Škola v prírode

Žiaci pricestovali do ŠvP (Demänovská dolina) v poriadku. Prajeme im krásny pobyt.