Štúrov Zvolen 2022

Dňa 3. 5. 2022 sa 14 žiakov zo 7. – 9. ročníka našej školy zúčastnilo školského kola súťaže v rétorike – Štúrov Zvolen.

DEŇ NARCISOV

Dňa 28.4. sa naša škola zapojila do celoslovenskej zbierky Ligy proti rakoviny Deň narcisov.