PROJEKT: Internet je ako oheň – dobrý sluha, ale zlý pán

Naši žiaci, ale aj pedagógovia si rozšírili poznatky v oblasti bezpečnosti na internete. Spoločne sme sa naučili, že internet je, podobne ako oheň, dobrý sluha, ale zlý pán. Zistili sme, že i keď ho v dnešnej dobe pre svoj život nevyhnutne potrebujeme, je dôležité poznať riziká, ktoré so sebou prináša a nesmieme mu dovoliť, aby nás pohltil, alebo nebodaj celých spálil.

Pedagógovia absolvovali aktualizačné vzdelávanie. Mladší žiaci sledovali rozprávkové videá s témou ako sa bezpečne správať na internete a ich starší spolužiaci absolvovali interaktívne workshopy k tejto téme. Následne všetci žiaci, pod vedením pedagógov, tvorili obrázkové komiksy s témou: ,,Internet je ako oheň – dobrý sluha, ale zlý pán“. Niektorí stvárnili komiksy výtvarnými technikami, ďalší sa ich pokúsili zdramatizovať a všetci usilovne tvorili komiksy v online programe pre tvorbu komiksov. Takto získané poznatky a vytvorené komiksy, sme si v rámci projektového vyučovania a rovesníckeho vzdelávania vzájomne odprezentovali.

Poznatky o bezpečnom správaní sa na internete využívame pri tvorení a hraní interaktívnych náučných hier na našej novej a inšpirujúcej interaktívnej podlahe FLySky, ktorú sme si zakúpili vďaka príspevkov Združenia rodičov ZŠ Pri kríži a získanej finančnej podpore v rámci projektu ,,Internet je ako oheň – dobrý sluha, ale zlý pán“, podporenom v grantovom programe e- Školy pre budúcnosť Nadácie Orange. Za získanú finančnú podporu Vám veľmi pekne ďakujeme.

Autorka projektu Mgr. Ingrid Jančiarová