Občianske združenie ZRPŠ Pri Kríži

Občianske združenie ZRPŠ Pri Kríži pôsobí v škole od roku 2015 a našim hlavným cieľom je zlepšenie materiálnych a finančných podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu v škole, na podporu vzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít a zážitkového vzdelávania. V spolupráci s vedením školy pripravujeme projekty a získavame financovanie aktivít pre deti. Svoje aktivity financujeme z členských príspevkov, 2% z daní, darov a rôznych grantov.

Získané prostriedky použijeme na podporu zážitkového vyučovania našich detí (exkurzie, výlety, besedy, divadlo, tvorivé dielne, cudzie jazyky..), športových a kultúrnych podujatí, cien pre deti, kreatívneho materiálu, učebných a špeciálnych pomôcok, literatúry, IKT techniky, rekonštrukciu interiéru a exteriéru školy, doplnenie učebných pomôcok, nákup odbornej literatúry a IKT techniky.

Informácie o aktuálnom dianí nájdete na našej fb stránke, na webe školy, v Edupage, na nástenkách pri vchodoch do školy, e-mailami a cez zástupcov tried.

Príspevky ZRPŠ platné v školskom roku 2023/2024:

1.     členský príspevok ZRPŠ 30 eur na žiak
2.     príspevok do Školského klubu detí (ŠKD) 10 eur na každé dieťa navštevujúce ŠKD za rok

Budeme radi ak členské príspevky uhradíte do 31. októbra 2023 (môžete uhradiť i počas školského roka).

Oba príspevky je možné uhradiť cez Edupage–  záložka PLATBY (všetky údaje sú zadané priamo v Edupage, identifikácia platby cez pridelený variabilný symbol dieťaťa)

  • VIAMO (TB, VÚB) – okamžité priradenie platby
  • PAYME (ČSOB, SLSP, TB a VÚB) – priradenie platby po spracovaní výpisu v ďalšom mesiaci
  • bankovým prevodom – priradenie platby po spracovaní výpisu v ďalšom mesiaci

Akékoľvek otázky, pripomienky, nápady a požiadavky adresujte na zrpsprikrizi@gmail.com

Privítame aktívnych rodičov a priateľov školy, ktorí nám pomôžu realizovať naše nápady a pomôžu spríjemniť prostredie, kde naše deti trávia tak veľa času.

Tešíme sa na Vašu podporu a spoluprácu.

Zoznam zástupcov – rodičovská rada šk.rok 2023-2024

Stanovy

Súhlas na spracovanie osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Predseda ZRPŠ

Daniela Mlynárová

mail: zrpsprikrizi@gmail.com

Číslo účtu: SK5183300000002200864670

Združenie rodičov a priateľov pri Základnej škole Pri kríži

Pri kríži 11
84102 Bratislava

IČO:                             48413585
DIČ:                             2120453434

mail: zrpsprikrizi@gmail.com

Príspevky ZRPŠ IBAN: 
SK51 8330 0000 0022 0086 4670
Detská atletika IBAN: 
SK68 8330 0000 0026 0136 2911