Organizácia týždňa pred Vianocami

Vážení rodičia,

v dňoch 21. 12. a 22. 12. 2023 majú všetci žiaci školy udelené riaditeľské voľno.

V dňoch 18. – 20. 12. 2023 majú žiaci 2. stupňa skrátené vyučovanie na 4 vyučovacie hodiny.