Facebook Youtube

Krúžky

Krúžky v školskom roku 2020/2021

Názov krúžku

Meno vyučujúceho

Kontakt

Varenie

Mgr. Alžbetkinová

alzbetkinova@prikrizi.sk

Seminár SJL

Mgr. Rabajdová

rabajdova@prikrizi.sk

Príprava na T9 zo SJL

Mgr. Dano

dano@prikrizi.sk

Historický kalendár

Mgr. Čajková

cajkova@prikrizi.sk

Anglický jazyk

Mgr. Brúderová

bruderova@prikrizi.sk

Školský časopis

Mgr. Junková

junkova@prikrizi.sk

Príprava T9

Mgr. Práznovská

praznovska@prikrizi.sk

Mladý záchranár

PhDr. Martin Štelzer

martin.stelzer@szu.sk

Šachový krúžok

Mgr. Šipeky

ladislav@sipeky.sk

0903 214 201

Krúžky ŠKD

Beata Oškerová

oskerova@prikrizi.sk

Detská atletika

Ing.Mlynárová, Mgr. Koláriková

mlynarova.daniela@gmail.com

0903789450

Som FIT

Ing.Mlynárová, Mgr. Koláriková

mlynarova.daniela@gmail.com

0903789450

Hraj na tie nohy(športový klub)

Mgr.Šatka

radek.satka@dubravka.sk

0911707010

www.pohybpredeti.sk

Akrobatický Rock and roll

Mgr.Kuťka

tomaskutka111@gmail.com

0902 834 949

Florbal Galaktikos

Mgr.Polák

marian.polak@gmail.com 

0905560348


MBK Karlovka Basketbal

Jozef Vaňo