Atletický štvorboj

Dňa 18.10. sa žiaci našej školy zúčastnili na atletických pretekoch medzi Dúbravskými základnými školami, ktoré sa konali na štadióne ZŠ Sokolíkova.

Chlapci a dievčatá rok narodenia 2012 až 2009 súperili v štyroch zaujímavých a technicky náročných disciplínach ako je beh na 50m cez prekážky, skok do výšky, vrh guľou a beh na 600m.

Najlepšie umiestnenia sa nám podarilo dosiahnuť v skoku do výšky dievčatá, kde naša žiačka 8. ročníka Jasmina Viecha krásnym výkonom 136 cm obsadila 1. miesto a vo vrhu guľou, kde taktiež naša žiačka 8. ročníka Elissa Belobradová obsadila 1. miesto.

V ďalších disciplínach sa nám už nepodarilo dosiahnuť pódiové umiestnenia a tak sme sa celkovo ako škola v bodovaní umiestnili na 5. mieste. Chlapcom a dievčatám však gratulujeme za zvládnutie náročných disciplín, ktoré viacerí vykonávali po prvý krát a veríme, že získané skúsenosti zúročia vo svojom ďalšom športovom raste.