Červený deň

Milióny  pracovníkov a dobrovoľníkov  Červeného kríža  oslavujú v máji  svoj  Svetový deň. Aby  sme i my vyzdvihli jedinečnú rolu, ktorú Červený kríž a Červený polmesiac zohráva v jednotlivých krajinách, absolvovali sme na 1. stupni zážitkové zaujímavé vyučovanie.