Zážitkové vyučovanie 2.B triedy

Zážitkové vyučovanie žiakov 2.B na hodine prvouky zamerané na vlastnosti látok, filtráciu a odparovanie.