Súťaž v rétorike 2020/2021


Dňa 27. 5. 2021 sa ZŠ Pri kríži ozývali zvučné hlasy našich rečníkov, ktorých výber sa stretol i tento školský rok pri príležitosti vzájomného priateľského zápolenia. Nerozhodovali však percentá či strelené góly, ale súlad verbálnej i neverbálnej stránky individuálnej prezentácie pred publikom a porotou. Tú žiaci kvalitou svojej argumentácie, schopnosťou improvizovať, všeobecným rozhľadom, oduševnením a úprimným zápalom skutočne nadchli, preto vybrať tých najlepších nebolo vôbec ľahké. Prekvapili siedmaci, ktorí úspešne zvládli boj s trémou a ich výkony sú cenným prísľubom do budúcna.
Sme hrdí na našich žiakov, ktorí dokážu tak fundovane prezentovať svoje názory s vysokou mierou prejavenej odbornosti, kritického myslenia, citu a ohľaduplnosti. Veríme, že zážitky zo súťaže, uznanie spolužiakov a slová chvály od poroty im budú motiváciou do rozvoja ďalšieho rečníckeho rastu.
Výsledky:

  1. miesto: Martin Jamrich (VIII. B)
  2. miesto: Michaela Miriam Chorvátová (IX. A)
  3. miesto: Alexandra Tóthová (VIII. B)
  4. miesto: Tamara Novotná (VIII. A)
    Čestné uznanie: Tamara Lagin (VII. B)
    Gratulujeme!
    Mgr. Ján Dano