Matematický klokan

Tak ako po minulé roky, aj tento školský rok sa naše deti zúčastnili najväčšej medzinárodnej súťaže na svete. Každoročne sa do nej zapája niekoľko miliónov žiakov na celej zemeguli. Súťaž sa konala v apríli 2023 a prihlásených sme mali 56 našich detí (2. -4. roč.). Dvaja žiaci sa zúčastnili z 2. stupňa. Deťom sa súťaž veľmi páčila, úlohy boli doplnené pestrými obrázkami. Zadania úloh výborne podporujú rozvoj čítania s porozumením a všeobecný prehľad žiakov, výraznou mierou napomáhajú rozvíjaniu predstavivosti, obrazotvornosti a logického myslenia detí. V týchto dňoch nám boli doručené diplomy a ceny. Deti, ktoré sa zaradili medzi 20% najúspešnejších súťažiacich, získali diplom úspešného riešiteľa. Ostatní získali účastnícky diplom a malú spomienku na súťaž.

Mgr. Angelika Krajčovičová – koordinátorka súťaže