ČÍTAME PRE RADOSŤ

Naša škola sa prihlásila do rozvojového projektu ,,Čítame pre radosť“ a bola úspešná. Získali sme 1500 eur na nákup kníh do triednych knižníc.

Cieľom tohto projektu je posilnenie pozitívneho vzťahu ku knihám a čítaniu a budovanie čitateľského sebavedomia u detí a mladších žiakov, pričom hlavným cieľom je zriadiť alebo doplniť triedne knižnice.

Knihy sú skvelé. Nielenže vám otvárajú bránu k múdrosti a rozširujú vaše obzory, robia nás aj lepšími ľuďmi, parádne si pri nich oddýchneme a zlepšujú kvalitu nášho života. Preto sa snažíme viesť aj naše deti k láske ku knihám. Nie nadarmo sa hovorí: -,,Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si.“

Aby sme pre deti vybrali čo najlepšie knihy s kolegynkami sme sa vybrali priamo do kníhkupectva kde sme sa na chvíľu preniesli do sveta fantázie. Ďakujem p.učiteľkám Adrike Benickej, Ingrid Jančiarovej a Ingrid Cvečko Oršulovej za pomoc pri výbere úžasných kníh, ktoré budú putovať do našich tried. Verím, že sme vybrali čo najlepšie a tešíme sa, že čoskoro príde do našich tried niečo vyše 200 kníh, ktoré verím urobia našim deťom radosť a budú si ich radi brať do rúk, čítať ich a že im prinesú do života veľa zaujímavého a poučného.

Ingrid Ftáčniková