Deň narcisov

Dňa 18.4. sa naša škola zapojila do celoslovenskej zbierky Deň narcisov, ktorú organizuje Liga proti rakovine. Členovia žiackej rady zorganizovali zbierku v jednotlivých triedach i v blízkom okolí školy. Zamestnanci školy, rodičia a žiaci prispeli do zbierky celkovou sumou 979 eur. Sme radi, že naši žiaci sa stali súčasťou posolstva zbierky, že zdravie je to najcennejšie, čo máme a že pomoc je dôležitá.