Marec  – mesiac knihy

Dňa 17.3.2022 sa v ŠKD uskutočnila  v školskej jedálni burza kníh, kde si deti mohli medzi sebou vymeniť svoje knihy, zakúpiť a predať.  Pri tejto príležitosti navštívili aj školskú knižnicu, kde si deti prečítali vybranú knižku a napísali k nej príbeh s krásnou ilustráciou. Deti z 3.a 4. ročníka si na oddeleniach napísali svoje prvé ilustrované knižky.