Návšteva u seniorov

Naši žiaci 9.C prišli svojou prítomnosťou spríjemniť chvíle seniorom z Centra sociálnych služieb NÁRUČ.

Spoločne sme si zahrali hry, rôzne aktivity, šachy či sa len príjemne porozprávali.

Obyvatelia tohto zariadenia nám na oplátku darovali úprimný úsmev a radosť z návštevy.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie.