Školský obvod Základnej školy, Pri kríži 11, tvoria ulice:

Brižitská
Cabanova
Čiernohorská
Fedákova
Gallayova
Homolova
Jadranská
Kajerka
Karola Adlera
Kristy Bendovej
Martina Granca
Moyšova
Novodvorská
Ožvoldíkova
Pekníkova
Pod záhradami
Popovova
Pri kríži
Repašského
Štepná
Tranovského
Žatevná