Všetci naši deviataci prijatí

S radosťou oznamujeme, že dnešným dňom sú všetci naši deviataci úspešne prijatí na stredné školy. Niektorí čakali na dobrú správu dlhšie, ale každý nakoniec nastúpi na strednú školu podľa svojho výberu. Sme hrdí, pyšní a prajeme im veľa síl, úspechov a optimizmu. Nech všetci stretnete na stredných školách skvelých mladých ľudí a učiteľov, ktorí budú pre vás inšpiráciou….

Športový deň

Milí naši priatelia školy, všetci sa už tešíme na 1.6. (sobota), kedy štartuje ďalší ročník nášho futbalového turnaja. Podrobný časový rozpis, či propozície nájdete v priloženom súbore.

Stretnutie rodičov CLIL tried a vedenia z International House Bratislava

Milí rodičia, radi by sme Vás pozvali na informatívne rodičovské stretnutie, ktoré sa uskutoční v priestoroch školy v jedálni ZŠ Pri Kríži.Témou stretnutie budú informácie o pokračovaní programu vo ďalšom ročníku a bude aj priestor na vaše otázky.Tešíme sa na stretnutie.. Termíny sú určené pre jednotlivé ročníky: budúci prváčikovia: 10.4. od 16:00 -17:00 h.3. ročník: 10.4. od 17.30-18.30.2. ročník:…

Prihlášky na stredné školy

Termín 20.3. si striehli najmä žiaci deviatych ročníkov. Ale aj mnohí piataci a ôsmaci sa rozhodli pokúsiť sa uspieť na prijímacích pohovoroch na stredné školy. K dnešnému dňu sme tak potvrdili spolu 356 prihlášok. Okrem našich deviatakov si prihlášku podalo 23 piatakov a 37 ôsmakov. Rada by som poďakovala za spoluprácu žiakom i rodičom a všetkým, ktorí sa rozhodli skúsiť…