Súťaž v rétorike 2020/2021

Dňa 27. 5. 2021 sa ZŠ Pri kríži ozývali zvučné hlasy našich rečníkov, ktorých výber sa
stretol i tento školský rok pri príležitosti vzájomného priateľského zápolenia.