Doprava a tvorivé dielničky

V pondelok 6.5. sa náš školsky dvor premenil na dopravné ihrisko, kde sme si zopakovali staré a osvojili nové znalosti z cestnej dopravy a 7.5. sa konali tvorivé dielničky ku dňu Matiek.