Marec  – mesiac knihy

Dňa 17.3.2022 sa v ŠKD uskutočnila  v školskej jedálni burza kníh, kde si deti mohli medzi sebou vymeniť svoje knihy, zakúpiť a predať.