Vyjadrenie starostu MČ Bratislava – Dúbravka

Vážení rodičia, v súčasnej dobe všetky samosprávy čelia dopadom pretrvávajúcej inflácie a vládnych opatrení. Inflácia zvyšuje náklady a vládne opatrenia okrem nárastu nákladov (zvyšovanie platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov, zvyšovanie hodnoty gastrolístkov) aj znižujú príjmy (zvýšenie daňového bonusu na dieťa). Najväčšie príjmy do rozpočtu mestskej časti sú totiž podielové dane a práve daňovým bonusom sa tento príjem znižuje. Aby…