Prihlášky na stredné školy

Termín 20.3. si striehli najmä žiaci deviatych ročníkov. Ale aj mnohí piataci a ôsmaci sa rozhodli pokúsiť sa uspieť na prijímacích pohovoroch na stredné školy.

K dnešnému dňu sme tak potvrdili spolu 356 prihlášok. Okrem našich deviatakov si prihlášku podalo 23 piatakov a 37 ôsmakov.

Rada by som poďakovala za spoluprácu žiakom i rodičom a všetkým, ktorí sa rozhodli skúsiť šťastie, držíme palce.

Miriam Siposová