Prerušenie vyučovania na 1. stupni

Na základe odporúčania RÚVZ BA pani Mgr. Foltínovej, vedúcej odboru epidemiológie, sa prerušuje výchovno-vzdelávací proces na 1. stupni v dňoch od 14.12. do 15.12.2023 z dôvodu vysokej chorobnosti a absencie žiakov.

Školská jedáleň bude v prevádzke len pre žiakov 2. stupňa.