22. marec Svetový deň vody

Vode sa hovorí aj modré zlato, pretože v mnohých oblastiach sveta je jej žalostne málo. Problém jej nedostatku v dôsledku sucha ešte znásobujú vojny a napätá geopolitická situácia. Aj dnes žijú na svete miliardy ľudí bez prístupu k čistej a vyhovujúcej vode. Svetový deň vody nám každoročne 22. marca pripomína, že voda je vzácna, musíme si ju vážiť a nesmieme ňou plytvať. Témou tohtoročného Svetového dňa vody je Voda za mier .

My sme si tento deň pripomenuli tradične v modrom  oblečení.

Vodohospodárska výstavba, štátny podnik pripravil pre tretiakov zaujímavý workshop. Prváčikovia, sa dozvedeli a ilustrovali  príbeh vodnej kvapky, naučili sa informácie o čističkách vody a na interaktívnej podlahe „vyčistili potoky“.  V každej triede si žiaci v tento deň pripravili aktivity, ktoré smerovali k podpore informovanosti verejnosti o význame vody.