Štúrov Zvolen – víťazstvo v okresnom kole!

Dňa 24. 4. 2024 žiak VIII. C, Matej Skalský, úspešne reprezentoval našu školu v rétorike na prestížnej súťaži Štúrov Zvolen, kde upútal porotu i prítomných divákov aktuálnosťou a celospoločenským presahom zvolenej témy. Svoju snahu zavŕšil nakoniec celkovým víťazstvom v II. kategórii, to mu zabezpečilo priamy postup do Zvolena. Tam predvedie svoje rečnícke umenie v konkurencii tých najlepších z celého Slovenska.

Matej, sme veľmi hrdí na tvoj veľký úspech, ktorý je zaslúženým ocenením dlhoročného príkladného prístupu k štúdiu, úprimného zápalu a pozitívnej motivácie. Veríme, že ťa čaká zážitok, na ktorý budeš aj po rokoch spomínať s dobrým pocitom a zadosťučinením.

    Mgr. Ján Dano