Organizácia vyučovania počas TESTOVANIA 9 – 20.3.

Vážení rodičia,

z dôvodu konania celoslovenského testovania deviatakov – Testovanie 9 –bude dňa 20.3. (streda) pre 2. stupeň upravené vyučovanie nasledovne:

5. ročník – bude sa učiť 4 vyučovacie hodiny.

6. – 8. ročník – bude sa učiť dištančne formou pracovných listov a úloh, ktoré vypracujú žiaci doma.

Bližšie informácie žiakom poskytnú triedni učitelia.