Prváci – organizácia prvého týždňa

Prvý ročník – triedy: 1.A, 1.B, 1.C

Nástup do školy 4. 9. 2023

 • 1. ročník – príchod o 8:00 – pri zadnom vchode ŠKD (od Kraja). Pani učiteľky si žiakov prevezmú. Spolu aj s rodičmi sa presunú do tried.
 • Ranná ŠKD v tento deň nie je. Popoludňajšia  je v prevádzke

Organizácia  vyučovania 5. 9. 2023

 • Nástup na vyučovanie – príchod do školy o 7,45  nechať si časovú rezervu. Rodičia nevstupujú do budovy školy. Deti privádzajte od zadného vchodu (nie recepcia)
 • Doniesť: peračník (v peračníku – 3x ceruzky, farbičky, strúhadlo na ceruzky, guma) . Pero zatiaľ nenosiť.
 • slovníček, desiata, obrúsok, prezuvky – zabalené a podpísané, školskú tašku odporúčame od 1. dňa chystať s deťmi, skôr si zapamätajú ako vyzerajú jednotlivé učebnice.
 • Celý týždeň sa  učíme 4 vyučovacie hodiny, končíme 11, 40 – zatiaľ ešte nepôjdeme podľa rozvrhu.
 •  Ak  máte záujem vyzdvihnúť dieťa až po naobedovaní, treba prísť najskôr o 13, 00 hod. (to sa týka detí, ktoré budú navštevovať ŠKD).
 • Po skončení vyučovania musíme vedieť, kto ide domov a kto zostáva v školskom klube – písomne napísať do slovníčka .
 • Čip musí mať každé dieťa každý deň a musí sa prihlásiť do čipovacieho systému – systém je zároveň prepojený so školskou jedálňou.
 • Obed dieťaťa treba odhlásiť do 14, 00 hod. deň vopred, ak dieťa ochorie v noci, nie je možné ho odhlásiť ráno, rodič si musí prísť pre obed, v opačnom prípade bude tento obed v mesačnom vyúčtovaní spoplatnený (likvidácia už navareného jedla).
 • Ak dieťa nejde do školského klubu, tak treba čakať pri bráne, zo strany od recepcie, dieťa odovzdávame rodičovi, potreba osobného kontaktu.

Vyzdvihnutie dieťaťa:

 • Do 14,00 hlavný vchod (recepcia), od 14,00 zadný vchod

Dňa  12. 9. 2023 bude rodičovské združenie v kmeňových triedach – o presnom čase budú informovať triedne učiteľky.