Pri kríži

Učíme sa tvorivo a pre život

Počítačové triedy

Školský klub detí

školská knižnica

Voľnočasové krúžky

Dôležité oznamy
V dňoch 21.6. – 29.6. sa budú obedy vydávať v čase od  11:15 – 13:15 hod. 30.6. od 11:00 – 13:00…
Vážení rodičia, od pondelka 3.5. 2021 už nie je povinné preukazovať sa negatívnym testom žiaka ani zákonného zástupcu. …
dovoľte, aby sme Vás informovali, že od 26. 4. 2021 (vrátane) obnovujeme prevádzku školy na celom II. stupni. Vzdelávanie bude prebiehať prezenčnou formou…

Základná škola
Pri kríži 11
841 02 Bratislava
tel.č.: 02/64 366 942

Riaditeľka školy

Mgr. Iveta Mikšíková
02/644 637 68, 0911 227 834
miksikova@prikrizi.sk

utorok: 
14:00-15:00

Zástupkyňa pre I.stupeň

Mgr. Veronika Černáková
0911 972 541
cernakova@prikrizi.sk

utorok, streda:
14:00-15:00

Zástupkyňa pre II.stupeň

RNDr. Iveta Šteliarová
0911 972 065
steliarova@prikrizi.sk

utorok, streda:
14:00-15:00

Školská jedáleň

Mgr. Ingrid Tomaškovičová
0911 234 665
tomaskovicova@prikrizi.sk

utorok, streda:
14:00-17:00

Tajomníčka školy

Eva Syrovátková
02/643 669 42
0915 859 560
syrovatkova@prikrizi.sk

pondelok, streda, štvrtok:
07:30-15:00

utorok:
07:30-17:00

piatok:
07:30-12:00

Školské správy

Dňa 23.6.2021 nás prišla do ŠKD navštíviť žiačka 9.A triedy Petra Matalová so svojim psíkom Dexterom.

Kalendár

Žiadne blížiace sa udalosti

Darujte nám 2% z vašich daní

Takto vyzbierané peniaze použijeme na organizáciu mimoškolských vzdelávacích aktivít

Podporili nás

nadácia BVS logo