Facebook Youtube

Pri kríži

Učíme sa tvorivo a pre život

Počítačové triedy

Školský klub detí

školská knižnica

Voľnočasové krúžky

Dôležité oznamy
Aby sme nový K Park získali, potrebujeme, aby sme sa v mestskej časti spojili pri hlasovaní a spoločne si „vyklikali“ športovo-oddychový priestor pre Dúbravčanov….
Zvončeky už zvonia a ihličie vonia, svetlo sviečok mihotavé, Vianoce k nám prišli práve. Preto sviatky krásne majte, v pohode ich prežívajte. praje celý kolektív ZŠ Pri kríži….
Milí rodičia, v spolupráci so ZRPŠ Pri kríži, sme sa rozhodli zabezpečiť mliečny automat na našu školu. Mliečny automat nám dodá firma RAJO, s. r. o. a má tieto výhody: …
Ďakujeme ZRPŠ Pri kríži a Bratislavskému samosprávnemu kraju za finančnú podporu. Aj s ich pomocou sa  nám podarilo vyriešiť nedostatočné šatňové priestory. Druhostupniari užívajú od nového školského roku nové šatňové skrinky, takže sa nám darí lepšie udržiavať čistotu a poriadok v šatniach. Veríme, že bude menej dochádzať ku stratám…
Milí žiaci a rodičia! Naša škola sa zapojila do zberovej súťaže: Recyklohry: SMS Starý mobil sem! Budeme odovzdávať staré mobily s evidenciou jednotlivých žiakov a počtom nimi odovzdaných mobilov….
Platby za školský klub detí, ktoré sú uhradené v danom mesiaci, Vám budú svietiť až pokiaľ platby nepreklopím. …

Základná škola
Pri kríži 11
841 02 Bratislava
tel.č.: 02/64 366 942

Riaditeľka školy

Mgr. Iveta Mikšíková
02/644 637 68, 0911 227 834
miksikova@prikrizi.sk

utorok: 
14:00-15:00

Zástupkyňa pre I.stupeň

Mgr. Veronika Černáková
0911 972 541
cernakova@prikrizi.sk

utorok, streda:
14:00-15:00

Zástupkyňa pre II.stupeň

RNDr. Iveta Šteliarová
0911 972 065
steliarova@prikrizi.sk

utorok, streda:
14:00-15:00

Školská jedáleň

Mgr. Ingrid Tomaškovičová
0911 234 665
tomaskovicova@prikrizi.sk

utorok, streda:
14:00-17:00

Tajomníčka školy

Eva Syrovátková
02/643 669 42
0915 859 560
syrovatkova@prikrizi.sk

pondelok, streda, štvrtok:
07:30-15:00

utorok:
07:30-17:00

piatok:
07:30-12:00

Školské správy

Kalendár

Žiadne blížiace sa udalosti

Darujte nám 2% z vašich daní

Takto vyzbierané peniaze použijeme na organizáciu mimoškolských vzdelávacích aktivít

Podporili nás

Podporili nas - Bratislavsky samospravny kraj - najlepsie miesto pre zivot
nadácia BVS logo
Nadacia televizie Markiza logo