Facebook Youtube

Pri kríži

Učíme sa tvorivo a pre život

Počítačové triedy

Školský klub detí

školská knižnica

Voľnočasové krúžky

Dôležité oznamy
Milí rodičia, so zámerom skvalitniť vzdelávací proces na našej škole Vás oslovujeme sponukou angličtiny na šk. rok 2022/23. Anglický bilingválny program Start Right v kmeňovej výučbe v 1. a 2. ročníku Program START RIGHT je inovatívna výučba anglického jazyka a ďalšíchpredmetov v angličtine (CLIL). Je určená deťom základných škôl…
Podľa § 150 ods. 5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľka Základnej školy Pri kríži udeľuje dňa 18.05. 2022 (streda) riaditeľské voľno pre žiakov 6.- 9. ročníka z dôvodu organizačného zabezpečenia celoslovenského testovania „TESTOVANIE 5“. S pozdravom        Mgr. Iveta Mikšíková…
Vzhľadom na zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie COVID-19 Vám chcem oznámiť, že od štvrtka 21. apríla 2022 sa zmiernia opatrenia v oblasti prekrytia dýchacích ciest a domácej karantény úzkych kontaktov….
Podľa § 150 ods. 5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľka Základnej školy, Pri kríži 11 841 02 Bratislava, udeľujem dňa 6.4.2022 (streda) riaditeľské voľno pre žiakov 5.-8. ročníka …

Základná škola
Pri kríži 11
841 02 Bratislava
tel.č.: 02/64 366 942

Riaditeľka školy

Mgr. Iveta Mikšíková
02/644 637 68, 0911 227 834
miksikova@prikrizi.sk

utorok: 
14:00-15:00

Zástupkyňa pre I.stupeň

Mgr. Veronika Černáková
0911 972 541
cernakova@prikrizi.sk

utorok, streda:
14:00-15:00

Zástupkyňa pre II.stupeň

RNDr. Iveta Šteliarová
0911 972 065
steliarova@prikrizi.sk

utorok, streda:
14:00-15:00

Školská jedáleň

Mgr. Ingrid Tomaškovičová
0911 234 665
tomaskovicova@prikrizi.sk

utorok, streda:
14:00-17:00

Tajomníčka školy

Eva Syrovátková
02/643 669 42
0915 859 560
syrovatkova@prikrizi.sk

pondelok, streda, štvrtok:
07:30-15:00

utorok:
07:30-17:00

piatok:
07:30-12:00

Školské správy

Kalendár

Žiadne blížiace sa udalosti

Darujte nám 2% z vašich daní

Takto vyzbierané peniaze použijeme na organizáciu mimoškolských vzdelávacích aktivít

Podporili nás

Podporili nas - Bratislavsky samospravny kraj - najlepsie miesto pre zivot
nadácia BVS logo
Nadacia televizie Markiza logo