Krúžky v školskom roku 2022/2023

 1. Školský časopis – Mgr. Zuzana Rybaničová
 2. Šperkársky krúžok – Mgr. Zuzana Rybaničová
 3. Happy Dance Kids – p. Petrášová
 4. Príprava na T9 zo SJL – Mgr. Ján Dano
 5. Varenie a pečenie – Mgr. Katarína Rabajdová
 6. Detská atletika – Ing. Daniela Mlynárová
 7. Príprava ANJ – Mgr. Petra Brúderová
 8. Nemecký jazyk – Mgr. Soňa Gillányiová
 9. Legorobotika – Mgr. Michaela Bulíková
 10. Anglický jazyk – International House
 11. Loptové hry basketbal – MBK Dúbravka
 12. Krúžky ŠKD – p. Oškerová