Facebook Youtube

Dôležité oznamy

Podľa § 150 ods. 5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľka Základnej školy Pri kríži udeľuje dňa 18.05. 2022 (streda) riaditeľské voľno pre žiakov 6.- 9. ročníka z dôvodu organizačného zabezpečenia celoslovenského testovania „TESTOVANIE 5“. S pozdravom        Mgr. Iveta Mikšíková…
Vzhľadom na zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie COVID-19 Vám chcem oznámiť, že od štvrtka 21. apríla 2022 sa zmiernia opatrenia v oblasti prekrytia dýchacích ciest a domácej karantény úzkych kontaktov….
Podľa § 150 ods. 5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľka Základnej školy, Pri kríži 11 841 02 Bratislava, udeľujem dňa 6.4.2022 (streda) riaditeľské voľno pre žiakov 5.-8. ročníka …
Aby sme nový K Park získali, potrebujeme, aby sme sa v mestskej časti spojili pri hlasovaní a spoločne si „vyklikali“ športovo-oddychový priestor pre Dúbravčanov….

Blížiace sa udalosti

[events-calendar-templates category="all" template="minimal-list" style="style-3" date_format="full" start_date="" end_date="" limit="3" order="ASC" hide-venue="no" socialshare="no" time="future"]