Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ Karloveská

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves vyhlasuje výberové konanie na obsadenie riaditeľa Základnej školy Karloveská 61, Bratislava s predpokladaným nástupom 1. júla 2024.