Občianske združenie ZRPŠ Pri Kríži

Občianske združenie ZRPŠ Pri Kríži pôsobí v škole od roku 2015 a našim hlavným cieľom je zlepšenie materiálnych a finančných podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu v škole, na podporu vzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít a zážitkového vzdelávania. V spolupráci s vedením školy pripravujeme projekty a získavame financovanie aktivít pre deti. Svoje aktivity financujeme z členských príspevkov, 2% z daní, darov a rôznych grantov.

Získané prostriedky použijeme na rekonštrukciu interiéru a exteriéru školy, doplnenie učebných pomôcok, nákup odbornej literatúry a IKT techniky.

Informácie o aktuálnom dianí nájdete na našej fb stránke, na webe školy, v Edupage, na nástenkách pri vchodoch do školy a e-mailami cez zástupcov tried.

Príspevky ZRPŠ platné v školskom roku 2022/2023:

1.     členský príspevok ZRPŠ 30 eur na rodinu
2.     príspevok na hygienické potreby 12 eur na každé dieťa navštevujúce ZŠ Pri kríži
3.     príspevok do Školského klubu detí (ŠKD) 10 eur na každé dieťa navštevujúce ŠKD

Budeme radi ak členské príspevky uhradíte do 31. októbra 2022 (môžete uhradiť počas školského roka).

Príspevky je možné uhradiť

  • cez Edupage–  záložka PLATBY (všetky údaje sú zadané priamo v Edupage, identifikácia platby cez pridelený variabilný symbol dieťaťa)
  • VIAMO (TB, VÚB) – okamžité priradenie platby
  • PAYME (ČSOB, SLSP, TB a VÚB) – priradenie platby po spracovaní výpisu
  • bankovým prevodom na účet vo Fio banke (IBAN SK5183300000002200864670, do správy pre prijímateľa uveďte priezvisko a meno dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje) – priradenie platby po spracovaní výpisu

Akékoľvek otázky, pripomienky, nápady a požiadavky adresujte na zrpsprikrizi@gmail.com

Privítame aktívnych rodičov a priateľov školy, ktorí nám pomôžu realizovať naše nápady a pomôžu spríjemniť prostredie, kde naše deti trávia tak veľa času.

Tešíme sa na Vašu podporu a spoluprácu.

Zoznam zástupcov – rodičovská rada šk.rok 2022-2023

Stanovy

Súhlas na spracovanie osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Predseda ZRPŠ

 

Daniela Mlynárová

mail: zrpsprikrizi@gmail.com

Číslo účtu: SK5183300000002200864670