7:00 – 7:45

0. vyučovacia hodina

7:40 – 7:55

príchod do školy 

8:00 – 8:45

1. vyučovacia hodina

8:50 – 9:35

2. vyučovacia hodina

15 min. desiatová prestávka

9:50 – 10:35

3. vyučovacia hodina

20 min. veľká prestávka

10:55 – 11:40

4. vyučovacia hodina

11:55 – 12:40

5. vyučovacia hodina

12:50 – 13:35

6. vyučovacia hodina

obedňajšia prestávka

14:00 – 14:45    

7. vyučovacia hodina

14:50 – 15:35

8. vyučovacia hodina