Štúrov Zvolen 2024

ZŠ Pri kríži sa každoročne právom pýši vysokou úrovňou rétorických schopností svojich žiakov, ktorí dokážu argumentačne veľmi fundovane reagovať na mnohé aktuálne témy, je to potvrdením ich výborného všeobecného prehľadu, ktorý si počas rokov štúdia naprieč všetkými vyučovacími predmetmi cielene rozvíjajú, formuje sa u nich tak zdravá miera sebavedomia a disponujú potrebným kritickým myslením, ktoré ich bude sprevádzať počas všetkých životných výziev v budúcnosti.

        Aj tento rok sa 14 žiakov zo 7. – 9. ročníka predviedlo na školskom kole súťaže v rétorike – Štúrov Zvolen, kde sa najprv prezentovali svojím už vopred pripraveným prejavom a následne si ôsmi postupujúci vyžrebovali témy na rýchlu improvizáciu v kole druhom. Zvolená metodika kopírovala priebeh súťaže, ktorá postupujúceho čaká v okresnej konkurencii.

      Rečníci porotu zaujali a nebolo ľahké vybrať víťazov. Osobitná pochvala patrí siedmakom, ktorí sa popri starších žiakoch nestratili a ich výkon bude v nasledujúcich rokoch len gradovať.

Výsledky:

  1. Matej Skalský (VIII. C), postup do OK
  2. Júlia Chorvátová (VIII. A)
  3. Lucia Čatlošová (VII. C)

Čestné uznanie: Karol Krajňák (VII. B)

                             Gratulujeme!

  Mgr. Ján Dano