Zápis do 1. ročníka

V dňoch 17. a 18. apríla sa na školách v Dúbravke konal zápis do prvého ročníka. Stretli sme sa s mnohými šikovnými a krásnymi predškolákmi a strávili sme s nimi príjemné popoludnia.

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa rozhodli zapísať svojho budúceho prváčika do našej školy za prejavenú dôveru.