Zápis sa blíži

Pozývame Vás na virtuálnu prehliadku našej školy

Nakoľko v súčasnej situácii nie je možné, aby sme Vás v našej škole privítali osobne, prezrite si priestory našej školy aspoň virtuálne

Počítačové triedy

Školský klub detí

školská knižnica

Voľnočasové krúžky

Pri kríži

Učíme sa tvorivo a pre život

Dôležité oznamy
dovoľte, aby sme Vás informovali, že od 19. 4. 2021 (vrátane) obnovujeme prevádzku školy na II. stupni – 8. a 9. ročník. Vzdelávanie bude prebiehať prezenčnou formou…
Na základe zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie predpokladáme, že po veľkonočných prázdninách nastane zmena, a s veľkou pravdepodobnosťou sa začneme riadiť nie celoslovenským, ale regionálnym covid automatom. …
Vážení rodičia, vzhľadom k súčasnej situácii sme nútení pristúpiť k zápisu detí v aj v tomto školskom roku prostredníctvom online prihlášky. Online prihlášky budeme prijímať od 19. apríla 2021 do 27.apríla 2021 elektronickou formou. …
Mestská časť Bratislava-Dúbravka od 8.3. 2021 obnovuje prezenčné vyučovanie v materských a základných školách na prvom stupni (na druhom stupni naďalej prebieha vyučovanie dištančne). Prednostne je určené pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce mimo bydliska. …
Na základe rokovania starostov a krízového štábu mestskej časti- Bratislava-Dúbravka bude organizácia základných a materských škôl pokračovať po 22. februári v súčasnom režime….

Základná škola
Pri kríži 11
841 02 Bratislava
tel.č.: 02/64 366 942

Riaditeľka školy

Mgr. Iveta Mikšíková
02/644 637 68, 0911 227 834
miksikova@prikrizi.sk

utorok: 
14:00-15:00

Zástupkyňa pre I.stupeň

Mgr. Veronika Černáková
0911 972 541
cernakova@prikrizi.sk

utorok, streda:
14:00-15:00

Zástupkyňa pre II.stupeň

RNDr. Iveta Šteliarová
0911 972 065
steliarova@prikrizi.sk

utorok, streda:
14:00-15:00

Školská jedáleň

Mgr. Ingrid Tomaškovičová
0911 234 665
tomaskovicova@prikrizi.sk

utorok, streda:
14:00-17:00

Tajomníčka školy

Eva Syrovátková
02/643 669 42
0915 859 560
syrovatkova@prikrizi.sk

pondelok, streda, štvrtok:
07:30-15:00

utorok:
07:30-17:00

piatok:
07:30-12:00

Školské správy

Darujte nám 2% z vašich daní

Takto vyzbierané peniaze použijeme na organizáciu mimoškolských vzdelávacích aktivít

Podporili nás