástup do školy 4.9.2017 

          1.ročník:      nástup o 8:00 cez hlavný vchod (vrátnica) 

          2. - 4.ročník:  nástup o 9:00 cez vchod ŠKD (od JEDNOTY) 

          5. - 9.ročník: nástup o 9:00 cez hlavný vchod (vrátnica) 

 

Obedy sa budú vydávať v čase od 10:30 do 12:30 

Prevádzka ŠKD 4.9.2017: len v poobedných hodinách do 17:00 

 

Dúfame, že ste si prázdniny užili a načerpali veľa nových síl.

Tešíme sa na Vás :-)  


Pomôcky pre 1.stupeň

pomôcky - 1.ročník     pomôcky - 2.ročník     pomôcky - 3.ročník     pomôcky - 4.ročník


 Škola v Prírode – Stará Myjava, FANTÁZIA

23. júna nastal ten vytúžený deň pre všetkých štvrtákov z našej školy a konečne vyrazili do školy v prírode. Všetci sa už tešili a boli napätí, ako to tam bude vyzerať, aký budú mať program a či môžu mať neskôr večierku. Veď je už koniec školského roka a nemusia sa učiť! A myslíme si, že nikto nebol sklamaný. Deti mali úžasný program, počasie bolo slnečné a všetci zažili veľa zábavy. Boli sme aj na výlete na Mohyle pod Bradlom, kde na nás dýchol duch M. R. Štefánika. Vrátili sme sa zdraví a plný zážitkov. S deťmi boli p. uč. Mgr. Ftáčniková, Mgr. Kuníková, Mgr. Krajčovičová a Mgr. Pokorná. FOTOALBUM

Mgr. Angelika Krajčovičová 


Z rozprávky do rozprávky

Žiaci 1.C a 1.D zdolali skúšku odvahy. V piatok 23.6.2017 si užili Noc v škole spolu s rozprávkovými postavičkami. Vyskúšali si svoje vedomosti o rozprávkach, zdolali kvíz a vytvorili veselé rozprávkové postavičky. Odmenou im boli krásne diplomy, medaile a krásne spomienky. FOTOALBUM

                                                                                     Mgr. Veronika Mihoková a Mgr. Marta Morvicová


Výlet vláčikom Blaváčikom

Ide, ide vláčik, ide, ide vlak. A vy milé deti, poďte nasadať. Pôjdeme my na Železnú studničku a užijeme si tam parádnu srandičku. Takto si v utorok 27.6.2017 pospevovali žiaci 1.C a 1.D. Vybrali sa vláčikom Blaváčikom na výlet. Vláčik nás pohodlne odviezol na Železnú studničku, kde sme si užili piknik, zahrali sme sa, poznávali prírodu a učili sa správať v lese. FOTOALBUM

                                                                                     Mgr. Veronika Mihoková


2.A a 2.D pri  fontánach

Vedeli ste o tom, že Bratislava má viac ako 120 fontán ? Naši druháci sa s pátračom Tinom pustili do ich hľadania. Navštívili  8 stanovíšť v historickom centre mesta, splnili všetky úlohy, vyhľadali cenné detaily a zároveň zrelaxovali. V tento horúci deň sme ocenili fontány ako výrazné zvlhčovače ovzdušia. Zažili sme pri nich neobyčajnú harmóniu a pokoj. Zároveň sme si uvedomili, aká je voda vzácna a pre nás všetkých veľmi potrebná ! FOTOALBUM

Mgr. Ingrid Oršulová a Mgr. Adriána Benická 


Červený Kameň

Posledný júnový týždeň sa druháci vybrali na výlet. Navštívili Červený Kameň a zažili neopakovateľnú dobrodružnú hru v pivniciach zámku.  Prechádzali salónmi, spálňami, jedálňou i rytierskou sálou. Pozreli si dobové interiérové zariadenie šľachty, ktorá tu v minulosti žila. Dozvedeli sa  ako tu jeho majitelia prežívali svoj každodenný život.  Navštívili hradné pivnice,  prezreli si podzemné priestory a zoznámili sa s obranným systémom hradu.  Výlet mal  relaxačno-náučný charakter a  stal sa symbolickou bodkou za vyučovaním v tomto školskom roku. FOTOALBUM

Mgr. Adriána Benická a  Mgr. Ingrid Oršulová 


Hráme sa so zvieratkami - výlet hurááááá...

Žiaci 1. E triedy sa  po „ťažkej celoročnej práci“ vybrali na zaslúžený výlet. Malý ranč učupený na Záhorí privítal štebotajúcich prváčikov. Hneď pri bráne nás vítali dvaja psíci a mačička. Organizátori najskôr deťom porozprávali aké zvieratká sa u nich nachádzajú. Zábavnou prednáškou sa deti naučili ako sa starať o koníka. Najväčšiu radosť mali z praktických činností: čistenie srsti a kopýtok poníka. Za odmenu sa na poníkovi povozili. Nakoľko sme boli na ranči u indiánky, žiaci si dali pomaľovať tváre a ako praví indiáni sa naučili strieľať z luku. Kozičky, ovečky aj prasiatko sa tešili z maškŕt (čerstvou trávou) ktorou ich deti kŕmili. Z prinesených jabĺčok mal najväčšiu radosť poník, ktorý sa rád ponúkol. Pri odchode sme sa rozlúčili  so zvieratkami,  s prísľubom skorého videnia. FOTOALBUM

Mgr. Katarína Müllerová


Školský výlet

22. júna  sa žiaci V.A a V.D zúčastnili školského výletu. Najskôr navštívili hrad v Čachticiach, kde si preverili svoje vedomosti o tomto hrade, ale sa aj  dozvedeli veľa  nových informácií. Potom výlet pokračoval do Parku miniatúr v Podolí. Okrem prehliadky si žiaci pri ohni prichystali obed, ktorý im veľmi chutil. Príjemne unavení a plný nových zážitkov sa žiaci šťastne vrátili domov. FOTOALBUM

RNDr. Iveta Šteliarová, Mgr. Soňa Gillányiová


Letová ukážka dravcov

Začiatkom júna na našu školu zavítali sokoliari. Žiaci 1. i 2. stupňa mali možnosť dozvedieť sa zaujímavosti zo života dravých vtákov žijúcich na Slovensku i vyhrať zaujímavé ceny v kvíze. Po interaktívnej prednáške nasledovala letová ukážka. Vybraní žiaci si mohli vyskúšať sokoliarske umenie a sokoliari predviedli spôsob lovu a letu dravcov. Akcia sa veľmi vydarila, žiakov celej školy zaujala a odniesli si z nej veľa poznatkov a pekný zážitok. FOTOALBUM


Exkurzia Banská Štiavnica

V dňoch 20. a 21. júna absolvovali žiaci 8. a 9. ročníkov exkurziu do Banskej Štiavnice a okolia. Hneď v prvý deň sme navštívili Banské múzeum v prírode, kde sme sa oboznámili s históriou baníctva na Slovenku i so súčasnými banskými postupmi a zariadeniami. Súčasťou expozície bola i hodinová prehliadka Bane Bartolomej. Potom sme absolvovali návštevu Starého zámku v Banskej Štiavnici, kde sme sa dozvedeli zaujímavé informácie o histórii mesta. V rámci prehliadky historického centra sme si pozreli i  dom Maríny, lásky Andreja Sládkoviča. Ubytovanie bolo zabezpečné v Penzióne Anna na Počúvadle. Počas druhého dňa žiaci absolvovali výstup na Sitno, kde mali možnosť vidieť pozostatky lávových prúdov a sopečnej činnosti v Štiavnických vrchoch. Počas voľného času sa venovali spoločenským a športovým hrám. Počas exkurzie bola medzi učiteľmi i žiakmi veľmi dobrá a priateľská atmosféra a všetci sme sa cítili veľmi dobre. Priniesli sme si nielen mnoho nových poznatkov, no i veselých zážitkov a pekných spomienok. FOTOALBUM

PaedDr. Gabriela Gavláková, RNDr. Iveta Šteliarová


Naši štvrtáčikovia docestovali do školy v prírode úspešne. Prajeme im pekný pobyt, veľa slniečka a kopu nezabudnuteľných zážitkov.


 

Po celý rok prebiehal zber papiera - Vyhodnotenie zberu papiera v šk. roku 2016/2017

 

1.miesto:  2.D trieda -  3 746 kg

cena celodenný výlet - zážitkové spoznávanie hradu Červený Kameň

Blahoželáme!!!!

2. miesto:  2.A trieda – 3 003kg

3. miesto:  3.A trieda  – 2 337 kg      ďalšie poradie tried nájdeteTU.

     Vyhodnotili sme i najaktívnejších jednotlivcov:

2.A - Hruško Matúško – 1 057,50 kg

        Rajtáková Monika – 474,50 kg

2.B – Svätojánska Natália – 577,50 kg

2.C – Dvonka Vladimír – 668 kg

2.D – Čilijak Tomáš – 709kg   

2.D -  Mrva Ľuboš548,50kg    ďalšie poradie jednotlivcov nájdete TU.

 

     Títo žiaci budú odmenení diplomami a cenami.

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zberu!

Mgr. Adriana Benická


Dolné Srnie – Bzince pod Javorinou

      Žiaci ZŠ Pri kríži sa v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej v Dúbravke vydali po stopách života významných slovenských spisovateľov Martina Rázusa a Ľudmily Podjavorinskej. Navštívili muzeálne expozície a pamätné miesta, kde si vypočuli aj pútavý výklad lektorov. Potešil ich chutný obed v reštaurácii a záver exkurzie patril výstupu na Holubyho chatu. FOTOALBUM

Mgr. Ján Dano


Svetový deň vody, triedy prvého i druhého stupňa, oslávili  výtvarnou súťažou jednotlivcov i skupinových prác na tému -„VODA JE ŽIVOT", v ktorej po hlasovaní žiakov prvého stupňa vyhrali:

1. miesto – Sofia Panush (4.B)

2. miesto – Daniela Klimanová (3. C)

3. miesto – skupinová práca (2. A)

Mgr. Adriana Benická


Noc v škole žiakov 2.D a 4.C triedy

Žiaci 2.D a 4.C triedy oslávili MDD v škole. Podvečer sa vrátili do svojich tried s karimatkami a s výbavou na spanie.  Triedy sa  premenili na spálne a   priestory školy na veľké školské múzeum. Deti absolvovali  zaujímavé tvorivé dielne a dobrodružnú náučnú hru. Večera a raňajky v triede mali neopakovateľnú atmosféru. Noc a spanie v škole ostane v spomienkach všetkých detí ako jedno veľké dobrodružstvo, na ktoré sa bude dlho spomínať.  Priateľská a veselá nálada druhákov a štvrtákov sprevádzali  každého účastníka počas nasledujúceho pracovného dňa.FOTOALBUM

Mgr. Ingrid Oršulová, Mgr. Stanislava Kuníková


Dnes sa konala 5. školská konferencia, na ktorej sa zúčastnili víťazi triednych kôl. Témy boli zaujímavé ..."O ľudskom tele", "O športe", "O zvieratách", "O rastlinách", "O neživej prírode", "O vlastivedných témach". Žiaci II.stupňa si vybrali témy ako Steve Jobs, Atmosféra, Mária Terézia, Extreme world, Zlá partia, .... FOTOALBUM

Mária Donovalová 


Mobilné dopravné ihrisko

V dňoch 20. – 21. júna sa naše školské ihrisko zmenilo na ozajstnú veľkú križovatku s prechodmi pre chodcov, semaformi a dopravnými značkami. Deti 1. stupňa si postupne vyskúšali všetky zručnosti, ktoré potrebujú ako účastníci cestnej premávky  a jazdu na kolobežke.  Pán inštruktor ich na začiatku vyskúšal zo základných pravidiel, ktoré vládnu na ceste, vysvetlil im význam jednotlivých dopravných značiek a pravidlá dávania prednosti v jazde. Následne ich rozdelil na vodičov a chodcov a výuka sa mohla začať. Deťom sa to veľmi páčilo, hlavne jazda na kolobežkách, a keď skupinu vodičov a chodcov potom vymenil, spokojnosť bola na obidvoch stranách. Verím, že si deti z tejto hodiny odniesli čo najviac poznatkov, ktoré budú vedieť uplatniť aj v praxi. FOTOALBUM

Ivana Pavlíková


Športový deň - Futbalový turnaj o pohár riaditeľky školy

Dňa 10. júna sa v areáli našej školy zišli žiaci, rodičia, priatelia školy i pozvaní hostia na 8. ročníku Futbalového turnaja o pohár riaditeľky školy. Zobudili sme sa do upršaného ráno, no nikoho to neodradilo od toho, aby strávil v našej škole deň plný futbalu, súťaží, zábavy a dobrej nálady. Počasie sa však o chvíľu umúdrilo a všetci sme sa tešili z krásneho slnečného dňa. Od skorého rána prebiehali na futbalovom ihrisku zápasy medzi jednotlivými triedami. Chlapci i dievčatá hrali ako o dušu, aby získali pre svoju triedu čo najlepšie umiestnenie.

Rodičia, starí rodičia i spolužiaci a učitelia nadšene povzbudzovali. Na školskom dvore prebiehal bohatý kultúrny program. Tanečné čísla striedali speváckej, predstavil sa i súbor La Portella i gymnasti a gymnastky z Arriva Fit, ktorí predviedli neuveriteľné čísla. Medzi zápasmi žiaci súťažili v rôznych športových disciplínach, mali možnosť zúčastniť sa tvorivých dielní i skrášliť sa v stánku, kde sa maľovalo na tvár a česali sa zaujímavé účesy. I rodičia pripravili niektoré sprievodné akcie turnaja.  Účastníci sa mohli oboznámiť s výhodami zdravého cvičenia, jógy a zdravého životného štýlu.

V altánku prebehla súťaž o najlepší koláč od našich mamičiek. O občerstvenie sa po celý deň starali naše šikovné pani kuchárky. Ráno sme si pochutnali na výborných pomazánkach, na desiatu pripravili párky a nechýbal ani povestný guláš. Návštevníci sa mohli občerstviť v stánkoch s nápojmi, popcornom i chutnou kávou. Nechýbala ani bohatá tombola. Turnaj navštívil i starosta Dúbravky RNDr. Martin Zaťovič s manželkou i bývalí zamestnanci a žiaci školy.

Všetci spoločne sme prežili krásny deň plný športu, dobrej nálady a zábavy. Putovný pohár po napínavom zápase nakoniec získalo družstvo výberu žiakov 5. a 8. ročníka v zložení Patrik Rožár, Matúš Barto, Dávid Haramia, Jakub Hudec, Filip Lupták a Richard Renczes. Výsledky jednotlivých kategórií si môžete pozrieť TU. FOTOALBUM

Mgr. Iveta Mikšíková, riaditeľka školy


Challange day

31. máj je známy ako World Challenge day. Je to deň, kedy sa stretne množstvo cvičiacich na jednom mieste a podmienkou započítania športového výkonu je minimálne 15 minút intenzívneho športovania. V tento deň sa aj naša škola spolu s detičkami z MŠ Pri kríži zapojila do tejto výzvy a na tóny známych pesničiek sme si zacvičili a zatancovali. Pridali sa k nám aj naše pani učiteľky a aj za podpory vedenia našej školy sme dokázali, že pohyb je pre nás prirodzený, vie nám vyčariť úsmevy na tvárach a hlavne sa dá robiť vždy a všade, hlavne musí človek trošku chcieť. FOTOALBUM

Ivana Pavlíková


Recyklácia papiera na vyučovaní prvouky v 2. ročníku

Zber papiera pre tento školský rok končí. Všetci vieme, že zbierať papier a následne ho použiť pri recyklácii prináša úžitok celej spoločnosti.  Šetríme lesy, chránime stromy.

Žiaci 2.A, 2.B, 2.C a 2.D triedy absolvovali zážitkové učenie. Tvorivá dielňa bola zameraná na výrobu recyklovaného papiera. Postup práce bol veľmi jednoduchý.  Na výrobu sme použili starý novinový papier. Zážitok z tvorivej dielne podporil u žiakov ekologické cítenie . Cieľom programu bolo hravou formou pomôcť deťom  pri vytváraní pozitívneho vzťahu k prírode a k zodpovednému správaniu sa k životnému prostrediu. FOTOALBUM

 Mgr. Ingrid Oršulová


Zážitkové učenie prvouky žiakov 2.D a 9.A triedy

Veľa dojmov si odniesli žiaci 2.D triedy z mikroskopovania hmyzu. Praktické cvičenia sa uskutočnili v školskej biologickej učebni. Netradičným spôsobom pomáhali deviataci malým druhákom.  Atmosféra vyučovacej hodiny sa niesla v priateľskej  a tvorivej atmosfére. Ďakujeme pani učiteľke Gavlákovej za prípravu tejto zaujímavej zážitkovej hodiny. FOTOALBUM

                                                         Mgr. Ingrid Oršulová


Exkurzia v Meste povolaní v Bory Mall 


 

 Návšteva zážitkového centra vedy

Dňa 2.6.2017 žiaci 9.A triedy navštívili Aurelium – zážitkové centrum vedy. Centrum vedy je miesto, kde sa prelína zábava s učením v duchu hesla Jána Amosa Komenského „Škola hrou“. Exponáty sú zamerané na oblasť fyziky, biológie a chémie. Žiaci si mohli samostatným objavovaním a pokusmi overiť existenciu a fungovanie fyzikálnych a chemických javov a zákonov a na vlastnom tele vyskúšať dychovú a tepovú aktivitu, či mieru sústredenia sa. Súčasťou prehliadky bola i laserová show a zážitková prezentácia Teslov svet. FOTOALBUM

PaedDr. Gabriela Gavláková


MOJA MAMA PEČIE NAJ

m


 Vážení rodičia,

záleží nám na tom, aby sa Vaše deti v škole cítili dobre a zaujíma nás Váš názor na našu školu a vyučovanie. Vaše postrehy nám pomôžu skvalitniť život v našej škole a odstrániť prípadné nedostatky. Do 15.6.2017 máte možnosť vyplniť dotazník, ktorý je anonymný, na nasledujúcom linku: www.iankety.sk/dotaznik/390626852/.

   Vopred Vám ďakujeme za Váš čas a názor.


Giganty ľadovej doby

    Dňa 25. 5. 2017 navštívili žiaci VI. A Prírodovedné múzeum v Bratislave, aby si prehliadli putovnú výstavu Giganty ľadovej doby. Ostali ohromení pri prehliadke veľmi vernej modelovej inštalácie exponátov rozmanitých cicavcov v ich životnej veľkosti. Žiaci si uvedomili, aké závratné rozmery dosahovali predkovia dnešných najväčších suchozemských tvorov. Výstavou triedu sprevádzal lektor múzea, ktorý v bohatom výklade poukázal na prepojenosť vzťahov klimatických zmien so živočíšnou migráciou.

    Expozícia, prednáška i tematický film veľmi vhodne prepojili viaceré medzipredmetové vzťahy a poskytli tak žiakom bohaté vedomostné podnety zážitkovou formou. FOTOALBUM

Mgr. Ján Dano


Spoznávanie Dúbravky

Týždeň po oslave 40. výročia založenia našej školy sa v jej priestoroch konala už tradičná obvodná súťaž v spoznávaní Dúbravky. Tentokrát si svoje vedomosti v siedmich kolách zmeralo päť šiestackých družstiev, ktorým sa po úvodnom krátkom kultúrnom programe prihovorila riaditeľka školy Iveta Mikšíková a vicestarosta Ľuboš Krajčír. Otázky boli  zamerané na históriu mestskej časti, jej faunu a flóru, spoznávanie obrazového materiálu i jednotlivých častí IV. bratislavského obvodu s priraďovaním a určovaním erbov. Súčasťou bolo aj čítanie textu s porozumením o starej dúbravskej škole a súťažiaci sa poriadne potrápili s puzzlami, kde bol zobrazený altánok našej školy. Súťažné kolo bolo venované aj cisárovnej Márii Terézii, nakoľko si pripomíname tristo rokov od jej narodenia. FOTOALBUM

Porota v zložení p. Považanová, p. Ivanová , p. Slyšková a p. Klačka rozhodla podľa sčítania bodov nasledovne:
1. miesto: ZŠ Pri kríži ( Ftorková, Javorčeková, Kozakovičová - 6.A)
                 ZŠ Dolinského
2. miesto: ZŠ Nejedlého 
                 ZŠ Sokolíkova
3. miesto: ZŠ Pri kríži (Matúšek, Matúšková, Valašková - 6.B)
Všetci súťažiaci dostali okrem diplomov aj vecné ceny a sladkosti.
Mgr. Ján Kapusňák

Naši piataci  navštívili  v mesiacoch apríl a  máj  Slovenský hydrometeorologický ústav. 


Deň matiek

Dňa 16.mája bolo v triede 2. C. rušno. Deti sa starostlivo pripravovali na svoje vystúpenie, v ktorom poďakovali svojim mamám za to, že sa o nich s láskou starajú a dávajú pozor na každý ich krok. Program bohatý na   básničky, pesničky a blahoželania vyvolal úsmevy na tvárach všetkých mamičiek a pri záverečnej piesni veru nejedna z vyronila slzičku od dojatia. Na záver deti rozdali svojim mamám papierové ruže  a srdcia, ktoré spolu s pani učiteľkou vytvorili. Odmenou za ich snahu bol dlhý potlesk a radosť na tvárach ich mamičiek. FOTOALBUM

Ivana Pavlíková


O Putovný pohár starostu Dúbravky - 6. ročník šachového turnaja

Už sa pomaly stáva tradíciou, že keď k nám prichádzajú ľadoví muži podľa pranostík – Pankrác, Servác a Bonifác, tak v Dúbravke mládež súťaží za šachovnicami. V sobotu 13. mája 2017  sa konal v priestoroch ZŠ Pri kríži už 6. ročník šachového turnaja O Putovný pohár starostu Dúbravky, čo je turnaj pre začínajúcich mladých šachistov do 16 rokov, ktorý usporiadal  šachový klub  ŠK Dúbravan. Chceme sa poďakovať  za podporu pri organizácii turnaja nášmu starostovi Dúbravky RNDr. Martinovi Zaťovičovi a Miestnemu úradu Bratislava – Dúbravka, pani riaditeľke základnej školy Pri Kríži Mgr. Ivete Mikšíkovej za jej pomoc a poskytnuté priestory, a tiež mamičke nášho mladého člena pani Ivane Adamcovej za vecné ceny pre deti.  

Turnaja sa zúčastnilo 28 detí, z toho 5 dievčat a 23 chlapcov.  Pravidlá šachu počas turnaja boli prispôsobené pre začiatočníkov, aby niektoré články pravidiel šachu neboli príliš prísne a deti si postupne zvykali hrať podľa pravidiel,  ktoré platia pre šachistov. Hralo sa systémom na 9 kôl, 15 minút pre každého hráča na partiu. Na turnaj dohliadal medzinárodný rozhodca FA Ladislav Šipeky, ktorý vysvetľoval deťom aj pravidlá šachu a medzi kolami často a ochotne odpovedal na otázky niektorého dieťaťa.  Najčastejšie rozhodca zasahoval, keď bol na šachovnici vykonaný nemožný ťah, ale oproti minulým ročníkom nebol príliš veľký počet nemožných ťahov a turnaj  rýchlo ubiehal. Deti mali z hry veľkú radosť, hrali takmer do matu alebo kým neostali na šachovnici len dvaja králi.  Niekedy si po prehratej partii aj poplakali, ale potom si dali občerstvenie, ktoré prichystali skvelé pani kuchárky, a to ich opäť správne naladilo a vydržali bojovať až do posledného kola.

Celkovým víťazom turnaja sa stal Dávid Petrek z klubu ŠK Slovan Bratislava so ziskom 9 bodov
z 9 partií. Na 2. mieste skončila Oleksandra Strelbitská  z klubu ŠK Dúbravan so 7 bodmi. 3. miesto
so ziskom 6,5 bodov obsadil Tomáš Čižmár z krúžku Bratislavskej šachovej akadémie. V kategórií „dievča“ skončila najlepšie Oleksandra Strelbistká, na 2.mieste sa umiestnila Linda Vojtková z klubu ŠK Komplet Modranka, o 3.miesto sa podelili Lívia Mervová z klubu Tatran Tilgnerka a Anastasiya Globa z klubu KŠN Bratislava. Najlepším chlapcom bol Dávid Petrek, 2.miesto tejto kategórie patrilo Tomášovi Čižmárovi a 3.miesto získal Milan Gál z klubu ŠK Dúbravan. Ocenených bolo aj ďalších 6  hráčov v kategóriách podľa veku a 8 hráčov získalo vyžrebované vecné ceny. 

Popri hlavnom turnaji  sa hral turnaj pre sprievodné osoby z radov rodičov hrajúcich detí a niekoľko ľudí z klubov, celkovo bolo 17 hráčov, z toho 4 ženy, čo bolo príjemným prekvapením. Víťazstvo v turnaji si vybojoval Ladislav Ochrana z klubu Strelec Devínska Nová Ves so 7 bodmi zo 7 partií.

Podrobnosti o hlavnom turnaji nájdete na internetovej stránke usporiadateľa www.dubravan.eu

Dúfame, že účastníci turnaja boli spokojní  a na budúci rok do našej mestskej časti prídu aj ďalšie nové šachové nádeje. FOTOALBUM

Ladislav Šipeky


Návšteva z japonského veľvyslanectva na našej škole.


40. výročie školy 

   V septembri 2016 uplynulo 40 rokov odvtedy, čo si prví žiaci sadli do lavíc našej školy. V školskom roku 2016/2017 si tak pripomíname okrúhle výročie. Počas celého školského roka sme akcie školy, projekty, žiacke práce  i krúžkovú činnosť zamerali na túto významnú udalosť. Učitelia spolu so žiakmi vypracovali materiály o histórii dúbravského školstva i našej školy. Vytvorili sme bulletin k 40. výročiu školy i špeciálne vydanie školského časopisu. Členovia školskej televízie spracovali rozhovory a želania žiakov škole. Žiaci 1. i 2. stupňa na hodinách slovenského jazyka, etickej výchovy, dejepisu, anglického a nemeckého jazyka, výtvarnej a technickej výchovy i na triednických hodinách vytvorili počas projektového vyučovania i formou domácich projektov práce na témy Škola v budúcnosti, Škola mojimi očami, Blahoželáme škole, História školy, Moji rodičia chodili na našu školu. Výsledné projekty sme potom zverejnili i na stránke školy a zároveň tvoria výzdobu interiéru školy. V rámci spolupráce s rodičmi i verejnosťou sme vyhlásili zbierku fotografií absolventov, bývalých učiteľov i pamätníkov budovania sídliska. Zo zozbieraných fotiek sme vytvorili koláže, ktoré sú súčasťou panelovej výzdoby.

  Celoročné snaženie a prípravy vyvrcholili 18. mája 2017, kedy sme od rána až do večerných hodín slávili krásne výročie našej školy. Dopoludnie sme venovali žiakom. Počas prvých dvoch vyučovacích hodín prebehol vo všetkých triedach kvíz o histórii i súčasnom živote školy. Najlepšie družstvá boli odmenené cenami. Potom na žiakov čakalo na školskom dvore hudobné prekvapenie. Našej škole i žiakom prišiel zablahoželať víťaz súťaže X-FAKTOR 2014 Peter Bažík. Svojim vystúpením roztancoval a rozospieval celú školu, žiakov, učiteľov i náhodných okoloidúcich. O 16tej hodine začal v jedálni školy, ktorá sa vďaka našim pani kuchárkam zmenila na nepoznanie, slávnostný program pre súčasných i bývalých zamestnancov školy, pozvanie prijali i starosta MČ BA Dúbravka RNDr. Martin Zaťovič, vicestarosta Mgr. Ľuboš Krajčír, zástupcovia miestneho úradu, riaditeľky základných i materských škôl. O nezabudnuteľný kultúrny program sa postarala pani riaditeľka ZUŠ Mgr. Zuzana Horváthová, ktorá pre nás zostavila hudobnú mozaiku v podaní svojich pedagógov a žiakov našej školy navštevujúcich ZUŠ. Po príhovoroch riaditeľky školy i pozvaných hostí sa začala slávnostná recepcia plná milých stretnutí, rozhovorov a spomienok. 

  Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým zamestnancom i žiakom školy, ktorí sa svojou prácou a úsilím pričinili o to, že 40. výročie školy sme všetci spoločne oslávili radostne a dôstojne. Poďakovanie patrí i bývalým zamestnancom, rodičom a priateľom školy i vedeniu mestskej časti za to, že našu školu na jej úspešnej ceste sprevádzali a podporovali. Zaželajme škole ešte veľa ďalších rokov naplnených detským smiechom, vedomosťami, pokrokom a ľudskosťou. FOTOALBUM

Mgr. Iveta Mikšíková

riaditeľka školy


História školy z pohľadu jej riaditeliek: https://www.youtube.com/watch?v=CihPjo7P3RM

Zostrih koncertu Petra Bažíka: https://www.youtube.com/watch?v=Ap-sc91CwkM

Dňa 9.5.2017 sa žiaci všetkých piatych ročníkov zúčastnili ukážok prác policajnej činnosti.  

 Túto akciu každoročne organizuje Ministerstvo vnútra SR pre žiakov základných škôl.Do akcie boli zapojené rôzne zložky OR PZ z Bratislavy. Policajti z oddelenia služobnej kynológie či  odboru poriadkovej polície OR PZ. Tí predviedli so služobnými psami ukážky poslušnosti a rôzne modelové situácie zadržania páchateľa. Najväčší záujem bol o ukážky služobnej techniky, výstroja a výzbroja Policajného zboru.

   Žiaci tak mali možnosť vidieť policajný vrtuľník, ťažké stroje ako napríklad tank, či policajné kone a psy. 

   Žiakov najviac zaujala ukážka chytania páchateľa, ktorý použil aj zbraň a párkrát vystrelil. Po výstrele ho začali naháňať policajné psy, a vtedy naozaj každému z nás tuhla krv v žilách. Psy páchateľa chytili a držali ho v zuboch dovtedy, kým neprišli policajti a páchateľa nespacifikovali. 

   Táto akcia bola veľmi zaujímavá a poučná nielen pre žiakov, ale aj pre pedagógov. Všetci sme aj napriek veľkej zime odchádzali plní zážitkov. Už teraz sa tešíme na budúci rok a Policajnému zboru OR v Bratislave ďakujeme. 

IMG 20170509 102445 zmensena 

Mgr. Katarína Rabajdová 


 Zber papiera - 16.5., 24.5., 30.5. v čase od 7:15 - 8:00


MO v atletike – vyhodnotenie

   Dňa 10.mája sa uskutočnila  na atletickom štadióne Lafranconi  jedna z posledných súťaží v tomto školskom roku. Naša skromná výprava, 6 chlapcov a 3 dievčatá, vybojovali celkovo 4 medailové umiestnenia. Najlepšie si počínal  Šula Karel, ktorý v konkurencii 15 pretekárov suverénne zvíťazil vo vrhu 4 kg guľou výkonom 11,73 m a postúpil na majstrovstvá Bratislavy. Jeho umiestnenie  aj výkon sú o to hodnotnejšie, že bol z celého štartového poľa najmladší, je ešte iba siedmak. Karel Šula vyniká aj v hode diskom, v jeho vekovej kategórii je prvý na Slovensku a vo vrhu guľou mu patrí v rámci Slovenska 2. miesto. Medailové miesta ďalej vybojovali: Chvostek Lukáš v hode kriketovou loptičkou  výkonom 67,5 m obsadil 2.m., Suchánková Sára v behu na 300 m časom 52,53 s vybojovala 3.m. a najmladšia reprezentantka našej školy, iba šiestačka, Petřvalská Valentínka dosiahla pozoruhodný výsledok, keď v skoku do diaľky výkonom 382 cm taktiež vybojovala, výborné 3.m. Ďalej školu reprezentovali, Surovcová Viktória v behu na 300 a 800 m, Schwarz Andrej, Kurty Adam a Hudec Jakub v behu na 1000 m. Medailistom gratulujeme, všetkým účastníkom ďakujeme za reprezentáciu školy a zlatému medailistovi K. Šulovi držíme palce na majstrovstvách Bratislavy ktoré sa uskutočnia 1. júna 2017.

   Všetci títo žiaci sa pravidelne venujú vo svojich športových kluboch rôznym druhom športu a dúfame, že budú aj ostatných spolužiakov motivovať k aktívnemu a pravidelnému pohybu.

2017-05-12-PHOTO-00000018 zmensena 2017-05-12-PHOTO-00000021 zmensena

Pružinec Juraj, uč. TŠV


PASOVANIE PRVÁKOV ZA ČITATEĽOV ŠKOLSKEJ KNIŽNICE                         

Čítanie - to je teda zážitok! A aký dobrý pocit, že si čítam sama, sám. Potvrdiť vám to môžu aj naši prváci.Keďže už poznajú všetky písmenká, slávnostne boli uvítaní v školskej knižnici a pasovaní za jej čitateľov. Z knižnice odchádzali s  prvými knižkami a prísľubom, že už budú čítať samostatne, dajú na ne pozor a včas ich aj vrátia. Veríme, že svoj sľub, čítať knihy pre radosť i poučenie, dodržia! FOTOALBUM

                                                                                                          Mgr. Valéria Kaplánová


Galaktikos obsadilo 3. miesto na Majstrovstvách Slovenska.

Výsledky našich najmenších borcov na Majstrovstvách Slovenska:

skupina:       Galaktikos - Trenčín 6:3,

                   Galaktikos - Lipany 9:7,

štvrťfinále:  Galaktikos - Sabinov 16:4,

semifinále:  Galaktikos - ATU Košice 2:8,

o 3. miesto: Galaktikos - Žilina 5:2

(prehrali len s víťazom turnaja, nad celkovo druhým Trenčínom zvíťazili v skupine).

Srdečne blahoželáme

stranka1 zmensena stranka2 zmensena


Finančná gramotnosť v 2.D triede 

Žiaci 2.D triedy sa zúčastnili zážitkového učenia v priestoroch Národnej banky Slovenska. Prostredníctvom hry a aktivít, ktoré nám pripravili p. lektorky, sa  učili  nakupovať s rozumom a  narábať so zarobenými peniazmi. Vysvetlili si, aké je dôležité byť zodpovedným pri riadení vlastných peňazí. Pracovali v skupinách. Učili sa rozumne investovať a správne sa rozhodovať. Exkurzia splnila svoj cieľ a podporila rozvoj finančnej gramotnosti žiakov. Zamestnancom banky chceme srdečne poďakovať za čas, ktorý  strávili so žiakmi našej školy. FOTOALBUM

Mgr. Ingrid Oršulová


Slávik Slovenska – obvodné kolo

Dňa 26.apríla  sa v ZUŠ, E. Suchoňa v Dúbravke  konalo obvodné  kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. Našu školu reprezentovali vo svojich kategóriách Barbora Kundrátová z 2.D triedy a Karolína Michalková zo 6.A triedy. Pred porotou a divákmi predniesli dve slovenské ľudové piesne. Spievali intonačne správne, s výrazom a so cťou. Speváčkam ďakujeme za reprezentáciu školy a želáme im ďalšie úspechy v nasledujúcom školskom roku. FOTOALBUM

Mgr. Ingrid Oršulová – koordinátorka súťaže


40.výročie školy

DSC 0180 zmensena  DSC 0246 zmensena


  Tri prasiatka

Poznáte smelé prasiatka Nif, Ňaf, Ňuf? Naši prváci áno! Zoznámili sa s nimi počas divadelného predstavenia Tri prasiatka, ktoré sa konalo 27.4.2017 v divadle P.O. Hviezdoslava. Spoznali aj prefíkanú líšku a neporiadneho vlka. Žiaci si predstavenie užili, povzbudzovali prasiatka, poriadne sa nasmiali a z chuti si s nimi zaspievali. FOTOALBUM

Mgr. Mihoková


 ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

  V dňoch 19. a 20. apríla sa uskutočnil zápis prvákov aj na našej škole. Záujem zasadnúť do školských lavíc práve v základnej škole Pri kríži prejavilo 111 detí. Veľkému záujmu sa tešíme.

  Všetkých predškolákov privítali Dúbravské víly sladkým prekvapením. Budúci školáci úspešne a s radosťou zvládali otázky a úlohy, ktoré im predkladali pani učiteľky. A vedeli toho naozaj veľa! Všetci rodičia využili možnosť poradiť sa so skúsenými pani učiteľkami o tom, čo ešte môžu urobiť pre to, aby uľahčili svojim deťom nástup do školy.

Zápis prebiehal v štyroch triedach. Tu si mohli prezrieť aj doterajšie vysielania a reportáže našej školskej televízie.

  Počas celého zápisu mali rodičia možnosť zoznámiť sa s pani riaditeľkou Ivetou Mikšíkovou, pani zástupkyňou Veronikou Černákovou, poradiť sa so školskou psychologičkou, či pani tajomníčkou, ktorá vie všetko o organizácii školy a školského roka.

  Na pamiatku si deti odniesli pamätný list a drobný darček. Nielen pre takmer školákov, ale aj pre nás boli tieto dva dni veľmi príjemným spestrením a už teraz sa tešíme na ďalšie prírastky v našich radoch. FOTOALBUM

Mgr. Miriam Siposová


 Deň narcisov

Dňa 7. 4. 2017 sa naša škola aktívne zapojila do celoslovenskej akcie organizovanej Ligou proti rakovine, do Dňa narcisov. Dobrovoľníci z 9. ročníkov vyzbierali príspevky v našej škole i v uliciach Dúbravky. Žltý narcis – symbol tohto dňa zdobil oblečenie takmer všetkých žiakov, učiteľov i zamestnancov školy. Naša škola tak prispela k celkovej sume vyzbieranej na celom Slovensku čiastkou 629,35 eur. Ďakujeme touto cestou i rodičom, ktorí prostredníctvom svojich detí podporili túto akciu a tešíme sa, že sme mohli byť súčasťou tejto výnimočnej a významnej zbierky. FOTOALBUM


Projekt "Zelené átrium" úspešný. 

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhali, či už vytvorením projektu, hlasovním, propagáciou alebo psychickou podporou.  JJJ

Správa, ktorá poteší všetkých, ale hlavne žiakov našej školy.

Dobrý deň,

s radosťou vám oznamujem, že váš projekt zapojený do programu "Vy rozhodujete, my pomáhame" Nadácie Tesco, vyhral hlasovanie zákazníkov vo vašom regióne a získal finančnú podporu!Do súťaže sme spolu prijali 405 žiadostí. Nadácia Tesco prerozdelí finančné prostriedky medzi 77 víťazov.

Úprimne vám gratulujem a želám veľa úspechov vo vašej práci. 

S pozdravom,Radana Deščíková
programová koordinátorka Nadácie Pontis

Ešte raz veľké ĎAKUJEME všetkým.


Návšteva Dúbravského múzea

V utorok 11. apríla sa trieda 2. C spolu s pani učiteľkou vybrala na prehliadku Dúbravského múzea. Mnohí z nich  tam išli po prvýkrát, a tak sa veľmi tešili a zároveň boli zvedaví, čo ich tam čaká. Pred múzeom  nás čakal pán Navrátil, ktorý nás sprevádzal  a trpezlivo vysvetľoval, ako kedysi Dúbravka vyzerala, čím sa ľudia v minulosti živili a čo pestovali.  Počúvali sme, kde bola kedysi v Dúbravke škola,  a aj to, že sa v Dúbravke sadilo veľa čerešní, preto sa občas hovorí, že Dúbravka je čerešnička na torte. Dúbravské múzeum je malý domček, ktorý má niekoľko miestností a v každej sa dozvieme niečo iné. Deti najviac zaujala tá, kde boli archeologické vykopávky, ktoré boli nájdené na dnešnom území Dúbravky. Na záver prehliadky sa pán Navrátil  detí opýtal čo ich najviac zaujalo a čo by  ešte chceli vedieť. Po mnohých otázkach sme sa plní nových zážitkov  vrátili do školy a ešte dlho sa rozprávali o tom, čo sa komu najviac páčilo. FOTOALBUM

PaedDr. Ivana Pavlíková


Tvoríme projekty . . . učíme sa tvorivo

     Dňa 12.4.2017 sa žiaci 5.B a 5.C na hodine dejepisu učili tvorivo. Dejepis je plný zaujímavých tém, udalostí či osobností z histórie. Na posledných hodinách sme sa naučili rôzne druhy písma, povedali sme si čo sú rukopisy, ukázali ako vyzerali prvé knihy až sme prešli do súčasnosti a moderných masmédií. 

     Žiaci na ľubovoľnú tému z tohto tematického celku tvorili projekty. A tak pomaly začali vznikať rôzne druhy písma – hlaholika, cyrilika, grécke písmo, latinka, runové písmo, . . . Niektorí si vybrali osobnosť Johanna Gutenberga a podrobnejšie spracovali jeho vynález kníhtlače.  Hudba podporuje dobrú náladu, tvorivosť a uvoľnenosť, takže žiakom hrala ich obľúbená hudba a výsledok bol naozaj úžasný. Nech sa páči 

IMG 20170412 102417 zmensena   IMG 20170412 123207 zmensena

Katarína Rabajdová


ZBER PAPIERA - 24.4., v pondelok, od 7:15 - do 8:00

Priebežné poradie tried


ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA: 19.4 a 20.4.2017 V ČASE 15:00 - 18:30!!!


PREDŠKOLÁCI U NÁS V ŠKOLE.

Počas marca a apríla sme privítali v našej škole predškolákov zo škôlok: MŠ Pri krížiMŠ Cabanova, MŠ Ožvoldíkova, MŠ Sekurisova, MŠ Damborského, MŠ Bazovského a MŠ Ušiakova. Deti mali možnosť absolvovať Školskú akadémiu pre budúcich prváčikov. Vyskúšali si, čo sa dá zažiť na ozajstnej vyučovacej hodine v prváckej alebo druháckej triede, zúčastnili sa zážitkovej hodiny v biologickom laboratóriu. Absolvovali kreslenie na počítačoch v našej počítačovej učebni, kde im pomáhali žiaci druhého stupňa. V  telocvični si zacvičili a zatancovali s hudbou a zdolali prekážkovú dráhu. Za každú disciplínu boli hodnotení do svojej prvej žiackej knižky pečiatkami. Chutnú desiatu predškolákom pripravili pani kuchárky v školskej jedálni. FOTOALBUM

Ďakujeme za návštevu a tešíme sa na zápis prvákov, ktorý bude v našej škole 19. a 20.apríla 2017.

Mgr. Veronika Černáková


 Dňa 11.4.2017 sa v ŠKD uskutočnili Tvorivé dielne na téma – Sviatky jari.

Deti si spolu s rodičmi mohli vytvoriť kraslice rovno dvoma spôsobmi, a to akrylovými farbami alebo lepením servítok. Tiež si mohli vytvoriť lepené obrázky z farebného papiera alebo bavlniek.FOTOALBUM


Toto sú najlepšie bratislavské a košické základné školy podľa testov piatakov


2. kolo MiniBasket Ligy 2017

F94B8487 zmensena


 Ako sa Lomidrevo stal kráľom . . .

   Žiaci 5.B a 5.C navštívili dňa 5. apríla 2017 budovu SND v Bratislave. Pod vedením svojich triednych učiteliek tak mali možnosť vidieť krásnu, humornú a napínavú rozprávku od Ľubomíra Feldeka – Ako sa Lomidrevo stal kráľom.

    Táto fantazijná rozprávka zaujala nielen deti, ale aj dospelých. Aj napriek tomu, že šlo o fantazijnú rozprávku, niesla v sebe základné atribúty klasickej rozprávky. Okrem víťazstva dobra nad zlom, predstavila deťom aj jednu zo zlých ľudských vlastností, a tou bola závisť. Poukázala na falošných priateľov, ktorí nám môžu v živote ublížiť, len kvôli vidine bohatstva a závisti. Hranou formou poučila naše deti, že ozajstné priateľstvo nie je hodné žiadneho bohatstva, práve naopak, samotné priateľstvo je tým pravým bohatstvom. Ľubomír Feldek vo svojej fantazijnej rozprávke nezabudol ani na lásku, pomoc v núdzi či odpustenie. 

    Naozaj táto rozprávka je určená pre všetkých, malých i veľkých, pre všetkých tých, ktorí veria, že vo svete fantázie sa dá nielen zabaviť, ale aj veľa naučiť. Pre tých, ktorí veria, že prostredníctvom rozprávky môžu starí omladnúť, malí narásť, slabí zmocnieť či hlúpi zmúdrieť.

lo1 zmensena

Mgr. Katarína Rabajdová


Sara Suchánková (8.A) - na medzinárodnom turnaji  na Azorskych ostrovoch - Portugalsko získala titul v kategórii dva dievčat do 14 rokov vo dvojhre. A vo štvorhre krásne tretie miesto. FOTOALBUM

   Srdečne blahoželáme.


ZDRAVÁ ŠKOLA – 2. ročník

V marci sa žiaci 2.A, 2.B, 2.C a 2.D triedy venovali svojmu zdraviu netradičným spôsobom. Na vyučovacie hodiny prvouky si po zopakovaní tematického celku o kostre a svaloch prizvali zaujímavých odborníkov -  p. fyzioterapeuta a p. cvičiteľku jogy. Naučili nás niekoľko užitočných cvikov na správne držanie tela. Od p. cvičiteľky sme sa dozvedeli, že joga je v tomto veku hlavne hra. Je to zábavná cesta za zvieratkami. V mladšom školskom veku  je dôležitá preto, lebo učí  deti správnym návykom pri   držaní   tela a pri dýchaní  nosom. Pán fyzioterapeut nám predviedol cviky, ktoré  pomáhajú deťom predchádzať bolestiam chrbta, chybnému držaniu tela a  k posilneniu svalov.  Na záver chceme našim milým hosťom srdečne poďakovať. Veríme, že ich  užitočné rady budeme počas vyučovania využívať. FOTOALBUM

Triedne učiteľky 2. ročníka


SLÁVIK SLOVENSKA – školské kolo

Slávik Slovenska má krásnu a bohatú históriu. 27. ročník sa opakovane  organizuje na školách pod záštitou operného speváka Petra Dvorského. Súťaž je postupová a má celoslovenský charakter. 29. marca sa na našej ZŠ konalo školské kolo.  Žiaci interpretovali slovenské ľudové piesne  v 2 kategóriách. Porota vyhodnotila súťaž nasledovne :

I. kategória   - žiaci 1., 2. a 3. ročníka

1. miesto -      Barbora Kundrátová    2.D

2. miesto -      Daniela Sírniková        1.C

3. miesto -      Ema Šatková               3.C

Pochvalné uznanie

-       Elissa Belobradová     1.C

-       Eliška Karpatová        2.D

-       Liliana Podobová        3.B  

II. kategóriu  - žiaci  4., 5. a 6. ročníka

1. miesto   -  Karolína Michalková         6.A  

2. miesto   -  Anna Černeková              4.C

                 -  Martina Durdíková           4.C    

3. miesto    - Tamara Nitschingerová     6.A 

                  - Michaela Paldanová         4.A    

Oceneným žiakom srdečne blahoželáme a víťazkám želáme veľa úspechov v obvodnom kole. Všetkým účastníkom súťaže ďakujeme za príjemne strávené popoludnie. Poďakovanie patrí aj pedagógom školy, ktorí pripravili žiakov do školského kola. FOTOALBUM 

Mgr. Ingrid Oršulová – koordinátorka súťaže


Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolo – I. kategória

Ladislav Šipeky z 3.C triedy sa umiestnil v obvodnom kole na 3. mieste.

   Srdečne blahoželáme.

IMG 1838 zmensena

Mgr. Ingrid Oršulová – koordinátorka súťaže


V ŠKD sa uskutočnili prednášky o bezpečnosti na cestách, ako sa správať a zároveň dodržiavať zákon o cestnej premávke. Prednášky nám odprezentovala  Kpt. PaeDr. Martina Kočišová z PZ OR - BA IV, pričom nám to vysvetlila na názorných ukážkach, pomocou filmu o cestnej premávke pre deti.

Taktiež sa uskutočnila na našom školskom dvore ukážka pracovných pomôcok pri výkone  povolania – príslušníka policajného zboru . Išlo o rôznu výzbroj, vybavenie policajných automobilov, ochranných pomôcok pri výkone služby, ukážka používania rôznych alarmov a iné. Ukážky nám prezentovali  príslušníci Okresného riaditeľstva Bratislava IV.  FOTOALBUM

Mgr. Denisa Kočiščáková


Dňa 24.3.2017 sa žiaci 5.A a 5.C pod dozorom pani učiteliek Gillányiovej a Paučinovej zúčastnili Festivalového náučného chodníka, ktorý bol súčasťou 18. ročníka medzinárodného festivalu horského filmu a dobrodružstva Hory a mesto. Festival sa tradične konal v bratislavskom Auparku a organizátori mali pre mladých návštevníkov pripravený skutočne pestrý a zaujímavý program.          

Najskôr sme si v kine pozreli hneď štyri filmy naraz- Bratislava, mesto uprostred prírody, Light Cycles, Divoké trate Ace a jeho púštny pes. Po skončení premietania sme sa presunuli o poschodie nižšie, kde na nás čakali interaktívne centrá náučného chodníka. Najväčší úspech zožalo lezecké a lanové centrum, kde si naši odvážni žiaci mohli vyskúšať umelú lezeckú stenu či sieť a bicyklové centrum, kdesi zasa vo dvojiciach zasúťažili na trati dlhej 500 metrov. Veľmi zaujímavé boli aj ostatné stanovištia: enviro centrum, laboratórium vody, centrum rovnováhy a centrum pitnej vody. FOTOALBUM

   Užili sme si veľmi pekné piatkové dopoludnie a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

Mgr. Mária Paučinová


Cesta do Rozprávkova . . . „ Z rozprávky do rozprávky s Pavlom Dobšinským“

Každý kalendárny mesiac patrí niečomu.... január je mesiac kreativity, október je mesiac úcty k starším, máj je mesiac lásky ...... a marec? Marec je pre každého z nás jednoznačne mesiacom knihy. 

Práve na základe tejto skutočnosti sme sa s piatakmi vybrali do krajiny Rozprávkovo.... a tak sa 27. marec na našej škole niesol v duchu cesty  "Z rozprávky do rozprávky s Pavlom Dobšinským." 

Zábavnou, výchovnou no najmä poučnou formou sme sa zoznámili s naším národným pokladom - ľudovou rozprávkou. Žiaci spoznali Zlatovlásku, Hadogašpara, Svendži gazdu či odvážneho mládenca s príznačným menom Nebojsa. 

Piataci si tak zmerali sily vo vedomostnej súťaži, v ktorej si preverili svoje vedomosti z literatúry, no najmä svoju schopnosť čítať s porozumením. 

Každú piatackú triedu reprezentovali štyria žiaci, ktorí tak vytvorili štyri družstvá. Súťažili v štyroch kolách, pričom každé bolo tematicky zamerané na hlavné postavy, dejové línie či na nášho najvýznamnejšieho zberateľa ľudových rozprávok P. Dobšinského. 

Žiaci mali možnosť získať max. 30 bodov. Všetci súťažiaci boli úspešní a jednotlivé umiestnenia sa naozaj líšili len v maličkých bodových rozdieloch. Nech sa páči výsledky:  

1. miesto:  5.B  (29,5)  

   Jakub Nagy, Lucia Poliačkova, Sofia Pavlíková, Johanka Jakubíková 

2.miesto:  5.C ( 28,5 )  

   Katka Biehunková, Petra Pribišová, Michaela Kollárová, Terézia Žemberyová 

3. miesto:  5.A. (23,5 )  

    Eliška Šimovcová, Laura Vujčic, Daniela Vašková, Simona Sikorová 

4. miesto:  5. D ( 21 )  

    Michaela Chorvátová, Nina Sirotová, Karolína Kútniková, Alexandra Struhárová 

       Všetkým súťažiacim blahoželáme.

IMG 20170327 102519 zmensena  IMG 20170327 102546 zmensena


Učenie hrou v 4. C triede

16. marca 2017 žiaci 4. C triedy v rámci projektu Volkswagen pod názvom:  Výskumne ladená koncepcia technického vzdelávania pre 1. stupeň,  pokračovali na tému: Jednoduché stroje. K dispozícii boli sady ozubených kolies, pomôcky na vytvorenie kladky, páky a naklonenej roviny. Na hodine boli žiaci rozdelení do piatich skupín. Každá skupina mala jednu sadu ozubených kolies. Vedomosti  využili  z prebratého učiva v prírodovede  na tému: Jednoduché stroje. Pracovali podľa pokynov a priloženého návodu. Na prácu boli sústredení, navzájom si pomáhali a radili sa aj medzi skupinami. Výsledkom boli zaujímavé konštrukcie z ozubených kolies. So silomerom žiaci merali silu bremien ako boli aktovky, peračník a iné veci.  Záver hodiny všetky skupiny prezentovali svoje diela z ozubených kolies. Všetci boli spokojní a nadšení z výsledku.

FOTOALBUM            VIDEO

Mgr. Stanislava Kuníková


JARNÁ BRIGÁDA - v sobotu 8. apríla, začíname o 9:00 do 13:00


Olympiáda ZŠ Pri kríži - ŠKD - Atletické preteky - 1. a 2. ročník


 Projekt Svet okolo nás


MATEMATICKÝ KLOKAN

Dňa 20. marca 2017 sa naša škola aj tento rok zúčastnila najväčšej matematickej medzinárodnej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN. Táto súťaž vznikla v roku 1991 vo Francúzsku a združuje už viac ako 60 krajín z Európy, Ázie, Ameriky a dokonca aj z Afriky. Minulý rok sa súťaže zúčastnilo skoro 6 miliónov  detí, z toho zo Slovenska vyše 50 tisíc. Naše deti sa už nevedeli dočkať zaujímavých úloh, ktoré budú riešiť aj tento rok. V pondelok  ráno sa  83 detí z I. stupňa a 9 detí z II. stupňa s chuťou pustilo do riešenia úloh.  Každé dieťa dostane za účasť diplom a najlepší aj vecné ceny.  Výsledky súťaže budú zverejnené 10. apríla t. r.  Touto  cestou ďakujem pani učiteľkám Tomáškovej, Pavlíkovej, Ftáčnikovej a Oršulovej za pomoc s organizáciou súťaže. 

Koordinátorka súťaže Angelika Krajčovičová


Dňa 23.3.2017 sa žiačky 9.B triedy Ivana SzabováMiriam Burkertová zúčastnili obvodného kola chemickej olympiády. Po absolvovaní náročnej praktickej i teoretickej časti sa zaradili medzi úspešných riešiteľov a príkladne reprezentovali našu školu.

   Srdečne blahoželáme.


Lyžiarsky výcvik

V dňoch 12.-17. marca 2017  sa zúčastnilo 35 žiakov našej školy, lyžiarskeho výcviku v lyžiarskom stredisku Chopok- Jasná. Žiaci boli rozdelení do 5 družstiev  na základe úrovne lyžiarskych schopností.  V tretí výcvikový deň prebiehala výučba iba v dopoludňajších hodinách. Popoludnie bolo určené na oddych a relax s využitím wellnes centra v Tatralandii. Žiakom dobre poslúžil 3 hodinový pobyt vo vodnom svete na regeneráciu organizmu. S úrovňou nadobudnutých lyžiarskych  zručností u začiatočníkov aj u pokročilých možno vysloviť spokojnosť. Inštruktori na záver vyhodnotili úroveň dosiahnutých zručností všetkých účastníkov a  odovzdali hodnotiaci diplom – certifikát, každému žiakovi.FOTOALBUM

Beáta Oškerová


16.marec - Deň ľudovej rozprávky

FOTOALBUM

pl1 zmensena


Milí rodičia,

pozývame Vás na ďalšiu z cyklu diskusií, tentoraz na tému Výchova chlapcov a dievčat.

Budeme hovoriť o prvých známkach dospievania a o tom ako si poradiť s „pubertou“ v rodine. Ak aj vás zaujíma táto téma, príďte s nami 22. 3. 2017 o 17.00 v školskej knižnici diskutovať.

Tešíme sa na stretnutie.

Miriam Siposová


Sara Suchánková, 8.A spolu s Amarissou Kiarou Toth (HU) na medzinárodnom turnaji  Slovan Open v Bratislave v kategórii dievčat do 14 rokov vyhrali a ziskali titul vo štvorhe.

         sa1 PerfectPhoto.cz 2017-03-17 07-57-02          sa2 PerfectPhoto.cz 2017-03-17 07-57-34


  Literárny hrdina – beseda a kvíz

    Dňa 15. 3. 2017 sa naši žiaci zúčastnili literárno-kultúrneho podujatia v Dome kultúry Dúbravka, ktoré pozostávalo z besedy s dúbravskými spisovateľmi pre mládež a vedomostného kvízu. O svojich spisovateľských začiatkoch, východiskách tvorby a jednotlivých dielach pútavo porozprávali pani Katka Petkaničová a pani Mária Lazárová.

      Našu školu v súťažnej časti podujatia reprezentovali Andrejka Sokolová, Emka Ftorková, Karolína Eretová, Tomáš Hanus a Robert Valaška. V búrlivej atmosfére predviedli výborné literárne vedomosti naprieč všetkými ročníkmi a zároveň zvíťazili v silnej konkurencii dúbravských škôl. Dôležité body získali Emka Ftorková a Andrejka Sokolová za tematické kostýmy literárnych hrdiniek. V hľadisku našich žiakov aktívne povzbudzovali žiaci V. A a V. C, ktorí tiež prispeli nejednou správnou odpoveďou k dosiahnutému úspechu. FOTOALBUM

      Žiaci si odnášajú hodnotný kultúrny zážitok a dokázali, že skutočne čítajú s porozumením.

Mgr. Ján Dano


Stopy zvierat v zime – zážitkové učenie v  2.  ročníku

Mrazivú  zimu o chvíľu vystrieda slnečná jar, na ktorú sa všetci veľmi tešíme. Tento kalendárny rok deťom priniesla veľa radosti, ale mnohým i veľa starostí. Najmä zvieratkám a  vtáčikom. O tom, ako sa treba postarať o obyvateľov lesa počas zimy, žiakom 2.A, 2.B, 2.C a 2.D triedy porozprával poľovník Matúš. Priniesol si so sebou nielen zaujímavé príbehy a videá z lesa, ale i rozmanité trofeje z poľovačiek. Najzaujímavejšie však bolo  rozprávanie o stopách zvierat v lese. Nasledovala práca s pečiatkami. Každý žiak si zhotovil vlastný vzorkovník stôp zvierat a vtákov, ktoré môže v lese počas vychádzky  objaviť.   Vláda pani Zimy končí, ale my budeme ešte dlho spomínať na pútavé  zážitkové učenie o prírode. FOTOALBUM

                        Mgr. Ingrid Oršulová


Žiaci ZŠ Pri kríži šťastlivo docestovali na lyžiarsky výcvik. Prajeme im krásne počasie, veľa snehu a nezabudnuteľných zážitkov.


Zelené átrium - ako to vidia naše deti?

Video k hlasovaniu za projekt Zelené átrium v obchodnej sieti Tesco

Hlasujte za projekt Zelené átrium pre našu školu pri nákupoch v Tescu.

Ďakujeme.


Hráme sa s písmenkami  1. E

Pribudlo nám do nášho abecedného „reprtoáru“ nové písmenko. Učili sme sa písmenko H, h. Najskôr sme si zasúťažili v skupinách.  Úlohou žiakov bolo napísať čo najviac slov, ktoré začínajú na písmenko H. Nakoľko sú „žiaci šikuliaci“, úlohu  zvládli na výbornú. Napísali dvanásť až šestnásť slov! Po sladkej odmene  vytvárali písmenká z plastelíny. Veľký had sa zmenil na veľké písané H a malý had na malé písané h. K písmenkám pribudli rôzne predmety z plastelíny: hlava, hory, hrebeň, hokejka, hruška... Z našich krásnych výtvorov sme si urobili výstavku. Na druhý deň čakal na prváčikov v šlabikári príbeh „Hostina“.

Po spoločnom prečítaní deti pracovali v skupinách. Ich úlohou bolo vymyslieť a napísať jedálny lístok na hostinu, ktorú by usporiadali doma pri oslave svojich narodenín. Pri práci žiaci rozvíjali svoju kreativitu, učili sa spolupracovať, upevňovali si písaný tvar písmen a gramatické javy. Na záver každá skupina  odprezentovala svoj návrh. FOTOALBUM

Mgr. Katarína Müllerová


VOLEJBAL

V dňoch 3. a 6. marca 2017 sa uskutočnili ďalšie dva turnaje v rámci kalendára  športových súťaží žiakov základných škôl. Na Gymnáziu Bilíkova si naši žiaci zmerali sily zo žiakmi ostatných škôl z okresu Bratislava IV. V silnej konkurencii obsadili celkovo 3.miesto. Gratulujeme a ďakujeme týmto žiakom za dobrú reprezentáciu školy: Šiška A., Haramia D., Paulis M., Hudec J., Schwarz A. V pondelok, 6. marca hrali naše dievčatá v tzv. lokalite,(Dúbravské ZŠ)  bohužiaľ obsadili posledné 4. miesto a nepostúpili do ďalších bojov na majstrovstvá okresu. Školu reprezentovali tieto dievčatá: Paleschová N., Szabová I., Kozakovičová R., Matuláková A., Siváková N., Čerepkaiová H., Katonová M., Jonisová S., Petríková P. FOTOALBUM

Pružinec J., uč. TV


Hráme sa so svetlom 1. E – zážitkové učenie

Tieň je realita, s ktorou sa stretávame od narodenia a máme s ňou pomerne bohaté skúsenosti.

Na vyučovaní prvouky sme mali tému „Svetlo a tiene“.  „Zabávali sme sa“ s baterkou.

Žiaci rozdelení v skupinách bádali podľa pokynov v pracovnom zošite. Úlohou bolo najskôr vytvoriť predpoklad dĺžky tieňa pri osvetľovaní daného predmetu a neskôr svoj predpoklad overiť. Tieň sme vytvárali pomocou baterky, ktorou žiaci svietili na drevenú postavičku z rôznych uhlov. Baterka simulovala slnko (ako zdroj svetla). Svoje závery sme spoločne zapísali do tabuľky. Tieň bol najkratší, keď sme svietili na postavičku kolmo – baterka vytvárala dojem pravého poludnia. Popritom sme počas doobedia každú hodinu na školskom dvore obkresľovali tiene (o 9.00, 10.00 a 11.00 hod.). Žiaci si ozrejmili predstavu o tom, ako vzniká tieň(zdroj svetla je na opačnej strane od predmetu, postavy)  a svoju predstavu graficky znázornili. Spolu sme prišli na to, že ako postupuje slniečko, náš tieň sa od rána (kedy je najdlhší) postupne skracuje. FOTOALBUM 

Mgr. Katarína Müllerová


Hviezoslavov Kubín

Marec je nielen Mesiacom knihy, ale po celom Slovensku prebieha v tomto období i Hviezoslavov Kubín - súťaž v prednese poézie a prózy. Aj na našej škole sa uskutočnilo 6. marca 2017 celoškolské kolo, na ktorom sa prezentovali víťazi triednych kôl v dvoch kategóriách. FOTOALBUM

II. kategória - poézia                                               próza 

               1. Patrik Ferjanec - 5. A                  1. Eliška Šimovcová - 5. A

            2. Diana Matúšková - 6. B                2. Michaela Javorčeková -  6. A  

            3. Sára Sidorová - 5. A                     3. Patrícia Hertelendyová - 6. A

Čestné uznanie:   Andrea Sokolová - 5.C

                           Nina Sirotová - 5. D 

 

III. kategória - poézia                                              próza 

                1. Bára Šmídová - 8. A                 1. Sandra Matkovičová - 8. B

             2. Daniela Kollárová - 9. A           2. Petra Lacíková - 7. A 

             3. Tomáš Sládek - 8. A                 3. Michaela Vaňoivá - 7. A

Všetkým srdečne gratulujeme!

Víťazi dostali pekné knižné ceny, ktoré do súťaže venovala Rada rodičov. 

Mgr. Ján Kapusňák    


Hodina o Červenom kríži

3. marca navštívili našu školu mládežníci z Červeného kríža. Žiakom 7. ročníka zaujímavo predstavili prácu a aktivity Červeného kríža nielen na Slovenku, no i vo svete. Naši siedmaci sa tak dozvedeli zaujímavosti z histórie tejto organizácie, ako vzniklo označenie v podobe kríža i to, ako pracovníci a dobrovoľní členovia pomáhajú v čase mieru i vojny. Na záver si pozreli pútavé videá o aktivitách a pomoci pri vojnových konfliktoch, prírodných katastrofách a v nepriaznivých životných podmienkach. Beseda sa žiakom veľmi páčila a okrem nových poznatkov zanechala v nich i veľmi silný dojem. FOTOALBUM

PaedDr. Gabriela Gavláková 


40.výročie ZŠ Pri kríži

0001 zmensena

 


Od 8.3. bude možné hlasovať za náš projekt Zelené átrium v Tescu

atrium

ĎAKUJEME


V dňoch 15.2.2017 a 17.2.2017 absolvovali žiaci prvého ročníka besedu s dentálnou hygieničkou p. Pakozdyovou zameranú na správnu starostlivosť o zuby. Žiaci sa zábavnou a hravou formou dozvedeli nové poznatky o svojom chrupe. Naučili sa z čoho sa skladajú zuby a aké druhy zubov máme. Pani Pakozdyová každému dieťaťu ukázala ako si má umývať zuby a starať sa o ne. Porozprávali sa o tom, ktoré potraviny sú vhodné pre zdravie našich zúbkov. Každé dieťa dostalo maľovanku, v ktorej boli tieto informácie prijemne a zrozumiteľne spracované a kalendáriky, do ktorých si môžu nálepkami zaznačovať, kedy si umyli zuby. Prednáška sa deťom veľmi páčila a mnoho sa dozvedeli. FOTOALBUM

Mgr. Veronika Mihoková


Zážitkové vyučovanie

  17.februára 2017 žiaci 4. C triedy sa presunuli do učebne fyziky, kde prebehla hodina  prírodovedy  na tému  „ Elektrina“. Pani učiteľka fyziky Matovičová, pripravila stoly s pomôckami na zapájanie elektrického obvodu. Žiaci boli rozdelení do štyroch skupín. Oboznámili sa s učebňou i úlohami, ktoré ich čakali. Vyučovanie bolo rozdelené na dve časti. Prvá časť v samotnej učebni fyziky a druhá časť pokračovala v triede 4. C, aby sa využili materiály a pomôcky z projektu Volkswagenu pod názvom:  Výskumne ladená koncepcia technického vzdelávania pre 1. stupeň, ktorý pozostáva z niekoľkých tém.

  V súčasnosti prebieha na našej škole téma: Elektrina. V učebni žiaci zapájali rôzne elektrické obvody (najprv zapojené bez spínača a potom aj so spínačom). Veľmi ich to bavilo a tešili sa, keď po zapojení obvodu zasvietila žiarovka. V triede žiaci pokračovali v projekte a to so solárnymi panelmi. Spojili  panel s vrtuľkou a na to zasvietili stolovú lampu. Zistili, že čím je svetlo z lampy bližšie na solárny panel, tým sa vrtuľka točí rýchlejšie a naopak. Bol to pre nich veľký zážitok. Na záver si žiaci v pracovných listoch overovali získané vedomosti. Zážitkové učenie splnilo svoj účel a najmä to, že hodina odučená v odbornej učebni má široké využitie a zároveň žiaci mali možnosť vidieť, v akých priestoroch sa učia ich starší rovesníci. Po týchto príjemných skúsenostiach by sme ešte radi využili odborné učebne a odučili hodiny z prírodovedy alebo vlastivedy. FOTOALBUM

Mgr. Stanislava Kuníková


Školská televízia ZŠ Pri kríži - druhé vysielanie 2016/2017


Dejepisná olympiáda

   Dňa 14.02.2017 sa uskutočnilo okresné kolo dejepisnej olympiády Bratislava IV. Súťažilo sa v štyroch kategóriách, kategória C, D, E, F. Kategóriu C predstavovali žiaci 9. ročníka, kategóriu D žiaci 8. ročníka, kategóriu E žiaci 7. ročníka a kategóriu F žiaci 6. ročníka.  

   Naša škola mala zastúpenie vo všetkých kategóriách. Šiesty ročník reprezentovala Sofia Kmeťová zo 6.A triedy. Siedmy ročník reprezentovali dvaja žiaci Tomáš Šrámek a Karolína Eretová zo 7.A. Matej Bozovský (8.A) ako súťažiaci v kategórii D a kategóriu C (deviaty ročník) reprezentovali žiačky Miriam Burkertová (9.B) a Emma Barteková (9.A). 

   Súťažilo sa v troch okruhoch – monotematický (venovaný dejinám Uhorska), okruh z príslušného ročníka a regionálny okruh ( venovaný histórii okresu Bratislavy IV). Všetci naši žiaci boli úspešní a hodnotne reprezentovali našu školu. Všetkým zúčastneným blahoželáme! 

Mgr. Katarína Rabajdová 


Hviezdoslavov Kubín – I. stupeň

Hviezdoslavov Kubín je považovaný za najstaršiu  a najprestížnejšiu  súťaž v oblasti umeleckého prednesu poézie a prózy. Každoročne sa aj v našej škole stretávajú  najlepší recitátori zo všetkých tried. 26 žiakov z  2., 3. a 4. ročníka súťažilo v školskom kole. Prednes poézie a prózy si vypočula porota s veľkým záujmom a tých najlepších recitátorov za výkony ocenila - FOTOALBUM

Výsledky školského kola I. kategórie boli nasledovné  : 

  Poézia

1.miesto - Ladislav Šipeky - 3.C

2.miesto - Michaela Dubničková - 4.C

                Matej Lehocký - 3.C

3.miesto - Filip Halaša - 2.D

                Marko Javorček - 2.D 

Porotu zaujala prednesom poézie aj Žofia Dermeková z 2.C a Natália Konderlová z 3.A triedy. 

  Próza

1. miesto - Natália Kurtyová - 3.C

2. miesto - Timea Hlavinková - 2.A

3. miesto - Matúš Belobrad - 4.C

Víťazom školského kola srdečne blahoželáme a držíme palce v obvodnom kole. 

Mgr. Ingrid Oršulová 


Dňa 16. februára 2017 sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili v DK Dúbravka divadielka v anglickom jazyku. Deti videli predstavenie "Puss in Boots" - Kocúr v čižmách a mali tak možnosť sa zaujímavou a zábavnou formou naučiť nové výrazy a slovíčka, ktoré budú môcť využívať.

Mgr. S. Gillányiová


Fašiangový karneval

Dňa 10.februára 2017 sme v školskom klube detí zorganizovali pre deti 1. stupňa fašiangový karneval. Deti z prvého stupňa sa už nevedeli dočkať, kedy skončí vyučovanie, aby sa v telocvični ukázali v maskách. Vďaka kreativite a nápaditosti rodičov sa zišli veľmi zaujímavé masky. Pre deti sme pripravili zaujímavé súťaže a diskotéku v réžii chlapcov Tomáša a Marka. Všetky deti dostali od ZRPŠ sladkú odmenu. FOTOALBUM


Valentínska pošta

14. februára členovia školského parlamentu organizovali pre žiakov školy Valentínsku poštu. Valentínky pre kamarátov, spolužiakov, pani učiteľky, pánov učiteľov,  pre každého, komu chceli  povedať, že ho majú radi, alebo zaželať mu veľa lásky a pekného Valentína, mohli počas prvých prestávok hádzať do krabíc so srdiečkami na rôznych miestach v škole. V priebehu 4. vyučovacej hodiny boli Valentínky všetkým adresátom doručené priamo do tried. Každý, kto sa chcel zapojiť, spríjemnil sebe i ľuďom, ktorých má rád, tento deň. V rozhlasovom okienku s veršami o láske sa žiaci dozvedeli i to, že i keď Valentín je považovaný za americký sviatok, jeho vznik sa spája s európskymi dejinami. Na koniec členovia parlamentu zaželali všetkým spolužiakom, aby ich obklopovalo veľa lásky nielen v tento deň, no po celý život.


Kontakt s cudzími ľuďmi

8.2.2017 sa uskutočnila  beseda  na tému Kontakt s cudzími ľuďmi v triedach 4.A, 4. B a 4.C.  Rozhovor pútavou formou viedla kpt. PaedDr. Martina Kočišová z Prevencie a styku s verejnosťou OR PZ BA IV. Beseda mala niekoľko časti: Kontakt s cudzími ľuďmi môže byt nebezpečný... nedám sa  zlákať, ak ma na ulici osloví neznámy človek s prosbou – pomôž mi pri hľadaní psíka, zajačika...., ak som sám doma a niekto zazvoní... a na záver: NEZABUDNI, že kontakt s cudzími ľuďmi môže byt nebezpečný.  Tieto témy  deti veľmi zaujali a zapájali sa do rozhovoru aj so svojimi zážitkami.FOTOALBUM

                                                                                                        Mgr. Stanislava Kuníková


priKrizi Maj 3 zmensena

 Informácie o kurze - p.Oškerová - 0911972542


Milí rodičia, 

pozývame Vás na ďalšiu z cyklu diskusií, tentoraz na tému Je smartfón naozaj „smart“? 

Budeme hovoriť o tom, ako dlho sa môžu deti hrať na tablete, aké hry sú vhodné, kedy dať dieťaťu vlastný mobil, ako ich od technológií "odlákať", kedy môže dieťa mať vlastný e-mail alebo profil na sociálnej sieti i o tom ako spoznáme, že je dieťa od technológií závislé.  A v neposlednom rade o tom ako deti naučiť používať technológie zodpovedne. Ak aj vás zaujímajú odpovede na tieto otázky, príďte s nami 15. 2. 2017 o 17.00 v školskej knižnici diskutovať na tému deti a technológie.

 Tešíme sa na stretnutie.

Miriam Siposová


Hráme sa s písmenkami

Naši prváčikovia majú už prvý polrok za sebou. Na matematike sme spoločne spočítali, koľko písmeniek už vieme písať a čítať. A je to presne  19 !

Učili sme sa nové písmenko K a popritom sme sa zahrali na kráľovstvá.

Každý kráľ aj kráľovná nemôže predsa kraľovať bez kráľovskej koruny. Spoločne sme si vyrobili kráľovskú korunu, na ktorej sme si opäť precvičili písanie veľkého aj malého K. Každý panovník nakreslil, čo sa v jeho kráľovstve vyrába alebo o čo sa v jeho kráľovstve starajú.  Nakoľko máme nové písmenko, aj predmety v kráľovstve začínajú na písmenko K.

Pri predstavovaní svojich krajín sme sa ocitli v karamelovom kráľovstve kde sa vyrábali karamelky, v inom sa starali o kone, alebo kozičky aj kačičky. Na výlet sa balili do kufrov, polievali kvetinky krhličkou, ťažili drahé kamene. Z kryštálov vyrábali krásne klenoty. V klavírnom kráľovstve hrali na klavíri a vkotlíkovom vyrábali kotlíky, v ktorých varili kapustu, kel, kaleráb....

Naši prváčikovia si obohatili slovnú zásobu, precvičili vyjadrovacie schopnosti a prejavili sa bohatou fantáziou -FOTOALBUM

   Tešíme sa už na ďalšie písmenko a nové zážitky s ním spojené.

Žiaci 1.E triedy

Mgr. Katarína Müllerová


Plán práce na mesiac FEBRUÁR 2017


Slávnostná imatrikulácia

Dňa 31.1.2017 zažili žiaci prvého ročníka významný deň. Okrem toho, že dostali svoje prvé vysvedčenie, absolvovali slávnostnú imatrikuláciu, na ktorej boli imatrikulovaní za žiakov ZŠ Pri kríži 11. Pod vedením svojich pani učiteliek sa svedomito a s radosťou pripravovali, aby pánu starostovi RNDr. Martinovi Zaťovičovi, pani riaditeľke Mgr. Ivete Mikšíkovej a pani zástupkyni Mgr. Veronike Černákovej, odprezentovali svoje zručnosti a vedomosti. Žiaci sa predviedli hodinou prvouky, matematiky a slovenského jazyka. Spoločne si zacvičili a nakoniec i zaspievali anglickú pieseň. Po úspešnom zvládnutí všetkých úloh, dostali aj odmenu v podobe krásnej knihy a trička s logom školy. V triede ich už čakalo prvé vysvedčenie - FOTOALBUM

Mgr. Veronika Mihoková


Šaliansky Maťko

Dňa 27. 1. 2017 sa v Centre voľného času Klokan konalo okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko. Našu školu reprezentovali vo svojich kategóriách Miška Javorčeková (VI.A) a Patrik Ferjanec (V.A). Prítomnej porote i divákom predviedli hodnotný umelecký zážitok a zároveň nazbierali cenné skúsenosti.

   Blahoželáme.

sm PerfectPhoto.cz 2017-01-29 19-47-20

Mgr. Ján Dano


MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA Z5 a Z9

24.1.2017 prebehlo obvodné kolo Matematickej olympiády pre piaty a deviaty ročník. Zúčastnilo sa jej z našej školy 5 žiakov piateho ročníka a jeden žiak deviateho ročníka. Úspešnými riešiteľmi sa stali Patrik Hahn z 5.B, Tomáš Čimo z 5.D. Obaja získali 10 bodov z 18 a umiestnili sa na 39. mieste, Patrik Homola z 9.B získal 21 bodov z 24 a umiestnil sa na 9. mieste. 

     Všetkým srdečne blahoželáme.

Mgr. Beata Tomášková


Testovanie 5 – 2016

23. novembra 2016 sa konalo celoslovenské testovanie žiakov piateho ročníka ZŠ.

Žiaci našej školy obstáli veľmi dobre. Bolo testovaných 75 žiakov zo štyroch tried piateho ročníka.

   V Slovenskom jazyku bol maximálny počet získaných bodov 30. Priemerný počet bodov našej  školy bol 22,10. Priemerný počet bodov v rámci SR bol 18,90. Priemerná úspešnosť našej školy bola 73,70 %. Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer bol 63,10 %. Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru bol 10,60 %.

   V Matematike bol maximálny počet získaných bodov 30. Priemerný počet bodov našej  školy bol 23,0. Priemerný počet bodov v rámci SR bol 18,70. Priemerná úspešnosť našej školy bola 76,60 %. Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer bol 62,30 %. Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru bol 14,30 %.

     Všetkým žiakom  srdečne blahoželáme.

Mgr. Iveta Mikšíková

                                                                                                                                     riaditeľka školy


Olympiáda z anglického jazyka

Ako každý školský rok,  sa v utorok 17.1.2017 konala olympiáda z anglického jazyka.

Našu školu v okresnom kole  zastupovali žiaci:

     Sandra Matkovičová (8.B)

     Michal Bláha (6.A)

Napriek náročným úlohám sa Sandre podarilo umiestniť sa na krásnom treťom mieste a Michal obsadil trinástu priečku. 

     Obdivom srdečne blahoželáme a ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu našej školy.

Mgr. Petra Mikulíková 


DENNÝ TÁBOR AJ POČAS JARNÝCH PRÁZDNIN

FINAL zmensena


 

Sára Suchánková z 8.A s Michelle Tichonko z USA skončili druhé vo štvorhre na turnaji v Siauliai v Litve

image-0-02-05-d72146f42fb270c6017ba337665dddf0b86d2f6522a16c56eda1652110777fbf-V PerfectPhoto.cz 2017-01-18 23-34-42


 Oznam

Vážení rodičia, dňa 16.01.2017 o 17.00 hodine sa na Základnej škole Pri kríži 11, 841 02 Bratislava, uskutočnili doplňujúce voľby zástupcov rodičov do Rady školy.

Voľba zástupcov rodičov do Rady školy sa týkala 1 člena.

Uchádzači:

   1. Mária Frtúsová

  2. Roman Machala

Za zástupcov rodičov do Rady školy bol zvolený:

 1. Roman Machala s počtom hlasov 217

  Mgr. Tomaškovičová Ingrid

                                                                   predsedníčka Rady školy


18.1.2017 - NEBUDE KERAMICKÝ KRÚŽOK


 

KARNEVAL.compressed-page-001


 

Výsledky ankety - Úprava vonkajšieho átria školy

Milí rodičia, učitelia a žiaci,

zverejňujeme výsledky ankety, v ktorej ste sa mohli zúčastniť a svojími nápadmi ovplyvniť budúci vzhľad átria školy.

Výsledky ankety   /   Dotazník s návrhmi

anketa atrium1 zmensena


Milí rodičia,

pozývame Vás na ďalšiu z cyklu diskusií, tentoraz na tému "Čo je a čo nie je šikana". Budeme hovoriť aj o tom, ako postrehnúť signály šikany, ako môžu postupovať rodičia a učitelia, a najmä o tom, ako šikanovaniu predchádzať. Tešíme sa na stretnutie v stredu 18. 1. 2017 o 17.00 v školskej knižnici.

Miriam Siposová


V decembri školský parlament vyhlásil súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu v triedach.

Jednotliví zástupcovia parlamentu obodovali všetky triedy a výsledky sú nasledovné: 

Prvý stupeň:

 1. miesto –  1.A
 2. miesto -  1.B, 1.C a 2.D
 3. miesto -  1.D, 3.A  a 4.A

Keďže na 1. stupni boli výsledky s veľmi malými rozdielmi, pochvalu a uznanie za výzdobu získavajú všetky triedy. Malá ukážka výzdoby. 

Druhý stupeň:

 1. miesto – 5.B
 2. miesto – 5.C
 3. miesto – 5.A

  Všetkým srdečne blahoželáme. 


Vianoce v Bratislave 3.A, 3.B

Žiaci 3.A s 3.B dňa 16.12.2016 navštívili Vianočné trhy v Bratislave. V centre mesta sme si pozreli na Hodžovom námestí betlehem, pri ktorom sme sa vyfotili. Žiaci si pozreli rôzne druhy tradičných výrobkov, ktoré si mohli aj zakúpiť. Zastavili sme sa zohriať na horúcej čokoláde. Na Hlavnom námestí sa žiaci oboznámili s Maximiliánovou fontánou, aj na tomto námestí si žiaci mohli nakúpiť rôzne druhy jedál a výrobkov. Žiaci z 3.B triedy stretli Majstra ,,N“, niektorí sa s ním aj odfotografovali. V dobre naladenej predvianočnej nálade sme opustili Vianočné trhy a s drobnými darčekmi pre blízkych sme sa vrátili do školy, kde už na nás čakal obed. FOTOALBUM

IMG 1717 zmensena

Mgr. Monika Kořínková


OZNAM

Vážení rodičia,

dňa 16. januára 2017 od 17:00 hodiny (pred rodičovským združením) sa na Základnej škole Pri kríži 11, 841 02 Bratislava, uskutočnia doplňujúce voľby zástupcov rodičov (1 člen) do Rady školy.

Rodičia, ktorí majú záujem o členstvo v Rade školy, prosím aby odovzdali svoju písomnú žiadosť o kandidatúru, predsedníčke rady školy Mgr. Ingrid Tomaškovičovej.

Žiadosť musí obsahovať:

  - Meno a priezvisko kandidáta

  - Meno a priezvisko dieťaťa (resp. deti), navštevujúce našu školu

  - Triedu, ktorú dieťa navštevuje

  - Mailovú adresu kandidáta

  - Telefónne číslo kandidáta

Žiadosť, podpísanú žiadateľom, je potrebné odovzdať osobne do 16. januára 2017 do 10:00 hodiny alebo mailom (scan) do 13. januára 2017 na adresu: tomaskovicova@prikrizi.sk

V Bratislave 10. januára 2017

Mgr. Tomašovičová Ingrid

predsedníčka Rady školy


PF 2017

Milí žiaci, rodičia, starí rodičia.

V mene ZŠ Pri kríži Vám prajeme pekné a pokojné vianočné sviatky a v novom roku veľa zdravia, šťastia, lásky, pohody a úspechov.

pf2017 

ZŠ Pri kríži


 

Vianoce Pri kríži 2016

 IMG 1134

FOTOALBUM


 Test národa 2016

Medzi významné spoločenské akcie, ktoré sa konajú na našej škole v decembri, sa radí už niekoľko rokov Test národa - FOTOALBUM

Po úvodnej vianočnej pesničke v podaní žiakov zo 4.C a dievčat z piatej triedy sa prítomným prihovorila p. riaditeľka Iveta Mikšíková. A súťaž mohla začať. Členovia PK SJL sa snažia každoročne jednotlivé úlohy inovovať, aby boli nielen poučné, ale zároveň i zábavné. Aj tentokrát si trojčlenné družstvá v 6. kolách zmerali  vedomosti z Veľkej Moravy, na rýchlosť riešili osemsmerovku, z filmovej ukážky Štúrovci robili doplňovačky, preverili si finančnú gramotnosť z eura. Na záver sa každá škola prezentovala domácou úlohou - projektom o významnej osobnosti Slovenska. 

Po sčítaní všetkých  bodov sa víťazmi stali ôsmaci Teodor Halás, Martin Macháň a Matej Bazovský zo ZŠ Pri kríži. O pekné 2. miesto sa podelili žiaci zo ZŠ Sokolíkova a ZŠ Beňovského. Na 3. mieste skončili siedmaci zo ZŠ Nejedlého.
Túto zaujímavú akciu prišiel pozdraviť aj starosta Dúbravky Martin Zatovič a Marta Jurkovičová, vedúca Školského úradu Dúbravka. Medzi súťažiacich prijala pozvanie i herečka a moderátorka Bibiana Ondrejková, ktora bola zároveň aj členkou poroty.
O sladké pohostenie a pekné ceny pre všetkých súťažiacich sa postarala RR, za čo jej tiež patrí poďakovanie.
 
IMG 0099 PerfectPhoto.cz 2016-12-22 11-34-37
Mgr. Ján Kapusňák

 Vianočná Viedeň

Žiaci piateho až siedmeho ročníka v krásny mikulášsky deň navštívili hlavné mesto Rakúska – Viedeň. Ostali uchvátení podmanivou atmosférou historického centra, ktoré láka turistov a návštevníkov z celého sveta. Z každého kúta na nich dýchala bohatá história mesta. Do jej tajov im pomáhala preniknúť pani sprievodkyňa bohatým výkladom. Na trhoch pri radnici potom vychutnávali domáce špeciality a oboznámili sa s rozmanitými ukážkami ľudovej kultúry.

Zážitky z Viedne predchnutej duchom Vianoc v žiakoch hlboko rezonujú a veríme, že na chvíle plné smiechu a radosti budú radi spomínať - FOTOALBUM

Mgr. Ján Dano


Plán práce na mesiac JANUÁR 2017


Mikuláš

V pondelok 5. decembra usporiadali členovia školského parlamentu a žiaci deviatych ročníkov za podpory ZRPŠ pre žiakov našej školy Mikuláša. A tak sa počas prvých troch hodín malí i veľkí stretli s Mikulášom a jeho družinou, v ktorej boli láskaví anjeli i nezbední čerti. V triedach sa  spievalo, recitovalo, tancovalo a rozdávala sa štedrá mikulášska nádielka - FOTOALBUM


Vyhodnotenie súťaže o najlepší komiks


Školské kolo PYTAGORIÁDY

V dňoch 7.12. a 8.12. 2016 prebehlo školské kolo PYTAGORIÁDY. Súťažili žiaci tretích až ôsmych  ročníkov. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 316 žiakov z týchto ročníkov. Do okresného kola, ktoré sa uskutoční na ZŠ Pri kríži  v dňoch 14.3.2017 – ročníky 3. , 4., 5., a 15.3.2017 ročníky 6., 7., 8.  postúpili žiaci: Magdaléna Schowanetz 3.C, Sára Poláková 3.B, Krajňáková 4.C, Samuel Žúbor 4.B, Andrea Sokolová 5.C, Sára Sidorová 5.A, Radovan Čajagi 6.B, Adam Halaša 6.B,  Samuel Beke 7.B, David Holček 7.A, Petra Sitáriková a Šárka Šimovcová 8.B. Srdečne blahoželáme a držíme palce, aby ste uspeli aj v okresnom kole.

Mgr. Beata Tomášková


Školská televízia ZŠ Pri kríži - prvé vysielanie 2016/2017


 Milí žiaci, rodičia a priatelia školy,

Naša škola sa počas uplynulých dvoch školských rokov  venovala charitatívnemu projektu „List života“. Deti  z  prvého a druhého stupňa  písali na hodinách etickej výchovy a slovenského jazyka  o tom, ako si predstavujú svet pre každé dieťa.  Svoje myšlienky, túžby a sny  vyjadrovali prostredníctvom listov, ktoré mali formát A 5.

Výsledok nášho spoločného úsilia bol pretvorený do knižky.  Knižka je veľmi pekne spracovaná  a ukazuje nám dospelým, že práve naši najmenší vidia svet ako krásne miesto a vážia si hodnotu života.

Je nám veľkou cťou, že v spolupráci s autorkou myšlienky (mamička z našej školy) si budete môcť knihu „List života“ zakúpiť na vianočných trhoch na našej škole. Predaj bude prebiehať dňa 12.12.2016 v priestoroch školy od 17.00 hod. Cena je 10 eur. Taktiež  budete môcť  prispieť aj kúpou prívesku v tvare listu, výťažok z predaja bude venovaný deťom, ktoré pomoc potrebujú.

    Srdečne Vás pozývame! 

Mgr. Petra Mikulíková

20161207 140742 PerfectPhoto.cz 2016-12-09 10-48-25 


Čo mi rozprávali starí rodičia?

Čo mi rozprávali starí rodičia? Takýto názov mala naša literárna súťaž. Žiaci sa vrátili do čias mladosti svojich starých rodičov, ktorí si zaspomínali na svoje detstvo a zážitky. Najkrajšie práce napísali: Tomáško Čilijak, Nelka Hertelendyová, Evelyn Maraffková, Dominik Lang z 2.D triedy, Timka Hlavinková a Lenka Ferjancová z 2.A triedy.

Ich zaujímavé príbehy si môžete prečítať vo vianočnom čísle školského časopisu, ktorý nájdete na prezentácii vianočných výrobkoch.

Mgr. Adriana Benická

IMG 20161122 111009 PerfectPhoto.cz 2016-12-09 08-42-46


Anketa - Úprava vonkajšieho átria školy

     Milí rodičia, učitelia a žiaci,

naša škola plánuje v budúcom roku začať s úpravou vonkajšieho átria školy (priestoru, kam v             súčasnosti chodia žiaci 2. stupňa na veľkú prestávku).
Pomôžte nám, prosím, svojimi tipmi, názormi a nápadmi - link na anketu k školskému átriu

     Ďakujeme

Vedenie školy


Hejného  matematika na vyučovaní v 2.D triede

Cieľom nášho zážitkového učenia  bolo  zoznámiť sa s kockou a inými telesami,  postaviť rôzne stavby podľa vlastnej predstavy, ale i  podľa plánu.  Na splnenie cieľa sme ako motiváciu využili  príbehy z dávnych  čias. Počas celodenného projektového dňa sme ako odvážni námorníci  doplávali   do starého Egypta. Začali sme sa rozprávať  o pyramídach. Pri plnení úloh sme používali  kocky

Žiaci pracovali vo dvojiciach a  neskôr  i jednotlivo. Postavili  nielen pyramídy, ale i   ďalšie  stavby podľa vlastnej fantázie.   Učili sa  čítať  plán, počítať sčítacie a odčítacie pyramídy.  Dôležité bolo, že  každý dostal  priestor na to, aby sa mohol vyjadriť, ako sa k výsledku dopracoval. Všetci žiaci zažili  úspech a úprimnú radosť z toho, že sa im podarilo vyriešiť  aj náročnejšie úlohy. Záverom projektových aktivít bolo namaľovať ilustráciu k téme, čo sa deťom veľmi podarilo. Veríme, že radosť z matematiky, ktorú sme prežili ,  nám výrazne  pomôže aj pri ďalšom učení -FOTOALBUM


ZÁŽITKOVÁ  PRVOUKA V 2.C

V triede 2.C sa práve na prvouke mala preberať téma "KOSTRA ČLOVEKA". Pre deti v tomto je veku je predstava kostry človeka trochu náročná, tak sme sa spoločne s deťmi  rozhodli urobiť praktickú učebnú pomôcku, ktorá nám bude slúžiť viac ako len jednu hodinu. Podľa obrázku z internetu, ktorý nám poslúžil ako vzor, sme si vyrobili kostru človeka pomocou kuchynských papierových roliek. Deťom sa nápad veľmi páčil, a preto po nazbieraní dostatočného počtu potrebného materiálu, sme sa pustili všetci do práce. Každý priložil ruku k dielu a výsledok môžete posúdiť spolu s nami.........                        

                                                                        I. Pavlíková

                         20161130 112824 PerfectPhoto.cz 2016-12-05 14-46-32               20161130 114134 PerfectPhoto.cz 2016-12-05 14-48-08

                                            20161130 112821 PerfectPhoto.cz 2016-12-05 14-45-11

 


Výlet do Viedne - vianočné trhy

6.12.2016  idú triedy 5.A, 5.B, 5.C, 5.D, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B na výlet do Viedne - vianočné trhy. 

Program:

     - odchod o 8.00 hod.

     - zastávka v nákupnom stredisku SCS vo Viedni

     - prehliadka historického centra 

     - návšteva vianočných trhov pred radnicou

     - približný návrat o 17.30 hod.


 Plán práce na mesiac DECEMBER


Vianoce Pri kríži 

 

 den vian trad


 

OZNAM

Dňa 19.decembra 2016 bude z dôvodu slávnostnej pedagogickej rady skrátená prevádzka školského klubu deti  len do 15.00 hod.

     Za pochopenie ďakujeme.


 

OZNAM

Prosíme rodičov, aby poplatok za školský klub detí v mesiaci december 2016 uhradili do 10.decembra 2016 z dôvodu uzatvorenia finančného a rozpočtového roku 2016.

     Za pochopenie ďakujeme.


Šaliansky Maťko

Každoročne sa na našej škole koná v 4. až 7. ročníku súťaž v prednese povesti Šaliansky Maťko. Po triednych kolách sa 22. novembra zišli 25 najlepší súťažiaci na celoškolskom kole, kde si zmerali sily v dvoch kategóriách -FOTOALBUM 

1. kategória: 4. – 5. ročník 

     1. miesto: Patrik Ferjanec – 5. A

     2. miesto: Silvia Cabadajová – 5. D

     3. miesto: Nina Sirotová – 5. D

2. kategória: 6. – 7. ročník

     1. miesto: Michaela Javorčeková – 6. A

     2. miesto: Natália Rajtáková – 6. B

     3. miesto:  Adam Halaša – 6. B, Laura Bederová – 7. A 

Víťazi dostali pekné knihy od RR.

Mgr. Ján Kapusňák


Zážitková hodina s pánom včelárom

V jeden novembrový pondelok do 6.B zavítal včelár. Porozprával žiakom o živote včiel v úli, o včelích produktoch a doniesol množstvo zaujímavých nástrojov, ktoré včelár pri svojej práci potrebuje. Žiaci si mohli prezrieť včelie plásty, ochranné pomôcky a včelárske dymidlo. Hodinu ukončil ochutnávkou chutného agátového a lipového medu a nektáru. Žiakov hodina zaujala a získali množstvo užitočných informácií. Pán včelár dokonca pozval žiakov na jar navštíviť jeho včelie rodiny a skúsiť si prácu včelára na vlastnej koži - FOTOALBUM

Mgr. Michal Zaťovič


OTVORENÁ HODINA PRE MATERSKÉ ŠKOLY.

Naša škola vo štvrtok privítala deti z materskej školy na Cabanovej ulici. Ukázali sme škôlkárom, ako sa učia žiaci na hodinách biológie a informatiky. V učebni biológie s pani učiteľkou Gavlákovou a pánom učiteľom Zaťovičom pozorovali pod mikroskopmi hmyz a v učebni informatiky ich privítala pani učiteľka Krajčovičová, s ktorou kreslili na počítačoch zaujímavé obrázky. Naši žiaci z 8.A a 9.A ich sprevádzali a pomáhali  pani učiteľkám s budúcimi prváčikmi. Všetci predškoláci získali „Preukaz z mikroskopovania“ a obrázky z informatiky pošleme pani učiteľkám do škôlky. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu - FOTOALBUM

Mgr. Veronika Černáková


Vianočné trhy 6.A, 6.B


 

Olympiáda zo slovenského jazyka

Dňa 15. novembra 2016 sa uskutočnila Olympiáda zo slovenského jazyka v priestoroch CVČ Klokan v Dúbravke. Do tejto súťaže sa zapojila aj naša škola. Reprezentoval ju Daniel Lieskovský, žiak 9.A triedy. 

Súťaž pozostávala z troch častí. Prvá časť bola písomná, zameraná na čítanie s porozumením. V druhej časti sa súťažiaci potrápili s transformáciou textu. Na základe ukážky mali vytvoriť pracovný postup pri výbere kliešťa. Posledná časť bola ústna. Na základe ukážky mali pripraviť príhovor pri príležitosti otvorenia futbalového turnaja. 

Náš žiak Daniel Lieskovský bol úspešným riešiteľom aj napriek tomu, že sa neumiestnil na prvých troch miestach. Preto mu patrí veľká vďaka a uznanie za reprezentáciu našej školy. 

    Milý Daniel – ĎAKUJEME ! ! ! :-)

Mgr. Katarína Rabajdová 


Hrali sme sa s písmenkami v 1. E

Aj učenie písmen môže byť zábavné. Pri písaní i I sme sa zahrali na indiánov.

A akí by sme to boli indiáni bez čeleniek? Čelenky sme si vystrihli, vyfarbili a na každom pierku

sme si opäť precvičili písanie písmenka I -FOTOALBUM

Mgr. Katarína Müllerová


Jabĺčkový deň v 1.E triede

Pri príležitosti dňa jablka, si žiaci 1. E triedy priniesli do školy krásne jabĺčka a mohol sa začať jabĺčkový deň. Spoločne s mamičkami aj babičkami napiekli chutné jabĺčkové koláčiky, za ktoré im ďakujeme. Žiaci sa naučili, že jedno jablko denne nás ochráni pred lekárom. Urobili sme si spoločnú nástenku, vypracovali sme jabĺčkové pracovné listy a po ochutnávke začala zábava. Súťažili sme v jedení jabĺčka a jabĺčkovom tanci -FOTOALBUM

    Tešíme sa na jabĺčkové stretnutie aj o rok.

Mgr. Katarína Müllerová


Netradičná hodina angličtiny

V pondelok 14.11.2016 na šiestej vyučovacej hodine si žiaci 6.B triedy vyskúšali na „vlastnej koži“ varenie „po anglicky“. V našej školskej kuchynke si deti v skupinách pripravili rôzne maškrty. Každá skupina si priniesla recept v angličtine a tiež potrebné suroviny a zábava sa mohla začať. Pripravili sme si vynikajúce brownies, cesnakovú pomazánku, praženicu ale aj jablká v karameli. Všetky skupiny boli šikovné a „ukuchtené“ jedlá navzájom aj ochutnali- FOTOALBUM

 

    Veríme, že takýchto hodín bude v budúcnosti viac a tešíme sa.

Mgr. Petra Mikulíková

 


Floorballový turnaj

15. novembra 2016 členovia školského parlamentu v spolupráci s vyučujúcimi telesnej výchovy usporiadali  floorballový turnaj. Hráči počas turnaja prijali výzvu Nadácie TV JOJ Floorball Challenge.  Nadácia TV  JOJ a osobnosti TV JOJ našej škole priniesli floorballové hokejky a dresy, ktoré môžu žiaci využívať na hodinách telesnej výchovy. Výsledky turnaja a fotogaléria

Reportáž TV JOJ o našom turnaji si môžete pozrieť TU

PaedDr. Gabriela Gavláková


Súťaž pokračuje! Novembrový zber papiera bude 24.11.2016. Priebežné poradie tried. 

 Adriana Benická


Každoročne vedenie školy v spolupráci so školskou psychologičkou venuje zvýšenú pozornosť adaptačnému procesu prvákov. V októbri a novembri sme si prešli triedy našich prváčikov a zisťovali sme ako si na našej škole zvykli a ako sa prispôsobili školskému režimu. S potešením musíme povedať, že prípadné adaptačné problémy detí sa nám vďaka spolupráci s rodičmi podarilo zvládnuť alebo vyriešiť.

Väčšina detí má už osvojené školské normy, presne vedia, čo sa na pôde školy patrí. Hlásia sa o slovo, sedia trpezlivo na svojich miestach, hltajú každé slovo pani učiteľky. Veríme, že tí žiaci, ktorým to ešte robí z času na čas problémy, to v krátkej dobe zvládnu tiež.

Naučili sa už veľa. A nemyslíme tým iba prvé písmenká a čísla. Nadviazali priateľstvá, vedia si pomáhať a sú tolerantní k svojim spolužiakom.

Počas prestávok sme sa s deťmi rozprávali. V škole sa im páči a učenie ich baví. Každému z nich sa páči jeho pani učiteľka a vychovávateľka.

A tu by sme chceli poďakovať všetkým svojim kolegyniam, ktoré týchto prekrásnych drobcov o pár mesiacov dovedú k tomu, že budú písať a čítať samostatne. Stojí to iste veľa úsilia a trpezlivosti. Videli sme ako pokojne vysvetľujú a opakujú to isté niekoľkokrát. Ako chvália, hladia, hľadajú spôsoby ako pomôcť. Vaše deti sú v dobrých rukách.

Držíme Vám aj vašim ratolestiam palce, aby ich nadšenie a úsmevy vydržali čo najdlhšie...

Miriam Siposová


Učíme sa pomáhať . . . 


Aj suplované hodiny môžu byť zábavné . . .


Mineralógia 

     V dňoch 8. a 11. novembra 2016 navštívili žiaci ôsmeho ročníka v rámci biológie Prírodovedné múzeum so zameraním na neživú prírodu – mineralógiu. Žiaci si mali vybrať z množstva minerálov tri, ktoré ich najviac zaujali. Následne o nich vyhľadajú zaujímavé informácie, ktoré spracujú vo forme projektu, či referátu. Súčasťou exkurzie bola aj expozícia živej prírody – Biodiverzita Slovenska, kde si žiaci pospomínali na učivo piateho ročníka. Videli ukážky rôznych prírodných ekosystémov Slovenska s ich typickými živočíšnymi zástupcami.

     V rámci Týždňa vedy a techniky žiaci využili možnosť vyskúšať si niektoré z fyzikálnych  pokusov , ktoré boli  nainštalované  na 3.poschodí vrátane návštevy planetária, kde sa žiaci dozvedeli niečo o hviezdach, galaxiách a vzdialenostiach medzi nimi. FOTOGALÉRIA

Zuzana Matovičová, Michal Zaťovič


HALLOWEENSKÁ CESTA ODVAHY

V jeden sychravý novembrový štvrtkový podvečer sa v našej škole začali diať zvláštne veci. Šialený vedec v podzemnom laboratóriu našej školy pripravil sliz, ktorý zmenil dobrých ľudí na príšery. Po chodbách sa začalo prechádzať strašidlo, muži bez tváre, zombíci, v zborovni bol dobrovoľne uväznený nepodarený experiment, ktorý sa menil každú chvíľu na príšeru. Dobré pani učiteľky sa premenili na čarodejnice, ktoré väznili deti. Bláznivý a zákerný klaun strašil smiechom. Našťastie tu bola i dobrá doktorka, ktorá prišla na to, ako pripraviť protilátku na sliz bláznivého vedca. Mala však jeden problém: príšery jej ukradli ingrediencie.

Naši odvážni žiaci sa rozhodli školu od strašidiel a príšer oslobodiť. V sprievode ôsmakov a deviatakov prešli cestou odvahy po tmavej škole bez jediného svetla, splnili úlohy, ktoré dostali, získali pre dobrú doktorku všetky látky a spoločne s ňou pripravili protilátku, ktorá zničila experimenty šialeného vedca.

Akciu pre žiakov školy pripravili žiaci ôsmych a deviatych ročníkov, za čo im patrí veľké uznanie a vďaka. Rovnako ďakujeme ZRPŠ Pri Kríži 11 za finančnú podporu. FOTOGALÉRIA

PaedDr. Gabriela Gavláková


Zábavné učenie strašidiel v 2.D triede

Halloween je sviatok oslavovaný 31. októbra. Oslavujú ho  predovšetkým deti oblečené v kostýmoch, ktoré koledujú a navštevujú susedov. Tradičnými znakmi sú špeciálne vyrezané tekvice, čarodejnice, duchovia, netopiere, čierne mačky, pavučiny, metly, oheň, príšery, kostlivci a pod. 

V našej  triede sme si v duchu týchto tradícií pripravili zábavné učenie  Do školy sme  prišli  ako strašidlá z rôznych kútov sveta. Cieľom dňa  bolo nielen zabaviť sa, ale hlavne  zopakovať si prebraté témy zo SJL a MAT. Ježibabkine príklady a úlohy sme vyriešili hravo. Duchov a kostričku sme pocvičili v pravidlách slušného správania . Na konkrétnych situáciách sme im vysvetlili, aké je dôležité vedieť sa  pozdraviť, predstaviť sa, poprosiť, poďakovať i ospravedlniť sa za niečo, čo nie je dobré . Strašidelné učenie sa nám vydarilo a s príjemnými zážitkami sme odišli na jesenné prázdniny. FOTOGALÉRIA

Mgr. Ingrid Oršulová


Učitelia prvého stupňa a triedni učitelia piatych ročníkov sa zúčastnili vzdelávania o preventívnom programe Druhý krok.

Tento program ponúka riešenie existujúcich problémov na školách. Cieľom programu je rozvíjať empatiu u žiakov, naučiť ich riešiť konflikty efektívne a zvýšiť ich toleranciu k inakostiam.

Preventívny program  v origináli – SECOND STEP - je už bežnou súčasťou vyučovania v materských a základných škôl v mnohých krajinách sveta ako napr. vo Fínsku, Nemecku, Dánsku, Nórsku, Švédsku, Veľkej  Británii, Rakúsku, Islande, Lotyšsku, Kanade, USA, Japonsku či Austrálii.

Vďaka vedeniu školy a OZ Profkreatis sa aj my priradíme ku školám, kde je tento program úspešne používaný a veríme, že tým zlepšíme sociálnu klímu v triedach, a tým aj na škole.

Miriam Siposová


Ovocníčkový deň v 2.D triede

V jeden októbrový deň  sme si  pripravili zážitkové učenie o ovocí. Hrdinom dňa bolo jablko, hruška,slivka a hrozno. Naučili sme sa, že práve toto ovocie z našich sadov  a záhrad nesmie chýbať v jedálničku zdravého školáka. Zábavnou formou sme si vysvetlili, že ovocie je najprirodzenejší zdroj vitamínov, minerálnych látok, vlákniny ... Záver dňa spestrila bohatá ochutnávka ovocia, ktorú nám zabezpečili naši milí rodičia. FOTOGALÉRIA

Mgr. Ingrid Oršulová


MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC

24. októbra 2016 sme v škole oslavovali Medzinárodný  deň školských knižníc. Cieľom tohto podujatia bolo podporiť  vzťah našich žiakov  ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu. Hlavnou témou dňa sa stala kniha a náplňou vyučovania rôznorodé aktivity, ktoré s knihami súvisia. A tak v jednotlivých triedach dostalo priestor zážitkové vyučovanie a rôznorodé tvorivé aktivity: výstavky a prezentácie obľúbených a prečítaných kníh, ilustrovanie obľúbených kníh, dramatizácia rozprávok, literárne súťaže, kvízy, hádanky a rozprávkové úlohy, ktoré žiaci nielen riešili, ale ich aj tvorivo vymýšľali pre spolužiakov. Počas dňa tak naši žiaci mohli nielen zúročiť to, čo získali z prečítaných kníh, ale aj sa niečo nové naučiť a v príjemnej atmosfére vytvoriť. Veríme, že všetci žiaci dostali veľa pekných a zaujímavých podnetov na čítanie kníh a aj na využívanie školskej knižnice. 

Počas tohto dňa absolvovali žiaci prvého ročníka „Osobnostný a sociálny rozvoj“. Cieľom OSR bolo spoznanie základných odlišností medzi  spolužiakmi a uvedomenie si príslušnosti k skupine. Žiaci sa učili spolupracovať v skupinách, komunikovať s kamarátmi, podeliť sa, správne stolovať a aktívne počúvať. FOTOGALÉRIA

Mgr. Veronika Mihoková


Plán práce na mesiac NOVEMBER


Dňa 24. októbra sme v školskom klube detí zorganizovali tvorivé dielne na tému „ Strašidlá a strašidielka. Deti s rodičmi si podľa vlastnej fantázie vyrezali tekvice, ktoré sme si zapálili a vystavili vo vestibule. Zároveň sa chceme poďakovať rodičom za účasť. 

Beata Oškerová


Čo mi rozprávali starí rodičia

Adriana Benická


9.A - Návšteva Múzea holokaustu v Seredi

19. októbra navštívili žiaci 9.A triedy Múzeum holokaustu v Seredi. V miestach, kde je múzeum zriadené, bol v období 2. svetovej vojny tábor pre slovenských Židov, ktorí boli odtiaľto transportovaní do vyhladzovacích alebo koncentračných táborov. Žiaci si vypočuli odbornú prednášku na tému Holokaust a deti obohatenú o svedectvá tých, ktorí tábor v Seredi prežili a holokaust zažili ako deti. Potom si prezreli expozíciu múzea za doprovodu a odborného pútavého výkladu sprievodkyne. Súčasťou prehliadky bol interiér i exteriér, žiaci mali možnosť nahliadnuť i do „barakov“ a dobytčieho vagóna používaného na transport, prezrieť si „apellplatz“ i zachovaný areál s budovami ako nemocnica, či vila veliteľa tábora. Návšteva múzea v nás zanechala veľmi silný dojem - FOTOGALÉRIA

Radi by sme sa poďakovali i Rade rodičov ZŠ Pri kríži sa príspevok na vstupné do múzea pre všetkých zúčastnených žiakov.

PaedDr. Gabriela Gavláková


Exkurzia - Rakúsko

Žiaci 7.A, 7.B, 8.A, 8.B  triedy sa 19.10.2016 zúčastnili exkurzie do Rakúska. Navštívili Wolfstahl, kde si mohli pozrieť haly na biomasu a zároveň  si vypočuli výklad o spracovaní  biomasy na výrobu energie, potom navštívili Windinfozentrum – Informačné centrum veternej elektrárne v Prellenkirchene, kde sa oboznámili so systémom veterných turbín, s ich výstavbou a výrobou elektrickej energie z vetra.

Ďalej navštívili  čokoládovňu Hauswirth v Kittsee, kde si žiaci  mohli pozrieť krátky film o histórii čokoládovne videli  postup, výrobu a balenie cukroviniek spojenú s ochutnávkou čokoládových výrobkov - FOTOGALÉRIA

Donovalová a Šteliarová


 

Vážení rodičia,

ktorí ste ešte neuhradili príspevky ZRPŠ: 30 EUR na rodinu, na hygienu 12 EUR na žiaka a 10 EUR do ŠKD na žiaka navštevujúceho školský klub detí, dovoľujeme si Vám pripomenúť ich úhradu na účet číslo

2200864670/ 8330 (IBAN SK5183300000002200864670)

Daniela Mlynárová


 HALLOWEENSKÁ CESTA ODVAHY


 

Srdečne Vás pozývame na Jesennú brigádu v sobotu 22.10.2016 od 9:00 do 13:00 ! Svoju účasť prosím nahláste triednym učiteľom.

Ďakujeme


ZBER PAPIERA 19.10. 2016 7:30 - 8:30


 

Dňa 14.10.2016 o 14:00 sa uskutoční „Deň na kolieskach“ ( kolieskové korčule, kolobežky, helmy, chrániče).

Beata Oškerová


Školský klub detí organizuje tvorivé dielne: Strašidlá a strašidielka

Beata Oškerová


Školský klub detí v spolupráci so Športovkovo, Academy 4 you o.z. organizuje: Kurz korčuľovania

Beata Oškerová

 


6.A, 6.B ŠŤASTNE DOCESTOVALI DO ŠVP - DUCHONKA - UBYTOVANIE SLNIEČKO, PRAJEME PRÍJEMNÝ POBYT.

Mgr. Ľ. Chlapíková


Mobilné planetárium

Dňa 3.10. k nám zavítalo mobilné planetárium.

Naši piataci mohli sledovať program, ktorý sa dotýka množstva vzrušujúcich tém z oblasti histórie, geografie, astronómie, kozmonautiky, chémie, biológie a ochrany životného prostredia. Cesta vývojom Zeme aj okolitého vesmíru, teória Veľkého tresku ,vzniku Slnečnej sústavy, hviezd a solárnych systémov. Žiaci mohli  na kupole planetária fascinovane sledovať zväčšený obraz rozmnožovania baktérií  a štruktúru DNA. Pre našich deviatakov bola pripravená prehliadka histórie hvezdárskeho ďalekohľadu, princíp jeho fungovania a veľké objavy, ku ktorým vďaka nemu došlo. Sledovanie planéty Jupiter, prstencov Saturnu aj špirálovitej štruktúry galaxie.

Dozvedeli sa, čo sú Galileove mesiace a prečo sa tak nazývajú, čo nám umožňuje Hubblov vesmírny ďalekohľad.

Pre inšpiráciu pár fotografií.

Zuzana Matovičová


Rekonštrukcia a odhlučnenie jedálne v spolupráci so ZRPŠ


Plán práce na mesiac OKTÓBER


Európsky deň jazykov – 26.9.2016

      Žiaci 3.ročníkov z ŠKD – ZŠ Pri kríži si dňa 26.9.2016 pripomenuli Európsky deň jazykov, ktorý z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu každoročne sa oslavuje v 47 členských štátoch Rady Európy.

      Žiaci sa dozvedeli koľko je jazykov na svete, koľko z nich sa používa v Európe a prečo je dôležité učiť sa cudzie jazyky.

      Žiaci 3.A a 3.B si pozreli scénku O veľmi hladnej húsenici, z ktorej sa neskôr vyliahol prekrásny motýľ. Scénku nacvičila pani uč.ANJ Lýdia Koniarová v anglickom jazyku.

      Pani vych. Z.Gavulová priblížila žiakom Írsko, jednu z krajín, kde je úradný jazyk angličtina, porostredníctvom prezentácie.  Žiaci sa dozvedeli, čo symbolizujú tri farby na vlajke,  prečo je trojlístok symbol Írska, prečo Íri oslavujú  17.marec Deň sv.Patrika a veľa ďalších zaujímavosti.  Na záver si zaspievali piesne: Five little monkeys and Colours of the rainbow.

      Pani vychovávateľky 3.roč. uskutočnili osobitne vo svojich triedach didaktické hry v angličtine a odmenili deti sladkými odmenami. FOTO

 Mgr. Z.Gavulová, L.Koniarová


Európsky deň jazykov

Ako každý rok, aj tento rok sme na našej škole oslavovali Európsky deň jazykov. Žiaci 9.A a 9.B si pre svojich mladších spolužiakov prichystali prezentácie zamerané na predstavenie jednotlivých európskych krajín. Projekty boli vypracované a prezentované v anglickom jazyku. Aj keď boli všetci žiaci dobre pripravení, diváci pomohli s ohodnotením najlepších prác a prvé tri miesta boli ocenené vecnými cenami. Všetkým zúčastneným ďakujeme a tešíme sa na ďalší ročník tejto aktivity. FOTO

Mgr. Soňa Gillányiová, Mgr. Petra Mikulíková


V stredu 14. septembra prišli prváčikov navštíviť príslušníci Čestnej stráže ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Príslušníci čestnej stráže porozprávali žiakom prvého ročníka o svojej práci, prezentovali historické aj aktuálne rovnošaty a ručné zbrane. Žiaci si mohli vyskúšať vojenskú prilbu, plynovú masku, vojenskú torbu a masku, podržať si šabľu alebo strelnú zbraň - Fotoalbum


Veronika Mihoková


 Oznam ŠKD

Školský klub detí je v prevádzke celý školský rok 2016/2017, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov, denne od 6.30 – 17.00 hod.


Základný kurz Hejného vyučovacej metódy

V dňoch 25. – 26.8. 2016 sa pani učiteľky prvého stupňa zúčastnili školenia „Základný kurz Hejného vyučovacej metódy“.

Myšlienkou Hejného metódy je  spôsob výučby matematiky a rozvoja osobnosti dieťaťa. Prof. Milan Hejný a kolektív predstavili úplne odlišný prístup k vyučovaniu matematiky, v ktorom deti objavujú matematiku samy a baví ich to. A nielen deti. Všetky pani učiteľky, ktoré sa zúčastnili na tomto školení,  sa zhodli na tom, že použitie niektorých prvkov tejto metódy výrazne oživí a spestrí  vyučovanie matematiky.

Zároveň sa chceme poďakovať ZRŠ Pri Kríži 11 za finančnú podporu pri realizácii tohto školenia a za zaobstaranie dôležitých pomôcok.

                                                                                               Mgr. Marta Morvicová


 

Zmena - Krúžky:

19. La Portella - tanečná škola - Mgr. Petronela Portella - 1.-5. ročník - PO,S: 14:00 - 16:00 - 0911 767 333

23. Akrobatický rock and roll - p. Kuťka - 1.-4. ročník - dohodou   - 0902 834 949


 

Na našej škole začne prebiehať nový preventívno – edukačný projekt HOVORME SPOLU, podporený ZRPŠ Pri kríži 11 a Magistrátom mesta Bratislava. Projekt zahŕňa Diskusné kluby pre rodičov a učiteľov, Preventívne programy pre žiakov a žiačky a Výtvarnú súťaž v tvorbe komiksov. 

Za nápady a podporu rodičom ďakujeme.

Mgr. Miriam Siposová


 

Plán práce na mesiac SEPTEMBER 


 

Oznam pre prvákov - školská jedáleň
 
Žiaci prvých ročníkov - prváci, sú dňa 5.9.2016 odhlásení všetci z obedov.
V prípade záujmu o obed na 5.9. 2016, prosíme rodičov o nahlásenie u vedúcej ZŠS.
V utorok 6.9.2016 už majú všetci prváci zabezpečenú stravu podľa zápisných lístkov a uhradeného stravného.
V prípade, že žiak nemá uhradené stravné, bude mu strava odhlásená až do pripísania stravného na účet školy.
Ak rodičia nestihli uhradiť stravné ku dňu kedy sa má dieťa začať stravovať, prosíme rodičov aby kontaktovali vedúcu ZŠS najneskôr v daný deň do 8,00 hodiny.
 
Ďakujeme za pochopenie.

 

Zoznam pomôcok a školských potrieb do 1. ročníka

 

Prezuvky - so svetlou podrážkou, s uzavretou pätou, nie šľapky, nie crocsy

Desiata - desiatový box a látkový obrúsok

Vrecúško na TEV - tepláková súprava, krátke športové nohavice, tričko, ponožky, halové tenisky alebo tenisky s bielou nešmykľavou podrážkou

Pomôcky na VYV (uložené v škatuli od topánok, kufríku, pevnom vrecúšku - kupujte až podľa pokynov triednej učiteľky) -

vodové farby (  KOH I NOR,Faber Castel) , stabilný pohár na vodu (nie sklenený), 2 ks guľatých štetcov (tenší a hrubší), hrubý plochý štetec, mastný pastel (voskovky), nožnice s guľatým hrotom, handrička, , lepidlo tyčinkové, plastelína, gumený obrus 60x90 cm (nie väčší), staršie tričko, košeľa alebo zástera, 2x farebný papier, plastový tanier plytký

výkresy A4 20 ks  

výkresy A3 20 ks

náčrtník A4

Peračník - 3 ks ceruza mäkká (č. 2), farbičky – 12 ks (silne pigmentované), strúhadlo, guma,  pravítko 15 cm

Ostatné

- zošit linajkový č. 511( pomocnou linajkou)  6 ks

- zošit linajkový č. 512  3 ks

- zošit štvorčekový č. 5110  1 ks

- zošit č. 624 (slovníček)  2ks

- zošit čistý veľký

- dosky malé (na zošity) a veľké (na šlabikár a PZ)

- obaly na zošity a učebnice

- prefotená kartička poistenca 2ks


 

Oznam – nástup do školy 5.9.2016

 

                          1.ročník:      nástup o 8:00 cez hlavný vchod (vrátnica)

                          2. - 4.ročník:  nástup o 9:00 cez vchod ŠKD (od JEDNOTY)

                          5. - 9.ročník: nástup o 9:00 cez hlavný vchod (vrátnica)

 

Obedy sa budú vydávať v čase od 10:30 do 12:30

Prevádzka ŠKD 5.9.2016: len v poobedných hodinách do 17:00  


Slovenský  tenisový tím, ktorého súčasťou je aj naša žiačka Sara Suchánková postúpil do finále kvalifikačnej skupiny, čím si zabezpečil účasť na finále 8 najlepších EU tímov. Európske finále sa bude konať od 01.-03.07.2016 v talianskom Loane. 

Srdečne blahoželáme a držíme palce!

                                                                                                                                                         

Mgr. Chlapíková


 Výlet do Skalice

Žiaci 4.A s 4.C navštívili 20.6. historické mesto Skalica. V centre mesta sme navštívili Jezuitský kostol. Sprievodca nám povedal zaujímavé informácie o histórii mesta ako aj o histórii kostola. Žiaci si v kostole pozreli zaujímavé fresky, hrobky, aj orgán, na ktorom sa hrá spredu. Neskôr sme sa prešli centrom, kde sme obdivovali neskoré renesančné budovy a kostol s vežou. Po tejto náučnej časti sme sa vybrali pozrieť sa ako sa vyrába vychýrený Skalický priamo v kuchyni. Nakoniec si žiaci pochutnali na tejto sladkej dobrotke. Odtiaľ sme sa vybrali k autobusu, ktorým sme sa presunuli na Baťov kanál, kde na nás čakali kapitáni lodiek. Táto plavba mala aj náučnú časť zaujímavou formou, aby žiaci sa dozvedeli o histórii kanálu. Žiakom sa výlet páčil, veľkú radosť mali z plavby na lodi, ktorá v nich zanechala úžasný pocit z kormidlovania lode.

Mgr. Monika Kořínková


My sa dažďa nebojíme, na výlet sa i tak tešíme.... tvrdili žiaci 1.A a 1.E triedy.

Asi to  slniečko počulo, lebo zle vyzerajúci dážď odplašilo.

Najprv sme navštívili včelín v Kráľovej pri Senci. Už pri vstupe nás zaujali úle rôznych tvarov, pozorovali sme včielky a ich život v úli. V budove veľkého včelína sú umiestnené medomety, lisy,včelárske pomôcky a potreby. Ohúrila nás veľká tisícročná včela.

Naša druhá zastávka bola rodinná farma v Hrubej Borši, ktorou nás sprevádzal pán majiteľ. Poukazoval  nám všetky zvieratká, ktoré na farme žijú. Začali sme pri poníkoch a somárikovi, ktorých deti mohli aj pohladkať. Pozreli sme si aj kučeravé prasiatka – mangalice, ovce, lamy, austrálske emu. Deti videli sliepočky, kuriatka, dozvedeli sa veľa o plodinách, ako vyzerajú a na čo sa využívajú. Na záver si deti mohli zajazdiť na poníkovi, prípadne kúpiť drobný suvenír. Unavení a spokojní sme sa vrátili domov.

Mgr. Adriana Benická


Finančná gramotnosť pre žiakov 9.a a 9.b triedy

V dňoch 13.6.2016 a 14.6.2016 sa uskutočnil na ZŠ Pri Kríži v Bratislave seminár pod názvom „Recepty zlatej tehličky“.

Semináre realizovalo občianske združenie Zlatá tehlička, o.z. z  Trenčína. Hlavným cieľom projektu je priblížiť žiakom oblasť bankovníctva, poisťovníctva a rodinných financií.

Na seminároch pod vedením lektoriek Ing. Kataríny Vavríkovej a Mgr. Aleny Mazánovej prebiehali prednášky spojené s praktickými cvičeniami a hrami, ktoré vychádzali zo znalostí a skúseností žiakov, doplnené znalosťami a praktickými skúsenosťami lektoriek z oblasti bankovníctva.

Po absolvovaní seminárov by mali žiaci porozumieť základným finančným pojmom, orientovať sa v službách, ktoré ponúkajú finančné inštitúcie, vedieť ich efektívne využívať, poznať základné pravidlá riadenia osobných financií. Po ukončení seminárov čakali na žiakov testy finančnej gramotnosti, ktoré úspešne zvládli. Boli odmenení vecnými cenami, osvedčeniami a diplomami.

Zvyšovanie finančnej gramotnosti nie je len aktuálnou výzvou tohto projektu, ale mala by sa stať trvalou súčasťou vzdelávania žiakov v našich školách.

 

RNDr. Iveta Šteliarová


mddskd


plavanie


Dňa 14. 06. 2016 nás navštívila Záchranná asistenčná služba DYMYOS. Záchranári nám predviedli ukážky svojej práce a poskytovanie prvej pomoci. Odborne nám všetko vysvetlili a dali odpovede na všetky zvedavé otázky. 

Deti si zároveň na figuríne vyskúšali ako správne masírovať srdce človeka pri oživovaní. 

ŠKD


Pamätihodnosti Dúbravky

Žiaci V. A a V. B sa dňa 16. 6. 2016 v spolupráci s Mgr. Kvetou Slyškovou, predsedkyňou Matice Slovenskej v Dúbravke, zúčastnili celodenného výletu. Cieľom bolo navštíviť a oboznámiť sa s najvýznamnejšími pamätihodnosťami Dúbravky. Výlet sa začal v Kostole Svätého Ducha a pokračoval cez všetky významné miesta a kultúrne dominanty. Žiaci navštívili i Dúbravské múzeum a výlet ukončili výstupom do jedného zo siete obranných bunkrov. Veľké poďakovanie patrí farárovi Mgr. Bederkovi, ktorý žiakom sprístupnil návštevu Kostola Svätého Ducha a Farského kostola sv. Damiána a Kozmu obohatenú o pútavú prednášku z histórie týchto svätostánkov. Žiaci v Dúbravskom múzeu absolvovali aj podrobný výklad paleontológa doc. RNDr. Jozefa Michalíka, DrSc. Za sprevádzanie  kavernou – bunkrom patrí vďaka zástupcovi OZ Bunkre.

Mgr. Ján Danoknihomoli


Vyhodnotenie zberu papiera


Výlet za 1. miesto v zbere papiera

Už sme prišli z výletu, z výletu..... spievali si z celého hrdla účastníci výletu v Piešťanoch. Boli to víťazi za celoročný zber papiera. V tomto školskom roku vyhrala zaslúžene 2.A trieda, ktorá priniesla 7 009,50 kg starého papiera. Na výlete sa zúčastnilo i 16 žiakov z 1. až 5. ročníka. Žiaci sa stali súčasťou „živej histórie“.  Navštívili plávajúce múzeum, ktoré sa zameriava na obdobie staroveku, konkrétne Rímskeho impéria na našom území.

Vyskúšali si plavbu na starovekej bojovej lodi Hyperborea a prezreli si všetky exponáty múzea - streľbu z rímskych katapultov, výzbroj rímskych legionárov a ukážku hrnčiarskych výrobkov Rimanov. Druhá časť výletu bola zameraná na  poznávanie kúpeľného mesta Piešťany.  Prešli sa po kolonádnom moste a kúpeľnom ostrove.  Na záver  si pochutnali na výbornej pizzi. Super zážitky, veľa informácií, krásne počasie a dobrá nálada  - to bola odmena za prvé miesto. 

Mgr. Adriana Benická


 

20160616 114019

Dňa  16.6.2016 sa na prvom stupni uskutočnila spevácka súťaž „Superstar“, ktorá bola v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa jej 30 žiakov prvého stupňa. Všetci súťažiaci predviedli vynikajúce výkony. Hodnotil sa výber piesne, správna výslovnosť a samozrejme aj umelecký prejav. Z tohto veľkého počtu súťažiacich nakoniec vyhrali:

1. miesto  Miška Paldanová  z 3.A

2. miesto  Alicka Plachá a Lucka Poliačková zo 4. B

3. miesto Naďka Jankajová z 2.B

Mgr. Marta Morvicová


Športový deň na ZŠ Pri kríži – futbalový turnaj o pohár riaditeľky školy.

V sobotu, 11. júna 2016 sa uskutočnilo na našej škole už tradičné stretnutie rodičov, žiakov, učiteľov, zamestnancov, ako aj  priaznivcov školy  na  kultúrno – športovom  podujatí.  Vďaka výdatnej podpore mnohých sponzorov, širokej rodičovskej verejnosti, učiteľov ako aj ostatných zamestnancov školy sa nám opäť podarilo zorganizovať v poradí už 7. ročník tohto zaujímavého podujatia. Veľké obavy mali všetci zainteresovaní hlavne z vývoja počasia, ale to napokon nášmu podujatiu prialo. Najzaujímavejší pre žiakov aj rodičov bol, tak ako po minulé ročníky, futbalový turnaj.  Každú triedu, od 1. až po 9.ročník, (okrem 7.B a 8.B) reprezentovalo jedno zmiešané družstvo chlapcov aj dievčat. 25 súťažiacich družstiev bolo rozdelených  celkovo do 7. vekových kategórií. Víťazné družstvá v jednotlivých kategóriách získali pohár, medaily a vecné ceny. Vyvrcholením celého turnaja bol zápas o putovný pohár, medzi výberom žiakov 6.-8. ročníka a výberom žiakov 9. ročníka. Cennú trofej získali po urputnom boji  prvýkrát v histórii žiaci výberu 6.-8. ročníka,(Havrilla H., Kaliský M., Martínek M.,., Zukal M., Haydary S., Hudec J., Fačkovcová K. ).

Veľa zápasov malo dobrú športovú úroveň. Mnohí naši žiakov sú vynikajúci futbalisti, o čom svedčia aj úspechy dosiahnuté v rôznych školských súťažiach. Celkovo sa  odohralo 31 zápasov a do hry sa postupne zapojilo približne 250 hráčov a hráčok.  K vynikajúcej hernej pohode veľkou mierou prispelo aj čerstvo vynovené ihrisko s novým umelým trávnikom.

Víťazné triedy v jednotlivých kategóriách:

1. roč. – 1.D - Námorníci

2. roč. – 2.B – ŠT Super včely

3. roč. – 3.C – FC Čierni diabli

4. roč. – 4.B - Križiaci

5. roč. – 5.B – Bad eight

6. a 7.roč. – 7.A – Army

8. a 9.roč. – 9.B - Autíci

Juraj Pružinec

Športový deň našej školy je aj vo vysielaní Dúbravskej televízie. Pozrite si záznam...


ŠKOLSKÁ TELEVÍZIA

Od septembra 2016 začíname so školskou televíziou na našej škole.  V júni sme sa rozhodli zostaviť skúšobné vysielanie. Premiéru malo na Školskej konferencii projektov. Dúfame, že sa bude našim divákom  páčiť a odpustia nám drobné nedostatky, ktorých bude čoraz menej :D

Pilotné vysielanie si môžete pozrieť na  youtube kanáli našej školy na adrese https://www.youtube.com/watch?v=XPdGmcBBqF8

Budeme radi, ak budete náš kanál sledovať a podporovať príspevky našej televízie a našej školy.

Redakcia ŠTV 


Výlet pre víťazov súťaže v zbere papiera  - 2.A, a 16 najlepších zberačov,sa  koná 16.6. vo štvrtok. Všetky inštrukcie, ktoré dostali deti platia. Tak  prajeme šťastnú cestu a veľa zážitkov.

Mgr. Adriana Benická


Dnes sa konala4. školská konferencia, na ktorej sa zúčastnili víťazi triednych kôl. Témy boli zaujímavé ..."O škole", "O čase", "O zvieratách", "O rastlinách", "O neživej prírode", "O vlastivedných témach". Žiaci II.stupňa si vybrali témy ako Vincent van Gogh, Etna, Ľudovít Štúr, Mein Tierlexikon, Web stránka, Hlad a bieda vo svete... 

Veľa detí prejavilo svoju kreativitu, doplnili prezentácie o vtipné prvky, či použili praktické ukážky. Poniektorí zapojili do prezentácie aj divákov, kontrolovali, či ich prezentáciu poslucháči pozorne sledovali.
C
ieľom prezentácie je naučiť sa získavať informácie, triediť a selektovať ich, vytvoriť plán prezentácie, riešiť problémy. Poznať sám seba a svoje schopnosti, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine. Určiť svoje silné stránky a vedieť aplikovať vhodnú štruktúru na prezentáciu výsledkov svojho výskumu. Žiaci sa naučia prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológií v reálnych situáciach. (Správu môžte nájsť aj vo Facebookovej skupine ZRPŠ)

Daniela Mlynárová, ZRPŠ


 

sportovykolac1


Na dvorcoch TK Kúpele Piešťany sa od 30.5.-3.6. uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v tenise staršieho žiactva. V 48-člennom pavúku štartovali najlepšie slovenské hráčky do 14. rokov.  Sara Suchánková, žiačka  7.A triedy sa umiestnila na druhom mieste a patrí jej titul "Vicemajsterka SR pre rok 2016" a to vo dvojhre aj vo štvorhre.

Chlapíková


Vážení rodičia.
Srdečne Vás pozývam na siedmy ročník športového dňa -  O putovný pohár riaditeľky školy. Čaká nás futbalový súboj triednych kolektívov, kultúrny program našich žiakov, koncertné prekvapenie, tombola a samozrejme tradičný guláš s občerstvením.
Chcem Vás požiadať o akúkoľvek pomoc v rámci Vašich možností. Či už ceny do tomboly, pitný režim pre deti a pod. Kontaktovať ma môžete mailom – miksikova@prikrizi.sk, alebo na t.č. 0911 227 834.

pohar1

Teším sa na Vás a ostávam s pozdravom Iveta Mikšíková 


Oznam!
Oznamujem všetkým účastníkom výletu za zber papiera, že výlet sa 6.6. (pondelok) z technických dôvodov prepravcu ruší. O náhradnom termíne Vás budem informovať. (Ak si niekto odhlásil obed, nezabudnite si ho cez víkend prihlásiť.) Ďakujem za pochopenie.

Mgr. Adriana Benická


Vystúpenie LA Portella na Deň detí v ZŠ Pri kríži

Na Deň detí vystúpili u nás tanečníčky, ktoré navštevujú našu školu, ale aj tanečnú školu La Poretella. Sú to žiačky z 2.A –  Karin Milošovičová, Zuzana Kosková, Sofia Konkoliová a žiačky zo 4.C- Katarína Biehunková, Martina Nitschneiderová a Zuzana Zukalová, ktoré sa predviedli latinsko-americkým tancom, ktorý tancujú v skupine TEENS. Latinsko- americkým tancom sa predviedla skupina Girl A. Najstaršia tanečníčka Sára ukázala individuálny latinsko-americký tanec. Modernú gymnastiku nám predviedla zverenkyňa Saška pod vedením trénerky Mišky. Žiaci I. stupňa si na záver zatancovali s tanečníčkami. Žiakom sa tento kultúrny zážitok veľmi páčil. V galérii si môžete pozrieť fotografie z tohto vystúpenia.

Mgr. Monika Kořínková


Deň detí

Bola streda 1. Júna 2016, ráno svietilo slniečko a my žiaci 6.A sme sa spolu vybrali osláviť MDD do IMET  SQUASH  CENTRA. Prijali sme totiž pozvanie pána Richtárika, ktorý sa rozhodol ukázať nám ako sa tento svetoznámy šport hrá.

Počas jednej hodiny, sme sa dozvedeli niečo o vzniku, zaujímavostiach, rekordoch  a spôsobe hry squashu, tiež sme si na vlastnej koži vyskúšali aký je tento šport zaujímavý, ale aj náročný.

Ako nám to išlo a či sa nám páčilo si môžete pozrieť aj na stránkach Dúbravskej televízie.

Po skončení akcie sme sa presunuli na futbalové ihrisko, kde sme si spoločne zahrali. Tiež sa nám páčilo občerstvenie a teda kopček zmrzliny, ktorý sme si dali v cukrárni.

Spoločný deň sme zavŕšili na ihrisku Pekníkova a presunuli sme sa na chutný obed v školskej jedálni, ktorý sme si ku dňu detí mohli vybrať.

Mgr. Petra Mikulíková


„ Hrdinovia všedných dní“

Dňa 19.5.2016  žiaci 2.B a 2.C triedy navštívili Detské múzeum v Bratislave. Konala sa tam interaktívna výstava „ Hrdinovia všedných dní“. Táto výstava bola zameraná na prácu všetkých záchranných zložiek – polícia, hasiči, rýchla zdravotná služba. V teoretickej  časti sa deti dozvedeli veľa zaujímavých informácií . Potom nasledovala praktická časť, kde si deti mohli vyskúšať jednotlivé oblečenia hasičov, policajtov a zdravotných záchranárov. Taktiež si mohli vyskúšať prácu dispečera na originálnom dispečerskom pulte a prácu vodiča sanitky a policajného auta so zapnutým majákom. Deťom sa táto výstava páčila a odniesli si veľa užitočných informácií ,ako aj zážitkov.

Mgr. Marta Morvicová


Veľká doktorská rozprávka

Triedy V. A a V. B sa na Deň detí zoznámili so žánrom opery na predstavení Veľká doktorská rozprávka. Štyri tematicky rôzne príbehy spájala ústredná postava doktora, ktorý lieči choroby a malé boliestky rozprávkových postáv. Javiskové stvárnenie upútalo pestrými kulisami a oduševnelým prejavom hercov za asistencie detskej tanečnej skupiny Jumbo.

Žiaci si z predstavenia odnášajú hodnotný kultúrny zážitok umocnený jedinečnou atmosférou historickej budovy Slovenského národného divadla, ktorá stále ostáva dôstojnou pôdou pre reprezentáciu slovenskej divadelnej tradície. 

Mgr. Ján Dano


 Plán na mesiac JÚN


Škola v prírode – Podskalie

V dňoch 23.5.2016 – 27.5.2016 sa žiaci štvrtých ročníkov zúčastnili školy v prírode v rekreačnom zariadení Podskalie.

Počasie nám prialo, a tak sme si dopriali dni strávené vonku v prekrásnom prostredí. Pre deti bol pripravený bohatý program plný hier, súťaží, tanca, smiechu a všakovakej zábavy. Pod vedením animátorov a nás mali možnosť vyskúšať si ako dokážu spolupracovať pri plnení skupinových úloh. A išlo im to výborne.

Vo štvrtok sme absolvovali výlet do dedinky Čičmany, kde sme navštívili ľudové múzeum, a boli sme sa pozrieť aj na pohyblivý Betlehem v Rajeckej Lesnej, ktorý vytvoril majster Jozef Pekara. Deťom sa výlet veľmi páčil a odniesli si nielen pekný zážitok, ale aj množstvo poznatkov.

V posledný večer nás hostil profesionálny kuchár a hostesky v party stane špecialitami z grilu, na ktorých sme si všetci pochutili.

Vzhľadom na krásne počasie, pohodu a množstvo podnetov sme zo školy v prírode odchádzali s pocitom, že ešte pár dní navyše by sme prijali....

Mgr. Miriam Siposová


NEZABUDNITE! Zajtra 31. 5. 2016 je posledný súťažný termín zberu papiera. Súťažíme o zážitkový výlet do Piešťan, ktorého sa zúčastní najaktívnejšia trieda a jednotlivci.


Beh mladých Dúbravčanov - 35 detí z našej školy sa zúčastnilo tohto športového podujatia. Traja žiaci si odniesli krásne druhé miesto - Paula Pavlínyiová, Adam Kurty a Adam Šiška. Všetkým gratulujeme!

Mgr. Katarína Mocinecová


 

Plánovaný príchod žiakov zo školy v prírode je v piatok 27. 5. o 13:00 h.


Vďaka Nadácii Volkswagen a ZRPŠ Pri kríži sa nám podarilo získať finančnú podporu na realizáciu projektu: S nemčinou za technikou do Technische Museum Wien. V albume si môžte pozrieť fotografie a krátke video. 


Budúci prváci si z návštevy našej školy odniesli veľa zážitkov, ktoré výtvarne znázornili a potešili nás. 


Spevácka súťaž - Dúbravský sláviček 2016

Anička Černeková z 3.D triedy získala 3. miesto vo svojej kategórii spevákov 1. stupňa ZŠ

Spevácka súťaž v ľudovej piesni pre deti IV. bratislavského obvodu sa uskutočnila 20.mája.  Na klavíri všetkých súťažiacich sprevádzal hudobný skladateľ Igor Bázlik.  Moderovala p. Marcela Molnárová, speváčka populárnych piesní. Naše 3 súťažiace podali výborné výkony, interpretovali pripravené piesne s citom, intonačne presne, s výrazom a rytmicky správne:
Anička Černeková z 3.D triedy,
Karolína Michalková z 5.A triedy  a
Petra Zajíčková zo 7.B triedy.
Výkony dievčat  prišli podporiť žiaci 1.D a 5.A triedy. Piatkové dopoludnie strávili v príjemnej atmosfére Domu kultúry. Srdečne blahoželáme k dosiahnutým úspechom. Dievčatá dôstojne reprezentovali našu školu, za čo im ďakujeme a želáme veľa úspechov v nasledujúcom období. Aničke srdečne blahoželáme k dosiahnutému úspechu.

                           Mgr. Ingrid Oršulová


Žiaci do ŠvP pricestovali v poriadku.


Šachový a basketbalový víkend na ZŠ Pri kríži

Žiaci našej školy, ktorý navštevujú šachový krúžok (Peter Straka, Ondrej Džubas, Tomáš Čilijak a Denisa Vargová) pod vedením pána Ladislava Šipekyho sa zúčastnili Šachového turnaja. Vyhodnotnie a fotogalériu si môžte pozrieť.

Počas víkendu sa na našej škole tiež uskutočnilo tretie kolo Minibasket ligy.


Máj znamená pre školákov i čas výletov a exkurzií. Aj žiaci našej školy sa rozcestovali. Šiestaci a siedmaci v súlade so ŠVP dejepisu navštívili dňa 17. 5. 2016 mestečko Petronell - Carnuntum,  Priamo v obci sa nachádzajú najväčšie vykopávky z rímskej doby v strednej Európe. Vtedajšie mesto „Carnuntum“ malo asi 70 000 obyvateľov a bolo hlavným mestom Hornej Panónie. Mesto bolo založené hneď po narodení Ježiša Krista a existovalo s mnohými prestavbami a zničeniami až do roku 400 n.l. S podrobným výkladom nás sprevádzala sprievodkyňa z CK.

Mgr. Ján Kapusňák


Zostavme si jedálny lístok na jeden celý týždeň

Školský parlament na podnet vedúcej školskej jedálne pani Ingrid Tomaškovičovej pripravil pre žiakov školy zaujímavú aktivitu. V týždni od 13.6. do 17.6. 2016 si môžu zostaviť jedálny lístok podľa vlastného želania. Pani vedúca poskytla podmienky, ktoré je nutné dodržiavať pri zostavovaní jedálnička a zoznam jedál, ktoré sú na výber. Členovia parlamentu tak zostavia podľa pokynov jedálny lístok na týždeň. Do tejto aktivity sa tiež môžu zapojiť všetci žiaci školy spoločne s rodičmi, ak zostavia doma svoj jedálny lístok a odovzdajú ho do 30.5.2016 pani učiteľke Gavlákovej. V prípade, že návrhov bude viac, prebehne 31.5.2016 žrebovanie a víťazný jedálniček bude odovzdaný pani Tomaškovičovej.

Podmienky na zostavovanie jedálneho lístka si môžete pozrieť TU.

PaedDr. Gabriela Gavláková


22. 4. 2016 - Projektový deň pri príležitosti Svetového dňa Zeme žiaci v jednotlivých ročníkoch a triedach využili na spoznávanie, ochranu, či zveľaďovanie prírody.

Žiaci prvého stupňa zažili niektoré z pestrej ponuky aktivít: videli stromolezcov pri práci, pozorovali prírodu v Dúbravke, spoznávali „lesnú pedagogiku“, liečivé rastliny, venovali sa presádzaniu kvetov, navštívili vodárenské či dúbravské múzeum, tvorili projekty a kvízy napríklad o tajomstvách Zeme, čo vieš o prírode, vode...
Žiaci druhého stupňa spoznávali Dunajské luhy – krajinu okolo Dunaja, navštívili Botanickú záhradu, Vodárenské múzeum, pozreli si záhradu na zámku SchlossHof a oboznámili sa s rastlinnými a živočíšnymi druhmi lužných lesov Moravy, či spoznávali druhy stromov v okolí školy. Viaceré triedy sa vybrali na výstavu do Slovenského národného múzea s názvom: Fascinujúci svet pavúkov a škorpiónov.
Veríme, že tento deň bol nielen plný zážitkov, ale aj nových a podnetných informácií a prispeje k premýšľaniu žiakov o environmentálnych témach. Fotografie z tohto vydareného projektového dňa sú dôkazom, že bol naozaj plný zážitkov.

PaedDr. Hana Plachá


Už 30 rokov uplynulo odvtedy, čo sa začali písať dejiny celoslovenskej súťaže v rétorike Štúrov Zvolen. Žiaci našej školy sa jej tradične zúčastňujú s dobrými výsledkami už niekoľko rokov. Nebolo tomu inak ani 4. mája 2016. Na ZŠ P. Horova v DNV sa konalo okresné a zároveň  celobratislavské kolo, kde nás úspešne reprezentovala Petra Lacíková zo 6.A (I. kategória) a Matej Bazovský zo 7.A (II. kategória), ktorý osobitne upútal všetkých členov poroty i publikum svojím odborným prejavom spojeným s úvahou o vzdelanosti v antickom Grécku a Ríme, za čo si vyslúžil pekné 2. miesto.

Srdečne gratulujeme!

Mgr. Ján Kapusňák

SLÁVIK SLOVENSKA - OKRESNÉ KOLO

2. mája sa uskutočnilo okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. Žiaci súťažili v troch kategóriách v interpretácii slovenských ľudových piesní. Našu školu úspesne reprezentovali žiačky: Anna Černeková - 3. D, Karolína Michálková - 5. A a Petra Zajíčková zo 7. B triedy. Dievčatá si zaslúžia ocenenie za zodpovedný prístup pri príprave na súťaž a úspešnú reprezentáciou našej školy.
ANIČKA ČERNEKOVÁ v silnej konkurencii spevákov I. kategórie získala II. miesto.

Srdečne gratulujeme!

Mgr. Ingrid Oršulová


Vrámci vlastivedného učiva Ochrana proti požiarom sa žiaci druhého ročníka v dňoch 28.4. a 29.4. zúčastnili exkurzie do Hasičskej stanice v Dúbravke

Mgr. Mihoková

V dňoch 6.4.2016, 15.4.2016, 22.4.2016 sa žiaci druhých ročníkov zúčastnili vlastivednej vychádzky do Dúbravského múzea. Prostredníctvom zaujímavého a veľmi pútavého výkladu získali vedomosti o vzniku obce a o živote ľudí v Dúbravke. Návštevou múzea sme nadviazali na učivo z Vlastivedy, ktorému sme sa počas školského roka venovali. 

Mgr. Veronika Mihoková

Sara na medzinárodnom turnaji  v Mostare BIH v kategórii dievčat do 14 rokov skončila vo dvojhre vo finále /2.miesto/ a vo štvorhre sa stala víťazkou.

Srdečne blahoželáme.

Chlapíková


Zbierka

Milí žiaci, žiačky , rodičia a všetci, ktorí vystúpili zo svojej komfortnej zóny a prispeli svojim kúskom, aby bol svet trochu krajší a lepší.

V slnečný piatkový deň 29. apríla 2016 sme spolu s iniciátorkami, žiačkami 9. B Natálkou Poláčikovou a Luckou Rybárovou  odovzdali oblečenie, hračky a výtvarné potreby Krízovému centru Dúha.

S úsmevom na perách nás privítala PhDr. Dagmar Povodová, štatutárna zástupkyňa centra. Po odovzdaní zbierky nás pozvala na malý rozhovor, kde sme sa dozvedeli mnoho informácii o ženách a deťoch, ktoré trpeli domácim násilím a prešli si neľahkou  životnou cestou.

V mene všetkých obyvateliek centra a ich detičiek sa chceme poďakovať všetkým, ktorí do zbierky prispeli. Nemalé „ďakujem“ patrí aj filmovému festivalu Hory a mesto, ktorý daroval  do zbierky športové potreby.

Veríme, že zbierka nebola prvou ani poslednou a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Viac a pocitoch a dojmoch hlavných organizátoriek sa môžete dočítať v školskom časopise.

Mgr. Petra Mikulíková 


Plán práce na máj


Japonská kultúrna atašé na našej škole.

Japonsko  nazývajú aj krajinou vychádzajúceho slnka. Na jeho zástave je toto slnko aj zobrazené. Niekoľko jeho lúčov zasvietilo 21. apríla 2016 aj priamo do našej školy. Priniesla ich vo svojej osobe kultúrna atašé z japonského veľvyslanectva pani Tomoe Komatsu. Nadviazala tak na stretnutia z minulých rokov . Sprostredkovala žiakom pohľad na široké spoločenské a kultúrne súvislosti života v tejto pre nás exotickej krajine.

Geografii sa týkala najmä úvodná prezentácia, ktorú si pani Komastu pripravila pre žiakov siedmeho ročníka  a ktorá okrem všeobecných geografických údajov prinášala tiež pohľad na priemysel a kultúru Japonska. Porozprávala im o japonskom školstve. Pani kultúrna atašé priniesla žiakom ukážky textov písaných v japončine a typické japonské oblečenie. Po nej nasledovala voľná diskusia, v rámci ktorej pani atašé odpovedala na zvedavé otázky žiakov. Žiaci boli milo prekvapení, že pani Komastu rozumie a hovorí po slovensky. Priznala sa deťom, že slovenčina je ťažký jazyk a pri jeho učení sa veľmi potrápila.

Žiaci strávili s pani Tomoe Komastu a jej sprievodkyňou pani Zuzanou Želinskou príjemné predpoludnie.

                                                                                                                    Iveta Šteliarová


Poďakovanie za zbierku minerálov a skamenelín

Počas jarnej brigády bola v biologickej učebni založená a inštalovaná zbierka minerálov a skamenelín, ktorá výrazne obohatí vyučovanie biológie, prírodovedy, prvouky, vlastivedy a geografie v oblasti geológie a neživej prírody. Touto cestou sa chceme poďakovať manželom Bednárovcom, rodičom našej žiačky, ktorí prišli s touto myšlienkou a zrealizovali ju. Zbierka obsahuje jedinečné minerály a skameneliny z rôznych oblastí Slovenska, ktoré venovali škole z vlastných zberov z výskumov. Rovnako ďakujeme Združeniu rodičov ZŠ Pri kríži za zakúpenie sklenených vitrín a podporu tejto aktivity. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a obohatenie vyučovania novými poznatkami a zážitkami z oblasti mineralógie, geológie a paleontológie.

PaedDr. Gabriela Gavláková


Už po deviaty raz sa stretli 22. 4. 2016  na našej škole žiaci z dúbravských základných škôl, aby si zmerali sily vo vedomostnej súťaži Dúbravka moja.

Po krátkom kultúrnom programe sa okrem p. riaditeľky Mgr. Ivety Mikšíkovej prítomným prihovoril taktiež Mgr. Ľuboš Krajčír, zástupca starostu. Na tejto akcii sa zúčastnila aj vedúca školského úradu  Mgr. Ľubica Szilasiová, ktorá bola spolu s p. Navrátilom, historikom p. Klačkom a p. Prieložnou v porote pod vedením p. Zuzany Ivanovej.

Tentokrát  sa museli šiestacke trojčlenné družstvá  popasovať v deviatich kolách s najrozmanitejšími úlohami a otázkami,  ktoré sa dotýkali nielen  ich mestskej časti. ale z obrázkov museli pomenovať nielen pamiatky Bratislavy, ale zároveň preukázať vedomosti aj o Lamači. 

Keďže naša škola si už tradične pripomínala rôznymi aktivitami i Deň Zeme, táto téma nemohla chýbať ani tu. Súťažiaci sa v dvoch kolách vážne venovali problematike z ekológie a ochrany životného prostredia. Zároveň poukázali na nedostatky v mieste svojho bydliska, prípadne čo by v ňom zmenili. Akciu prišli podporiť aj členovia z enviromentálnej nadácie, ktorí nabrali odvahu vyskúšať si v prvej časti svoje vedomosti spolu so súťažiacimi.

Na záver p. Ivanová pozitívne vyhodnotila celú regionálnu súťaž, poukázala na výborné výsledky všetkých súťažiacich a vyhlásila výsledky.

  1. miesto – ZŠ Pri kríži (T. Šrámek, S. Šedivá, T. Gálffy )

  2. miesto – SŠ Dolinského

  3. miesto – ZŠ Sokolíkova

                   ZŠ Nejedlého

Všetci súťažiaci dostali vecné ceny a sladké občerstvenie.

Ján Kapusňák 


Jarná brigáda

Ďakujeme všetkým rodičom, žiakom, priateľom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy, že sa v takom hojnom počte zúčastnili na brigáde a priložili ruku k dielu! Podarilo sa nám vďaka vám upratať areál, obnoviť farbu na lavičkách, urobiť jarnú údržbu zelene okolo školy i pri altánku, vysadiť nové stromy, kry, okrasné rastlinky i bylinky, pohnojiť a dosiať trávnik, namaľovať hry na ihrisko i chodník, natrieť múriky pri vchode, namaľovať pneumatiky, z ktorých budú kvetináče a veľa veľa ďalších prác… Sme radi, že toľkým ľuďom záleží na prostredí, v ktorom naše deti vyrastajú. Koláčiky i párky boli výborné. Tešíme sa na ďalšiu brigádu.


Stromolezci ošetrili stromy nad ihriskom

22.4.2016 počas dňa Zeme k nám do školy prišli arboristi z OZ Stromolezci, ktorí sa odborne starajú o stromy. Odstránili suché a nebezpečné konáre aj z najvyšších miest nad detským ihriskom. Zároveň zaujímavo a pútavo deťom porozprávali o svojej práci, o ošetrovaní stromov a vysvetlili im, prečo sú stromy dôležité. Dlhé roky sa o dreviny nikto odborne nestaral, práve v miestach ihriska sú husto porastené, mnohé s rastovými deformáciami. V zime mestská časť zabezpečila výrub nebezpečných stromov a keďže nie je možné všade zabezpečiť odborné orezy, požiadali sme o pomoc arboristov z OZ Stromolezci.

Tí to pre nás urobili úplne zadarmo a my sme im za to veľmi vďační!


Zápis prvákov

V dňoch 20. a 21. apríla sa uskutočnil zápis prvákov aj na našej škole. Záujem zasadnúť do školských lavíc práve v základnej škole Pri kríži prejavilo 130 detí. Veľkému záujmu sa tešíme.

Všetkých predškolákov privítali Dúbravské víly sladkým prekvapením. Budúci školáci úspešne a s radosťou zvládali otázky a úlohy, ktoré im predkladali pani učiteľky. A vedeli toho naozaj veľa! Všetci rodičia využili možnosť poradiť sa so skúsenými pani učiteľkami o tom, čo ešte môžu urobiť pre to, aby uľahčili svojim deťom nástup do školy.

Zápis prebiehal v štyroch triedach, v ďalšej sa mohli deti pohrať, rodičia sa mohli občerstviť kávou, vodou s mätou a citrónom a malým pohostením. Tu si mohli prezrieť aj videovizitku našej školy.

Počas celého zápisu mali rodičia možnosť zoznámiť sa s pani riaditeľkou Ivetou Mikšíkovou, pani zástupkyňou Veronikou Černákovou, poradiť sa so školskou psychologičkou, či pani tajomníčkou, ktorá vie všetko o organizácii školy a školského roka.

Na pamiatku si deti odniesli pamätný list a drobný darček. Nielen pre takmer školákov, ale aj pre nás boli tieto dva dni veľmi príjemným spestrením a už teraz sa tešíme na ďalšie prírastky v našich radoch.

Mgr. Miriam Siposová


 

Obvodné kolo matematickej olympiády

Dňa 5. 4. 2016 prebehlo na ZŠ Beňovského obvodné kolo Matematickej olympiády žiakov šiesteho, siedmeho a ôsmeho  ročníka . V kategórii žiakov šiesteho ročníka sa stali úspešnými Tomáš Šrámek zo 6.A 13. miesto a  Simona Šedivá zo 6.B  22. miesto. V kategórii žiakov ôsmeho ročníka bol úspešný Patrik Homola z 8.B 7. miesto.

Srdečne blahoželáme

Mgr. Beata Tomášková


Zbierka

Milí rodičia a žiaci, ďakujeme za prejavený záujem.

Nakoľko zajtra 22.4.2016 sa na našej škole uskutoční deň Zeme, prosíme Vás, aby ste veci do zbierky nenosili zajtra ale v pondelok 25.4.2016 od 7.40-8.05 hod.

Mgr. Petra Mikulíková 


Deň otvorených dverí

Zápis sa neodvratne blížil a my sme pozvali všetkých zvedavcov a priateľov školy na Deň otvorených dverí. Návštevníci si v sprievode našich šikovných žiakov prezreli všetky triedy,  odborné učebne biológie a fyziky, počítačové učebne, knižnicu, jazykové laboratórium, telocvične a posilňovňu. Mali možnosť zažiť so žiakmi skutočné vyučovanie. Porozprávali sa s vyučujúcimi, so žiakmi, s vedením školy a so školskou psychologičkou. Na záver prehliadky si hostia pozreli video prezentáciu o ďalších aktivitách na našej škole.

Škola bola plná úsmevov a dobrej nálady. Tešíme sa a o rok si to s radosťou zopakujeme.

Foto tu

Mgr. Alena Hasprunárová


Milí rodičia a priatelia školy,
dovoľte nám pripomenúť, že ak chcete Vašim deťom poukázať 2 - 3 % z vašej dane, je potrebné do 30. apríla 2016 poslať Vyhlásenie s údajmi o našom združení a Potvrdenie o zaplatení dane na daňový úrad.
V prípade, že chcete poukázať 3 % dane a zúčastňovali ste sa na brigádach, na školských akciách, či iným spôsobom pomáhali škole, vystavíme Vám potvrdenie po zaslaní mailu na zrpsprikrizi@gmail.com. Tu Vám poskytneme aj pomoc, či poradíme, ak máte k darovaniu akúkoľvek otázku. Bližšie informácie nájdete aj TU.
Budeme Vám taktiež vďační za vaše návrhy na vylepšenie materiálneho zabezpečenia školy, či námety na iné aktivity, ktoré by sa mohli vykonať z takto darovaných prostriedkov.
Ďakujeme,

ZRPŠ


Zbierka pre krízové stredisko DÚHA
Darovať, to znamená, ako by si preklenul most cez priepasť samoty.
Antoine de Saint-Exupéry

Milí žiaci, žiačky a rodičia,
každý z nás určite zažíva nie len chvíle plné pohody, ale aj tie menej príjemné. Niektoré ženy a deti ale zažili toho nepríjemného až primnoho. Preto sa naše dve žiačky rozhodli, že chcú podať pomocnú ruku a oslovili niekoľko krízových stredísk pre ženy a deti, na ktorých bolo páchané násilie.
Sme veľmi radi, že sa nám podarilo nadviazať spoluprácu s krízovým centrom DÚHA.
http://www.domovduha.sk/bezpecny-zensky-dom/
Pomôcť môže každý. Zbierať budeme len to, čo je naozaj potrebné a dá sa zvládnuť kapacitne.
Ak máte doma:
Oblečenie  a obuv (čisté, nepoškodené, sezónne- jar, leto, najmä ženské a detské)
športové potreby (detské, čisté, nepoškodené)
výtvarné potreby (pastelky, fixky, výkresy a pod)
ktoré už nepotrebujete, ale chceli by ste ich darovať, prineste ich v termíne 18-22. apríla 2016 od 7.40-8.05 hod ku hlavnému vchodu našej školy.
Ďakujeme a tešíme sa z každej darovanej veci

Mgr. Petra Mikulíková 


 

Prostredníctvom videovizitky ZŠ Pri kríži očami žiakov Vás srdečne pozývame vo štvrtok 14.4.2016 od 9:00 do 12:00 h. na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 
JARNÁ BRIGÁDA
Milí rodičia,
tento rok opäť organizujeme jarnú brigádu. Bude v sobotu 23. apríla 2016 od 9:00 do 13:00. Príďte spolu s nami upratať školský dvor, urobiť jarnú údržbu záhradky pri altánku, vyniesť nepotrebné veci zo školy…
V piatok budú mať možnosť naše deti pozorovať stromolezcov pri práci a urobia im aj prednášku o starostlivosti o dreviny. Následne v sobotu spolu areál upraceme.
Každá pomoc je vítaná. Aj domáce koláče od šikovných mamičiek ako na jeseň...
Svoju účasť nahláste prosím triednym učiteľom do 19. apríla 2016.
Tešíme sa na príjemne strávené chvíle!
ZRPŠ

Skríning školských zručností


Naša talentovaná žiačka!
Sara Suchánková na medzinárodnom turnaji v gréckych Aténach získala svoj prvý titul v kategórii dievčat do 14 rokov a to vo dvojhre aj vo švorhre.

Sára blahoželáme a tešíme sa. Naďalej budeme sledovať Tvoje úspechy.

Chlapíková


1. apríl Deň zábavy a žartíkov

1. apríl je dňom bláznovstiev a žartíkov. Zabávali sme sa i na našej škole. Pani učiteľky si pre žiakov pripravili žartovné úlohy a hodiny plné zábavy. Členovia žiackeho parlamentu pobavili spolužiakov žartovným rozhlasovým okienkom a vyhlásili súťaž o najbláznivejšie prvoaprílové oblečenie. V tajnom hlasovaní potom vyhodnotili najzaujímavejšie a najžartovnejšie oblečených žiakov. Víťazi dostali od pani riaditeľky pekné ceny. Galériu si ocenených si môžete pozrieť TU.

PaedDr. Gabriela Gavláková


Poznáte prasiatka Nif, Ňaf, Ňuf?
Naši žiaci z 1.A, 1.E a všetkých tried druhého ročníka sa s nimi zoznámili počas divadelného predstavenia Tri prasiatka, ktoré sa konalo 23.3.2016 v divadle P.O. Hviezdoslava. Spoznali aj prefíkanú líšku a neporiadneho vlka. Žiaci si predstavenie užili, povzbudzovali prasiatka, poriadne sa nasmiali a z chuti si s nimi zaspievali. 

Mgr. Mihoková


Zber papiera a súťaž o výlet
Najbližší zber bude 22.4. v piatok.

 Mgr. Adriana Benická

Dňa 22. 03. 2016 sa uskutočnili tvorivé dielne pri príležitosti Veľkej noci. Na veľkonočných tvorivých dielňach si deti spolu s rodičmi vyrobili rôzne veľkonočné dekorácie.

Mrg. Lenka Kozáková


Vážení rodičia,
dňa 7.apríla 2016 (štvrtok) bude z dôvodu slávnostnej pedagogickej rady školský klub detí v prevádzke len do 15.00 hod.
Za pochopenie ďakujeme.


Sara Suchánková na medzinárodnom turnaji  Minsk Star v Bielorusku v kategórii dievčat do 14 rokov skončila vo dvojhre v semifinále /3.mieste/

Srdečne blahoželáme a tešíme sa z ďalšieho úspechu.

                                                                               Chlapíková


Žiaci 9.A a 9.B triedy budú mať 4.4.a 5.4. 2016 prípravu na Testovanie9 /2 hodiny matematiky a 2 hodiny slovenského jazyka/. 

Dňa 6.apríla 2016 čaká deviatakov celonárodné TESTOVANIE 9.

Držíme palce!

Chlapíková


 

 

dod2016

Bližšie informácie nájdete tu.


22. 3. 2016 sa uskutočnilo okresné kolo vo volejbale dievčat. Naše žiacky (S. Haydary, N. Paleschová, S. Jonisová, S. Jelínková, N. Zemanová, M. Danihelová, S.Labošová a P. Pavlínyová) v ňom obsadili pekné 2. miesto, za čo im gratulujeme.

Mgr. Katarína Mocinecová


Plán práce na APRÍL


voda


 

ARCHÍV AKTUALÍT 2015/2016

Poďakovanie za zbierku minerálov a skamenelín

Počas jarnej brigády bola v biologickej učebni založená a inštalovaná zbierka minerálov a skamenelín, ktorá výrazne obohatí vyučovanie biológie, prírodovedy, prvouky, vlastivedy a geografie v oblasti geológie a neživej prírody. Touto cestou sa chceme poďakovať manželom Bednárovcom, rodičom našej žiačky, ktorí prišli s touto myšlienkou a zrealizovali ju. Zbierka obsahuje jedinečné minerály a skameneliny z rôznych oblastí Slovenska, ktoré venovali škole z vlastných zberov s výskumov. Rovnako ďakujeme Združeniu rodičov ZŠ Pri kríži za zakúpenie sklených vitrín a podporu tejto aktivity. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a obohatenie vyučovania novými poznatkami a zážitkami z oblasti mineralógie, geológie a paleontológie.

PaedDr. Gabriela Gavláková

V pondelok 5. decembra usporiadali členovia školského parlamentu a žiaci deviatych ročníkov za podpory ZRPŠ pre žiakov našej školy Mikuláša. A tak sa počas prvých troch hodín malí i veľkí stretli s Mikulášom a jeho družinou, v ktorej boli láskaví anjeli i nezbední čerti. V triedach sa  spievalo, recitovalo, tancovalo a rozdávala sa štedrá mikulášska nádielka. 

Vážení rodičia a priatelia školy.

Naše rodičovské združenie ZRPŠ Pri kríži 11 bolo tento rok opäť zaregistrované na príjem podielu dane z príjmu.

Venujte aj Vy svoje 2 alebo 3% dane deťom. Za príspevok, ktorým nás podporíte zakúpime žiakom moderné učebné pomôcky a zmodernizujeme exteriér a interiér našej školy.

Výsledky volieb zástupcov rodičov do Rady školy, konaných dňa 25.9. 2018

Copyright © 2019 ZS PRI KRIZI Rights Reserved.