Starý mobil sem!

Milí žiaci a rodičia!
Naša škola sa zapojila do zberovej súťaže: Recyklohry: SMS Starý mobil sem! Budeme odovzdávať staré mobily s evidenciou jednotlivých žiakov a počtom nimi odovzdaných mobilov.