MDD

Dnešné slávnostné popoludnie MDD mali deti v školskom klube detí plný hier, zábavy a prekvapení. Pri veselej hudbe, plnili úlohy na jednotlivých stanovištiach. Pripravili sme pre nich 2 fotosteny na tému morský svet a párty, kde sa mohli so svojimi kamarátmi odfotiť. Za svoju snahu boli deti odmenené sladkosťami, ktoré boli zakúpené zo ZRPŠ. Na záver popoludnia sme sa občerstvili zmrzlinou a zatancovali na diskotéke. Šťastné úsmevy detí naznačovali, že prežili pekné popoludnie.

                                                                                                                                          Beata Oškerová