Dôležité oznamy

dovoľte, aby sme Vás informovali, že od 19. 4. 2021 (vrátane) obnovujeme prevádzku školy na II. stupni – 8. a 9. ročník. Vzdelávanie bude prebiehať prezenčnou formou…
Na základe zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie predpokladáme, že po veľkonočných prázdninách nastane zmena, a s veľkou pravdepodobnosťou sa začneme riadiť nie celoslovenským, ale regionálnym covid automatom. …
Vážení rodičia, vzhľadom k súčasnej situácii sme nútení pristúpiť k zápisu detí v aj v tomto školskom roku prostredníctvom online prihlášky. Online prihlášky budeme prijímať od 19. apríla 2021 do 27.apríla 2021 elektronickou formou. …
Mestská časť Bratislava-Dúbravka od 8.3. 2021 obnovuje prezenčné vyučovanie v materských a základných školách na prvom stupni (na druhom stupni naďalej prebieha vyučovanie dištančne). Prednostne je určené pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce mimo bydliska. …
Na základe rokovania starostov a krízového štábu mestskej časti- Bratislava-Dúbravka bude organizácia základných a materských škôl pokračovať po 22. februári v súčasnom režime….