Facebook Youtube

Školské prázdniny

Jesenné prázdniny

sú od 28. októbra do 29.októbra 2021. Vyučovanie sa
začína 2. novembra 2021 (utorok).
 

Vianočné prázdniny 

sú od 23. decembra 2021 do 7.januára 2022. Vyučovanie
sa začína 10. januára 2022 (pondelok).
 

Polročné prázdniny 

sú 4. februára 2022 (piatok). Vyučovanie sa začína 7.
februára 2022 (pondelok).
 

Jarné prázdniny

sú od 28. februára 2022 do 4. marca 2022. Vyučovanie sa
začína 7. marca 2022 (pondelok).
 

Veľkonočné prázdniny

sú od 14. apríla 2022 do 19. apríla 2022. Vyučovanie sa
začína 20. apríla 2022 (streda).
 

Letné prázdniny

sú od 1. júla 2022 do 2.
septembra 2022. Vyučovanie sa začína 5. septembra 2022 (pondelok).