Dôležité oznamy

Na základe rokovania starostov a krízového štábu mestskej časti- Bratislava-Dúbravka bude organizácia základných a materských škôl pokračovať po 22. februári v súčasnom režime….
Od 1. februára dochádza k úprave online rozvrhov na 1. aj 2. stupni. Časová dotácia niektorých predmetov bola navýšená, nakoľko naďalej pokračujeme v dištančnej forme vzdelávania….
Vážení rodičia, od stredy  20.1. 2021 začíname v školskom klube detí pracovať dištančnou formou. Spájať s deťmi sa budeme  3x do týždňa v čase  od 15.00 -16.00 hod. Ak pani vychovávateľka pracuje v tom čase prezenčne v škole, pripájať sa nebude. Tešíme sa na Vás….