PRI KRÍŽI

Učíme sa tvorivo a pre život

  • počítačové triedy
  • školský klub detí
  • školská knižnica
  • voľnočasové krúžky
  • počítačové triedy
  • školská knižnica
  • Školský klub detí
  • Voľnočasové krúžky

Dôležité oznamy

Vyjadrenie starostu MČ Bratislava – Dúbravka

Vážení rodičia, v súčasnej dobe všetky samosprávy čelia dopadom pretrvávajúcej inflácie a vládnych opatrení. Inflácia zvyšuje náklady a vládne opatrenia okrem nárastu … čítať viac…

Hľadáme učiteľa nemeckého jazyka

Na našej škole aktuálne hľadáme učiteľa nemeckého jazyka pre 2. stupeň s nástupom od 1. 2. 2023.

Veselé Vianoce

Kolektív ZŠ Pri kríži 11 Vám praje krásne prežitie vianočných sviatkov.

Riaditeľské voľno 22.12.

Podľa § 150 ods. 5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, riaditeľka Základnej školy, Pri kríži 11, 841 02 Bratislava udeľuje dňa 22.12.2022 (štvrtok) riaditeľské voľno

Vianoce Pri kríži sa rušia

Z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov na škole sa ruší akcia Vianoce Pri kríži.

Výberové konanie MŠ Galbavého a MŠ Fedákova

Mestská časť Bratislava – Dúbravka vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ Galbavého 5 a na obsadenie funkcie riaditeľa … čítať viac…

Výberové konanie MŠ Galbavého a MŠ Fedákova

Mestská časť Bratislava – Dúbravka vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ Galbavého 5 a na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ Fedákova 1.

Riaditeľské voľno 18.11.

Vážení rodičia, dňa 18.11. 2022 (piatok) majú žiaci udelené riaditeľské voľno z dôvodu šetrenia energií.

Všetky oznamy

Základná škola
Pri kríži 11
841 02 Bratislava
tel.č.: 02/64 366 942

Zástupkyňa pre I.stupeň

Mgr. Veronika Černáková
0911 972 541
cernakova@prikrizi.sk

utorok, streda:
14:00 – 15:00

Zástupkyňa pre II.stupeň – poverená riadením školy

RNDr. Iveta Šteliarová
0911 972 065
steliarova@prikrizi.sk

utorok, streda:
14:00 – 15:00

Školská jedáleň

Mgr. Ingrid Tomaškovičová
0911 234 665
tomaskovicova@prikrizi.sk

utorok, streda:
14:00 – 17:00

Tajomníčka školy

Eva Syrovátková
02/643 669 42
0915 859 560
syrovatkova@prikrizi.sk

pondelok, streda, štvrtok:
07:30 – 15:00

utorok:
07:30 – 17:00

piatok:
07:30 – 12:00

Školské správy

Hviezdoslavov Kubín 2023

Dňa 25. 1. 2023 v okresnom kole celonárodnej súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko zvíťazil Adam Beťko zo 7. C.

Imatrikulácia prváčikov

31.1. bol významný deň pre našich prváčikov. Nielenže dostali svoje prvé vysvedčenia v škole, ale boli aj imatrikulovaní do žiackeho cechu prváckeho.

Spolupráca s Logiscool

Logiscool, škola programovania, prišla spestriť naše hodiny informatiky a ukazuje deťom, aké vie byť programovanie zábavné.

Kalendár

Darujte nám 2% z vašich daní

Takto vyzbierané peniaze použijeme na organizáciu mimoškolských vzdelávacích aktivít

Galéria prác našich žiakov

Podporili nás

nadácia BVS logo
Nadacia televizie Markiza logo
Podporili nas - Bratislavsky samospravny kraj - najlepsie miesto pre zivot

Podporili nás