IMATRIKULÁCIE PRVÁČIKOV

„Čo to počuť aké reči ?        

Čo to zvonec zvoní?

Že prišli k nám do školičky

spolužiaci noví….“

… zaznelo  dňa 26. 5. na školskom dvore v átriu našej školy, pretože sa konal  slávnostný deň pre našich prváčikov – imatrikulácie.  Túto krásnu udalosť  realizujeme vždy v období prvého polroka školského roka. Aj napriek tomu, že nám pandémia slávnosť oddialila o to radostnejšie sme sa jej v krásny slnečný deň zúčastnili.  Triedne pani učiteľky pripravili s detičkami program plný piesní, tanca aj básní. Slávnosť moderovali žiačky 4. A triedy Didianka Bobačicová a Tatianka Bardíková. Pozvanie prijal aj pán starosta mestskej časti Dúbravka RNDr. Martin Zaťovič, ktorý sa po krátkom programe, prváčikom prihovoril. Pani riaditeľka našej školy Mgr. Iveta Mikšíková žiačikov pochválila  za ich skvelú  prácu a v závere programu ich slávnostne pasovala veľkou ceruzkou za žiakov našej školy. Symbolickú ceruzku vytvorili pani učiteľky zo školského klubu. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podielali na príprave a realizácii tejto výnimočnej udalosti. Veľké poďakovanie patrí aj Rade rodičov ZŠ Pri kríži, ktorá nám každý rok zabezpečí krásne farebné tričká s logom školy.         

                                                                                    Mgr. Katarína Müllerová