Štúrov Zvolen 2022

Dňa 3. 5. 2022 sa 14 žiakov zo 7. – 9. ročníka našej školy zúčastnilo školského kola súťaže v rétorike – Štúrov Zvolen. Školské kolo simulovalo podmienky kola okresného a bolo rozdelené na dve časti. V prvej žiaci pred porotou i prítomnými spolužiakmi vystúpili so svojimi už vopred pripravenými rečníckymi príspevkami vo forme úvah. Do druhého kola postúpilo šesť najlepších, ktorí si ďalšiu tému náhodne vyžrebovali.

Súťažné výkony všetkých žiakov dosahovali vysokú úroveň a sme milo prekvapení, akou mierou všeobecného rozhľadu, kritického myslenia a schopnosti sebareflexie naši žiaci disponujú. Dokázali, že vedia aj otvorene komunikovať o svojich citoch a prežívaní, nebránia sa postaviť aj ťažším výzvam súčasného sveta so zdravým sebavedomím a tak potrebným nadhľadom. 

Po druhom súťažnom kole stála porota pred skutočne ťažkým rozhodovaním a nakoniec sa rozhodla udeliť aj delené druhé miesto. Víťazka Alexandra Tóthová z 9. B nás bude reprezentovať v okresnom kole. Oceňujeme, že si našla čas a súťaže sa zúčastnila aj počas náročného obdobia prijímacích skúšok.

Výsledky:

1. Alexandra Tóthová (9. B)

2. Tamara Lagin (8. B), Michal Pivka (8. B)

3. Tamara Novotná (9. A)

Gratulujeme!

                                                                                                             Mgr. Ján Dano