Návšteva z ambasády

Dňa 22.02.2024 sme na našej škole privítali predstaviteľov japonskej ambasády – pána Motoyamu spolu s pani Želinskou.

Na besede o sviatkoch/kultúre/festivaloch a písme Japonska sa zúčastnili žiaci 6. ročníka. Spoločne sme sa dozvedeli o najvýznamnejších sviatkoch, tradičných jedlách a pozdravoch v japonskom jazyku.

Poučná a zaujímavá beseda zaujala, žiaci prišli pripravený s otázkami v anglickom jazyku, tí odvážnejší aj v japončine a veselo sa diskutovalo.

Ďakujeme srdečne japonskej ambasáde a tešíme sa aj na ďalšie návštevy.