Školské prázdniny

Jesenné prázdniny

sú od 29. októbra do 30.októbra 2020. Vyučovanie sa
začína 2. novembra 2020 (pondelok).
 

Vianočné prázdniny 

sú od 23. decembra 2020 do 7.januára 2021. Vyučovanie
sa začína 8. januára 2021 (piatok).
 

Polročné prázdniny 

sú 1. februára 2021 (pondelok). Vyučovanie sa začína 2.
februára 2021 (utorok).
 

Jarné prázdniny

sú od 1. marca 2021 do 5. marca 2021. Vyučovanie sa
začína 8. marca 2021 (pondelok).
 

Veľkonočné prázdniny

sú od 1. apríla 2021 do 6. apríla 2021. Vyučovanie sa
začína 7. apríla 2021 (streda).
 

Letné prázdniny

sú od 1. júla 2021 do 31.
augusta 2021. Vyučovanie sa začína 2. septembra 2021 (štvrtok).