Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Rady školy za zástupcov rodičov

RNDr. Iveta Šteliarová, poverená riadením ZŠ Pri kríži 11, Bratislava, oznamuje, že dňa 22.9.2022 od 14:00 hod. sa budú konať v priestoroch školy voľby do Rady školy, za zástupcov rodičov žiakov Základnej školy Pri kríži 11, 841 02 Bratislava. Návrhy na kandidátov do volieb, ako zástupcov rodičov do Rady školy, je potrebné predložiť v písomnej…

13. septembra – Svetový Deň pozitívneho myslenia

Septembrová 13-tka nie je nešťastným číslom, ale naopak, môže  pôsobiť i pozitívne. Vo svete sa denne dejú negatívne veci,  ale i v našich osobných životoch prichádzajú každodenné problémy, väčšie i menšie. Pozitívnym myslením si máme v tento deň navodiť myseľ na pozitívny smer.Pretože negativita na nás vplýva a zasahuje do nášho života viac, ako si myslíme, psychicky aj fyzicky. Poznáte múdrosti ako:Na…