Výberové konanie

Mestská časť Bratislava – Rača vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou J. A. Komenského, Hubeného 25, Bratislava s predpokladaným nástupom od 1. júla 2024.

Viac informácií si môžete prečítať v priloženom vyhlásení výberového konania.